View More View Less
 • 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • | 2 Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • | 3 BME GTK
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Kutatásunkban a helyidentitás elméletét új megközelítésként az identitásorientációkra vonatkozó elképzelésekkel kapcsoltuk össze. Azt feltételeztük, hogy a helyidentitás mérhető identitásorientációként, tehát értelmezhető és megbízhatóan mérhető egyéni különbségeket találunk abban, hogy a helyekkel kiépített kapcsolat milyen mértékben fontos a személyek számára önmaguk meghatározásában. Feltételeztük továbbá, hogy a vizsgálat keretéül szolgáló eredeti, angol nyelvű kérdőív (AIQ-IV, Cheek, Smith és Tropp, 2002) magyarra fordított változata az általunk használt mintán alkalmas az identitásorientációk mérésére.

Módszer: Feltételezésünk vizsgálatához az AIQ-IV kérdőív magyarra fordított változatát használtuk, amelybe beillesztettük az általunk a szakirodalom alapján megfogalmazott, helyidentitásra vonatkozó tételeket. A kérdőívet három változatban egyetemista mintákon (n = 318, 317, 281) teszteltük, majd az adatok alapján mindhárom esetben faktoranalízist végeztünk. A második változat az első verzió eredményei alapján elvégzett módosítások révén született. Az első változatot a helyekre vonatkozó tételek nélkül is teszteltük, hogy megvizsgáljuk, a helyekre vonatkozó tételek módosították-e az eredeti kérdőív integritását.

Eredmények: A helyekre vonatkozó tételek egy faktorba rendeződtek, a skála statisztikai mutatói megfelelőek, a kitöltők a helyekre vonatkozó tételeket tudták értelmezni önmaguk meghatározásával kapcsolatban. A kitöltők által a skálán elért pontszámok normál eloszlást követtek. Ugyanakkor a kérdőív második változatának faktorstruktúrája sem fedte pontosan az eredeti kérdőív skáláit.

Következtetések: A kapott eredmények hozzájárulnak a helyidentitás fogalmának árnyaltabb értelmezéséhez. Tervezzük a második változat eredményei alapján módosított újabb változat nagy elemszámú, más életkorú, nem egyetemista mintán történő felvételét.

 • Bernardo, F., & Palma-Oliveira, J. (2013). Place Identity, Place Attachment and the Scale of Place: The Impact of Place Salience. Psychology, 4(2), 167193.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berzonsky, M. D. (1994). Self-Identity: The Relationship between Process and Content. Journal of Research in Personality, 28(4), 453460.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Breakwell, G. M. (1986). Coping with Threatened Identity. London: Methuen.

 • Brown, B., & Werner, C. (1985). Social Cohesiveness, Territoriality, and Holiday Decorations: The Influence of cul-de-sacs. Environment and Behavior, 17(5), 539565.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buss, A. H. (1980). Éntudatosság és a társas szorongás. In V. Komlósi A., & Nagy J. (szerk.), (2003). Énelméletek. Személyiség és egészség (pp. 195216). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Canter, D. (1977). The Psychology of Place. London: Architectural Press.

 • Casakin, H., Hernández, B., & Ruiz, C. (2015). Place Attachment and Place Identity in Israeli Cities: The influence of City Size, Cities, 42, 224230.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cheek, J. M. (1989). Identity Orientations and Self-Interpretation. In D. M. Buss, & N. Cantor (Eds), Personality Psychology: Recent Trends and Emerging Directions (pp. 275285). New York: Springer Verlag.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cheek, J. M., & Briggs, S. R. (1982). Self-Consciousness and Aspects of Identity. Journal of Research in Personality, 16(4), 401408.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cheek, J. M., Smith, S. M., & Tropp, L. R. (2002). Relational identity orientation: A fourth scale for the AIQ. Paper presented at the Meeting of the Society for Personality and Social Psychology, Savannah, GA. Letöltve: 2017. 12. 29-én: https://www.researchgate.net/profile/Jonathan_Cheek/publication/267038939_RELATIONAL_IDENTITY_ORIENTATION_A_FOURTH_SCALE_FOR_THE_AIQ_Aspects_of_Identity_Questionnaire/links/544356ec0cf2a76a3ccb1044/RELATIONAL-IDENTITY-ORIENTATION-A-FOURTHSCALE- FOR-THE-AIQ-Aspects-of-Identity-Questionnaire.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deaux, K. (1993). Reconstructing Social Identity. Personality and Social Psychology Bulletin, 19(1), 412.

 • Dixon, J., & Durrheim, K. (2000). Displacing Place-Identity: A Discursive Approach to Locating Self and Other. British Journal of Social Psychology, 39, 2744.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Droseltis. O. , & Vignoles, V. L. (2010). Towards an Integrative Model of Place Identification: Dimensionality and Predictors of Intrapersonal-Level Place Preferences. Journal of Environmental Psychology, 30(1), 2334.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dúll A. (1996). A helyidentitásról. Magyar Pszichológiai Szemle, 36(4–6), 363391.

 • Dúll A. (2002). Ember és környezet affektív kapcsolata: a helykötődés. Alkalmazott Pszichológia, 4(2), 4965.

 • Dúll A. (2009). A környezetpszichológia alapkérdései. Helyek, tárgyak, viselkedés. Budapest: L’Harmattan Kiadó.

 • Erikson, E. H. (1991). A fiatal Luther és más írások. Budapest: Gondolat Kiadó.

 • Feldman, R. M. (1990). Settlement-identity: Psychological Bonds with Home Place in a Mobile Society. Environment and Behavior, 22, 183229.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Félonneau, M.-L. (2004). Love and Loathing of the City: Urbanophilia and Urbanophobia, Topological Identity and Perceived Incivilities. Journal of Environmental Psychology, 24, 4352.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fenigstein, A., Scheier, M. F., & Buss, A. H. (1975). Public and Private Self-Consciousness: Assessment and Theory. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 43(4), 522527.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Greenwald, A. G., & Pratkanis, A. R. (1984). Az én. In J. László (Ed.), (1992). Válogatás a szociális megismerés szakirodalmából II. (pp. 205252). Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hauge, Å. L. (2007). Identity and Place: A Critical Comparison of Three Identity Theories. Architectural Science Review, 50(1), 4451.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hernández, B., Hidalgo, M. C., Salazar-Laplace, M. E., & Hess, S. (2007). Place Attachment and Place Identity in Natives and Non-Natives, Journal of Environmental Psychology, 27, 310319.

 • Hinds, J., & Sparks, P. (2008). Engaging with the Natural Environment: The Role of Affective Connection and Identity. Journal of Environmental Psychology, 28, 109120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hummon, D. M. (1992). Community Attachment: Local sentiment and Sense of Place. In I. Altman, & S. M. Low (Eds), Place attachment (pp. 253278). New York: Plenum Press,.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jorgensen, B. S., & Stedman, R. C. (2001). Sense of Place as an Attitude: Lakeshore Owners Attitudes Toward Their Properties, Journal of Environmental Psychology, 21, 233248.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Knez. I. , & Eliasson, I. (2017). Relationships between Personal and Collective Place Identity and Well-Being in Mountain Communities. Frontiers in Psychology, 8, 112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Knez, I. (2014). Place and the Self: An Autobiographical Memory Synthesis, Philosophical Psychology, 27(2), 164192.

 • Korpela, K. M. (1989). Place-Identity as a Product of Environmental Self-regulation. Journal of Environmental Psychology, 9, 241256.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kyle, G., Graefe, A., & Manning, R. (2005). Testing the Dimensionality of Place Attachment in Recreational Settings, Environment and Behavior, 37, 153177.

 • Lalli, M. (1992). Urban-Related Identity: Theory, Measurement, and Empirical Findings. Journal of Environmental Psychology, 12, 285303.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Main, K., & Sandoval, G. F. (2015). Placemaking in a Translocal Receiving Community: The Relevance of Place to Identity and Agency, Urban Studies, 52(1), 7186.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Manzo, L. C. (2003). Beyond House and Haven: toward a Revisioning of Emotional Relationships with Places. Journal of Environmental Psychology, 23, 4761.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marcia, J. E. (1966). Development and Validation of Ego Identity Status. Journal of Personality and Social Psychology, 3(5), 551558.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marcia, J. E. (1987). The Identity Status Approach to the Study of Ego Identity Development. In T. Honess, & K. Yardley (Eds), Self and Identity: Perspectives across the Lifespan (pp. 8792). New York: Routledge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MacCallum, R. C., Widaman, K. F., Zhang, S., & Hong, S. (1999). Sample Size in Factor Analysis. Psychological Methods, 4, 8499.

 • Neisser, U. (1988). Az önmagunkról való tudás öt válfaja. In J. László (Ed.), (1992). Válogatás a szociális megismerés szakirodalmából II. (pp. 173204). Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oyserman, D., Elmore, K., & Smith, G. (2012). Self, Self-Concept, and Identity. In M. R. Leary, & J. P. Tangney (Eds), Handbook of Self and Identity (pp. 69104). New York: The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Proshansky, H. M. (1978). The City and Self-Identity. Environment and Behavior, 10(2), 147169.

 • Proshansky, H. M., Fabian, A. K., & Kaminoff, R. (1983). Place-Identity: Physical World Socialization of the Self. Journal of Environmental Psychology, 3, 5783.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rollero, C., & De Piccoli, N. (2010). Place Attachment, Identification and Environment Perception: An Empirical Study, Journal of Environmental Psychology, 30, 198205.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sampson, E. E. (1978). Personality and the Location of Identity. Journal of Personality, 46(3), 552568.

 • Sedikides, C., & Brewer, M. B. (2001). Individual Self, Rational Self, and Collective Self. Partners, Opponents, or Strangers? In C. Sedikides, & M. B. Brewer (Eds), Individual Self, Relational Self, Collective Self (pp. 16). Philadelphia: Psychology Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Snyder, M. (1979). Önmonitorozási folyamatok. In V. Komlósi A., & Nagy J. (szerk.), (2003). Énelméletek. Személyiség és egészség (pp. 217254). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stokols, D., & Shumaker, S. A. (1981). People in Places: A Transactional View of Settings. In Harvey, J. H. (Ed.), Cognition, Social Behavior, and the Environment (pp. 441489). Hillsdale: Lawrence Erlbaum,

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tajfel, H. (1982). Social Psychology of Intergroup Relations. Annual Review of Psychology, 33, 139.

 • Turner, J. C., & Reynolds, K. J. (2012). Self-Categorization Theory. In P. A. M. van Lange, A. W., Kruglanski, & E. T. Higgins (Eds), Handbook of Theories of Social Psychology (vol. 2., pp. 399417). London: Sage.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Twigger-Ross, C. L., & Uzzell, D. L. (1996). Place and Identity Processes. Journal of Environmental Psychology, 16, 205220.

 • Twigger-Ross, C. L., Bonaiuto, M., & Breakwell, G. (2003). Identity Theories and Environmental Psychology. In M. Bonnes, T. Lee, & M. Bonaiuto (Eds), Psychological Theories for Environmental Issues (pp. 203233). Aldershot: Ashgate.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Uzzell, D. L., Pol, E., & Badenas, D. (2002). Place Identification, Social Cohesion, and Environmental Sustainability. Environment and Behavior, 34(1), 2653.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Williams, D. R., & Roggenbuck, J. W. (1989). Measuring Place Attachment: Some Preliminary Results. In: L. H. McAvoy, & D. Howard (Eds) Abstracts of the 1989 Leisure Research Symposium (p. 32). Arlington, VA: National Recreation and Park Association. http://academics.wellesley.edu/Psychology/Cheek/identity.html (utolsó látogatás: 2018. 02. 25.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 700 648 12
Full Text Views 733 11 0
PDF Downloads 46 17 0