View More View Less
 • 1 Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet és ELTE Pszichológiai Intézet
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Marton Magda munkássága meghatározó a magyar kísérleti pszichológiában. Kutatásai a kísérletes személyiségtipológia témakörében kezdődtek. Elméleti munkásságában központi helyet foglalt el az én kialakulása, ezen belül összehasonlító kutatásai és a vizuális–poszturális testséma szerepének kérdése. Az agyi elektromos működések módszereinek alkalmazásával a kognitív idegtudományon belül úttörő vizsgálatokat végzett az észlelés és a figyelem témakörében. Az olvasás kutatásában a szemmozgásokhoz kötött agyi elektromos működések elemzésével munkássága úttörőnek tekinthető. A tanulmány összefoglalja a 2016-ban 90. életévét betöltő Marton Magda kutatásait.

 • Bakay É. , Marton M., Nádasdy Z., & Rigó P. (1994). Lassú negatív agyi hullámok funkcionális jelentésének vizsgálata közömbös próbaingerek módszerével. Pszichológia, 14, 2354.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bakay, E. P., Marton, M., Rigó, P., & Balázs, L. (1998). Responses to irrelevant probes during task-induced negative and positive shifts. International Journal of Psychophysiology, 28, 249261.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marton M. L. (1959). A viselkedés erőadagolásának változása a helyzet ismétlése esetén. Pszichológiai Tanulmányok 2. (95104). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marton M. L. (1961). Viselkedések és diszkrimiációs konfliktusok energetikai utóhatásának vizsgálata fehér patkányoknál. Pszichológiai Tanulmányok (6172). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marton M. (1963). Személyiségváltozók összefüggése a kondicionálhatósággal, a motoros tanulással és a perceptuális utóhatás jelenségével. Magyar Pszichológiai Szemle, 2, 6075.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marton L. (1964). Az aktivációs és a tájékozódási reakció működési elvei és jelentőségük a pszichikus folyamatok megismertetésében. Pszichológiai Tanulmányok 6. (3751). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marton L. (1970). Tanulás, vizuális-poszturális testmodell és a tudat. Magyar Pszichológiai Szemle, 28, 170197.

 • Marton L. M. (1972). A szelektív figyelem kiváltott potenciál korrelátumainak vizsgálatát ért bírálatokról. Magyar Pszichológiai Szemle, 29, 393404.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marton M. (1981). Az állandó tér észlelése I. Pszichológia, 1, 5781.

 • Marton M. (1983). A viselkedés szabályozásának két elve — Általános lélektani, személyiségpszichológiai és pszichopatológiai megközelítés. Pszichológia, 1, 342.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marton M. (1984). A környezet valószínűségi értékelése és az átlagolt agyi potenciál (I). Pszichológia, 4, 319.

 • Marton M. (1986). A nyelvi környezet hatása a szó felismerésére I. Pszichológia, 6, 311328.

 • Marton M. (1990). Az olvasott történet érdekességét tükröző agyi potenciálok. Pszichológia, 10, 5184.

 • Marton L. , & Bakay É. (1958). Fehér patkányok viselkedésének mennyiségi ingadozása egymástól kvantitatíve eltérő helyzetekhez. A helyzetek sorozatbaágyazása esetén az erőadagolási nívó. Pszichológiai Tanulmányok 1. (127131). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marton M. , & Földvári Cs. (1988). Képek és szavak jelentésének megértése: Elektrográfiás vizsgálat. Pszichológia, 8, 311332.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marton L. M. , & Rigó, P. (1993). Az önindította, illetve vizuálisan vezérelt szemmozgást megelőző és követő potenciálok. Pszichológia, 13, 307331.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marton, M., & Szirtes, J. (1985). Saccade-related brain potentials (lambda responses) in three kinds of cognitive tasks. In: F. Klix, R. Näätänen, R. K. Zimmer (eds), Psychophysiological Approaches to Human Information Processing (279286). Amsterdam: Elsevier.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marton, M., & Szirtes, J. (1988a). Saccade-related brain potentials during reading correct and incorrect versions of proverbs. International Journal of Psychophysiology, 6, 273280.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marton, M., & Szirtes, J. (1988b). Context effects on saccade-related brain potentials to words during reading. Neuropsychologia, 26, 453463.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marton, M., Szirtes, J., & Breuer, P. (1983). Late components of saccade-related brain potentials in guessing tasks. Electroencephalography and Clinical Neurophysiologogy, 56, 652663.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marton M. , Szirtes J., & Breuer P. (1984). A környezet valószínűségi értékelése és az átlagolt agyi potenciál (II). valószínűség-becslés és a lambda válaszok késői összetevői. Pszichológia, 4, 2147.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marton, M., Szirtes, J., & Breuer, P. (1985). Electrocortical signs of word categorization in saccade related brain potentials and visual evoked potentials. International Journal of Psychophysiology, 3, 131144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marton M. , Szirtes J., Breuer P., & Donauer N. (1987). A nyelvi környezet hatása a szó felismerésére II. Pszichológia, 7, 2547.

 • Marton, M., Szirtes, J., & Donauer, N. (1982). A comparative study of averaged lambda potentials in man and monkey. In: R. Sinz, & M. R. Rosenzeweig (Eds), Psychophysiology (379389). Jena: VEB Gustav Fischer.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marton M. , Szirtes J., & Donauer N. (1985). A szemmozgáshoz kötött agyi potenciálok késői összetevőinek latenciája és a reakcióidő. Pszichológia, 5, 487499.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marton, M., Szirtes, J., Donauer, N., & Breuer, P. (1985a). Saccade-related brain potentials in semantic categorization tasks. Biological Psychology, 20, 163184.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marton M. , Szirtes J., Donauer N., & Breuer, P. (1985b). Szemantikus osztályozás jelei a szakkádikus szemmozgáshoz kötött agyi potenciálban. Pszichológia, 5, 211229.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marton M. , Szirtes J., Donauer N., & Breuer P. (1986). Verbális osztályozás jelei vizuális kiváltott potenciálban és szakkádikus szemmozgáshoz kötött agyi válaszban. Pszichológia, 6, 1942.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marton M. , Szirtes J., Donauer N., Urbán J., & Deák F. (1981). Látás szemmozgás közben? Öszszehasonlító elektrográfiás vizsgálat. Pszichológia, 347363.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marton M. , Szirtes J., & Földvári Cs. (1986). Közmondások helyes és hibás változatának olvasását kísérő átlagolt agyi potenciálok. Pszichológia, 7, 181195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marton L. M. , Szirtes J., & Urbán J. (1972). Elterelő ingerlés hatása az azonos és eltérő modalitást vizsgáló ingerrel kiváltott potenciálra majmoknál. Magyar Pszichológiai Szemle, 29, 405412.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marton L. , & Urbán J. (1964). Típusos személyiségvonások összefüggése a kondicionálás és kioltás folyamatának jellegzetességeivel. Magyar Pszichológiai Szemle, 21, 169188.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marton L. , & Urbán J. (1966). Pszichofiziológiai módszerek alkalmazása a személyiségvizsgálatokban. Pszichológiai Tanulmányok 7. (199206). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marton L. , & Urbán J. (1967). Elemi tanulási folyamatok egyedi és típusjellegzetességei elektrográfiás mutatók tükrében. Magyar Pszichológiai Szemle, 23, 3356.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marton L. M. , Urbán J., & Szirtes J. (1971). A percepció viselkedéses és elektrográfiás vizsgálata majmoknál. Pszichológiai Tanulmányok 13. (5566). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marton L. , Urbán J., Szirtes J., & Bodó Sz. (1968). A valóság két- és háromdimenziós ábrázolásának percepciója majmoknál. Magyar Pszichológiai Szemle, 24, 3342.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szirtes J. , & Marton L. M. (1969). Szemantikus ingerminták percepcióját kísérő vizuális kiváltott válaszok. Magyar Pszichológiai Szemle, 26, 2942.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Virág A. , Marton M., & Szirtes J. (1979). Zenei ingerek észlelésének vizsgálata kiváltott potenciál módszerrel. Magyar Pszichológiai Szemle, 36, 354360.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2020 12 3 4
Nov 2020 6 2 0
Dec 2020 6 1 2
Jan 2021 7 0 0
Feb 2021 2 2 3
Mar 2021 6 0 0
Apr 2021 4 0 0