View More View Less
 • 1 SZTE Pszichológiai Intézet
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Az egyén jóllétét szolgáló humán szolgáltatások iránti igény növekedése és a tudomány fejlődése napjainkra elérhető közelségbe hozta a személyre szabott orvoslás (personalized medicine) lehetőségét. Ez a rendkívüli áttörést jelentő új megközelítés azt vetíti előre, hogy a talán nem túl távoli jövőben egyénileg lehet meghatározni a betegségek kialakulását és progresszióját befolyásoló genetikai, biológiai és környezeti tényezőket, továbbá személyre szabottan tervezni a megelőzést és a terápiát is. Az uniformizált beteg helyett a személynek kell tehát a kutatások és a terápia fókuszában állnia, az egyedi eset bonyolult bio-pszicho-szociális összefüggés- rendszerével. A fordulat magában hordozza a technicizált, elszemélytelenítő egészségügy átalakításának az ígéretét, de egyúttal egy sor olyan kihívást is, melyek megértésében és megoldásában kiemelt szerepe van a pszichológiai tudományoknak, és különösen az egészségpszichológiának. A feladatok közül kiemelkedik a pszichológusok integrált részvételének szükségessége a multidiszciplináris egészségügyi kutatási és ellátási teamekben. Ehhez társul az a kihívás, hogy a tömegtársadalmakban egyre fokozódik az igény az egyéni – egyedi, szubjektív – tapasztalatok minél több szempontból való átélése, megértése és megosztása iránt. Ezt egyszerre segíti és nehezíti az internetkultúra egyre növekvő térnyerése. A fenti változások episztemológiai és kutatásmódszertani kérdéseket is magukkal hoztak. Ezek közül igen nagy jelentőségű az esetközpontú szemlélet szerepének újraértelmezése, melynek szükségességét fémjelzi az esettanulmánnyal kapcsolatos megélénkülő érdeklődés, az esetmódszer egyfajta reneszánsza a tudományok számos területén.

 • Auguste, H., Fortin, V. I., & Barnett, K. G. (2004). Medical school curricula in spirituality and medicine. Journal of the American Medical Association, 291(23), 2883. doi:10.1001/ jama.291.23.2883

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baker, D. W., Williams, M. V., Parker, R. M., Gazmararian, J. A., & Nurss, J. (1999). Development of a brief test to measure functional health literacy. Patient Education and Counseling, 38(1), 3342.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bansback, N., Sizto, S., Guh, D., & Anis, A. H. (2012). The effect of direct-to-consumer genetic tests on anticipated affect and health-seeking behaviors: A pilot survey. Genetic Testing and Molecular Biomarkers, 16(10), 11651171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Braithwaite, D., Emery, J., Walter, F., Prevost, A. T., & Sutton, S. (2004). Psychological impact of genetic counseling for familial cancer: A systematic review and meta-analysis. Journal of the National Cancer Institute, 96(2), 122133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chew, L. D., Bradley, K. A., & Boyko, E. J. (2004). Brief questions to identify patients with inadequate health literacy. Family Medicine, 36(8), 588594.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chew, L. D., Griffin, J. M., & Partin, M. R. (2008). Validation of screening questions for limited health literacy in a large VA outpatient population. Journal of General Internal Medicine, 23(5), 561566

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cornetta, K., & Brown, G. C. (2013). Perspective: Balancing personalized medicine and personalized care care. Academic Medicine, 88(3), 309313.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Covolo, L., Rubinelli, S., Ceretti, E., & Gelatti, U. (2015). Internet-based direct-to-consumer genetic testing: A systematic review. Journal of Medical Internet Research, 17(12), e279. Published online Dec 14. doi: 10.2196/jmir.4378

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csabai M. (2017). Eset – történet. A klinikai mesétől az esetbankig. Budapest: Oriold és Társai.

 • Dattilio, F. M., Edwards, D. J. A., & Fishman, D. B. (2010). Case studies within a mixed methods paradigm: Toward a resolution of the alienation between researcher and practitioner in psychotherapy research. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 47(4) 427441.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Desai, S., & Jena, A. B. (2016). Do celebrity endorsements matter? Observational study of BRCA gene testing and mastectomy rates after Angelina Jolie’s New York Times editorial. British Medical Journal, 355, i6357. doi: 10.1136/bmj.i6357

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Flores, M., Glusman, G., Brogaard, K., Price, N. D., & Hood, L. (2013). P4 medicine: how systems medicine will transform the healthcare sector and society Personalized Medicine, 10(6), 565576.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Flyvbjerg, B., & Landman, T. (2012). Real Social Science: Applied Phronesis. Cambridge: Cam bridge University Press.

 • Flyvbjerg, B. (2011). Case study. In N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln (Eds), The Sage Handbook of Qualitative Research (pp. 301316). 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gene Partner. http://www.genepartner.com/

 • Goldsmith, L., Jackson, L., O’Connor, A., & Skirton, H. (2013). Direct-to-consumer genomic testing from the perspective of the health professional: A systematic review of the literature. Journal of Community Genetics, 4(2), 169180.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harrison, H., Birks, M., Franklin, R., & Mills, J. (2017). Case study research: Foundations and methodological orientations. Forum: Qualitative Social Research, 18(1), 117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hood, L., Heath, J. R., Phelps, M. E., & Lin, B. (2004). Systems biology and new technologies enable predictive and preventative medicine. Science, 306(5696), 640643.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Iwakabe, S., & Gazzola, N. (2009). From single case studies to practice-based knowledge: Aggregating and synthesizing case studies. Psychotherapy Research, 19(4–5), 601611.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ketokivi, M., & Choi, T. (2014). Renaissance of case research as a scientific method. Journal of Operations Management, 32(5), 232240.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mårtensson, L., & Hensing, G. (2012). Health literacy – a heterogeneous phenomenon: a literature review. Scandinavian Journal of the Caring Sciences, 26(1), 151160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A Guide to Design and Implementation (2nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

 • Middleton, A., Mendes, Á., Benjamin, C. M., & Howard, H. C. (2017). Direct-to-consumer genetic testing: where and how does genetic counseling fit? Personalized Medicine, 14(3), 249257.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mills A. , Durepos G., & Wiebe E. (2010). Encyclopedia of Case Study Research. Newbury Park, CA: Sage Publications.

 • Papp-Zipernovszky O. , Náfrádi L., Schulz, P., & Csabai M. (2016). Hogy minden beteg megértse! Az egészségműveltség (health literacy) mérése Magyarországon. Orvosi Hetilap, 157(23), 905915.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Papp-Zipernovszky O. , Varga J. T., Náfrádi L., Schulz, P. J., Csabai M. (2017). Krónikus betegcsoportok egészségértése Magyarországon. Személyes tér, közös világ. A Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Nagygyűlése. Kivonatkötet, 30.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Persky, S., & McBride, C. M. (2009). Immersive virtual environment technology: A promising tool for future social and behavioral genomics research and practice. Health Communication, 24, 677682.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ratzan, S. C., & Parker, R. M. (2000). Introduction. In C. R. Selden, M. Zorn, S. Ratzan et al. (Eds), National Library of Medicine. Current Bibliographies in Medicine: Health Literacy (pp. VVI). Bethesda: National Institutes of Health, U.S. Department of Health and Human Services.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rini, C., O’Neill, S. C., Valdimarsdottir, H., Goldsmith, R. E., Jandorf, L., & Brown, K., (2009). Cognitive and emotional factors predicting decisional conflict among high-risk breast cancer survivors who receive uninformative BRCA1/2 results. Health Psychology, 28, 569578.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rudd, R. E., Anderson, J. E., & Oppenheimer, S. (2005). Health literacy: An update of medical and public health literature. In J. Comings, B. Garner, & C. Smith (Eds), Review of Adult Learning and Literacy (pp. 175203). New Jersey: Lawrence Erlbaum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schulz, P. J., & Nakamoto, K. (2005). Emerging themes in health literacy. Studies in Communication Sciences, 5(2), 110.

 • Skirton, H., Goldsmith, L., Jackson, L., & O’Connor, (2012). Direct to consumer genetic testing: a systematic review of position statements, policies and recommendations. Archives of Clinical Genetics, 82(3), 210218.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, Cs., Ócsai, H., Csabai, M., & Kemény, L. (2005). A randomized trial to demonstrate the effectiveness of electronic messages on sun protection behaviors. Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 149, 257264.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tercyak, K. P., O’Neill, S. C., Roter, D. L., & McBride, C. M. (2012). Bridging the communication divide: A role for health psychology in the genomic era. Professional Psychology, Research and Practice, 43(6), 568575.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yin, R. K. (2014). Case Study Research: Design and Methods. Los Angeles, CA: Sage.

 • Weil, C. (2016). Educating patients about genetic test results: An interview with Carol Weil about the COMET study. https://www.cancer.gov/news-events/cancer-currents-blog/2016/ comet-study

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 21 2 2
Mar 2021 1 1 1
Apr 2021 9 0 0
May 2021 14 0 0
Jun 2021 8 0 0
Jul 2021 2 0 0
Aug 2021 2 0 0