View More View Less
 • 1 Pázmány Péter Katolikus Egyetem
 • | 2 Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
 • | 3 Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
 • | 4 Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
 • | 5 Óbudai Meseerdő Óvoda
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Háttér és célkitűzések

Magyarországon elsőként került alkalmazásra a Canter és Youngs-féle interjú módszer (Canter és Youngs, 2012), amelynek célja bűnelkövetői típusokat azonosítani a bűncselekmény-narratíva alapján. Négy bűnelkövetői típusról beszélhetünk: a Profi hideg fejjel hajtja végre a bűncselekményt, a Bosszúálló úgy tekint önmagára, mint aki küldetést teljesít, a Tragikus hős nem tudja elkerülni az események kedvezőtlen kibontakozását, az Áldozat pedig környezetét hibáztatja a bűncselekmény kapcsán.

Módszer

101 fogvatartott vett részt a vizsgálatban Magyarország három börtönéből. A Canter-Youngs Narrative Experience interjú és a hozzá tartozó kérdőívcsomag került rögzítésre. Az interjúk szövegét három kódoló értékelte.

Eredmények

Mind a négy elkövetői típus azonosítható a vizsgálatban részt vevő bűnözők között: a megoszlásuk azonban nem egyenletes, a Profik száma lényegesen nagyobb volt, mint a többi típus képviselőié.

Következtetések

A Profik jelentős többsége a mintában tükrözi a hazai bűnelkövetői populáció jellemzőit: az ún. szubkulturális bűnözők érzelmi és viselkedési mintázata azonosítható náluk. Eredményeink illeszkednek a brit kutatók eredményeihez, ezért a vizsgálat további folytatása és nemzetközi kibővítése is javasolt.

 • Adler, F., Mueller, G. O. W., & Laufer, W. S. (2002). Kriminológia. Budapest: Osiris Kiadó.

 • Andrews, D. A., Bonta, J., & Hoge, R. (1990). Classification for effective rehabilitation: Rediscovering psychology. Criminal Justice and Behaviour, 17, 1952.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boros J. (1984). Elítéltkategóriák komplex vizsgálata. In A „Társadalmi Beilleszkedési Zavarok” kutatási főirány kutatóinak munkaértekezlete. Pilisszentkereszt

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boros J. , & Csetneky L. (2002). Börtönpszichológia. Budapest: Rejtjel.

 • Canter, D. V., & Ioannou, M. (2004). Criminals’ Emotional Experiences During Crimes. International Journal of Forensic Psychology, 1, 7181.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Canter, D. V., Kaouri, C., & Ioannou, M. (2003). The facet structure of criminal narratives. In Facet Theory: Towards Cumulative Social Science (2738). Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenia.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Canter, D., & Youngs, D. (2009). Investigative Psychology: Offender Profiling and the Analysis of Criminal Action. Chichester: Wiley.

 • Canter, D. & Youngs, D. (2012). Narratives of criminal action and forensic psychology. Legal and Criminal Psychology, 17, 262275.

 • Cole, M., & Cole, S. R. (2003). Fejlődéslélektan. Budapest: Osiris Kiadó.

 • Hargitai R. (2008). Sors és történet: Szondi Lipót sorsanalízise a narratív pszichológia tükrében. Budapest: Új Mandátum.

 • Központi Statisztikai Hivatal (2016). A regisztrált bűncselekmények száma kiemelt főcsoportok szerint. http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zji001b.html

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • László J. (2012). Történelem-történetek. Bevezetés a narratív szociálpszichológiába. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • Maruna, S., & Mann, R. E. (2006). A fundamental attribution error? Rethinking cognitive distortions. Legal and Criminological Psychology, 11, 155177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McAdams, D. P. (1988). Power, Intimacy and the Life Story. New York: The Guilford Press.

 • McAdams, D. P. (1994). Levels of stability and growth in personality across the life span. In T. F. Heatherton, & J. L. Weinberger (eds), Can Personality Change? (299313). Washington, DC: American Psychological Association.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McAdams, D. P. (2005). Studying Life in Time: A Narrative Approach. In R. Levy, P. Ghisletta, J-M. Le Goff, D. Spini, & E. Widmer (eds), Towards an Interdisciplinary Perspective on the Life Course (237258). Oxford, UK: Elsevier.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McAdams, D. P. (2008). Personal narratives and the life story. In O. P. John, R. W. Robins, & L. A. Pervin (eds), Handbook of Personality, Third Edition: Theory and Research. New York: The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1990). Personality in Adulthood. New York: Guilford Press.

 • Wallinius, M., Johansson, P., Lardén, M., & Dernevik, M. (2011). Self-serfing cognitive distortions and antisocial behavior among adults and adolescents. Criminal Justice and Behavior, 38, 286301.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Youngs, D. E., & Canter, D. V. (2012). Narrative roles in criminal action: An integrative framework for differentiating offenders. Legal and Criminological Psychology, 17, 233249.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2021 6 0 0
Jun 2021 6 0 0
Jul 2021 0 0 0
Aug 2021 5 0 0
Sep 2021 14 1 1
Oct 2021 5 1 2
Nov 2021 0 0 0