Authors:
Zoltán Jakab Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Search for other papers by Zoltán Jakab in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Gabriella Nagyné Ringer Pedagógiai Szakszolgálat, Budapest, XVII. kerület

Search for other papers by Gabriella Nagyné Ringer in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Julianna Víg Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Search for other papers by Julianna Víg in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Pál Tamás Szabó Szent János Kórház és Észak-Budai Egyesített Kórházak, Neurológiai Osztály

Search for other papers by Pál Tamás Szabó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Háttér és célok: Kutatásunkban elszegényített beszédingerek két típusát használtuk gyerekek és felnőttek beszédészlelési képességének vizsgálatára.

Módszer: Vizsgálatunkat 5-6 éves gyermek és felnőtt mintán végeztük, szinuszhullámú és amplitúdómodulált beszédingerek – magyar nyelvű mondatok – segítségével. Beszédingereinket természetes kiejtésű változatokból szintetizáltuk.

Eredmények: Korábbi angol nyelvű vizsgálatok eredményeihez hasonlóan azt tapasztaltuk, hogy mindkét korcsoport igen jól érti ezeket a szintetizált beszédfajtákat, bár a felnőttek jobban teljesítenek a gyerekeknél. Ugyanakkor adataink eltérő képet mutatnak a kétféle szintézistípus viszonyáról az angol nyelvű vizsgálatokhoz képest. Míg angol anyanyelvű mintáknál a gyerekek a szinuszhullámú beszédet relatíve jobban értették, mint az amplitúdómoduláltat, felnőtteknél pedig ez a viszony megfordult, a magyar nyelvű vizsgálatok esetén gyerekeknél egyforma teljesítményt találtunk a kétféle ingertípusra, míg felnőtteknél az amplitúdómodulált ingerek előnyét találtuk (lehetséges ugyanakkor, hogy ez csak az ingernehézségi paraméterek eltérő beállításának következménye). A lexikai restaurációs hatásokat jelezte, hogy a mondatok első főnévi csoportjának felismerése igen erősen korrelált a mondatok további részének felismerésével.

Konklúzió: Adataink részben reprodukálják az angol nyelven végzett vizsgálatok eredményeit. Új eredményként kétféle perceptuális tanulási hatást sikerült elkülönítenünk: az azonnali perceptuális tanulás gyerekeknél és felnőtteknél is megfigyelhető, míg a próbák során jelentkező gyakorlási, tehát az egyes mondatok közötti transzferhatás csak felnőtteknél.

 • Bent, T., Loebach, J.L.,, Phillips, L., & Pisoni, D. B. (2011). Perceptual adaptation to sinewave-vocoded speech across languages. Journal of experimental psychology. Human perception and performance, 37(5): 16071616.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bregman, A. S. (1990). Auditory Scene Analysis. Cambridge Mass: The MIT Press.

 • Canepari, L. (2007). Natural Phonetics and Tonetics. LINCOM Publishers.

 • Cherry, C. (1953). Some experiments on the recognition of speech with one and with two ears. Journal of the Acoustical Society of America, 25, 975979.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gósy M. (1995). GMP-Diagnosztika. A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának vizsgálata. Budapest: NIKOL Kiadó.

 • Gósy M. (2005). Pszicholingvisztika. Budapest: Osiris Kiadó.

 • Hervais-Adelman A. G. , Davis, M. H., Johnsrude, I.S., Taylor, K.J., & Carlyon, R.P. (2011). Generalization of perceptual learning of vocoded speech. Journal of experimental psychology. Human perception and performance, 37(1), 283295.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hillenbrand, J.M., Clark, M.J., & Baer, C.A. (2011). Perception of sinewave vowels. Journal of the Acoustical Society of America, 129(6), 39914000.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Honbolygó, F. (2007a). A hallási objektumok észlelése. In: Csépe V., Győri M. & Ragó A. (szerk.), Általános pszichológia I. Észlelés és figyelem (pp. 307351). Budapest: Osiris Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Honbolygó, F. (2007b). A beszéd észlelése. In: Csépe V., Győri M. & Ragó A. (szerk.), Általános pszichológia I. Észlelés és figyelem (pp. 352386). Budapest: Osiris Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Johnson, K. (2011). Speech perception. In: Acoustic and Auditory Phonetics. 3rd edition (pp. 118150). Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell

 • Kas B. , Lőrik J., M. Bogáth R., Sz. Vékony A., & Mályi N. (2012). SZÓL-E? Szűrőeljárás az óvodáskori logopédiai ellátáshoz. Budapest: Logotech Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, I., & Eisenberg, M. (2004) Human development of binocular rivalry. In: Binocular Rivalry (pp. 101116). Cambridge Mass: The MIT Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ladefoged, P., & Broadbent, D.E. (1957). Information conveyed by vowels. Journal of the Acoustical Society of America, 29, 98104.

 • Lowenstein, J.H., Nittrouer, S., & Tarr. E. (2012). Children weight dynamic spectral structure more than adults: Evidence from equivalent signals. Journal of the Acoustical Society of America, 132(6), EL443EL449.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mooney, C. M. (1957). Age in the development of closure ability in children. Canadian Journal of Psychology, 1, 219228.

 • Morrongiello, B.A., Robson, R.C., & Best, C.T. (1984). Trading relations in the perception of speech by 5-year-old children. Journal of Experimental Child Psychology, 37, 231250.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Newman, R.S., Chatterjee, M., Morini, G., & Nasuta, M. (2013). Toddlers' comprehension of noise-vocoded speech and sine-wave analogs to speech. Proceedings of Meetings on Acoustics, Vol., 19 (ICA 2013, Montreal), http://acousticalsociety.org/

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nilsson, M., Soli, S. D., & Gelnett, D. J. (1996). Development and norming of a hearing in noise test for children. Los Angeles, CA: House Ear Institute.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nilsson, M., Soli, S. D., & Sullivan, J. A. (1994). Development of the hearing in noise test for the measurement of speech reception thresholds in quiet and in noise. Journal of the Acoustical Society of America, 95, 10851099.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nittrouer, S., & Lowenstein, J.H. (2009). Does harmonicity explain children’s cue weighting of fricative-vowel syllables? Journal of the Acoustical Society of America, 125(3), 16791692.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nittrouer, S., & Lowenstein, J.H. (2010). Learning to perceptually organize speech signals in native fashion. Journal of the Acoustical Society of America, 127(3), 16241635.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nittrouer, S., Lowenstein, J.H., & Packer, R. (2009). Children discover the spectral skeletons in their native language before the amplitude envelopes. Journal of Experimental Psychology Human Perception & Performance, 35(4), 12451253.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh Cs. , & Sinkovics B. (2011). A szórend és a fókuszbaemelés hatása a magyar mondatok emlékezeti leképezésében. Magyar Pszichológiai Szemle, 66(2), 321333.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Remez, R. (2005). Perceptual Organization of Speech. In: Pisoni, D. B., & Remez, R. E. (Eds), Handbook of Speech Perception. Oxford: Blackwell.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Remez, R.E., & Rubin, P.E. (1990). On the perception of speech from time-varying acoustic information: Contributions of amplitude variation. Perception & Psychophysics, 48(4), 313325.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Remez, R.E., Rubin. P., E., Pisoni, D.B., & Carrell, T.D. (1981). Speech perception without traditional speech cues. Science, 212, 947950.

 • Remez, R.E., Rubin, P.E., Nygaard, L.C., & Howell, W.A. (1987): Perceptual normalization of vowels produced by sinusoidal voices. Journal of Experimental Psychology Human Perception & Performance, 13(1) 4061.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Remez, R., Rubin E.P., Berns, S.M., Pardo, J.S., & Lang, J.M. (1994). On the perceptual organization of speech. Psychological Review, 101(1), 129156.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Repp, B.H. (1982). Phonetic trading relations and context effects: new experimental evidence for a speech mode of perception. Psychological Bulletin, 92(1), 81110.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rosen, S., & Hui, S., N., C. (2015). Sine-wave and noise-vocoded sine-wave speech in a tone language: acoustic details matter. Journal of the Acoustical Society of America, 138, 36983702.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rosner, B.S., Talcott, J.B., Witton, C., Hogg, J.D., Richardson, A.J., Hanson, P.C., & Stein, J.F., (2003). The perception of ”sine-wave speech” by adults with developmental dyslexia. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 46, 6879.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Samuel, A.G., & Kat, D. (1996) Early levels of analysis of speech. Journal of Experimental Psychology Human Perception & Performance, 22(3), 676694.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schwartz, J., Grimault N., Hupe, J., Moore, B., J., C., & Pressnitzer, D. (2012). Multistability in perception: binding sensory modalities, an overview. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 367, 896905.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shannon, R. V., Zeng, F. G., Kamath, V., Wygonski, J., & Ekelid, M. (1995). Speech recognition with primarily temporal cues. Science, 270, 303304.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha A. (2000). Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal. Budapest: Pólya Kiadó.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2023  
Scopus  
CiteScore 0.4
CiteScore rank Q4 (General Psychology)
SNIP 0.149
Scimago  
SJR index 0.126
SJR Q rank Q4

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 184 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 224 EUR / 252 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 20 2 2
Feb 2024 9 1 0
Mar 2024 7 0 0
Apr 2024 4 0 0
May 2024 3 0 0
Jun 2024 12 0 0
Jul 2024 4 0 0