View More View Less
 • 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A társadalmi rendszert övező, leképező és alakító megismeréssel és érzelmekkel foglalkozó alapvető szociálpszichológiai elméletek egyik kitüntetett tárgyköre a rendszerigazolás, a hierarchia alján elhelyezkedő emberek, tömegek aktív támogató attitűdje, a számukra előnytelen viszonyok legitimálása. John Jost kimunkált elméletét a haladott világban gyűjtött gazdag tapasztalati anyag támogatja. Ettől eltérően azonban a posztkommunista régióban (jelesen Magyarországon is) a rendszerigazolás mellett a közgondolkodásban megjelenik, sőt hosszabb távon is alkalmasint felül tud kerekedni a rendszerkritika. Az utóbbi másfél évtizedben (többek között 8 országos reprezentatív mintán) végzett sztereotípia-, attitűd-, érték- és társadalmiközérzet- vizsgálataink egzakt módon leírják a rendszerkritika és a rendszerigazolás ambivalenciáját: a mai magyar közgondolkodásban az alapvetően a szociális biztonság hiányából fakadó elégedetlenséget, morális társadalomkritikát, a demokrácia fokozott igényét, szemben a gazdasági-politikai viszonyok méltatásával, a hatalomösszpontosítás támogatásával. Jellemzi a magyar közállapotokat, hogy a domináns rendszerkritika a jövőre nézve pesszimizmussal, a szubdomináns rendszerigazolás optimizmussal társul. A nemzetközi trendek különbségeinek történeti-kulturális értelmezésén túl a tanulmány ajánlásokat fogalmaz meg a rendszerigazolás elméletének továbbépítésére (a rendszerattitűdök ambivalenciájának, a rendszerek különbözőségének, a rendszerképek kontextusának és a kilátások észlelt valószínűségének szentelt figyelemmel). E kutatások a társadalmi nézetekből kiolvasható közérzet vizsgálatára 7 alskálát tartalmazó, úgynevezett kontraszelekciós skálarendszert, illetve a demokráciafelfogás összetevőit mérő 3 skálát vezettek be és alkalmaztak.

 • Allison, S. C., Mackie, D. M., & Messick, D. M. (1999). Eredménytorzítások a szociális percepcióban: a diszpozicionális következtetések implikációi, attitűdváltozás, sztereotipizálás és társas viselkedés. In: Hunyady György, D. L. Hamilton, & Nguyen Luu Lan Anh (szerk.), A csoportok percepciója (130165). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berkics, M. (2007). Cold hearted cynics vs concerned citizens: re-visiting the notion of social-political cynicism and its Relationship to Citizenship. In A. Ross (Ed.), Citizenship Education in Society (645656). London.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Blanchar, J. C., & S. Eidelman (2013). Perceived system longevity increases system justification and the legitimacy of inequality. European Journal of Social Psychology, 43(4) 238245.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Blasi, G., & Jost, J. T. (2006). System justification theory and research: Implications for law, legal advocacy, and social justice. California Law Review, 94(4) 11191168.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bonanno, G. A., & Jost, J. T. (2006). Conservative shift among high-exposure survivors of the September 11th terrorist attacks. Basic and Applied Social Psychology, 28(4) 311323.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brandt, M. J. (2013). Do the disadvantaged legitimize the social system? A large-scale test of the status-legitimacy hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 104(5) 765785.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Callan, M. J., Kay, A. C., & Dawtry, R. J. (2014). Making Sense of Misfortune: Deservingness, Self-Esteem, and Patterns of Self-Defeat. Journal of Personality and Social Psychology, 107(1) 142162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carney, D. R., Jost, J. T., Gosling, S. D., & Potter, J. (2008). The secret lives of liberals and conservatives: Personality profiles, interaction styles, and the things they leave behind. Political Psychology, 29(6) 807840.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cichocka, A., Górska, P., Jost, J. T., Sutton, R., & Bilewicz, M. (2017). What inverted U can do for your country: A curvilinear relationship between confidence in the social system and political engagement. Journal of Personality and Social Psychology, Advance online publication.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cichocka, A., & Jost, J. T. (2014). Stripped of illusions? Exploring system justification processes in capitalist and post-Communist societies. International Journal of Psychology, 49(1) 629.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Costa-Lopes, R., Dovidio, J. F., Pereira, C. R., & Jost, J. T. (2013). Social psychological perspectives on the legitimation of social inequality: Past, present and future. European Journal of Social Psychology, 43(4) 229237.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csepeli Gy. , szerk. (1980). Előítéletek és csoportközi viszonyok: Válogatott tanulmányok. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gaucher, D., & Jost, J. T. (2011). Difficulties awakening the sense of injustice and overcoming oppression: On the soporific effects of system justification. In P. T. Coleman (Ed.), Conflict, interdependence, and justice: The intellectual legacy of Morton Deutsch (227−246). New York: Springer.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Haidt, J. (2001). The emotional dog and its rational tail: a social intuitionist approach to moral judgment. Psychological Review, 108(4) 814834.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hennes, E. P., Nam, H. H., Stern, C., & Jost, J. T. (2012). Not all ideologies are created equal: Epistemic, existential, and relational needs predict system-justifying attitudes. Social Cognition, 30(6) 669688.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hunyady Gy. (1996a). Sztereotípiák a változó közgondolkodásban (268−290). Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • Hunyady Gy. (1996b). A nemzeti kategóriák kognitív területe II.: Nemzeti sztereotípiák. In Hunyady György. Sztereotípiák a változó közgondolkodásban. (107−176). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hunyady Gy. (2000). A tehetség kibontakozásának társadalmi rugói és kerékkötői. Alkalmazott Pszichológia, 2(4) 515.

 • Hunyady Gy. (2002). A kontraszelekció pszichológiája. Magyar Pszichológiai Szemle, 55(3) 397434.

 • Hunyady Gy. (2003a). Társadalomkritikus szociálpszichológia: John Jost tanulmányai. In: J. T. Jost. Önalávetés a társadalomban: a rendszerigazolás pszichológiája (9−26). Budapest: Osiris Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hunyady Gy. (2003b). A gazdaságpszichológia útkeresése. In: Hunyady György, Székely Mózes (szerk.). Gazdaságpszichológia (796−834). Budapest: Osiris Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hunyady Gy. (2005). A társadalmi csoportok értékelő megkülönböztetése: váltott kutatási perspektívák. In J. Sidanius & F. Pratto. A társadalmi dominancia–A társadalmi hierarchia és elnyomás csoportközi elmélete (7−40). Budapest: Osiris Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hunyady Gy. (2010a). A társadalmi közérzet hullámverése. Budapest: Napvilág Kiadó.

 • Hunyady Gy. (2010b). A történeti összehasonlítások érzelmi dinamikája. In Hunyady György. A társadalmi közérzet hullámverése (161−190). Budapest: Napvilág Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hunyady Gy. (2010c). Értékvesztés a politikában. In Hunyady György. A társadalmi közérzet hullámverése. (191−231). Napvilág Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hunyady Gy. (2010d). A kontraszelekció élményvilága. In Hunyady György: A társadalmi közérzet hullámverése (45−90). Budapest: Napvilág Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hunyady Gy. (2013a). Az elégedetlenség dominanciája. Magyar Pszichológiai Szemle, 68(4) 621645.

 • Hunyady Gy. (2013b). A személyes szuverenitás és kiszolgáltatottság élménye. Magyar Tudomány, 174(4) 438452.

 • Hunyady Gy. (2014). Visszatekintés a jelenből. In Hunyady György, Török László (szerk.), Történelem és emlékezet: Egy akadémiai ülésszak előadása (9−26). Budapest: Kossuth Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hunyady Gy. (2015). A demokrácia-követelmények a köztudatban és a társadalmi atmoszféra ambivalenciája. In Hunyady György, & Berkics Mihály, (szerk.): A jog szociálpszichológiája: a hiányzó láncszem (281−337). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hunyady Gy. (2016). Demokrácia a közgondolkodásban és a társadalmi közérzet. In Hunyady György: Jelentörténeti szociálpszichológia (71−94). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T. (2000). Stereotyping as ideology and the psychological transition from communism to capitalism. [Book review of Stereotypes during the decline and fall of communism by G. Hunyady.] Contemporary Psychology, 45, 597599.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T. (2001). Outgroup favoritism and the theory of system justification: An experimental paradigm for investigating the effects of socio-economic success on stereotype content. In G. Moskowitz (Ed.), Cognitive social psychology: The Princeton symposium on the legacy and future of social cognition (89−102). Mahwah, NJ: Erlbaum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T. (2003a). Önalávetés a társadalomban: a rendszerigazolás pszichológiája. Budapest: Osiris Kiadó.

 • Jost, J. T. (2003b). A külső csoport előnyben részesítése és a rendszerigazolás elmélete: kísérleti paradigma a szocioökonómiai sikeresség sztereotípiatartalomra gyakorolt hatásának vizsgálatára. In: J. T. Jost. Önalávetés a társadalomban: a rendszerigazolás pszichológiája (109−136). Buda pest: Osiris Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T. (2003c). A rendszerigazolás elmélete, mint a társas azonosulás és a szociális dominancia elméleteinek elismerése, kiegészítése és helyesbítése. In J. T. Jost. Önalávetés a társadalomban: a rendszerigazolás pszichológiája (417−460). Budapest: Osiris Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T. (2006). The end of the end of ideology. American Psychologist, 61(6) 651670.

 • Jost, J. T. (2012). Ideológiák, társadalmi rendszerek és csoportokra vonatkozó értékelések szerkezeti dinamikája. In Fülöp Márta, & Szabó Éva (szerk.), A pszichológia mint társadalomtudomány: A 70 éves Hunyady György tiszteletére. (89−107). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T. (2017a). Ideological asymmetries and the essence of political psychology. (Presidential Adress) Political Psychology, 38(2) 167208.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T. (2017b). Working class conservatism: a system justification perspective. Current Opinion in Psychology, 18, 7378.

 • Jost, J. T., & Banaji, M. R. (1999). A sztereotipizálás szerepe a rendszer igazolásában, a hamis tudat. In Hunyady György, D. L. Hamilton, & Nguyen Luu Lan Anh (szerk.), A csoportok percepciója (489−518). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., Banaji, M. R., & Nosek, B. A. (2004). A decade of system justification theory: Accumulated evidence of conscious and unconscious bolstering of the status quo. Political Psychology, 25(6) 881919. különösen 893–896.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., Blount, S., Pfeffer, J., & Hunyady, Gy. (2003). Fair market ideology: Its cognitive-motivational underpinnings. Research in Organizational Behavior, 25 5391.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., & Burgess, D. (2003). Az attitűdök ambivalenciája, valamint a rendszerigazolás és a csoportigazolás konfliktusa az alacsony státusú csoportokban. In J. T. Jost. Önalávetés a társadalomban: a rendszerigazolás pszichológiája (137−164). Budapest: Osiris Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., Burgess, D., & Mosso, C. (2003). A self, a csoport és a rendszer legitimálásának ellentmondásai: az elméleti integráció lehetősége a rendszer-igazolási elmélet segítségével. In J. T. Jost. Önalávetés a társadalomban: a rendszerigazolás pszichológiája (80−106). Budapest: Osiris Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., Chaikalis-Petritsis, V., Abrams, D., Sidanius, J., van der Toorn, J., & Bratt, C. (2012). Why men (and women) do and don’t rebel: Effects of system justification on willingness to protest. Personality and Social Psychology Bulletin, 38(2) 197208.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., Federico, C. M., & Napier, J. L. (2009). Political ideology: Its structure, functions, and elective affinities. Annual Review of Psychology, 60 307337.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., Federico, C. M., & Napier, J. L. (2013). Political ideologies and their social psychological functions. In M. Freeden (Ed.), Oxford handbook of political ideologies (232−250). New York: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., Gaucher, D., & Stern, C. (2014). “The world isn’t fair”: A system justification perspective on social stratification and inequality. In J. F. Dovidio, J. A. Simpson (Eds), APA handbook of personality and social psychology. Vol. 2 (317−340). Washington, DC: APA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., Glaser, J., Kruglanski, A. W., & Sulloway, F. (2003). A politikai konzervatizmus mint motivált társas megismerés. In J. T. Jost. Önalávetés a társadalomban: a rendszerigazolás pszichológiája (525−600). Budapest: Osiris Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., Guermandi, G., Mosso, C., Kivetz Y., Pelham, B. W, & Burgess, D. (2001). A rendszerigazolás elméletének összefoglalása. In Hunyady György, Nguyen Luu Lan Anh (szerk.), Sztereotípiakutatás–hagyományok és irányok (377−388). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., Hawkins, C. B., Nosek, B. A., Hennes, E. P., Stern, C., Gosling, S. D., & Graham, J. (2014). Belief in a just god (and a just society): A system justification perspective on religious ideology. Journal of Theoretical and Philosophical Psychology, 34(1) 5681.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., & Hunyady, O. (2002). The psychology of system justification and the palliative function of ideology. European Review of Social Psychology, 13, 111153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., & Hunyady, O. (2005). Antecedents and consequences of system-justifying ideologies. Current Directions in Psychological Science, 14(5) 260265.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., & Kay, A. C. (2005). Exposure to benevolent sexism and complementary gender stereotypes: Consequences for specific and diffuse forms of system justification. Journal of Personality and Social Psychology, 88(3) 498509.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., & Kay, A. C. (2012). System justification as an obstacle to the attainment of social justice. In J. P. Forgas, K. Fiedler, & C. Sedikides (Eds), Social thinking and interpersonal behavior (277−296). New York: Taylor & Francis/Psychology Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., Kay, A. C., & Thorisdottir, H. (2009) (Eds). Social and psychological bases of ideology and system justification. New York: Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., Kivetz, Y., Rubini, M., Guermandi, G., & Mosso, C. (2005). System-justifying functions of complementary regional and ethnic stereotypes: Cross-national evidence. Social Justice Research, 18(3) 305333.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., Kruglanski, A. W., & Simon, L. (1999). Effects of epistemic motivation on conservatism, intolerance, and other system justifying attitudes. In L. Thompson, D. M. Messick, and J. M. Levine (Eds), Shared cognition in organizations: The management of knowledge (91−116). Mahwah, NJ: Erlbaum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., Ledgerwood, A., & Hardin, C. D. (2008). Shared reality, system justification, and the relational basis of ideological beliefs. Social and Personality Psychology Compass, 2(1) 171186.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., Liviatan, I., van der Toorn, J., Ledgerwood, A., Mandisodza, A., & Nosek, B. A. (2010). System justification: How do we know it’s motivated? In R. C. Bobocel, A. C. Kay, M. Zanna, & J. Olson (Eds), The psychology of justice and legitimacy: The Ontario symposium. Vol. 11. (173−203). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., & Major, B. (2001a) (Eds). The psychology of legitimacy: Emerging perspectives on ideology, justice, and intergroup relations. New York: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., & Major, B. (2001b). Emerging perspectives on the psychology of legitimacy. In J.T. Jost and B. Major (Eds), The psychology of legitimacy: Emerging perspectives on ideology, justice, and intergroup relations (3−30). New York: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., & Napier, J. L. (2012). The uncertainty-threat model of political conservatism. In M. Hogg, & D. Blaylock (Eds), Extremimism and the psychology of uncertainty (90−111). Boston: Wiley-Blackwell.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., Napier, J. L., Thorisdottir, H., Gosling, S. D., Palfai, T. P., & Ostafin, B. (2007). Are needs to manage uncertainty and threat associated with political conservatism or ideological extremity? Personality and Social Psychology Bulletin, 33(7) 9891007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., Nosek, B. A., & Gosling, S. D. (2008). Ideology: Its resurgence in social, personality, and political psychology. Perspectives on Psychological Science, 3(2) 126136.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., Pelham, B. W., & Carvallo, M. (2002). Non-conscious forms of system justification: Implicit and behavioral preferences for higher status groups. Journal of Experimental Social Psychology, 38(6) 586602.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., Pelham, B. W., Sheldon, O., & Sullivan, B. N. (2003). Social inequality and the reduction of ideological dissonance on behalf of the system: Evidence of enhanced system justification among the disadvantaged. European Journal of Social Psychology, 33(1) 1336.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., Pietrzak, J., Liviatan, I., Mandisodza, A. N., & Napier, J. L. (2007). System justification as conscious and nonconscious goal pursuit. In J. Y. Shah, & W. L. Gardner (Eds), Handbook of motivation science (591−605). New York: Guilford.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., Rudman, L. A., Blair, I. V., Carney, D., Dasgupta, N., Glaser, J., & Hardin, C. D. (2009a). The existence of implicit bias is beyond reasonable doubt: A refutation of ideological and methodological objections and executive summary of ten studies that no manager should ignore. Research in Organizational Behavior, 29(3), 3969.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., Rudman, L. A., Blair, I. V., Carney, D., Dasgupta, N., Glaser, J., & Hardin, C. D. (2009b). An invitation to Tetlock and Mitchell to conduct empirical research on implicit bias with friends, “adversaries,” or whomever they please. Research in Organizational Behavior, 29(3) 7375.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., & van der Toorn, J. (2012). System justification theory. In P. A. M. van Lange, A. W. Kruglanski, & E. T. Higgins (Eds), Handbook of theories of social psychology. Vol. 2. (313−343). London: Sage.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jost, J. T., Wakslak, C., & Tyler, T. R. (2008). System justification theory and the alleviation of emotional distress: Palliative effects of ideology in an arbitrary social hierarchy and in society. In K. Hegtvedt, J. Clay-Warner (Eds), Justice: Advances in group processes. Vol. 25. (181−211). Bingley, UK: JAI/Emerald.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Katona, G. (1960). The powerful consumer: Psychological studies of the American economy. New York: McGraw-Hill.

 • Kay, A. C., & Jost, J. T. (2003). Complementary justice: Effects of “poor but happy” and “poor but honest” stereotype exemplars on system justification and implicit activation of the justice motive. Journal of Personality and Social Psychology, 85(5) 823837.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kay, A. C., Jost, J. T., Mandisodza, A. N., Sherman, S. J., Petrocelli, J. V., & Johnson, A. L. (2007). Panglossian ideology in the service of system justification: How complementary stereotypes help us to rationalize inequality. In M. Zanna (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology. Vol. 39. (305−358). San Diego, CA: Academic Press/Elsevier.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kay, A. C., Czaplinski, S., & Jost, J. T. (2009). Left-right ideological differences in system justification following exposure to complementary versus noncomplementary stereotype exemplars. European Journal of Social Psychology, 39(2) 290298.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kay, A. C., Jimenez, M. C., & Jost, J. T. (2003). Savanyú szőlő, édes citrom és status quo megelőlegezett racionalizációja. In Jost, J. T.: Önalávetés a társadalomban: a rendszerigazolás pszichológiája (198−228). Budapest: Osiris Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kay, A. C., Shepherd, S., Blatz, C. W., Chua, S. N., & Galinsky, A. D. (2010). For god (or) country: the hydraulic relation between government instability and belief in religious sources of control. Journal of Personality and Social Psychology, 99(5) 725739.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kugler, M., Jost, J. T., & Noorbaloochi, S. (2014). Another look at moral foundations theory: Do authoritarianism and social dominance orientation explain liberal-conservative differences in “moral” intuitions? Social Justice Research, 27(4) 413431.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lane, K., & Jost, J. T. (2011). Black man in the White House: Ideology and implicit racial bias in the age of Obama. In G. S. Parks, M. Hughey (Eds): The Obamas and a (post) racial America? (48−69). New York: Oxford.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laurin, K., Gaucher, D., & Kay, A. (2013). Stability and the justification of social inequality. European Journal of Social Psychology, 43(4) 246254.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lavine, H., Jost, J. T., & Lodge, M. (2014). Political cognition and its normative implications for the “democratic experiment”: Theory, evidence, and controversy. In E. Borgida, J. Bargh (Eds), APA handbook of personality and social psychology. Vol. 1. (721−752). Washington, DC: APA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McGuire, W. J. (1998). A poli-pszi kapcsolat: egy hosszú történet három szakasza. In: Hunyady György (szerk.), Történeti és politikai pszichológia (20−44). Budapest: Osiris Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McGuire, W. J. (1999). Constructing Social Psychology: Creative and Critical Processes (210−229). Cambridge University Press.

 • McGuire, W. J. (2001). A gondolatrendszerek dinamikus működése. In McGuire, W. J.: Makacs nézetek és a meggyőzés dinamikája (209−235). Budapest: Osiris Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Napier, J. L., & Jost, J. T. (2008a). Why are conservatives happier than liberals? Psychological Science, 19(6) 565572.

 • Napier, J. L., & Jost, J. T. (2008b). The “anti-democratic personality” revisited: A cross-national investigation of working class authoritarianism. Journal of Social Issues, 64(3) 595617.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Napier, J. L., Mandisodza, A. N., Andersen, S. M., & Jost, J. T. (2006). System justification in responding to the poor and displaced in the aftermath of Hurricane Katrina. Analyses of Social Issues and Public Policy, 6(1) 5773.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Napier, J. L., Thorisdottir, H., & Jost, J. T. (2010). The joy of sexism? A multinational investigation of hostile and benevolent justifications for gender inequality and their relation to subjective well-being. Sex Roles: A Journal of Research, 62(7–8) 405419.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oldmeadow, J., & Fiske, S.T. (2007). System-justifying ideologies moderate status=competence stereotypes: Roles for belief in a just world and social dominance orientation. European Journal of Social Psychology, 37(6) 11351148.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pliskin, R., Yudkin, D., Jost, J. T., & Trope, Y. (in press). Myopia of the Masses: Relative Deprivation, Comparative Scope, and System Justification. In Suls, R., Collins, R., Wheeler, L. (Eds), Social comparison in judgement and behavior. New York: Oxford University Press. Political Psychology 25(6)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schwarz, N., Wänke, M., & Bless, H. (1999). A változások szubjektiv felmérése és értékelése: Néhány tanulság a társadalmi kogníció vizsgálatából. In Hunyady György (szerk), Történeti és politikai pszichológia (281–302). Budapest: Osiris Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schyns, P., Nuus, M., & Dekker, H. (2005). Political cynicism and social cohesion in Europe and the United States. Paper presented at the ISPP conference ‘Political psychology facing the real world’. Toronto, Canada, July 3–6.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sibley, C. G., & Duckitt, J. (2010). The ideological legitimation of the status quo: Longitudinal tests of a social dominance model. Political Psychology, 31(1) 109137.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sidanius, J., & Pratto, F. (1998). Az elnyomás elkerülhetetlensége és a szociális dominancia dinamikája. In: Hunyady György (szerk.), Történeti és politikai pszichológia (130−164). Budapest: Osiris Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sidanius J , & Pratto F. (2005). A társadalmi dominancia-A társadalmi hierarchia és elnyomás csoportközi elmélete. Budapest: Osiris Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Son Hing, L. S., Bobocel, D. R., Zanna, M. P., Garcia, D. M., Gee, S. S., & Orazietti, K. (2011). The merit of meritocracy. Journal of personality and social psychology, 101(3) 433450.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sterling, J., Jost, J. T., & Pennycook, G. (2016). Are neoliberals more susceptible to bullshit? Judgment and Decision Making, 11(4) 352360.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stern, C., West, T. V., Jost, J. T., & Rule, N. O. (2014). “Ditto heads”: Do conservatives perceive greater consensus within their ranks than liberals? Personality and Social Psychology Bulletin, 40(9) 11621177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tajfel, H. (1981). Human Groups and Social Categories. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of integroup conflict. In Austin W. G, Worchel, S. (Eds), The social psychology of intergroup relations (33−47). Monterey. CA: Brooks/Cole.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thorisdottir, H., & Jost, J. T. (2011). Motivated closed-mindedness mediates the effect of threat on political conservatism. Political Psychology, 32(5) 785811.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Turner, J. C. (1987). Rediscovering the social group. In Turner, J. C., Hogg, A., Oakes, P. S., Reicher , S. D., & Wetherell, M. S. (Eds), Rediscovering the Social Group: A Self-categorization Theory. (42−67). Oxford: Blackwell.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tyler, T. R., & Jost, J. T. (2007). Psychology and the law: Reconciling normative and descriptive accounts of social justice and system legitimacy. In A. W. Kruglanski, & E. T. Higgins (Eds), Social psychology: Handbook of basic principles. 2nd ed. (807−825). New York: Guilford.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van der Toorn, J., Berkics, M., & Jost, J. T. (2010). System justification, satisfaction, and perceptions of fairness and typicality at work: A cross-system comparison involving the U.S. and Hungary. Social Justice Research, 23(2–3) 189210.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van der Toorn, J., Feinberg, M., Jost, J. T., Kay, A. C., Tyler, T. R., Willer, R., & Wilmuth, C. (2015). A sense of powerlessness fosters system justification: Implications for the legitimation of authority, hierarchy, and government. Political Psychology, 6(1) 93110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van der Toorn, J., & Jost, J. T. (2014). Twenty years of system justification theory: Introduction to the special issue on “Ideology and system justification processes.” Group Processes & Intergroup Relations. 17(4) 413419.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van der Toorn, J., Jost, J. T., & Berkics, M. (2014). Job satisfaction and perceived fairness in Hungary and the USA. In A. C. Michalos (Ed.), Encyclopedia of quality of life and well-being research. Dordrecht, Netherlands: Springer.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van der Toorn, J., Nail, P. R., Liviatan, I., & Jost, J. T. (2014). My country, right or wrong: Does activating system justification motivation eliminate the liberal-conservative gap in patriotism? Journal of Experimental Social Psychology, 54 5060.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van der Toorn, J., Tyler, T. R., & Jost, J. T. (2011). More than fair: Outcome dependence, system justification, and the perceived legitimacy of authority. Journal of Experimental Social Psychology, 47(1) 127138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wakslak, C. J., Jost, J. T., & Bauer, P. (2011). Spreading rationalization: Increased support for large-scale and small-scale social systems following system threat. Social Cognition, 29(2) 288302.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jul 2020 177 1 2
Aug 2020 292 0 0
Sep 2020 113 0 0
Oct 2020 5 0 0
Nov 2020 27 8 3
Dec 2020 2 1 2
Jan 2021 0 0 0