View More View Less
 • 1 Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • | 2 Pedagógiai Szakszolgálat, Budapest, XVII. kerület
 • | 3 Neurológiai Osztály
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Háttér és célok: Kutatásunkban elszegényített beszédingerek két típusát használtuk gyerekek és felnőttek beszédészlelési képességének vizsgálatára.

Módszer: Vizsgálatunkat 5-6 éves gyermek és felnőtt mintán végeztük, szinuszhullámú és amplitúdómodulált beszédingerek – magyar nyelvű mondatok – segítségével. Beszédingereinket természetes kiejtésű változatokból szintetizáltuk.

Eredmények: Korábbi angol nyelvű vizsgálatok eredményeihez hasonlóan azt tapasztaltuk, hogy mindkét korcsoport igen jól érti ezeket a szintetizált beszédfajtákat, bár a felnőttek jobban teljesítenek a gyerekeknél. Ugyanakkor adataink eltérő képet mutatnak a kétféle szintézistípus viszonyáról az angol nyelvű vizsgálatokhoz képest. Míg angol anyanyelvű mintáknál a gyerekek a szinuszhullámú beszédet relatíve jobban értették, mint az amplitúdómoduláltat, felnőtteknél pedig ez a viszony megfordult, a magyar nyelvű vizsgálatok esetén gyerekeknél egyforma teljesítményt találtunk a kétféle ingertípusra, míg felnőtteknél az amplitúdómodulált ingerek előnyét találtuk (lehetséges ugyanakkor, hogy ez csak az ingernehézségi paraméterek eltérő beállításának következménye). A lexikai restaurációs hatásokat jelezte, hogy a mondatok első főnévi csoportjának felismerése igen erősen korrelált a mondatok további részének felismerésével.

Konklúzió: Adataink részben reprodukálják az angol nyelven végzett vizsgálatok eredményeit. Új eredményként kétféle perceptuális tanulási hatást sikerült elkülönítenünk: az azonnali perceptuális tanulás gyerekeknél és felnőtteknél is megfigyelhető, míg a próbák során jelentkező gyakorlási, tehát az egyes mondatok közötti transzferhatás csak felnőtteknél.

 • Bent, T., Loebach, J.L.,, Phillips, L., & Pisoni, D. B. (2011). Perceptual adaptation to sinewave-vocoded speech across languages. Journal of experimental psychology. Human perception and performance, 37(5): 16071616.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bregman, A. S. (1990). Auditory Scene Analysis. Cambridge Mass: The MIT Press.

 • Canepari, L. (2007). Natural Phonetics and Tonetics. LINCOM Publishers.

 • Cherry, C. (1953). Some experiments on the recognition of speech with one and with two ears. Journal of the Acoustical Society of America, 25, 975979.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gósy M. (1995). GMP-Diagnosztika. A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának vizsgálata. Budapest: NIKOL Kiadó.

 • Gósy M. (2005). Pszicholingvisztika. Budapest: Osiris Kiadó.

 • Hervais-Adelman A. G. , Davis, M. H., Johnsrude, I.S., Taylor, K.J., & Carlyon, R.P. (2011). Generalization of perceptual learning of vocoded speech. Journal of experimental psychology. Human perception and performance, 37(1), 283295.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hillenbrand, J.M., Clark, M.J., & Baer, C.A. (2011). Perception of sinewave vowels. Journal of the Acoustical Society of America, 129(6), 39914000.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Honbolygó, F. (2007a). A hallási objektumok észlelése. In: Csépe V., Győri M. & Ragó A. (szerk.), Általános pszichológia I. Észlelés és figyelem (pp. 307351). Budapest: Osiris Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Honbolygó, F. (2007b). A beszéd észlelése. In: Csépe V., Győri M. & Ragó A. (szerk.), Általános pszichológia I. Észlelés és figyelem (pp. 352386). Budapest: Osiris Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Johnson, K. (2011). Speech perception. In: Acoustic and Auditory Phonetics. 3rd edition (pp. 118150). Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell

 • Kas B. , Lőrik J., M. Bogáth R., Sz. Vékony A., & Mályi N. (2012). SZÓL-E? Szűrőeljárás az óvodáskori logopédiai ellátáshoz. Budapest: Logotech Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, I., & Eisenberg, M. (2004) Human development of binocular rivalry. In: Binocular Rivalry (pp. 101116). Cambridge Mass: The MIT Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ladefoged, P., & Broadbent, D.E. (1957). Information conveyed by vowels. Journal of the Acoustical Society of America, 29, 98104.

 • Lowenstein, J.H., Nittrouer, S., & Tarr. E. (2012). Children weight dynamic spectral structure more than adults: Evidence from equivalent signals. Journal of the Acoustical Society of America, 132(6), EL443EL449.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mooney, C. M. (1957). Age in the development of closure ability in children. Canadian Journal of Psychology, 1, 219228.

 • Morrongiello, B.A., Robson, R.C., & Best, C.T. (1984). Trading relations in the perception of speech by 5-year-old children. Journal of Experimental Child Psychology, 37, 231250.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Newman, R.S., Chatterjee, M., Morini, G., & Nasuta, M. (2013). Toddlers' comprehension of noise-vocoded speech and sine-wave analogs to speech. Proceedings of Meetings on Acoustics, Vol., 19 (ICA 2013, Montreal), http://acousticalsociety.org/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nilsson, M., Soli, S. D., & Gelnett, D. J. (1996). Development and norming of a hearing in noise test for children. Los Angeles, CA: House Ear Institute.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nilsson, M., Soli, S. D., & Sullivan, J. A. (1994). Development of the hearing in noise test for the measurement of speech reception thresholds in quiet and in noise. Journal of the Acoustical Society of America, 95, 10851099.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nittrouer, S., & Lowenstein, J.H. (2009). Does harmonicity explain children’s cue weighting of fricative-vowel syllables? Journal of the Acoustical Society of America, 125(3), 16791692.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nittrouer, S., & Lowenstein, J.H. (2010). Learning to perceptually organize speech signals in native fashion. Journal of the Acoustical Society of America, 127(3), 16241635.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nittrouer, S., Lowenstein, J.H., & Packer, R. (2009). Children discover the spectral skeletons in their native language before the amplitude envelopes. Journal of Experimental Psychology Human Perception & Performance, 35(4), 12451253.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh Cs. , & Sinkovics B. (2011). A szórend és a fókuszbaemelés hatása a magyar mondatok emlékezeti leképezésében. Magyar Pszichológiai Szemle, 66(2), 321333.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Remez, R. (2005). Perceptual Organization of Speech. In: Pisoni, D. B., & Remez, R. E. (Eds), Handbook of Speech Perception. Oxford: Blackwell.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Remez, R.E., & Rubin, P.E. (1990). On the perception of speech from time-varying acoustic information: Contributions of amplitude variation. Perception & Psychophysics, 48(4), 313325.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Remez, R.E., Rubin. P., E., Pisoni, D.B., & Carrell, T.D. (1981). Speech perception without traditional speech cues. Science, 212, 947950.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Remez, R.E., Rubin, P.E., Nygaard, L.C., & Howell, W.A. (1987): Perceptual normalization of vowels produced by sinusoidal voices. Journal of Experimental Psychology Human Perception & Performance, 13(1) 4061.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Remez, R., Rubin E.P., Berns, S.M., Pardo, J.S., & Lang, J.M. (1994). On the perceptual organization of speech. Psychological Review, 101(1), 129156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Repp, B.H. (1982). Phonetic trading relations and context effects: new experimental evidence for a speech mode of perception. Psychological Bulletin, 92(1), 81110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rosen, S., & Hui, S., N., C. (2015). Sine-wave and noise-vocoded sine-wave speech in a tone language: acoustic details matter. Journal of the Acoustical Society of America, 138, 36983702.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rosner, B.S., Talcott, J.B., Witton, C., Hogg, J.D., Richardson, A.J., Hanson, P.C., & Stein, J.F., (2003). The perception of ”sine-wave speech” by adults with developmental dyslexia. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 46, 6879.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Samuel, A.G., & Kat, D. (1996) Early levels of analysis of speech. Journal of Experimental Psychology Human Perception & Performance, 22(3), 676694.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schwartz, J., Grimault N., Hupe, J., Moore, B., J., C., & Pressnitzer, D. (2012). Multistability in perception: binding sensory modalities, an overview. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 367, 896905.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shannon, R. V., Zeng, F. G., Kamath, V., Wygonski, J., & Ekelid, M. (1995). Speech recognition with primarily temporal cues. Science, 270, 303304.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha A. (2000). Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal. Budapest: Pólya Kiadó.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 3 0 0
Sep 2021 4 1 1
Oct 2021 12 0 0
Nov 2021 1 0 0
Dec 2021 5 1 1
Jan 2022 0 0 0
Feb 2022 0 0 0