View More View Less
 • 1 ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola
 • 2 ELTE PPK Pszichológiai Intézet
 • 3 SZTE BTK Pszichológia Intézet
 • 4 SE Egészségtudományi Kar
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Tanulmányunk célja annak bemutatása, hogyan alkalmazható az interpretatív fenomenológiai analízis (IPA) módszere, amely kifejezetten az élmény és identitás vizsgálatára kifejlesztett kvalitatív pszichológiai kutatási eszköz a szerhasználat és felépülés vizsgálatára. Az IPA módszere elsősorban az egészségpszichológia területéről származik, és a legtöbb kutatás továbbra is ezen a területen jelenik meg, mert a módszerrel kiválóan vizsgálhatók olyan tapasztalatok, amelyek befolyásolják az egyén mindennapi életét és azt, ahogyan észleli az identitását. Ilyen tapasztalat lehet a betegség tapasztalat, valamint a függőség, felépülés tapasztalat is. Tanulmányunk során bemutatjuk, hogyan folyik az IPA-kutatás menete, és az identitással kapcsolatos tapasztalatok feltárása, valamint miért fontos az élmény és identitás kapcsolatának vizsgálata a függőség és felépülés során. Végül bemutatjuk korábbi IPA-kutatások és saját kutatásunk tapasztalatait.

 • Barros, F. A. (2013). An exploration of choice in heroin addiction:‘An interpretative phenomenological analysis of a small sample of people in recovery’ (Doctoral dissertation, Middlesex University/New School of Psychotherapy and Counselling [NSPC]).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gadamer, H. G. (1960). Igazság és módszer. Egy f lozófiai hermeneutika vázlata. Budapest: Osiris

 • Gray, M. T. (2005). The shifting sands of self: a framework for the experience of self in addiction. Nursing Philosophy, 6(2), 119130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hänninen, V., & Koski-Jännes, A. (1999). Narratives of recovery from addictive behaviours. Addiction, 94(12), 18371848.

 • Hill, J. V., & Leeming, D. (2014). Reconstructing ‘the alcoholic’: recovering from alcohol addiction and the stigma this entails. International Journal of Mental Health and Addiction, 12(6), 759771.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • James W. (1890/1981). The Principles of Psychology, vols 1–2. Harvard University Press, Cambridge, MA.

 • Kassai S. , Pintér J. N., & Rácz J. (2015). Addiktológiai területen dolgozó tapasztalati szakértok: interpretatív fenomenológiai analízisen alapuló kutatás. Psychiatria Hungarica, 30(4), 372388.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kassai S. , Kiss M., Pintér J. N., & Rácz J. (2016). A hanghallás élménye és az önsegítő csoport szerepe – interpretatív fenomenológiai analízisen alapuló kutatás. Psychiatria Hungarica, 31(1), 5270.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kassai S. , Pintér J. N., & Rácz J. (2016). A szintetikus kannabinoid termék használat élménye: interpretatív fenomenológiai analízisen alapuló kutatás. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 17(4), 297322.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koski-Jännes, A. (1998). Turning points in addiction careers: five case studies. Journal of Substance Misuse, 3(4), 226233.

 • Koski-Jännes, A. (2002). Social and personal identity projects in the recovery from addictive behaviours. Addiction Research and Theory, 10(2), 183202.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Larkin, M., & Griffiths, M. D. (2002). Experiences of addiction and recovery: The case for subjective accounts. Addiction Research, Theory, 10(3), 281311.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laudet, A. B. (2007). What does recovery mean to you? Lessons from the recovery experience for research and practice. Journal of substance abuse treatment, 33(3), 243256.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Narancsik, G., & Szummer, Cs. (2013). Closing the gap between phenomenological and naturalistic approaches in psychology and philosophy – perspectives for the new millennium. Daseinsanalyse. Yearbook for phenomenological anthropology and psychotherapy, 2013, 29, 97103.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McIntosh, J., & McKeganey, N. (2000). Addicts’ narratives of recovery from drug use: constructing a non-addict identity. Social Science, Medicine, 50(10), 15011510.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McIntosh, J., & McKeganey, N. (2001). Identity and recovery from dependent drug use: The addict’s perspective. Drugs: Education, Prevention, and Policy, 8(1), 4759.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Osborn, M., & Smith, J. A. (2006). Living with a body separate from the self. The experience of the body in chronic benign low back pain: an interpretative phenomenological analysis. Scandinavian journal of caring sciences, 20(2), 216222.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pietkiewicz, I., & Smith, J. A. (2014). A practical guide to using interpretative phenomenological analysis in qualitative research psychology. Psychological Journal, 20(1), 7-14.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pintér J. N. , Kassai S., & Rácz J. (2016). Szintetikus kannabinoid termék használók identitásszerveződésének vizsgálata interpretatív fenomenológiai analízissel. Psychiatria Hungarica, 31(4), 313326.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rácz J. , Kassai S., & Pintér J. N. (2016). Az interpretatív fenomenológiai analízis (IPA) mint kvalitatív pszichológiai eszköz bemutatása: Szakirodalmi összefoglalás. Magyar Pszichológiai Szemle, 71(2), 313336.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rácz, J., Pintér, J. N., Kassai, Sz. (2017). Az interpretatív fenomenológiai analízis elmélete, módszertana és alkalmazási területei. Budapest: L’Harmattan

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ricoeur, P. (1991), ‘Narrative identity’, Philosophy Today, 35, 7381.

 • Rodriguez, L., & Smith, J. A. (2014). ‘Finding Your Own Place’: An Interpretative Phenomenological Analysis of Young Men’s Experience of Early Recovery from Addiction. International Journal of Mental Health and Addiction, 12(4), 477490.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shinebourne, P., & Smith, J. A. (2009). Alcohol and the self: An interpretative phenomenological analysis of the experience of addiction and its impact on the sense of self and identity. Addiction Research, Theory, 17(2), 152167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shinebourne, P., & Smith, J. A. (2011). Images of addiction and recovery: An interpretative phenomenological analysis of the experience of addiction and recovery as expressed in visual images. Drugs: education, prevention and policy, 18(5), 313322.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, J. A., & Osborn, M. (2007): Interpretative phenomenoligical analysis. In J. A. Smith (Ed.), Qualitative Psychology: A Practical Guide to Research Methods. London: Sage, 5380.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, J. A. (2011). Evaluating the contribution of interpretative phenomenological analysis. Health psychology review, 5(1), 927.

 • Smith, J., Flowers, P., & Larkin, M. (2009). Interpretative Phenoomological Analysis: theory, method and research. London: Sage.

 • Szummer Cs. (1993a). Freud nyelvjátéka. A pszichoanalízis mint hermeneutika és narráció. Budapest: Cserépfalvi – MTA Pszichológiai Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szummer Cs. (1993b). Hermeneutikai fordulat előtt a pszichológia? Pszichológia, 13(4), 579.

 • Szummer Cs. (2011). A fenomenológia váratlan felbukkanása az ezredforduló megismerés-tudományában. Magyar Filozófiai Szemle, 2, 141163.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ullmann, T., & Olay, C. (2011). Kontinentális filozófia a XX. században. Budapest: L’Harmattan.

 • Zahavi, D (2003). Husserl’s phenomenology. California: Stanford University Press, Stanford.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 113 4 3
Oct 2020 6 1 2
Nov 2020 9 0 0
Dec 2020 3 1 2
Jan 2021 4 1 2
Feb 2021 10 3 2
Mar 2021 3 4 5