View More View Less
 • 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • | 2 Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • | 3 BME GTK
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Kutatásunkban a helyidentitás elméletét új megközelítésként az identitásorientációkra vonatkozó elképzelésekkel kapcsoltuk össze. Azt feltételeztük, hogy a helyidentitás mérhető identitásorientációként, tehát értelmezhető és megbízhatóan mérhető egyéni különbségeket találunk abban, hogy a helyekkel kiépített kapcsolat milyen mértékben fontos a személyek számára önmaguk meghatározásában. Feltételeztük továbbá, hogy a vizsgálat keretéül szolgáló eredeti, angol nyelvű kérdőív (AIQ-IV, Cheek, Smith és Tropp, 2002) magyarra fordított változata az általunk használt mintán alkalmas az identitásorientációk mérésére.

Módszer: Feltételezésünk vizsgálatához az AIQ-IV kérdőív magyarra fordított változatát használtuk, amelybe beillesztettük az általunk a szakirodalom alapján megfogalmazott, helyidentitásra vonatkozó tételeket. A kérdőívet három változatban egyetemista mintákon (n = 318, 317, 281) teszteltük, majd az adatok alapján mindhárom esetben faktoranalízist végeztünk. A második változat az első verzió eredményei alapján elvégzett módosítások révén született. Az első változatot a helyekre vonatkozó tételek nélkül is teszteltük, hogy megvizsgáljuk, a helyekre vonatkozó tételek módosították-e az eredeti kérdőív integritását.

Eredmények: A helyekre vonatkozó tételek egy faktorba rendeződtek, a skála statisztikai mutatói megfelelőek, a kitöltők a helyekre vonatkozó tételeket tudták értelmezni önmaguk meghatározásával kapcsolatban. A kitöltők által a skálán elért pontszámok normál eloszlást követtek. Ugyanakkor a kérdőív második változatának faktorstruktúrája sem fedte pontosan az eredeti kérdőív skáláit.

Következtetések: A kapott eredmények hozzájárulnak a helyidentitás fogalmának árnyaltabb értelmezéséhez. Tervezzük a második változat eredményei alapján módosított újabb változat nagy elemszámú, más életkorú, nem egyetemista mintán történő felvételét.

 • Bernardo, F., & Palma-Oliveira, J. (2013). Place Identity, Place Attachment and the Scale of Place: The Impact of Place Salience. Psychology, 4(2), 167193.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berzonsky, M. D. (1994). Self-Identity: The Relationship between Process and Content. Journal of Research in Personality, 28(4), 453460.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Breakwell, G. M. (1986). Coping with Threatened Identity. London: Methuen.

 • Brown, B., & Werner, C. (1985). Social Cohesiveness, Territoriality, and Holiday Decorations: The Influence of cul-de-sacs. Environment and Behavior, 17(5), 539565.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buss, A. H. (1980). Éntudatosság és a társas szorongás. In V. Komlósi A., & Nagy J. (szerk.), (2003). Énelméletek. Személyiség és egészség (pp. 195216). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Canter, D. (1977). The Psychology of Place. London: Architectural Press.

 • Casakin, H., Hernández, B., & Ruiz, C. (2015). Place Attachment and Place Identity in Israeli Cities: The influence of City Size, Cities, 42, 224230.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cheek, J. M. (1989). Identity Orientations and Self-Interpretation. In D. M. Buss, & N. Cantor (Eds), Personality Psychology: Recent Trends and Emerging Directions (pp. 275285). New York: Springer Verlag.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cheek, J. M., & Briggs, S. R. (1982). Self-Consciousness and Aspects of Identity. Journal of Research in Personality, 16(4), 401408.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cheek, J. M., Smith, S. M., & Tropp, L. R. (2002). Relational identity orientation: A fourth scale for the AIQ. Paper presented at the Meeting of the Society for Personality and Social Psychology, Savannah, GA. Letöltve: 2017. 12. 29-én: https://www.researchgate.net/profile/Jonathan_Cheek/publication/267038939_RELATIONAL_IDENTITY_ORIENTATION_A_FOURTH_SCALE_FOR_THE_AIQ_Aspects_of_Identity_Questionnaire/links/544356ec0cf2a76a3ccb1044/RELATIONAL-IDENTITY-ORIENTATION-A-FOURTHSCALE- FOR-THE-AIQ-Aspects-of-Identity-Questionnaire.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deaux, K. (1993). Reconstructing Social Identity. Personality and Social Psychology Bulletin, 19(1), 412.

 • Dixon, J., & Durrheim, K. (2000). Displacing Place-Identity: A Discursive Approach to Locating Self and Other. British Journal of Social Psychology, 39, 2744.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Droseltis. O. , & Vignoles, V. L. (2010). Towards an Integrative Model of Place Identification: Dimensionality and Predictors of Intrapersonal-Level Place Preferences. Journal of Environmental Psychology, 30(1), 2334.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dúll A. (1996). A helyidentitásról. Magyar Pszichológiai Szemle, 36(4–6), 363391.

 • Dúll A. (2002). Ember és környezet affektív kapcsolata: a helykötődés. Alkalmazott Pszichológia, 4(2), 4965.

 • Dúll A. (2009). A környezetpszichológia alapkérdései. Helyek, tárgyak, viselkedés. Budapest: L’Harmattan Kiadó.

 • Erikson, E. H. (1991). A fiatal Luther és más írások. Budapest: Gondolat Kiadó.

 • Feldman, R. M. (1990). Settlement-identity: Psychological Bonds with Home Place in a Mobile Society. Environment and Behavior, 22, 183229.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Félonneau, M.-L. (2004). Love and Loathing of the City: Urbanophilia and Urbanophobia, Topological Identity and Perceived Incivilities. Journal of Environmental Psychology, 24, 4352.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fenigstein, A., Scheier, M. F., & Buss, A. H. (1975). Public and Private Self-Consciousness: Assessment and Theory. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 43(4), 522527.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Greenwald, A. G., & Pratkanis, A. R. (1984). Az én. In J. László (Ed.), (1992). Válogatás a szociális megismerés szakirodalmából II. (pp. 205252). Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hauge, Å. L. (2007). Identity and Place: A Critical Comparison of Three Identity Theories. Architectural Science Review, 50(1), 4451.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hernández, B., Hidalgo, M. C., Salazar-Laplace, M. E., & Hess, S. (2007). Place Attachment and Place Identity in Natives and Non-Natives, Journal of Environmental Psychology, 27, 310319.

 • Hinds, J., & Sparks, P. (2008). Engaging with the Natural Environment: The Role of Affective Connection and Identity. Journal of Environmental Psychology, 28, 109120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hummon, D. M. (1992). Community Attachment: Local sentiment and Sense of Place. In I. Altman, & S. M. Low (Eds), Place attachment (pp. 253278). New York: Plenum Press,.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jorgensen, B. S., & Stedman, R. C. (2001). Sense of Place as an Attitude: Lakeshore Owners Attitudes Toward Their Properties, Journal of Environmental Psychology, 21, 233248.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Knez. I. , & Eliasson, I. (2017). Relationships between Personal and Collective Place Identity and Well-Being in Mountain Communities. Frontiers in Psychology, 8, 112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Knez, I. (2014). Place and the Self: An Autobiographical Memory Synthesis, Philosophical Psychology, 27(2), 164192.

 • Korpela, K. M. (1989). Place-Identity as a Product of Environmental Self-regulation. Journal of Environmental Psychology, 9, 241256.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kyle, G., Graefe, A., & Manning, R. (2005). Testing the Dimensionality of Place Attachment in Recreational Settings, Environment and Behavior, 37, 153177.

 • Lalli, M. (1992). Urban-Related Identity: Theory, Measurement, and Empirical Findings. Journal of Environmental Psychology, 12, 285303.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Main, K., & Sandoval, G. F. (2015). Placemaking in a Translocal Receiving Community: The Relevance of Place to Identity and Agency, Urban Studies, 52(1), 7186.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Manzo, L. C. (2003). Beyond House and Haven: toward a Revisioning of Emotional Relationships with Places. Journal of Environmental Psychology, 23, 4761.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marcia, J. E. (1966). Development and Validation of Ego Identity Status. Journal of Personality and Social Psychology, 3(5), 551558.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marcia, J. E. (1987). The Identity Status Approach to the Study of Ego Identity Development. In T. Honess, & K. Yardley (Eds), Self and Identity: Perspectives across the Lifespan (pp. 8792). New York: Routledge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MacCallum, R. C., Widaman, K. F., Zhang, S., & Hong, S. (1999). Sample Size in Factor Analysis. Psychological Methods, 4, 8499.

 • Neisser, U. (1988). Az önmagunkról való tudás öt válfaja. In J. László (Ed.), (1992). Válogatás a szociális megismerés szakirodalmából II. (pp. 173204). Budapest: Tankönyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oyserman, D., Elmore, K., & Smith, G. (2012). Self, Self-Concept, and Identity. In M. R. Leary, & J. P. Tangney (Eds), Handbook of Self and Identity (pp. 69104). New York: The Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Proshansky, H. M. (1978). The City and Self-Identity. Environment and Behavior, 10(2), 147169.

 • Proshansky, H. M., Fabian, A. K., & Kaminoff, R. (1983). Place-Identity: Physical World Socialization of the Self. Journal of Environmental Psychology, 3, 5783.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rollero, C., & De Piccoli, N. (2010). Place Attachment, Identification and Environment Perception: An Empirical Study, Journal of Environmental Psychology, 30, 198205.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sampson, E. E. (1978). Personality and the Location of Identity. Journal of Personality, 46(3), 552568.

 • Sedikides, C., & Brewer, M. B. (2001). Individual Self, Rational Self, and Collective Self. Partners, Opponents, or Strangers? In C. Sedikides, & M. B. Brewer (Eds), Individual Self, Relational Self, Collective Self (pp. 16). Philadelphia: Psychology Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Snyder, M. (1979). Önmonitorozási folyamatok. In V. Komlósi A., & Nagy J. (szerk.), (2003). Énelméletek. Személyiség és egészség (pp. 217254). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stokols, D., & Shumaker, S. A. (1981). People in Places: A Transactional View of Settings. In Harvey, J. H. (Ed.), Cognition, Social Behavior, and the Environment (pp. 441489). Hillsdale: Lawrence Erlbaum,

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tajfel, H. (1982). Social Psychology of Intergroup Relations. Annual Review of Psychology, 33, 139.

 • Turner, J. C., & Reynolds, K. J. (2012). Self-Categorization Theory. In P. A. M. van Lange, A. W., Kruglanski, & E. T. Higgins (Eds), Handbook of Theories of Social Psychology (vol. 2., pp. 399417). London: Sage.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Twigger-Ross, C. L., & Uzzell, D. L. (1996). Place and Identity Processes. Journal of Environmental Psychology, 16, 205220.

 • Twigger-Ross, C. L., Bonaiuto, M., & Breakwell, G. (2003). Identity Theories and Environmental Psychology. In M. Bonnes, T. Lee, & M. Bonaiuto (Eds), Psychological Theories for Environmental Issues (pp. 203233). Aldershot: Ashgate.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Uzzell, D. L., Pol, E., & Badenas, D. (2002). Place Identification, Social Cohesion, and Environmental Sustainability. Environment and Behavior, 34(1), 2653.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Williams, D. R., & Roggenbuck, J. W. (1989). Measuring Place Attachment: Some Preliminary Results. In: L. H. McAvoy, & D. Howard (Eds) Abstracts of the 1989 Leisure Research Symposium (p. 32). Arlington, VA: National Recreation and Park Association. http://academics.wellesley.edu/Psychology/Cheek/identity.html (utolsó látogatás: 2018. 02. 25.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 15 1 2
Mar 2021 1 2 3
Apr 2021 8 2 5
May 2021 12 0 1
Jun 2021 2 0 0
Jul 2021 1 0 0
Aug 2021 0 0 0