View More View Less
 • 1 Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • | 2 Pedagógiai Szakszolgálat, Budapest, XVII. kerület
 • | 3 Neurológiai Osztály
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Háttér és célok: Kutatásunkban elszegényített beszédingerek két típusát használtuk gyerekek és felnőttek beszédészlelési képességének vizsgálatára.

Módszer: Vizsgálatunkat 5-6 éves gyermek és felnőtt mintán végeztük, szinuszhullámú és amplitúdómodulált beszédingerek – magyar nyelvű mondatok – segítségével. Beszédingereinket természetes kiejtésű változatokból szintetizáltuk.

Eredmények: Korábbi angol nyelvű vizsgálatok eredményeihez hasonlóan azt tapasztaltuk, hogy mindkét korcsoport igen jól érti ezeket a szintetizált beszédfajtákat, bár a felnőttek jobban teljesítenek a gyerekeknél. Ugyanakkor adataink eltérő képet mutatnak a kétféle szintézistípus viszonyáról az angol nyelvű vizsgálatokhoz képest. Míg angol anyanyelvű mintáknál a gyerekek a szinuszhullámú beszédet relatíve jobban értették, mint az amplitúdómoduláltat, felnőtteknél pedig ez a viszony megfordult, a magyar nyelvű vizsgálatok esetén gyerekeknél egyforma teljesítményt találtunk a kétféle ingertípusra, míg felnőtteknél az amplitúdómodulált ingerek előnyét találtuk (lehetséges ugyanakkor, hogy ez csak az ingernehézségi paraméterek eltérő beállításának következménye). A lexikai restaurációs hatásokat jelezte, hogy a mondatok első főnévi csoportjának felismerése igen erősen korrelált a mondatok további részének felismerésével.

Konklúzió: Adataink részben reprodukálják az angol nyelven végzett vizsgálatok eredményeit. Új eredményként kétféle perceptuális tanulási hatást sikerült elkülönítenünk: az azonnali perceptuális tanulás gyerekeknél és felnőtteknél is megfigyelhető, míg a próbák során jelentkező gyakorlási, tehát az egyes mondatok közötti transzferhatás csak felnőtteknél.

 • Bent, T., Loebach, J.L.,, Phillips, L., & Pisoni, D. B. (2011). Perceptual adaptation to sinewave-vocoded speech across languages. Journal of experimental psychology. Human perception and performance, 37(5): 16071616.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bregman, A. S. (1990). Auditory Scene Analysis. Cambridge Mass: The MIT Press.

 • Canepari, L. (2007). Natural Phonetics and Tonetics. LINCOM Publishers.

 • Cherry, C. (1953). Some experiments on the recognition of speech with one and with two ears. Journal of the Acoustical Society of America, 25, 975979.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gósy M. (1995). GMP-Diagnosztika. A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának vizsgálata. Budapest: NIKOL Kiadó.

 • Gósy M. (2005). Pszicholingvisztika. Budapest: Osiris Kiadó.

 • Hervais-Adelman A. G. , Davis, M. H., Johnsrude, I.S., Taylor, K.J., & Carlyon, R.P. (2011). Generalization of perceptual learning of vocoded speech. Journal of experimental psychology. Human perception and performance, 37(1), 283295.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hillenbrand, J.M., Clark, M.J., & Baer, C.A. (2011). Perception of sinewave vowels. Journal of the Acoustical Society of America, 129(6), 39914000.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Honbolygó, F. (2007a). A hallási objektumok észlelése. In: Csépe V., Győri M. & Ragó A. (szerk.), Általános pszichológia I. Észlelés és figyelem (pp. 307351). Budapest: Osiris Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Honbolygó, F. (2007b). A beszéd észlelése. In: Csépe V., Győri M. & Ragó A. (szerk.), Általános pszichológia I. Észlelés és figyelem (pp. 352386). Budapest: Osiris Kiadó

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Johnson, K. (2011). Speech perception. In: Acoustic and Auditory Phonetics. 3rd edition (pp. 118150). Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell

 • Kas B. , Lőrik J., M. Bogáth R., Sz. Vékony A., & Mályi N. (2012). SZÓL-E? Szűrőeljárás az óvodáskori logopédiai ellátáshoz. Budapest: Logotech Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, I., & Eisenberg, M. (2004) Human development of binocular rivalry. In: Binocular Rivalry (pp. 101116). Cambridge Mass: The MIT Press

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ladefoged, P., & Broadbent, D.E. (1957). Information conveyed by vowels. Journal of the Acoustical Society of America, 29, 98104.

 • Lowenstein, J.H., Nittrouer, S., & Tarr. E. (2012). Children weight dynamic spectral structure more than adults: Evidence from equivalent signals. Journal of the Acoustical Society of America, 132(6), EL443EL449.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mooney, C. M. (1957). Age in the development of closure ability in children. Canadian Journal of Psychology, 1, 219228.

 • Morrongiello, B.A., Robson, R.C., & Best, C.T. (1984). Trading relations in the perception of speech by 5-year-old children. Journal of Experimental Child Psychology, 37, 231250.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Newman, R.S., Chatterjee, M., Morini, G., & Nasuta, M. (2013). Toddlers' comprehension of noise-vocoded speech and sine-wave analogs to speech. Proceedings of Meetings on Acoustics, Vol., 19 (ICA 2013, Montreal), http://acousticalsociety.org/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nilsson, M., Soli, S. D., & Gelnett, D. J. (1996). Development and norming of a hearing in noise test for children. Los Angeles, CA: House Ear Institute.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nilsson, M., Soli, S. D., & Sullivan, J. A. (1994). Development of the hearing in noise test for the measurement of speech reception thresholds in quiet and in noise. Journal of the Acoustical Society of America, 95, 10851099.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nittrouer, S., & Lowenstein, J.H. (2009). Does harmonicity explain children’s cue weighting of fricative-vowel syllables? Journal of the Acoustical Society of America, 125(3), 16791692.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nittrouer, S., & Lowenstein, J.H. (2010). Learning to perceptually organize speech signals in native fashion. Journal of the Acoustical Society of America, 127(3), 16241635.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nittrouer, S., Lowenstein, J.H., & Packer, R. (2009). Children discover the spectral skeletons in their native language before the amplitude envelopes. Journal of Experimental Psychology Human Perception & Performance, 35(4), 12451253.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh Cs. , & Sinkovics B. (2011). A szórend és a fókuszbaemelés hatása a magyar mondatok emlékezeti leképezésében. Magyar Pszichológiai Szemle, 66(2), 321333.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Remez, R. (2005). Perceptual Organization of Speech. In: Pisoni, D. B., & Remez, R. E. (Eds), Handbook of Speech Perception. Oxford: Blackwell.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Remez, R.E., & Rubin, P.E. (1990). On the perception of speech from time-varying acoustic information: Contributions of amplitude variation. Perception & Psychophysics, 48(4), 313325.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Remez, R.E., Rubin. P., E., Pisoni, D.B., & Carrell, T.D. (1981). Speech perception without traditional speech cues. Science, 212, 947950.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Remez, R.E., Rubin, P.E., Nygaard, L.C., & Howell, W.A. (1987): Perceptual normalization of vowels produced by sinusoidal voices. Journal of Experimental Psychology Human Perception & Performance, 13(1) 4061.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Remez, R., Rubin E.P., Berns, S.M., Pardo, J.S., & Lang, J.M. (1994). On the perceptual organization of speech. Psychological Review, 101(1), 129156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Repp, B.H. (1982). Phonetic trading relations and context effects: new experimental evidence for a speech mode of perception. Psychological Bulletin, 92(1), 81110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rosen, S., & Hui, S., N., C. (2015). Sine-wave and noise-vocoded sine-wave speech in a tone language: acoustic details matter. Journal of the Acoustical Society of America, 138, 36983702.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rosner, B.S., Talcott, J.B., Witton, C., Hogg, J.D., Richardson, A.J., Hanson, P.C., & Stein, J.F., (2003). The perception of ”sine-wave speech” by adults with developmental dyslexia. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 46, 6879.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Samuel, A.G., & Kat, D. (1996) Early levels of analysis of speech. Journal of Experimental Psychology Human Perception & Performance, 22(3), 676694.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schwartz, J., Grimault N., Hupe, J., Moore, B., J., C., & Pressnitzer, D. (2012). Multistability in perception: binding sensory modalities, an overview. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 367, 896905.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shannon, R. V., Zeng, F. G., Kamath, V., Wygonski, J., & Ekelid, M. (1995). Speech recognition with primarily temporal cues. Science, 270, 303304.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha A. (2000). Matematikai statisztika pszichológiai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal. Budapest: Pólya Kiadó.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 655 597 4
Full Text Views 736 9 0
PDF Downloads 41 5 0