View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Háttér és célok: A tanulmányban bemutatjuk a Grounded Theory (GT) módszertanának történeti és tudományfi lozófi ai alapjait, valamint ismertetjük a megközelítésen belül kialakult különböző irányzatok legfontosabb jellemzőit. A GT-módszertanon alapuló empirikus kutatások szemlézésével és értékelésével illusztráljuk a felhasználás lehetséges módjait. Kitérünk a módszer alkalmazása során a magyar nyelvű szakirodalomban fellépő szóhasználati problémákra is, és javaslatot teszünk ezek feloldására.

Módszer: A módszertani szempontok ismertetése során áttekintjük a GT-módszerek alapjait és jellemző dilemmáit a kutatási kérdés megfogalmazásától és a mintaválasztástól a szövegek elemzésének lépésein át az elméletképzésig és az eredmények ismertetésének módjáig.

Eredmények: A GT-módszerek egy lehetséges alkalmazását saját kutatásunk összefoglalásával demonstráljuk. Krónikus betegek és családtagjaik otthoni tapasztalatait feltáró interjús kutatásunk során egy háromszintű kódrendszert dolgoztunk ki a környezeti érzelmi önszabályozás folyamatainak leírására, majd ebből egyedi megalapozott elméletet (substantive theory) fejlesztettünk. Az elemzési folyamatot néhány fontos kutatói döntés bemutatásán keresztül tekintjük át.

Következtetések: A GT-módszertan sokféle kutatási kérdésre alkalmazható, rugalmas kvalitatív eljárás. Az összefoglalásban kísérletet teszünk arra, hogy megfogalmazzunk néhány egyszerűen alkalmazható szempontot, melyek segítenek a módszer alkalmazásának indikációjával kapcsolatos kutatói döntésekben és más kvalitatív módszerekkel való összevetésben.

 • Andrade, A. D. (2009). Interpretive research aiming at theory building: adopting and adapting the case study design. The Qualitative Report, 14, 4260.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Babbie, E. (2003). A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest: Balassi.

 • Baker, S. E., & Edwards, R. (2012). How many qualitative interviews is enough. Discussion Paper. (Unpublished) National Center for Research Method E-print Repository, online: http://eprints. ncrm.ac.uk/2273/4/how_many_interviews.pdf letöltve: 2014. 04. 01.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bodor, P. (szerk.) (2013). Szavak, képek, jelentés. Kvalitatív kutatási olvasókönyv. Budapest: L’Harmattan.

 • Braun, V., & Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77101.

 • Breivik, H., Collett, B., Ventafridda, V., Cohen, R., & Gallacher, D. (2006). Survey of chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life and treatment. European Journal of Pain, 10, 297333.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Burck, C. (2005). Comparing qualitative research methodologies for systemic research: the use of grounded theory, discourse analysis and narrative analysis. Journal of Family Therapy, 27, 237262.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Charmaz, K. (1990). ’Discovering’ chronic illness: using grounded theory. Social Science, Medicine, 30, 11611172.

 • Charmaz, K. (2000). Grounded Theory Methodology: Objectivist and Constructivist Qualitative Methods. In Denzin, N. K., Lincoln, Y. (Eds), Handbook of Qualitative Research (pp. 509535). Thousand Oaks: Sage.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Charmaz, K. (2006). Constructing Grounded Theory. A Practical Guide Through Qualitative Analysis. London: Sage.

 • Charmaz, K. (2008). Grounded Theory. In Smith, J. A. (Ed.), Qualitative Psychology. A Practical Guide to Research Methods (pp. 81110). London: Sage.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Clarke, A. E. (2003). Situational analyses: Grounded theory mapping after the postmodern turn. Symbolic interaction, 26(4), 553576.

 • Corbin, J., Strauss, A., & Strauss, A. L. (2014). Basics of qualitative research. London: Sage.

 • Corbin, J., Strauss, A. (2015). A kvalitatív kutatás alapjai - A Grounded Theory elemzési módszer technikája és eljárásai. Budapest: L’Harmattan – Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Császár, N., Ganju, A., Mirnics, Zs., & Varga, P. P. (2009). Psychosocial Issues in the Cancer Patient. Spine, 34, 526530.

 • Daly, K. J. (2007). Qualitative methods for family studies and human development. London: Sage.

 • Duggleby, W. D., Penz, K. L., Goodridge, D. M., Wilson, D. M., Leipert, B. D., Berry, P. H., Keall, S. R., & Justice, C. J. (2010). The transition experience of rural older persons with advanced cancer and their families: a grounded theory study. BMC Palliative Care, 9, 5.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dúll, A. (1995). Az otthon környezetpszichológiai aspektusai, Magyar Pszichológiai Szemle, 35, 345377.

 • Ehmann B. (2002). A szöveg mélyén. A pszichológiai tartalomelemzés. Budapest: Új Mandátum.

 • Farrugia, D., & Fetter, H. (2009). Chronic Pain: Biological Understanding and Treatment Suggestions for Mental Health Counselors. Journal of Mental Health Counseling, 31, 189200.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fassinger, R. E. (2005). Paradigms, praxis, problems, and promise: Grounded theory in counseling psychology research. Journal of Counseling Psychology, 52, 156166.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ganong L. , & Coleman M. (2014). Qualitative research on family relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 31, 451459.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gelencsér K. (2003). Grounded Theory. Szociológiai Szemle, 13, 143154.

 • Glaser, B. G. (2002). Constructivist Grounded Theory? Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], 3, 47 paragraphs. Letöltve: 2013. október 31. forrás: http://www.qualitative-research.net/fqs/fqs-eng.htm

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Glaser, B. G. (2014). Choosing Grounded Theory. The Grounded Theory Review, 13, 319.

 • Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The Discovery of Grounded theory. Chicago: Aldine.

 • Goulding, C. (2002). Grounded Theory: A practical Guide for Management, Business, and Market Researchers. London: Sage.

 • Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (2005). Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences. In N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln (Eds), The Sage Handbook of Qualitative Research (3. kiad.) (pp. 191215.) Thousand Oaks: Sage.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hall, N. J., Rubin, G. P., Dougall, A., Hungin, A. P. S., & Neely, J. (2005). The fight for ‘healthrelated normality’: a qualitative study of the experiences of individuals living with established inflammatory bowel disease (IBD). Journal of Health Psychology, 10, 443455.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hallberg, L. R-M. (2006). The ‘‘core category’’ of grounded theory: Making constant comparisons. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 1, 141148.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Henwood, K., & Pidgeon, N. (2003). Grounded Theory in psychological research. In Camic, P. M., Rhodes, & J. E., Yardley, L. (Eds), Qualitative research in psychology: Expanding perspectives in methodology and design (pp. 131156). Washington, DC: American Psychological Association.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hermann, B., & Jacoby, A. (2009). The psychosocial impact of epilepsy in adults. Epilepsy and Behaviour, 15, 1116.

 • Hopia, H., Paavilainen, E., & Astedt-Kurki, P. (2005). The diversity of family health: constituent systems and resources. Scandinavian Journal of Caring Science, 19, 186195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Huws, J. C., Jones, R. S. P., & Ingledew, D. K. (2001). Parents of Children with Autism using an Email Group: A Grounded Theory Study. Journal of Health Psychology, 6, 569584.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Janssens, A., Peremans, L., & Deboutte, D. (2010). Conceptualizing collaboration between children’s services and child and adolescent psychiatry: A bottom–up process based on a qualitative neEds. assessment among the professionals. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 15, 251266.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kökönyei, G., Urbán, R., Reinhardt, M., Józan, A., & Demetrovics, Z. (2013). The Difficulties in Emotion Regulation Scale: Factor Structure in Chronic Pain Patients. Journal Of Clinical Psychology, Epub: (AiP). doi: 10.1002/jclp.22036

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kucsera Cs. (2008). Megalapozott elmélet: egy módszertan fejlődéstörténete. Szociológiai Szemle, 3, 92108.

 • LaRossa, R. (2005). Grounded Theory Methods and Qualitative Family Research. Journal of Marriage and Family, 67, 837857.

 • Latta, R. E., & Goodman, L. A. (2011). Intervening in Partner Violence Against Women: A Grounded Theory Exploration of Informal Network Members’ Experiences. The Counseling Psychologist, 39, 9731023.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lee, K.-H., & Zvonkovic, A. M. (2014). Journeys to remain childless: A grounded theory examination of decision-making processes among voluntarily childless couples. Journal of Social and Personal Relationships, 31, 535553.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Levers, M.-J. D. (2013). Philosophical paradigms, grounded theory, and perspectives on emergence. SAGE Open 3, 1-6. /content/3/4/2158244013517243. Letöltve: 2014. április 02.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lincoln, Y. S., Guba, E. G. (2000). Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences. In Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds), Handbook of Qualitative Research (2. kiad.) (pp. 163188). London: Sage.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mills, J., Bonner, A., & Francis, K. (2006). The development of constructivist grounded theory. International Journal of Qualitative Methods, 5, Article 3. Letöltve:2013. január 31. forrás: http://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/5_1/html/mills.htm

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moore, K. D. (1999). Dissonance in the dining room: A study of social interaction in a special care unit. Qualitative Health Research, 9(1), 133155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • O’Reilly, M., & Parker, N. (2013). ’Unsatisfactory Saturation’: A critical exploration of the notion of saturated sample sizes in qualitative research. Qualitative Research, 13, 190197.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Phillips, C. J. (2009). The cost and burden of chronic pain. Reviews in Pain, 3, 25.

 • Piazzini A. , Beghi E.; Turner K. Ferraroni M., & the LICE group (2008). Health-related quality of life in epiplepsy: findings obtained with a new italian instrument; Epilepsy and Behaviour, 13, 119126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ponterotto, J. G. (2005). Qualitative research in counseling psychology: A primer on research paradigms and philosophy of science. Journal of Counseling Psychology, 52, 126136.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ponterotto, J. G. (2010). Qualitative Research in Multicultural Psychology: Philosophical Underpinnings, Popular Approaches, and Ethical Considerations. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 16, 581589.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rácz J. (2006). Kvalitatív drogkutatások. Budapest: L’Harmattan.

 • Rácz J. , Kassai Sz., & Kaló Zs., (2018). A kvalitatív pszichológia új szenzibilitása. Magyar Pszichológiai Szemle, jelen kötet.

 • Sallay V. (2014). Környezeti-érzelmi önszabályozási folyamatok a családi otthon terében. Doktori (PhD) disszertáció, ELTE PPK, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sallay, V. (2015). A kvalitatív megközelítés és a Grounded Theory szerepe a társadalomtudományi kutatásokban. Előszó a magyar kiadáshoz. In Corbin, J., Strauss, A. (Eds), A kvalitatív kutatás alapjai (pp. 922). Budapest: L’Harmattan – SE Mentálhigiéné Intézet – Sage.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sallay V. , & Dúll A. (2006). „Érezd magad otthon!” Az otthonhoz fűződő viszony projektív környezetpszichológiai vizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle, 61, 3552.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sallay, V., & Martos, T. (2014). Az Otthonnal való Elégedettség Skála kidolgozása és pszichometriai jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(3), 277288.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smite, D., & Ancâne, G. (2010). Psychosomatic aspects of chronic low back pain syndrome. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, 64, 202208.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, J. L., Skinner, S. R., & Fenwick J. (2011). How Australian Female Adolescents Prioritize Pregnancy Protection: A Grounded Theory Study of Contraceptive Histories. Journal of Adolescent Research, 26, 617644.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Southern, S., & Devlin, J. (2010). Theory Development: A Bridge Between Practice and Research. The Family Journal, 18, 8487.

 • Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Thousand Oaks: Sage.

 • Schwartz-Shea, P. (2006). Judging quality: evaluative criteria and epistemic communities. In Schwartz-Shea, P., & Yanow, D. (Eds), Interpretation and Method. Empirical Research Methods and the Interpretive Turn (pp. 89114). London: M. E. Sharpe.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vicsek L. (2006). Fókuszcsoport. Elméleti megfontolások és gyakorlati alkalmazás. Budapest: Osiris.

 • Willig, C., & Stainton-Rogers, W. (2008). The SAGE Handbook of Qualitative Research in Psychology. London: Sage.

 • Yardley, L. (2008). Demonstrating validity in qualitative psychology. In Smith, J. A. (Ed.), Qualitative Psychology. A Practical Guide to Research Methods (pp. 235251). London: Sage.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 27 3 6
May 2021 13 4 6
Jun 2021 8 0 0
Jul 2021 5 1 1
Aug 2021 3 0 0
Sep 2021 2 0 0
Oct 2021 0 0 0