View More View Less
 • 1 Pszichológiai Intézet
 • 2 Pszichológiai Intézet
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A vizsgálat célja, a különböző társadalmi problémákat megjelenítő, valamint eltérő mértékben félelemkeltő társadalmi célú reklámok (TCR-ek) megítélésének tanulmányozása volt. Elméleti keretének bázisát Kim Witte (1992) Kiterjesztett Párhuzamos Feldolgozási Modellje (EPPM) adja. A modellt korábban egészségügyi problémákhoz kapcsolódó viselkedés vizsgálatára hozták létre, így jelen megközelítés újszerűségét adja, hogy nemcsak az egészségmagatartással összefüggő meggyőző kommunikációra alkalmazzuk.

Két összetett, online formában kivitelezett kérdőíves vizsgálat eredményét összegezzük. A fiatal felnőtt korosztályból származó válaszadók (N = 140 és N = 158) az egyes reklámingerek megtekintésével párhuzamosan választ adtak az EPPM alapján készült Kockázatvállaló Viselkedés Diagnózis Skála (RBD Scale, Witte, McKeon, Cameron és Berkowitz, 1995) itemeire, melyek az énhatékonyságot, a válaszhatékonyságot, az észlelt fogékonyságot és az észlelt komolyságot vizsgálják.

Az eredmények arra engednek következtetni, hogy az egyének üzenetekben foglalt nehézségek megoldására vonatkozó észlelt énhatékonysága és fogékonysága kulcsfontosságú tényező a válaszviselkedés meghatározásában. Az adatok alapján úgy tűnik, hogy a személyek megjelenített problémákra és a meggyőző üzenetekre irányuló attitűdjeit a TCR-ekben feldolgozott társadalmi problémák énközelisége, megoldási lehetőségük közvetett vagy közvetlen volta, jelentősen befolyásolhatja.

 • Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179211. doi: 10.1016/0749-5978(91)90020-T

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ajzen, I., & Fishbein, M. (2005). The influence of attitudes on behavior. In D. Albaraccín, B. T. Johnson, & M. P. Zanna (Eds), The handbook of attitudes (pp. 173221). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavior change. Psychological Review, 84(2), 191215. doi: 10.1037/0033-295X.84.2.191

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavior change. Psychological Review, 84(2), 191215. doi: 10.1037/0033-295X.84.2.191

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chaiken, S. (1980). Heuristic versus systematic information processing and the use of source versus message cues in persuasion. Journal of Personality and Social Psychology, 39(5), 752766. doi: 10.1037/0022-3514.39.5.752

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cooper, J., & Fazio, R. H. (1984). A new look at dissonance theory. Advances in Experimental Social Psychology, 17, 229-266. doi: 10.1016/S0065-2601(08)60121-5

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dillard, J. P., & Seo, K. (2013). Affect and persuasion. In J. P. Dillard, & L. Shen (Eds), The SAGE handbook of persuasion: Developments in theory and practice (pp. 150166). Thousand Oaks, CA: Sage

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Donovan, R., & Henley, N. (2010). Principles and practice of social marketing an international perspective. Cambridge: University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1993). The psychology of attitudes. Orlando, FL: Harcourt Brace Jovanovich College.

 • Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1995). Attitude strength, attitude structure, and resistance to change. In R. E. Petty, & J. A. Krosnick (Eds), Attitude strength: Antecedents and consequences (pp. 413432). NY Psychology Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Endler, N. S., & Parker, J. D. A. (1994). Assessment of multidimensional coping: Task, emotion, and avoidance strategies. Psychological Assessment, 6(1), 5060. doi: 10.1037/1040-3590.6.1.50

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford University Press.

  • Export Citation
 • Fiske, S. T. (2006). Társas alapmotívumok. Budapest: Osiris.

 • Greenwald, A. G., & Banaji, M. R. (1995). Implicit social cognition: Attitudes, self-esteem, and stereotypes. Psychological Review, 102(1), 427. letöltve innen: https://sites.fas.harvard. edu/~mrbworks/articles/1995_Greenwald_PR.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Haugtvedt, C., Petty, R. E., Cacioppo, J. T., & Staidley, T. (1988). Personality and ad effectiveness: Exploring the utility of need for cognition. Advances in Consumer Research, 15, 209212.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Higgins, E. T. (2001). Promotion and prevention experiences: Relating emotions to non-emotional motivational states. In J. P. Forgas (Ed.), Handbook of affect and social cognition (pp. 186211). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Janis I. L. & Terwilliger, R. F. (1962). An experimental study of psychological resistances to fear arousing communications. Journal of Abnormal and Social Psychology, 65(6), 403410. doi: 10.1037/h0047601

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss O. , & Faragó K. (2013). Internetes vásárlás a kockázatészlelés vonatkozásában. Alkalmazott Pszichológia, 13(2), 3556. letöltve innen: http://ap.elte.hu/wp-content/uploads/2015/07/APA_2013_2_KISS_FARAGO.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kotler, P. & Zaltman, G. (1971). Social marketing: An approach to planned social change. Journal of Marketing, 35, 312. doi: 10.1509/jppm.21.1.3.17602

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Leventhal, H. (1971). Fear appeals and persuasion: The differentiation of a motivational construct. American Journal of Public Health, 61(6), 12081224. Letöltve: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1529874/pdf/amjph00741-0140.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Leventhal, H., Singer, R., & Jones, S. (1965). Effects of fear and specificity of recommendation uppon attitudes and behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 2(1), 2029. doi: 10.1037/h0022089

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maddux, J. E., & Rogers, R. W. (1983). Protection motivation and self-efficacy: A revised theory of Fear appeals and attitude change. Journal of Experimental Social Psychology, 19, 469479. doi: 10.1016/0022-1031(83)90023-9

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McDuff, D., & Kaliouby, R. (2017). Applications of automated facial coding in media measurement. IEEE Transactions on Affective Computing, 8(2), 148160. doi: 10.1109/TAFFC.2016.2571284

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miller, G. R. (1980). On being persuaded: Some basic distinctions. In J. P. Dillard, & M. Pfau (Ed.), The persuasion handbook: Developments in theory and practice (pp. 316). Thousand Oaks, CA: Sage

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Perloff, R. M. (2003). The dynamics of persuasion. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

 • Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1981). Attitudes and persuasion: Classic and contemporary approaches. Dubuque, IA: Brown.

 • Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). The Elaboration Likelihood Model of Persuasion. Advances In Experimental Social Psychology, 19, 123205. Letöltve: http://www.psy.ohio-state.edu/petty/documents/1986ADVANCESsPettyCacioppo. pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petty, R. E., Wegener, D. T., & Fabrigar, L. R. (1997). Attitudes and attitude change. Annual Review of Psychology, 48, 609647. doi: 10.1016/S0065-2601(08)60121-5

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rogers, R.W., & Deckner C.W. (1975). Effects of fear appeals and physiological arousal upon emotion, attitudes, and cigarette smoking. Journal of Personality and Social Psychology, 32(2), 222230. doi: 10.1037/0022-3514.32.2.222

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied, 80(1), 228. doi: 10.1037/h/0092976

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rydell, R. J., & McConnell, A. R. (2006). Understanding imlicit and explicit attitude change: A systems of reasoning analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 91(6), 9951008. doi: 10.1037/0022-3514.91.6.995

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sas I. (2007). Reklám és pszichológia. Budapest: Kommunikációs Akadémia Kft.

 • Sas I. (2010). Reklám a jóért. Budapest: Kommunikációs Akadémia Kft.

 • Shu, K., Sliva, A., Wang, S., Tang, J., & Liu, H. (2017). Fake news detection on social media: A data mining perspective. ACM SIGKDD Explorations Newsletter, 19(1), 2236. doi: 10.1145/3137597.3137600

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, E. R., & Mackie, D. M. (2001). Szociálpszichológia. Budapest: Osiris.

 • Smith, E. R., Mackie, D. M., & Claypool, H. M. (2014). Social psychology. NY: Psychology Press.

 • So, J. (2013). A further extension of the extended parallel process model (E-EPPM): Implications of cognitive appraisal theory of emotion and dispositional coping style. Health Communication 28(1), 7283. doi: 10.1080/10410236.2012.708633

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weinstein, N. D. (1980). Unrealistic optimism about future life events. Journal of Personality and Social Psychology, 39(5), 806820. doi: 10.1037/0022-3514.39.5.806

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Witte, K. (1992). Putting the fear back into fear appeals: The Extended Parallel Process Model. Communication Monographs, 59, 329349. doi: 10.1080/03637759209376276

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Witte, K. (1996). Predicting Risk Behaviors: Development and Validation of a Diagnostic Scale. Journal of Health Communication: International Perspectives, 1(4), 317342. doi: 10.1080/108107396127988

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Witte, K., & Allen, M. (2000). A meta-analysis of fear appeals: Implications for effective public health campaigns. Health Education & Behavior, 27(5), 591615. doi: 10.1177/109019810002700506

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Witte, K., McKeon, J., Cameron, K., & Berkowitz, Z. (1995). The Risk Behavior Diagnosis Scale (A health educator’s tool). Department of Communication Michigan State University.

  • Export Citation
 • Witte, K., Meyer, G., & Martell, D. (2001). Effective health risk messages: A step-by-step guide. Thousand Oaks, CA: Sage.

 • Yoon, C., Gonzalez, R., & Bettmann, J. R. (2009). Using fMRI to inform marketing research: Challenges and opportunities. Journal of Marketing Research. letöltve innen: https://www.researchgate. net/profile/Richard_Gonzalez2/publication/228883892_Using_fMRI_to_Inform_Marketing_Research_Challenges_and_Opportunities/links/00b7d535ef3de825d4000000/Using-fMRI-to-Inform-Marketing-Research-Challenges-and-Opportunities.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhao, G., & Pechmann, C. (2007). The impact of regulatory focus on adolescents’ response to antismoking advertising campaigns. Journal of Marketing Research, 44(4), 671687. doi: 10.1509/jmkr.44.4.671

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 192 4
Jul 2020 180 1 1
Aug 2020 307 0 0
Sep 2020 128 0 0
Oct 2020 23 0 0
Nov 2020 15 1 0
Dec 2020 0 0 0