View More View Less
 • 1 SZTE Pszichológiai Intézet
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Az egyén jóllétét szolgáló humán szolgáltatások iránti igény növekedése és a tudomány fejlődése napjainkra elérhető közelségbe hozta a személyre szabott orvoslás (personalized medicine) lehetőségét. Ez a rendkívüli áttörést jelentő új megközelítés azt vetíti előre, hogy a talán nem túl távoli jövőben egyénileg lehet meghatározni a betegségek kialakulását és progresszióját befolyásoló genetikai, biológiai és környezeti tényezőket, továbbá személyre szabottan tervezni a megelőzést és a terápiát is. Az uniformizált beteg helyett a személynek kell tehát a kutatások és a terápia fókuszában állnia, az egyedi eset bonyolult bio-pszicho-szociális összefüggés- rendszerével. A fordulat magában hordozza a technicizált, elszemélytelenítő egészségügy átalakításának az ígéretét, de egyúttal egy sor olyan kihívást is, melyek megértésében és megoldásában kiemelt szerepe van a pszichológiai tudományoknak, és különösen az egészségpszichológiának. A feladatok közül kiemelkedik a pszichológusok integrált részvételének szükségessége a multidiszciplináris egészségügyi kutatási és ellátási teamekben. Ehhez társul az a kihívás, hogy a tömegtársadalmakban egyre fokozódik az igény az egyéni – egyedi, szubjektív – tapasztalatok minél több szempontból való átélése, megértése és megosztása iránt. Ezt egyszerre segíti és nehezíti az internetkultúra egyre növekvő térnyerése. A fenti változások episztemológiai és kutatásmódszertani kérdéseket is magukkal hoztak. Ezek közül igen nagy jelentőségű az esetközpontú szemlélet szerepének újraértelmezése, melynek szükségességét fémjelzi az esettanulmánnyal kapcsolatos megélénkülő érdeklődés, az esetmódszer egyfajta reneszánsza a tudományok számos területén.

 • Auguste, H., Fortin, V. I., & Barnett, K. G. (2004). Medical school curricula in spirituality and medicine. Journal of the American Medical Association, 291(23), 2883. doi:10.1001/ jama.291.23.2883

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baker, D. W., Williams, M. V., Parker, R. M., Gazmararian, J. A., & Nurss, J. (1999). Development of a brief test to measure functional health literacy. Patient Education and Counseling, 38(1), 3342.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bansback, N., Sizto, S., Guh, D., & Anis, A. H. (2012). The effect of direct-to-consumer genetic tests on anticipated affect and health-seeking behaviors: A pilot survey. Genetic Testing and Molecular Biomarkers, 16(10), 11651171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Braithwaite, D., Emery, J., Walter, F., Prevost, A. T., & Sutton, S. (2004). Psychological impact of genetic counseling for familial cancer: A systematic review and meta-analysis. Journal of the National Cancer Institute, 96(2), 122133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chew, L. D., Bradley, K. A., & Boyko, E. J. (2004). Brief questions to identify patients with inadequate health literacy. Family Medicine, 36(8), 588594.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chew, L. D., Griffin, J. M., & Partin, M. R. (2008). Validation of screening questions for limited health literacy in a large VA outpatient population. Journal of General Internal Medicine, 23(5), 561566

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cornetta, K., & Brown, G. C. (2013). Perspective: Balancing personalized medicine and personalized care care. Academic Medicine, 88(3), 309313.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Covolo, L., Rubinelli, S., Ceretti, E., & Gelatti, U. (2015). Internet-based direct-to-consumer genetic testing: A systematic review. Journal of Medical Internet Research, 17(12), e279. Published online Dec 14. doi: 10.2196/jmir.4378

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csabai M. (2017). Eset – történet. A klinikai mesétől az esetbankig. Budapest: Oriold és Társai.

 • Dattilio, F. M., Edwards, D. J. A., & Fishman, D. B. (2010). Case studies within a mixed methods paradigm: Toward a resolution of the alienation between researcher and practitioner in psychotherapy research. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 47(4) 427441.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Desai, S., & Jena, A. B. (2016). Do celebrity endorsements matter? Observational study of BRCA gene testing and mastectomy rates after Angelina Jolie’s New York Times editorial. British Medical Journal, 355, i6357. doi: 10.1136/bmj.i6357

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Flores, M., Glusman, G., Brogaard, K., Price, N. D., & Hood, L. (2013). P4 medicine: how systems medicine will transform the healthcare sector and society Personalized Medicine, 10(6), 565576.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Flyvbjerg, B., & Landman, T. (2012). Real Social Science: Applied Phronesis. Cambridge: Cam bridge University Press.

 • Flyvbjerg, B. (2011). Case study. In N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln (Eds), The Sage Handbook of Qualitative Research (pp. 301316). 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gene Partner. http://www.genepartner.com/

 • Goldsmith, L., Jackson, L., O’Connor, A., & Skirton, H. (2013). Direct-to-consumer genomic testing from the perspective of the health professional: A systematic review of the literature. Journal of Community Genetics, 4(2), 169180.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harrison, H., Birks, M., Franklin, R., & Mills, J. (2017). Case study research: Foundations and methodological orientations. Forum: Qualitative Social Research, 18(1), 117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hood, L., Heath, J. R., Phelps, M. E., & Lin, B. (2004). Systems biology and new technologies enable predictive and preventative medicine. Science, 306(5696), 640643.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Iwakabe, S., & Gazzola, N. (2009). From single case studies to practice-based knowledge: Aggregating and synthesizing case studies. Psychotherapy Research, 19(4–5), 601611.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ketokivi, M., & Choi, T. (2014). Renaissance of case research as a scientific method. Journal of Operations Management, 32(5), 232240.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mårtensson, L., & Hensing, G. (2012). Health literacy – a heterogeneous phenomenon: a literature review. Scandinavian Journal of the Caring Sciences, 26(1), 151160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A Guide to Design and Implementation (2nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

 • Middleton, A., Mendes, Á., Benjamin, C. M., & Howard, H. C. (2017). Direct-to-consumer genetic testing: where and how does genetic counseling fit? Personalized Medicine, 14(3), 249257.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mills A. , Durepos G., & Wiebe E. (2010). Encyclopedia of Case Study Research. Newbury Park, CA: Sage Publications.

 • Papp-Zipernovszky O. , Náfrádi L., Schulz, P., & Csabai M. (2016). Hogy minden beteg megértse! Az egészségműveltség (health literacy) mérése Magyarországon. Orvosi Hetilap, 157(23), 905915.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Papp-Zipernovszky O. , Varga J. T., Náfrádi L., Schulz, P. J., Csabai M. (2017). Krónikus betegcsoportok egészségértése Magyarországon. Személyes tér, közös világ. A Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Nagygyűlése. Kivonatkötet, 30.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Persky, S., & McBride, C. M. (2009). Immersive virtual environment technology: A promising tool for future social and behavioral genomics research and practice. Health Communication, 24, 677682.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ratzan, S. C., & Parker, R. M. (2000). Introduction. In C. R. Selden, M. Zorn, S. Ratzan et al. (Eds), National Library of Medicine. Current Bibliographies in Medicine: Health Literacy (pp. VVI). Bethesda: National Institutes of Health, U.S. Department of Health and Human Services.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rini, C., O’Neill, S. C., Valdimarsdottir, H., Goldsmith, R. E., Jandorf, L., & Brown, K., (2009). Cognitive and emotional factors predicting decisional conflict among high-risk breast cancer survivors who receive uninformative BRCA1/2 results. Health Psychology, 28, 569578.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rudd, R. E., Anderson, J. E., & Oppenheimer, S. (2005). Health literacy: An update of medical and public health literature. In J. Comings, B. Garner, & C. Smith (Eds), Review of Adult Learning and Literacy (pp. 175203). New Jersey: Lawrence Erlbaum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schulz, P. J., & Nakamoto, K. (2005). Emerging themes in health literacy. Studies in Communication Sciences, 5(2), 110.

 • Skirton, H., Goldsmith, L., Jackson, L., & O’Connor, (2012). Direct to consumer genetic testing: a systematic review of position statements, policies and recommendations. Archives of Clinical Genetics, 82(3), 210218.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, Cs., Ócsai, H., Csabai, M., & Kemény, L. (2005). A randomized trial to demonstrate the effectiveness of electronic messages on sun protection behaviors. Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 149, 257264.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tercyak, K. P., O’Neill, S. C., Roter, D. L., & McBride, C. M. (2012). Bridging the communication divide: A role for health psychology in the genomic era. Professional Psychology, Research and Practice, 43(6), 568575.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yin, R. K. (2014). Case Study Research: Design and Methods. Los Angeles, CA: Sage.

 • Weil, C. (2016). Educating patients about genetic test results: An interview with Carol Weil about the COMET study. https://www.cancer.gov/news-events/cancer-currents-blog/2016/ comet-study

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 6 0 0
Oct 2020 5 1 1
Nov 2020 6 3 2
Dec 2020 10 0 0
Jan 2021 12 3 7
Feb 2021 20 2 2
Mar 2021 0 0 0