View More View Less
 • 1 ELTE Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszék
 • | 2 BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék
 • | 3 ELTE Pszichológiai Doktori Iskola
 • | 4 BME Urbanisztika Tanszék
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A vizsgálat háttere és céljai: az ember és a terek/tárgyak környezetpszichológiai tranzakciói során tudatosan és nem tudatosuló módon illeszkedés jön létre a környezet és használója között (személy–környezet összeillés). Az egész életen át tartó fejlődésben a személy–környezet tranzakció változásának fontos szerepe van (pszicho-bio kontextuális fejlődés). A helykötődés és a helyidentitás fejlődésmodellje szerint a pszichológiailag fontos helyek beépülnek a személyek (hely)identitásába. A környezetpszichológiai vizsgálatok szerint a gyerekek és a fi atalok számára – az otthon mellett – a kültéri környezeteknek fokozódóan nagy jelentősége van (tranzakcionális téri-idői társas kontinuum). Ehhez illeszkedik a szociofi zikai önállóság bel- és kültéri környezetekben egyaránt vizsgálható környezetpszichológiai, tranzakcionális fogalma, amelyet kutatásunkba környékhasználatra értelmezünk. A kutatások szerint a térhasználat gyerekkori emlékei nem térnek el építészek és nem építészek esetében, viszont a felnőtt építészek képzési tapasztalataik és vizualizációs módszereik segítségével másképp látják és ábrázolják a világot, mint a laikusok. Vizsgálatunk kérdése, hogy a szociofi zikai önállóság kezdetén használt fontos külterek mentális reprezentációját – közvetlenül a kamaszkor után – mi határozza meg inkább: az ezekhez a színterekhez kapcsolódó hétköznapi tapasztalatok vagy a kibontakozó szakmai tértudás?

Módszer: elsőéves építész (kezdő térszakértő) és tanulmányai elején járó nemépítész (kezdő humán szakértő, térlaikus) egyetemi hallgatók első önálló környezethasználatának retrospektív mentális térképeit vizsgáltuk transzdiszciplináris (TD), ötvözött kvalitatív és kvantitatív kutatási stratégiával. A rajzok feldolgozását kollaboratív transzdiszciplináris teammunkában végeztük.

Eredmények: az ábrázolás módja, elemei és relációik szerint két – megfelelően működő – főkategória (képszerű és térképszerű), és ezeken belül több alkategória formálódott meg. A térképszerű ábrázolás vártnál nagyobb arányú alkalmazása azt mutatja, hogy egy énközeli esemény szociofi zikai kontextusa képi kifejezésmódjának – térszakértelemtől függetlenül – inkább ez felel meg.

Következtetésünk, hogy a térszakértők és a térlaikusok térfelfogásának és -ábrázolásának sokszor igazolt eltéréseit érdemes és kívánatos a környezetpszichológiai szakirodalomban általában megszokottnál tágabb kontextusban kezelni és vizsgálni.

 • Altman, I., & Rogoff, B. (1987). World views in psychology: Trait, Interactional, Organismic, and Transactional Perspectives. In D. Stokols, & I. Altman (Eds), Handbook of Environmental Psychology (Vol. 1., pp. 740). New York: Wiley, Sons.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brown, L. N., Lahar, C. J., & Mosley, J. L. (1998). Age and Gender-Related Differences in Strategy Use for Route Information: A „Map-Present” Direction-Giving Paradigm. Environment and Behavior, 30(2), 123143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carew, A. L., & Wickson, F. (2010). The TD Wheel: A heuristic to shape, support and evaluate transdisciplinary research. Futures, 42, 11461155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Churchman, A. (2003). Is there a Place for Children in the City? Journal of Urban Design, 8(2), 99111.

 • Clark, A. (1999). Where Brain, Body, and World Collide. Journal of Cognitive Systems Research, 1, 517.

 • Cooper Marcus, C. (1978). Rememberance of Landscape Past. Landscape, 22(3), 3443.

 • Cooper Marcus, C. (1979). Environmental Autobiography. Working paper. Berkeley: Institute of Urban and Regional Planning, University of California.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Downs, R. M., & Stea, D. (1973). Térképek az elmében – Gondolatok a kognitív térképezésről. (Részletek). In Letenyei L. (szerk.), (2004). Településkutatás (pp. 593613). Budapest: L’Harmattan, Ráció.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dúll A. (1995). Az otthon környezetpszichológiai aspektusai. Magyar Pszichológiai Szemle, 35(5–6), 345377.

 • Dúll A. (1996). A helyidentitásról. Magyar Pszichológiai Szemle, 36(4–6), 363391.

 • Dúll A. (2002). Ember és környezet affektív kapcsolata: a helykötődés. Alkalmazott Pszichológia, IV(2), 4965.

 • Dúll A. (2009). A környezetpszichológia alapkérdései – Helyek, tárgyak, viselkedés. Budapest: L’Harmattan .

 • Dúll A. (2013). A környezeti kommunikáció vázlata. In Szász A., & Kirzsa F. (szerk.), A kultúra rejtelmei (pp. 162173). Budapest: Makat – L’Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dúll A. (2014). Hol szeret lenni a serdülő? – a serdülőkori identitásalakulás a kedvenc kamaszkori helyek tükrében. Összebeszélünk – 1. Ifjúságügyi Kongresszus. Konferenciakötet (pp. 5255). Budapest: ELTE.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dúll A . (2015a). Az identitás környezetpszichológiai értelmezése: helyérzés, helykötődés és helyidentitás. In Bodor P. (szerk.), Emlékezés, identitás, diszkurzus (pp. 7999). Budapest: L’Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dúll A. (2015b). Amikor messze van az „odakinn” az „idebenn”-től: a helyváltoztatás és az identitás összefüggései. In Keszei A. (szerk.), Hely, identitás, emlékezet (pp. 1933). Budapest: L’Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dúll A. (2017). Épített környezet és pszichológia. A lokalitásélmény környezetpszichológiai vizsgálatai. Budapest: MTA doktori értekezés.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dúll A. , Paksi B., & Demetrovics Zs. (2009). A helyfogyasztás színterei: bevásárlóközpontok környezetpszichológiai elemzése. In Demetrovics Zs., Paksi B., & Dúll A. (szerk.), Pláza, ifjúság, életmód. Egészséglélektani vizsgálatok a fiatalok körében (pp. 2174). Budapest: L’Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erikson, E. H. (1968). Az életciklus: Az identitás epigenezise. In E. H. Erikson (Ed.) (1991), A fiatal Luther és más írások (pp. 437497). Budapest: Gondolat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Filipovitch, A. J., Juliar, K., & Ross, K. D. (1981). Children’s Drawing of their Home Environment. In A. E. Ostberg, C. P. Tiernan, & R. A. Findlay (Eds), Design Research Interactions (pp. 258264). Washington: EDRA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hall, K. L., Vogel, A. L., Stipelman, B. A., Stokols, D., Morgan, G., & Gehlert, S. (2012). A Four-Phase Model Of Transdisciplinary Team-Based Research: Goals, Team Processes, and Strategies. Translational Behavioral Medicine, 2(4), 415430.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heft, H. (2013). Environment, Cognition, and Culture: Reconsidering the Cognitive Map. Journal of Environmental Psychology, 33, 1425.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hornyanszky, D. E., & Rydberg-Mitchell, B. (1992). Communicating with Laypeople. Architecture & Comportment / Architecture & Behaviour, 8(3), 241252.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Korpela, K. M. (1992). Adolescents’ Favourite Places and Environmental Self-Regulation. Journal of Environmental Psychology, 12, 249258.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Korpela, K. M. (2002). Children’s Environments. In R. B. Bechtel, & A. Churchman (Eds), Handbook of Environmental Psychology (pp. 363373). New York: Wiley, Sons.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lauria, M. (2000). The Limits to Communicative Planning Theory: A Brief Introduction. Journal of Planning Education and Research, 19(4), 331332.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Letenyei L. (2005). Településkutatás. A települési és térségi tervezés társadalomtudományos alapozása. Budapest: L’Harmattan, Ráció.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marcouyeux, A., & Fleury-Bahi, G. (2011). Place-Identity in a School Setting: Effects of the Place Image. Environment and Behavior, 43(3), 344362.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Morgan, P. (2010). Towards a Developmental Theory of Place Attachment. Journal of Environmental Psychology, 30, 1122.

 • Ohta, H. (2001). A Phenomenological Approach to Natural Landscape Cognition. Journal of Environmental Psychology, 21, 387403.

 • O’Rourke, M., Crowley, S., Eigenbrode, S. D., & Wulfhorst, J. D. (2013). Enhancing Communication, Collaboration in Interdisciplinary Research. Los Angeles: Sage.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prezza, M., Alparone, F. R., Cristallo, C., & Secchiano, L. (2005). Parental Perception of Social Risk and of Positive Potentiality of Outdoor Autonomy for Children: The Development of Two Instruments. Journal of Environmental Psychology, 25, 437453.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Proshansky, H. M. (1978). The City and Self-Identity. Environment and Behavior, 10, 147169.

 • Proshansky, H. M., Fabian, A. K., & Kaminoff, R. (1983). Place-Identity: Physical World Socialization of the Self. Journal of Environmental Psychology, 3, 5783.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Proshansky, H. M., Ittelson, W. H., & Rivlin, L. G. (1970). Freedom of Choice and Behavior in a Physical Setting. In H. M. Proshansky, W. H. Ittelson, & L. G. Rivlin (Eds), Environmental Psychology: Man, and his Physical Setting (pp. 173183). New York: Holt, Rinehart, and Winston.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sadalla, E. K., Vershure, B., & Burroughs, J. (1987). Identity Symbolism in Housing. Environment and Behavior, 19(5), 569587.

 • Sebba, R. (1991). The Landscapes of Childhood: The Reflection of Childhood’s Environment in Adult Memories and in Children’s Attitudes. Environment and Behavior, 23, 395442.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Séra L. , Bakon I., & Stefanik K. (1993). Térismeret és kognitív készségek. Pszichológia, 13(1), 4365.

 • Shepard, R. N. (1984). Ecological Constraints on Internal Representation: Resonant Kinematics of Perceiving, Imagining, Thinking, and Dreaming. Psychological Review, 91(4) 417447.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spencer, C. (1991). Life-span Changes in Activities, and Consequent Changes in the Cognition and Assessment of the Environment. In T. Gärling, & G. W. Evans (Eds), Environment, Cognition and Action. An Integrated Approach (pp. 395308). New York: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szokolszky Á. , & Kádár E. (1999). James J. Gibson ökológiai pszichológiája. Pszichológia, 19(3), 289322.

 • Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010). Sage Handbook of Mixed Methods in Social, Behavioral Research. Los Angeles: Sage.

 • Unger, D. G., & Wandersman, A. (1985). The Importance of Neighbors: The Social, Cognitive and Affective Components of Neighboring. American Journal of Community Psychology, 13(2), 139160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van Vliet, W. (1983). Exploring the Fourth Environment: An Examination of the Home Range of City and Suburban Teenagers. Environment and Behavior, 15(5), 567588.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései – szemlélet és módszer. Budapest: L’Harmattan.

 • Weinreb, A.R., & Rofè, Y. (2013). Mapping Feeling: An Approach to the Study of Emotional Response to the Built Environment and Landscape. Journal of Architectural and Planning Research, 30(2), 127145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 10 0 0
Jul 2021 6 0 0
Aug 2021 9 0 0
Sep 2021 16 0 0
Oct 2021 11 0 0
Nov 2021 17 0 0
Dec 2021 0 0 0