View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem
 • | 2 Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A legtöbb felnőtt ember életének jelentős részét képezi a munkavégzés, így az, hogy mi motiválja őket ebben, nagy szerepet játszik a mindennapjaikban. Kutatásunkban 1662 magyar munkavállaló munkahelyi motivációs mintázatait vizsgáltuk az öndetermináció elméletének tükrében. A Többdimenziós Munkamotiváció Skála (Gagné és mtsai, 2015) alskáláinak klaszterelemzése során öt munkahelyi motivációs profil különült el, melyek a következők: (1) „belsőleg motiváltak”, (2) „kiegyensúlyozottak”, (3) „rendkívül motiváltak”, (4) „alulmotiváltak” és (5) „külsőleg motiváltak”. A további elemzések arra utalnak, hogy a klaszterek által reprezentált munkavállalói csoportok jelentősen különböznek a munkahelyen megélt három pszichológiai alapszükséglet, az autonómia-, kompetencia- és kapcsolódásélmény megtapasztalásának gyakoriságában. Ezen felül eltérően ítélik meg elégedettségüket az életükkel és a munkájukkal, eltérő mértékű stresszt tapasztalnak munkahelyükön, továbbá munkahelyváltási szándékuk is jelentősen különbözik. A munkavégzésre irányuló motiváció tehát kihatással van az emberek jóllétére, és ezáltal mindennapi életükre is.

 • Bakacsi, Gy., Sarkadi-Nagy, A. (2003). Latinos magyar Leadership – vezetésfelfogásunk a Globekutatás tükrében. Alkalmazott Pszichológia, 3–4, 726.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bergman, L. R., & Lundh, L.-G. (2015). The Person-Oriented Approach: Roots and Roads to the Future. Journal for Person-Oriented Research, 1(1–2), 16.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bergman, L. R., Magnusson, D., & Khouri, B. M. E. (2003). Studying Individual Development in An Interindividual Context: A Person-oriented Approach. Psychology Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227268. https://doi. org/10.1207/S15327965PLI1104_01

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health. Canadian Psychology/Psychologie Canadienne, 49(3), 182185. https://doi.org/10.1037/a0012801

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deci, E. L., Ryan, R. M., Gagné, M., Leone, D. R., Usunov, J., & Kornazheva, B. P. (2001). Need satisfaction, motivation, and well-being in the work organizations of a former eastern bloc country: A cross-cultural study of self-determination. Personality and Social Psychology Bulletin, 27(8), 930942.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Friederichs, S. A., Bolman, C., Oenema, A., & Lechner, L. (2015). Profiling physical activity motivation based on self-determination theory: A cluster analysis approach. BMC Psychology, 3, 1. https://doi.org/10.1186/s40359-015-0059-2

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fülöp M. (2017). A motiváló iskola. In Hunyady Gy., Csapó B., Pusztai G., Szivák J. (szerk.), Az oktatás korproblémái (pp. 104129). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gagné, M., Forest, J., Vansteenkiste, M., Crevier-Braud, L., Broeck, A. van den, Aspeli, A. K., & Westbye, C. (2015). The Multidimensional Work Motivation Scale: Validation evidence in seven languages and nine countries. European Journal of Work and Organizational Psychology, 24(2), 178196. https://doi.org/10.1080/1359432X.2013.877892

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gillet, N., Fouquereau, E., Vallerand, R. J., Abraham, J., & Colombat, P. (2017). The Role of Workers’ Motivational Profiles in Affective and Organizational Factors. Journal of Happiness Studies, 124. https://doi.org/10.1007/s10902-017-9867-9

 • Graves, L. M., Cullen, K. L., Lester, H. F., Ruderman, M. N., & Gentry, W. A. (2015). Managerial motivational profiles: Composition, antecedents, and consequences. Journal of Vocational Behavior, 87, 3242. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2014.12.002

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Howard, J., Gagné, M., Morin, A. J. S., & Van den Broeck, A. (2016). Motivation profiles at work: A self-determination theory approach. Journal of Vocational Behavior, 95–96, 7489. https:// doi.org/10.1016/j.jvb.2016.07.004

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jansen in de Wal, J., den Brok, P. J., Hooijer, J. G., Martens, R. L., & van den Beemt, A. (2014). Teachers’ engagement in professional learning: Exploring motivational profiles. Learning and Individual Differences, 36, 2736. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2014.08.001

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kasser, T., & Ryan, R. M. (1996). Further Examining the American Dream: Differential Correlates of Intrinsic and Extrinsic Goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 22(3), 280287. https://doi.org/10.1177/0146167296223006

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koestner, R., Otis, N., Powers, T. A., Pelletier, L., & Gagnon, H. (2008). Autonomous motivation, controlled motivation, and goal progress. Journal of Personality, 76(5), 12011230. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2008.00519.x

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Központi Statisztikai Hivatal (2017. április). Magyarország, 2016. Dr. Vukovich Gabriella (felelős kiadó; online). Nyilvántartási szám: Y/15319. Elérhető: http://www.ksh.hu/docs/hun/ xftp/idoszaki/mo/mo2016.pdf. Letöltés dátuma: 2018.01.18.

 • Martos T. (2009). Célok, tervek, törekvések. II. A személyes célok és életcélok kapcsolata - módszertani kérdések és demonstráció. Magyar Pszichológiai Szemle, 64(3), 573592.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos T. (2016). Motiváció, értékek és társas kapcsolatok: az öndetermináció elméletének alapjai. In Baritz S. L., & Dabóczi G. (szerk.), Emberközpontú gazdaság: A Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban (KETEG) képzés szakkönyve (pp. 242255). Budapest, Magyarország: KETEG Oikonomia Kutató Intézet Alapítvány.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos T. , Sallay V., Désfalvi J., Szabó T., & Ittzés, A. (2014). Az Élettel való Elégedettség Skála magyar változatának (SWLS-H) pszichometriai jellemzõi. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 15(3), 289303. https://doi.org/10.1556/Mental.15.2014.3.9

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Matuszka B. , Csuka S., Hódos E., Nagy A., Pálffy P., Sallay V., & Martos T. (2018). A Többdimenziós Munkamotiváció Kérdőív magyarországi adaptációja. Kézirat közlésre benyújtva

 • Moran, C. M., Diefendorff, J. M., Kim, T.-Y., & Liu, Z.-Q. (2012). A profile approach to self-determination theory motivations at work. Journal of Vocational Behavior, 81(3), 354363. https:// doi.org/10.1016/j.jvb.2012.09.002

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ratelle, C. F., Guay, F., Vallerand, R. J., Larose, S., & Senecal, C. (2007). Autonomous, Controlled, and Amotivated Types of Academic Motivation: A Person-Oriented Analysis. Journal of Educational Psychology, 99(4), 734746.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Roe, R., Zinovieva, I., Dienes, E., & Ten Horn, L. (2000). A Comparison of Work Motivation in Bulgaria, Hungary, and the Netherlands: Test of a Model. Applied Psychology, 49(4), 658687. https://doi.org/10.1111/1464-0597.00039

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stauder A. , & Konkoly Thege B. (2006). Az észlelt stressz kérdőív (PSS) magyar verziójának jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7(3), 203216.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Strauss, K., Parker, S. K., & O’Shea, D. (2017). When does proactivity have a cost? Motivation at work moderates the effects of proactive work behavior on employee job strain. Journal of Vocational Behavior, 100, 1526. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2017.02.001

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács Sz. , Makrai B., & Vargha A. (2015). Klasszifikációs módszerek mutatói. Psychologia Hungarica, 3(1), 6788.

 • Teixeira, P. J., Carraça, E. V., Markland, D., Silva, M. N., & Ryan, R. M. (2012). Exercise , physical activity, and self-determination theory: A systematic review. https://doi.org/10.1186/1479-5868-9-78

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van den Berghe, L., Soenens, B., Aelterman, N., Cardon, G., Tallir, I. B., & Haerens, L. (2014). Within-person profiles of teachers’ motivation to teach: Associations with need satisfaction at work, need-supportive teaching, and burnout. Psychology of Sport and Exercise, 15(4), 407417. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2014.04.001

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van den Broeck, A., Lens, W., De Witte, H., & Van Coillie, H. (2013). Unraveling the importance of the quantity and the quality of workers’ motivation for well-being: A person-centered perspective. Journal of Vocational Behavior, 82(1), 6978. https://doi.org/10.1016/j. jvb.2012.11.005

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vansteenkiste, M., Sierens, E., Soenens, B., Luyckx, K., & Lens, W. (2009). Motivational profiles from a self-determination perspective: The quality of motivation matters. Journal of Educational Psychology, 101(3), 671.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha, A., Bergman, L. R., & Takács, Sz. (2016). Per-forming cluster analysis within a person- oriented context: Some methods for evaluating the quality of clustersolutions. Journal of Person-oriented Research, 2(1–2), 7886.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha, A. (2016). A ROPstat statisztikai programcsomag. Statisztikai Szemle, 94(11–12), 11651192.

 • Vargha, A., Torma, B., & Bergman, L. R. (2015). ROPstat: a general statistical package useful for conducting person-oriented analyses. Journal of Person-Oriented Research, 1(1–2), 8797.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 31 0 0
Sep 2021 28 6 11
Oct 2021 54 14 15
Nov 2021 73 7 9
Dec 2021 39 2 0
Jan 2022 26 13 13
Feb 2022 0 0 0