Authors:
Gábor Flaskay
Search for other papers by Gábor Flaskay in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Judit Navracsics Pannon Egyetem Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézet

Search for other papers by Judit Navracsics in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Csaba Pléh CEU

Search for other papers by Csaba Pléh in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
László Lippai Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

Search for other papers by László Lippai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access
 • Bartlett, F. C. (1932/1985). Az emlékezés. Budapest: Gondolat.

 • Colby, B. N. (1966). Cultural Patterns in Narrative. Science, 151, 793798.

 • Colby, B. N. (1973). A Partial Grammar of Eskimo Folktales. American Anthropologist, 75, 645662.

 • Colby, B. N. (1975). Culture Grammars. Science , 187, 913919.

 • Cosmides, L., & Tooby, J. (2001). Evolúciós pszichológia: alapozó kurzus. In Pléh Cs., Csányi V., & Bereczkei T. (szerk.), Lélek és evolúció (311335). Budapest: Osiris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csibra G. , & Gergely Gy. (szerk., 2007). Ember és kultúra. A kulturális tudás eredete és átadásának mechanizmusai. Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csibra, G., & Gergely, G. (2009). Natural pedagogy. Trends in Cognitive Sciences, 13, 148153.

 • Durkheim, E. (1893/2001). A társadalmi munkamegosztásról. Budapest: Osiris.

 • Gergely, G., Bekkering, H., & Király, I. (2002). Rational imitation in preverbal infants. Nature, 415, 755.

 • Gould, S. J., & Lewontin, R. C. (1979). The Sprandels of San Marco and the Panglossian paradigm: A critique of the adaptationist program. Proceedings of the Royal Society, B, 205, 581598.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gould, S. J., & Vrba, E. S. (1982). Exaptation — a missing term in the science of from. Paleobiology, 8, 415.

 • Király I. , & Gergely Gy. (2001). Intencionális cselekvések utánzásának és teleológiai értelmezésének viszonya csecsemőknél: A racionális utánzás elmélete. In Kampis Gy., & Ropolyi L. (szerk.). Evolúció és megismerés (105116). Budapest: Typotex.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Morin, O. (2011). Comment les traditions naissent et meurent ? Paris: Odile Jacob.

 • Propp, V. (1928/1995). A mese morfológiája. Budapest: Osiris.

 • Sperber, D. (2001). A kultúra magyarázata. Budapest: Osiris.

 • Tarde, G. (1903/2012): The laws of imitation. New York: Holt.

 • Tomasello, M. (2002). Gondolkodás és kultúra. Budapest: Osiris.

 • Tomasello, M., Carpenter, M., Call, J., Behne, T., & Moll, H. (2007). A szándékok megértése, közös szándékok. A kulturális gondolkodás gyökerei. Magyar Pszichológiai Szemle, 62, 61105.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Akerlof, G. A., & Kranton, R. E. (2011). Identity Economics: How Our Identities Shape Our Work, Wages, and Well-Being. Princeton: Princeton University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Angner, E., & Loewenstein, G. (2012). Behavioral economics. In U. Mäki (ed.), Philosophy of Economics (641690). Amsterdam: Elsevier.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Arrow, J. K. (1986). Rationality of Self and Others in an Economic System. Journal of Business, 59(4), 385399.

 • Bourdieu, P. (1997). Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. In: Angelusz R. (szerk.), A társadalmi rétegződés komponensei. Válogatott tanulmányok (156177). Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Friedman, M. (1986). A pozitív közgazdaságtan módszertana. In Riesz M. (szerk.), Infláció, munkanélküliség, monetarizmus: válogatott tanulmányok. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garai L. (2003). Identitásgazdaságtan. Gazdaságpszichológia másképpen. Budapest: Tas Kiadó.

 • Gimes J. , & Várkonyi B. (2012). Öten a reneszánsz anatómusról. Gimes Júlia és Várkonyi Benedek beszélgetései Buzsáki Györggyel. Magyar Tudomány, 173(11), 13071310.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hofmeister-Tóth Á. (2002). A Fogyasztói Bizalom Index elmélete és módszertana. In Lengyel Gy. (szerk.), Indikátorok és elemzések. Műhelytanulmányok a társadalmi jelzőszámok témaköréből (6377). Budapest: BKÁE.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hunyady Gy. (2003). A gazdaságpszichológia útkeresése: adalékok a közgazdaságtan és a pszichológia kapcsolattörténetéhez. In Hunyady Gy. & Székely M. (szerk.), Gazdaságpszichológia (796835). Budapest: Osiris Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lippai L. (2009). Az intertemporális diszkontálási folyamatok jelentősége a fogyasztói döntésekben. Közgazdasági Szemle, 56(7–8), 689708.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McFadden, D. (1999). Rationality for Economists? Journal of Risk and Uncertainty, 19(1–3), 73105.

 • Mullainathan, S., & Thaler, R. H. (2001). Behavioral Economics. In N. J. Smelser, & P. B. Baltes (Eds), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier. DOI: 10.1016/B0-08-043076-7/02247-6.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rabin, M. (2002). A perspective on psychology and economics. European Economic Review, 46(4–5), 657685.

 • Scitovsky T. (1990). Az örömtelen gazdaság. Gazdaságlélektani alapvetések. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó

 • Scott, J. (2000). Rational choice theory. In G. Browning, A. Halcli, & F. Webster (Eds), Understanding Contemporary Society: Theories of the Present (126138). London: Sage.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simon, H. (1978). Rationality as Process and as Product of Thought. The American Economic Review, 68(2), 116.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 4 2 2
Feb 2024 6 3 3
Mar 2024 4 0 0
Apr 2024 9 0 0
May 2024 8 0 0
Jun 2024 9 0 0
Jul 2024 0 0 0