Authors:
Andrea Dúll ELTE Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszék
BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék

Search for other papers by Andrea Dúll in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Krisztina Somogyi ELTE Pszichológiai Doktori Iskola

Search for other papers by Krisztina Somogyi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Attila Hülber ELTE Pszichológiai Doktori Iskola

Search for other papers by Attila Hülber in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Péter Brózik ELTE Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszék

Search for other papers by Péter Brózik in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Julianna Szabó BME Urbanisztika Tanszék

Search for other papers by Julianna Szabó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A vizsgálat háttere és céljai: az ember és a terek/tárgyak környezetpszichológiai tranzakciói során tudatosan és nem tudatosuló módon illeszkedés jön létre a környezet és használója között (személy–környezet összeillés). Az egész életen át tartó fejlődésben a személy–környezet tranzakció változásának fontos szerepe van (pszicho-bio kontextuális fejlődés). A helykötődés és a helyidentitás fejlődésmodellje szerint a pszichológiailag fontos helyek beépülnek a személyek (hely)identitásába. A környezetpszichológiai vizsgálatok szerint a gyerekek és a fi atalok számára – az otthon mellett – a kültéri környezeteknek fokozódóan nagy jelentősége van (tranzakcionális téri-idői társas kontinuum). Ehhez illeszkedik a szociofi zikai önállóság bel- és kültéri környezetekben egyaránt vizsgálható környezetpszichológiai, tranzakcionális fogalma, amelyet kutatásunkba környékhasználatra értelmezünk. A kutatások szerint a térhasználat gyerekkori emlékei nem térnek el építészek és nem építészek esetében, viszont a felnőtt építészek képzési tapasztalataik és vizualizációs módszereik segítségével másképp látják és ábrázolják a világot, mint a laikusok. Vizsgálatunk kérdése, hogy a szociofi zikai önállóság kezdetén használt fontos külterek mentális reprezentációját – közvetlenül a kamaszkor után – mi határozza meg inkább: az ezekhez a színterekhez kapcsolódó hétköznapi tapasztalatok vagy a kibontakozó szakmai tértudás?

Módszer: elsőéves építész (kezdő térszakértő) és tanulmányai elején járó nemépítész (kezdő humán szakértő, térlaikus) egyetemi hallgatók első önálló környezethasználatának retrospektív mentális térképeit vizsgáltuk transzdiszciplináris (TD), ötvözött kvalitatív és kvantitatív kutatási stratégiával. A rajzok feldolgozását kollaboratív transzdiszciplináris teammunkában végeztük.

Eredmények: az ábrázolás módja, elemei és relációik szerint két – megfelelően működő – főkategória (képszerű és térképszerű), és ezeken belül több alkategória formálódott meg. A térképszerű ábrázolás vártnál nagyobb arányú alkalmazása azt mutatja, hogy egy énközeli esemény szociofi zikai kontextusa képi kifejezésmódjának – térszakértelemtől függetlenül – inkább ez felel meg.

Következtetésünk, hogy a térszakértők és a térlaikusok térfelfogásának és -ábrázolásának sokszor igazolt eltéréseit érdemes és kívánatos a környezetpszichológiai szakirodalomban általában megszokottnál tágabb kontextusban kezelni és vizsgálni.

 • Altman, I., & Rogoff, B. (1987). World views in psychology: Trait, Interactional, Organismic, and Transactional Perspectives. In D. Stokols, & I. Altman (Eds), Handbook of Environmental Psychology (Vol. 1., pp. 740). New York: Wiley, Sons.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brown, L. N., Lahar, C. J., & Mosley, J. L. (1998). Age and Gender-Related Differences in Strategy Use for Route Information: A „Map-Present” Direction-Giving Paradigm. Environment and Behavior, 30(2), 123143.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carew, A. L., & Wickson, F. (2010). The TD Wheel: A heuristic to shape, support and evaluate transdisciplinary research. Futures, 42, 11461155.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Churchman, A. (2003). Is there a Place for Children in the City? Journal of Urban Design, 8(2), 99111.

 • Clark, A. (1999). Where Brain, Body, and World Collide. Journal of Cognitive Systems Research, 1, 517.

 • Cooper Marcus, C. (1978). Rememberance of Landscape Past. Landscape, 22(3), 3443.

 • Cooper Marcus, C. (1979). Environmental Autobiography. Working paper. Berkeley: Institute of Urban and Regional Planning, University of California.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Downs, R. M., & Stea, D. (1973). Térképek az elmében – Gondolatok a kognitív térképezésről. (Részletek). In Letenyei L. (szerk.), (2004). Településkutatás (pp. 593613). Budapest: L’Harmattan, Ráció.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dúll A. (1995). Az otthon környezetpszichológiai aspektusai. Magyar Pszichológiai Szemle, 35(5–6), 345377.

 • Dúll A. (1996). A helyidentitásról. Magyar Pszichológiai Szemle, 36(4–6), 363391.

 • Dúll A. (2002). Ember és környezet affektív kapcsolata: a helykötődés. Alkalmazott Pszichológia, IV(2), 4965.

 • Dúll A. (2009). A környezetpszichológia alapkérdései – Helyek, tárgyak, viselkedés. Budapest: L’Harmattan .

 • Dúll A. (2013). A környezeti kommunikáció vázlata. In Szász A., & Kirzsa F. (szerk.), A kultúra rejtelmei (pp. 162173). Budapest: Makat – L’Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dúll A. (2014). Hol szeret lenni a serdülő? – a serdülőkori identitásalakulás a kedvenc kamaszkori helyek tükrében. Összebeszélünk – 1. Ifjúságügyi Kongresszus. Konferenciakötet (pp. 5255). Budapest: ELTE.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dúll A . (2015a). Az identitás környezetpszichológiai értelmezése: helyérzés, helykötődés és helyidentitás. In Bodor P. (szerk.), Emlékezés, identitás, diszkurzus (pp. 7999). Budapest: L’Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dúll A. (2015b). Amikor messze van az „odakinn” az „idebenn”-től: a helyváltoztatás és az identitás összefüggései. In Keszei A. (szerk.), Hely, identitás, emlékezet (pp. 1933). Budapest: L’Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dúll A. (2017). Épített környezet és pszichológia. A lokalitásélmény környezetpszichológiai vizsgálatai. Budapest: MTA doktori értekezés.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dúll A. , Paksi B., & Demetrovics Zs. (2009). A helyfogyasztás színterei: bevásárlóközpontok környezetpszichológiai elemzése. In Demetrovics Zs., Paksi B., & Dúll A. (szerk.), Pláza, ifjúság, életmód. Egészséglélektani vizsgálatok a fiatalok körében (pp. 2174). Budapest: L’Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erikson, E. H. (1968). Az életciklus: Az identitás epigenezise. In E. H. Erikson (Ed.) (1991), A fiatal Luther és más írások (pp. 437497). Budapest: Gondolat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Filipovitch, A. J., Juliar, K., & Ross, K. D. (1981). Children’s Drawing of their Home Environment. In A. E. Ostberg, C. P. Tiernan, & R. A. Findlay (Eds), Design Research Interactions (pp. 258264). Washington: EDRA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hall, K. L., Vogel, A. L., Stipelman, B. A., Stokols, D., Morgan, G., & Gehlert, S. (2012). A Four-Phase Model Of Transdisciplinary Team-Based Research: Goals, Team Processes, and Strategies. Translational Behavioral Medicine, 2(4), 415430.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heft, H. (2013). Environment, Cognition, and Culture: Reconsidering the Cognitive Map. Journal of Environmental Psychology, 33, 1425.

 • Hornyanszky, D. E., & Rydberg-Mitchell, B. (1992). Communicating with Laypeople. Architecture & Comportment / Architecture & Behaviour, 8(3), 241252.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Korpela, K. M. (1992). Adolescents’ Favourite Places and Environmental Self-Regulation. Journal of Environmental Psychology, 12, 249258.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Korpela, K. M. (2002). Children’s Environments. In R. B. Bechtel, & A. Churchman (Eds), Handbook of Environmental Psychology (pp. 363373). New York: Wiley, Sons.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lauria, M. (2000). The Limits to Communicative Planning Theory: A Brief Introduction. Journal of Planning Education and Research, 19(4), 331332.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Letenyei L. (2005). Településkutatás. A települési és térségi tervezés társadalomtudományos alapozása. Budapest: L’Harmattan, Ráció.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marcouyeux, A., & Fleury-Bahi, G. (2011). Place-Identity in a School Setting: Effects of the Place Image. Environment and Behavior, 43(3), 344362.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Morgan, P. (2010). Towards a Developmental Theory of Place Attachment. Journal of Environmental Psychology, 30, 1122.

 • Ohta, H. (2001). A Phenomenological Approach to Natural Landscape Cognition. Journal of Environmental Psychology, 21, 387403.

 • O’Rourke, M., Crowley, S., Eigenbrode, S. D., & Wulfhorst, J. D. (2013). Enhancing Communication, Collaboration in Interdisciplinary Research. Los Angeles: Sage.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prezza, M., Alparone, F. R., Cristallo, C., & Secchiano, L. (2005). Parental Perception of Social Risk and of Positive Potentiality of Outdoor Autonomy for Children: The Development of Two Instruments. Journal of Environmental Psychology, 25, 437453.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Proshansky, H. M. (1978). The City and Self-Identity. Environment and Behavior, 10, 147169.

 • Proshansky, H. M., Fabian, A. K., & Kaminoff, R. (1983). Place-Identity: Physical World Socialization of the Self. Journal of Environmental Psychology, 3, 5783.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Proshansky, H. M., Ittelson, W. H., & Rivlin, L. G. (1970). Freedom of Choice and Behavior in a Physical Setting. In H. M. Proshansky, W. H. Ittelson, & L. G. Rivlin (Eds), Environmental Psychology: Man, and his Physical Setting (pp. 173183). New York: Holt, Rinehart, and Winston.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sadalla, E. K., Vershure, B., & Burroughs, J. (1987). Identity Symbolism in Housing. Environment and Behavior, 19(5), 569587.

 • Sebba, R. (1991). The Landscapes of Childhood: The Reflection of Childhood’s Environment in Adult Memories and in Children’s Attitudes. Environment and Behavior, 23, 395442.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Séra L. , Bakon I., & Stefanik K. (1993). Térismeret és kognitív készségek. Pszichológia, 13(1), 4365.

 • Shepard, R. N. (1984). Ecological Constraints on Internal Representation: Resonant Kinematics of Perceiving, Imagining, Thinking, and Dreaming. Psychological Review, 91(4) 417447.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spencer, C. (1991). Life-span Changes in Activities, and Consequent Changes in the Cognition and Assessment of the Environment. In T. Gärling, & G. W. Evans (Eds), Environment, Cognition and Action. An Integrated Approach (pp. 395308). New York: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szokolszky Á. , & Kádár E. (1999). James J. Gibson ökológiai pszichológiája. Pszichológia, 19(3), 289322.

 • Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010). Sage Handbook of Mixed Methods in Social, Behavioral Research. Los Angeles: Sage.

 • Unger, D. G., & Wandersman, A. (1985). The Importance of Neighbors: The Social, Cognitive and Affective Components of Neighboring. American Journal of Community Psychology, 13(2), 139160.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van Vliet, W. (1983). Exploring the Fourth Environment: An Examination of the Home Range of City and Suburban Teenagers. Environment and Behavior, 15(5), 567588.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései – szemlélet és módszer. Budapest: L’Harmattan.

 • Weinreb, A.R., & Rofè, Y. (2013). Mapping Feeling: An Approach to the Study of Emotional Response to the Built Environment and Landscape. Journal of Architectural and Planning Research, 30(2), 127145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 64 2 1
Feb 2024 59 1 2
Mar 2024 8 4 4
Apr 2024 37 1 1
May 2024 18 0 0
Jun 2024 14 0 0
Jul 2024 0 0 0