View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézet
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A tanulmány azt mutatja be, hogy milyen tényezők járultak hozzá ahhoz, hogy manapság az esettanulmány reneszánszát fi gyelhetjük meg különböző tudományterületeken. Több oldalról kívánja alátámasztani, hogy a módszernek önálló kutatási relevanciája van, túl a kutatást előkészítő vagy a kiegészítő, illusztratív, pedagógiai funkciókon. Tudománytörténeti és módszertani szempontból mutatja be, hogy az eset soha nem önmagában áll, hanem dinamikusan illusztrál nagyobb rendszereket, tehát nem csupán egy példa a már meglévő tudásra. Az esettanulmánynak fontos szerep jut a szubjektivitással kapcsolatos diskurzusban, továbbá a tudás státuszával foglalkozó akadémiai vitákban is, így elsősorban az általánosíthatóság, a tudományos megbízhatóság és a kvantitatív-kvalitatív dichotómia dilemmáiban. Elemzésünk rávilágít, hogy az eseteket a tradíció, a hatalmi struktúrák, a technológiák és tipológiák is alakítják. Bemutatjuk, hogy az esettanulmány miként tudja leírni a tudományos-társadalmi változásokat elsősorban a normától való eltérés iránti érzékenység és a példaszerűség igénye mentén. Az esettanulmány az egyedi, az általános és a normatív között mozog és az ezekkel kapcsolatos elbeszéléseket és azok változásait reprezentálja. Ez az átmeneti jelleg és pozíció magyarázza az eset eredendően interdiszciplináris és intertextuális természetét.

 • Bartlett, L., & Vavrus, F. (2017). Rethinking case study research: a comparative approach. New York: Routledge.

 • Brown, P. A. (2008). A Review of the Literature on Case Study Research. Canadian Journal for New Scholars in Education, 1(1), 113.

 • Charon, R. (2006). Narrative Medicine: Honoring the Stories of Illness. Oxford: Oxford University Press.

 • Cash, J. (2015). The case study as representative anecdote. In Joy Damousi, Bridget Lang, Katie Sutton (Eds), Case studies and the dissemination of knowledge (pp. 3149). New York and London: Routledge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Corbin, J., & Strauss, A. (2015). A kvalitatív kutatás alapjai. A Grounded Theory elemzési módszer technikája és eljárásai. Budapest: L’Harmattan, Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csabai M. (2017). Eset – történet. A klinikai mesétől az esetbankig. Budapest: Oriold és Társai Kiadó.

 • Damousi, J., Lang B., & Sutton, K. (Eds), (2015). Case studies and the dissemination of knowledge. New York and London: Routledge.

 • Dattilio, F. M., Edwards, D. J. A., & Fishman, D. B. (2010). Case studies within a mixed methods paradigm: Toward a resolution of the alienation between researcher and practitioner in psychotherapy research. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 47(4), 427441.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Devecsery Á. (2013). A kevert módszerű egészségpszichológiai kutatások. In Csabai Márta, & Pintér Judit Nóra (szerk.), Pszichológia a gyógyításban Fenomenológiai, művészetpszichológiai és testkép-központú megközelítések. Budapest: Oriold és Társai Kiadó, 141167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Epstein, J. (1992). Historiography, diagnosis, and poetics. Literature and Medicine, 11(1), 2344.

 • Fishman, D. B., Messer S. B., Edwards, D. A., & Dattilio, F. M. (2017). Case Studies Within Psychotherapy Trials Integrating Qualitative and Quantitative Methods. Oxford: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Flyvbjerg, B. (2006). ‘Five Misunderstandings About Case-Study Research’, Qualitative Inquiry, 12, 2, 219245.

 • Forrester, J. (1996). If p, then what? Thinking in cases. History of the Human Sciences, 9(3), 125.

 • Forrester, J. (2015). Foreword. In J. Damousi, B. Lang, & K. Sutton (Eds), Case studies and the dissemination of knowledge (pp. ixxiii). New York–London: Routledge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Foucault, M. (1963/2000). Elmebetegség és pszichológia / A klinikai orvoslás születése. Budapest: Corvina.

 • Foucault, M. (1975/1990). Felügyelet és büntetés. A börtön története. Budapest: Gondolat.

 • George, A., & Bennett A. (2005). Case Studies and Theory Development in the Social. Sciences. Cambridge: MIT Press.

 • George, A. L., & Bennett, A. (2005). Case studies and theory development in the social sciences (4th ed.). Cambridge, MA: MIT Press.

 • Gerring, J. (2016). Case Study Research. Principles and Practices. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The Discovery of Grounded theory: Strategies for Qualitative Research. Hawthorne, NY: Aldine.

 • Greene, G. (2012). A kezdet és a vég. Budapest: Holnap Kiadó.

 • Harrison, H. Birks M. , Franklin, R., & Mills J. (2017). Case Study Research: Foundations and Methodological Orientations FQS Forum: Qualitative Social Research, 18(1), 1927.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kucsera Cs. (2008). Megalapozott elmélet: Egy módszertan fejlődéstörténete. Szociológiai Szemle, 18(3), 92108.

 • László J. (2005). Történetek tudománya. Bevezetés a narratív pszichológiába. Budapest: Új Mandátum Kiadó.

 • Malinowski, B. (2013). The family among the Australian Aborigines: A sociological study. London: University of London Press.

 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education (2nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation (2nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

 • Mills, A., Durepos, G., & Wiebe, E. (2010). Encyclopedia of Case Study Research. Newbury Park, CA: Sage Publications.

 • Mills, J. (2014). Methodology and methods. In Jane Mills, Melanie Birks (Eds), Qualitative methodology: A practical guide (pp. 3147). Thousand Oaks, CA: Sage.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pethes N. (2012). Az eset esztétikája. A műfaj antropológiai és irodalmi elméleteinek konvergenciájáról. Irodalomtörténet, 93(4), 431445.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Plano Clark, V. L., & Ivankova, N. (2015). Mixed Methods Research: A Guide to the Field. Los Angeles: Sage.

 • Radley, A., & Chamberlain K. (2012). The study of the case: conceptualising case study research. Journal of Community, Applied Social Psychology, 22(5), 390399.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simons, H. (2009). Case study research in practice. Los Angeles, CA: Sage.

 • Stake, R. E. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks, CA: Sage.

 • Stake, R. E. (2006). Multiple case study analysis. New York, NY: Guilford.

 • Stern, S. (2013). Detecting Doctrines: The Case Method and the Detective Story. Yale Journal of Law, the Humanities, 23(2), 339387.

 • Szokolszky Á. (2004). Kutatómunka a pszichológiában. Metodológia, módszerek, gyakorlat. Budapest: Osiris.

 • Thomas, W. I., & Znaniecki, F. (1958 [1918–1920]). The Polish peasant in Europe and America. New York: Dover Publications.

 • Tougaw, J. D. (2006). Strange Cases. The Medical Case History and the British Novel. New York, London: Routledge.

 • Whyte, W. F. (1943/1993). Street Corner Society. Chicago: The University of Chicago Press.

 • Yazan, B. (2015). Three Approaches to Case Study Methods in Education: Yin, Merriam, and Stake The Qualitative Report, 20(2), 134152.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yin, R. K. (2003). Applications of case study research (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage

 • Yin, R. K. (1984/2014). Case study research: Design and methods. Los Angeles, CA: Sage.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 7 2 4
Mar 2021 6 0 0
Apr 2021 4 1 2
May 2021 10 0 0
Jun 2021 5 0 0
Jul 2021 7 0 0
Aug 2021 0 0 0