Authors:
Dóra Eszter Várnai ELTE Pszichológiai Intézet, Pszichológia Doktori Iskola

Search for other papers by Dóra Eszter Várnai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Éva Jármi ELTE Pszichológiai Intézet

Search for other papers by Éva Jármi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Petra Arnold ELTE külsős kutató

Search for other papers by Petra Arnold in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Zsolt Demetrovics ELTE Pszichológiai Intézet

Search for other papers by Zsolt Demetrovics in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ágnes Németh ELTE Pszichológiai Intézet

Search for other papers by Ágnes Németh in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Gyöngyi Kökönyei ELTE Pszichológiai Intézet
SE-NAP2 Genetikai Agyi Képalkotó Migrén Kutatócsoport, Semmelweis Egyetem

Search for other papers by Gyöngyi Kökönyei in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Ágota Örkényi ELTE Pszichológiai Intézet

Search for other papers by Ágota Örkényi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Háttér és célkitűzések: Az iskolai kortársbántalmazás kvalitatív vizsgálatát egy nemzetközi egészségmagatartás- kutatás részeként azzal a céllal végeztük, hogy felmérjük, a diákok bullying meghatározása (szóhasználat, jelentés, ismeretanyag) megfelel-e a kutatásban és a szakemberek által használt kortársbántalmazás koncepciónak. Mindemellett a hazai bullyingvizsgálatok néhány módszertani kihívására is választ kerestünk.

Módszer: Az iskolai adatfelvételben 5–9. évfolyamos diákok vettek részt (129 fő). A tanulók fókuszcsoportokban válaszoltak strukturált interjú nyitott kérdéseire, és szógyűjtéseket végeztek. A diákok válaszait tematikus elemzésen alapuló kvalitatív módszerrel dolgoztuk fel.

Eredmények: A tanulók válaszai 13 fő, és további alkategóriákba rendeződtek: az elkövető és az áldozat jellemzői, az erőviszonyok egyenlőtlensége, az ismétlődés, a kortársbántalmazás okai és következményei, a cyberbullying jellemzői, a bullying formái, továbbá a bullyinghoz kapcsolódó további agresszív események, elkülönítés másfajta agressziótól, a határ bullying és játékos élcelődés között, az elkövető és áldozat közti hasonlóságok, valamint a bullying fennmaradása, krónikussá válása, terjedése.

Következtetések: A tanulók a kortársbántalmazás jellemzőiről, elkövetőiről és áldozatairól árnyaltan gondolkodnak: elméletben világosan érzékelik a bullying egyik fontos kritériumát, az erőegyenlőtlenséget. Ugyanakkor még bizonytalanok az egyes konkrét esetek megítélésében, a közbelépés mikéntjében. Olweus (1991) eddig széles körben elfogadott bullying definíciója jól használható az előfordulási gyakoriságok meghatározására, ugyanakkor érdemes az ismétlődés mellett a bántalmazás súlyosságát is figyelembe venni.

 • Björkqvist, K., Lagerspetz, K. M. J., & Kaukiainen, A. (1992). Do girls manipulate and boys fight? developmental trends in regard to direct and indirect aggression. Aggressive Behavior, 18(2), 117127.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boyatzis, R. E. (1998). Transforming Qualitative Information: Thematic Analysis and Code Development. Thousan Oaks, California, SAGE.

 • Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77101.

 • Buda M. (2015). Iskolai zaklatás. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó.

 • Buda M. (2016). Online kutatás – értelmezési kísérlet hazai és nemzetközi kontextusban. Letöltve: 2018. július 11.-én. http://iskon.opkm.hu/admin/upload/Buda%20MAriann_Online%20kutat%C3%A1s%20%E2%80%93%20%C3%A9rtelmez%C3%A9si%20k%C3%ADs%C3%A9rlet%20hazai%20%C3%A9s%20nemzetk%C3%B6zi%20kontextusban.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Camodeca, M., & Goossens, F. A. (2005). Children’s opinions on effective strategies to cope with bullying: the importance of bullying role and perspective. Educational Research, 47(1), 93105.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Castro, O. B., Vermann, J. B., Koops, W., Bosch, J. D., & Moushower, H. D. (2002). Hostile attribution of intent and aggressive behavior: a meta-analysis. Child Development, 73(3), 916934.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chester, K., Callaghan, C. M., Cosma, A., Donelly, P., Craig, W., Walsh, S., & Molcho, M. (2015). Cross-national time trends in bullying victimization in 33 countries among children aged 11, 13 and 15 from 2002 to 2010, European Journal of Public Health, 25(2), 6164.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cillessen, A. H., & Bukowski, W. M. (2000). Conceptualizing and measuring peer acceptance and rejection. New Directions for Child and Adolescent Development, 88, 310.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Coie, J. D., & Dodge, K. A. (1998). Aggression and antisocial behavior. In W. Damon, & N. Eisenberg (Eds), Handbook of child psychology: Social, emotional, and personality development (pp. 779862). Hoboken, New York, US: John Wiley & Sons Inc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Craig, W. M., Pepler, D., & Atlas, R. (2000). Observations of Bullying in the Playground and in the Classroom. School Psychology International, 21(1), 2236.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Currie, C., Zanotti, C., Morgan, A., Currie, D., de Looze, M., Roberts, C., et al. eds (2012). Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School Aged Children (HBSC) Study: International report from the 2009/2010 survey (pp. 185190). Copenhagen: World Health Organization.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Domonkos K. (2014). Cyberbullying: Zaklatás elektronikus eszközök használatával. Alkalmazott Pszichológia, 14(1), 5970.

 • Elekes Z. (2015). Európai iskolavizsgálat az alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásokról – 2015, Magyarországi eredmények. Budapest. Corvinus Egyetem

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gendreau, P., & Archer, J. (2005). Subtypes of aggression in humans and animals. In R. E. Tremblay, W. W. Hartup, & J. Archer (Eds), Developmental origins of aggression (pp. 2546). New York: Guilford Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Glew, G., Fan, M., Katon, W., & Rivara, F. (2008). Bullying and school safety, The Journal of Pediatrics, 152(1), 123128.

 • Inchley, J., Currie, D., Young, T., Samdal, O., Torsheim, T., Augustson, L., et al. eds (2016). Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2013/2014 survey. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2016 (Health Policy for Children and Adolescents, No. 7).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jármi É. , Péter-Szarka S., & Fehérpataky B. (2015). A KiVa-program hazai adaptálásának lehetőségei. Letöltve: 2018. július 11-én. http://iskon.opkm.hu/admin/upload/KIVA_adaptacios_tanulmany.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Juvonen, J., Graham, S., & Schuster, M. A. (2003). Bullying among young adolescents: the strong, the weak, and the troubled. Pediatrics, 112(6 Pt 1), 12311237.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kowalski, R. M. (2012). Cyberbullying: bullying in the digital age. Wiley-Blackwell.

 • Modecki, K. L., Minchin, J., Harbaugh, A. G., Guerra, N. G., & Runions, K. C. (2014). Bullying prevalence across contexts: a meta-analysis measuring cyber and traditional bullying. The Journal of Adolescent Health, 55(5), 602611.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Molcho, M., Craig, W., Due, P., Pickett, W., Harel-Fisch, Y., Overpeck, M., & Group, H. B. W. (2009). Cross-national time trends in bullying behaviour 1994–2006: findings from Europe and North America. International Journal of Public Health, 54(2), 225234.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh Á. , & Költő A. (2016). Egészség és Egészségmagatartás Iskoláskorban 2014. Budapest: Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ojanen, T., Grönroos, M., & Salmivalli, C. (2005). An interpersonal circumplex model of children’s social goals: links with peer-reported behavior and sociometric status. Developmental Psychology, 41(5), 699710.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oldenburg, B., van Duijn, M., Sentse, M., Huitsing, G., van der Ploeg, R., Salmivalli, C., & Veenstra, R. (2015). Teacher Characteristics and Peer Victimization in Elementary Schools: A Classroom-Level Perspective. Journal of Abnormal Child Psychology, 43(1), 3344.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Olweus D. (1991). Bully/victim problems among school childen: some basic facts and effects of a school based intervention program. In The development and treatment of childhoood aggression (411448). NJ: Erlbaum: Hillsdale.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Olweus D. , & Limber, S. (2010). Bullying in school: Evaluation and dissemination of the Olweus Bullying Prevention Program. American Journal of Ortopsychiatry, 80(1), 124134.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Olweus, D., & Limber, S. P. (1999). Bullying Prevention Programme. In Blueprints for Violence Prevention (Vol. 9). Golden, Colorado: Venture Publishing.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Olweus, D. (2011). Bullying at school and later criminality: findings from three Swedish community samples of males. Criminal Behaviour and Mental Health: CBMH, 21(2), 151156.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paksi B. (2010). Az iskolai agresszió előfordulása, intézményi percepciója. Új Pedagógiai Szemle, 1–2, 119134.

 • Pellegrini, A. D. (2001). The Roles of Dominance and Bullying in the Development of Early Heterosexual Relationships. Journal of Emotional Abuse, 2(2–3), 6373.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pepler, D. J., & Craig, W. (1995). A peek behind the fence: Naturalistic observations of aggressive children with remote audiovisual recording, Developmental Psychology, 31(4), 548553.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pepler, D. J, & Craig, W. (2000). Making a Difference in Bullying. LaMarsh Research Report (No. #60). Toronto: York University.

 • Renshaw, T. L., Hammons, K. N., & Roberson, A. J. (2016) General Versus Specific Methods for Classifying U.S. Students’ Bullying Involvement: Investigating Classification Agreement, Prevalence Rates, and Concurrent Validity. School Psychology Review, 45 (4), 400416.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ribiczey N. , Szabó B., & Jármi É. (megjelenés alatt). Bullying az óvodában - Az óvodai bántalmazás sajátosságai. Alkalmazott Pszichológia.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Roberts, W. B. & Morotti, A. A. (2000). The bully as victim: Understanding bully behaviors to increase the effectiveness of interventions in the bully-victim dyad, Professional School Counselling; Alexandria, 4, 148156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Salmivalli, C. (2002). Is there an age decline in victimization by peers at school? Educational Research, 44(3), 269277.

 • Salmivalli, C., Kaukiainen, A., & Voeten, M. (2005). Anti-bullying intervention: implementation and outcome. The British Journal of Educational Psychology, 75 (3), 465487.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simon D. , Zerinváry B., & Velkey G. (2015). Zárótanulmány a TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 „Iskolai agresszió, online és hagyományos zaklatás vizsgálata az iskolai közérzet alakulásával és az alkalmazott pedagógiai és konfliktuskezelési eszközökkel összefüggésben” c. projekthez. Letöltve: 2018. július 11.-én. http://iskon.opkm.hu/admin/upload/Osszegzo_tanulmany.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, P. K., Madsen, K. C., & Moody, J. C. (1999). What causes the age decline in reports of being bullied at school? Towards a developmental analysis of risks of being bullied. Educational Research, 41(3), 267285.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Solberg, M., & Olweus, D. (2003). Prevalence estimation of school bullying with the Olweus Bully/Victim Questionnaire, Aggressive Behavior, 29, 239268.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stassen-Berger, K. (2007). Update on Bullying at School: Science Forgotten? Developmental Review, 27(1), 90126.

 • Swain, J. (1998). What does bullying really mean? Educational Research, 40(3), 358364.

 • Theriot, M. T., Dulmus, C. N., Sowers, K. M., & Johnson, T. K. (2005). Factors relating to selfidentifi cation among bullying victims. Children and Youth Services Review, 27(9), 979994.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Várnai D. , & Zsiros E. (2016). Kortársbántalmazás és verekedés. In Németh Á. & Költő A. (szerk.), Egészség és egészségmagatartás iskoláskorban (95107). Budapest: Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vassné Figula E. , Margitics F., Nagy J., Barcsa L., Madácsi M., Pauwlik Z., & Rozgonyi T. (2008). Az iskolai erőszak kérdőív bemutatása. Új Pedagógiai Szemle, (6–7.), 224227.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Veenstra, R., Lindenberg, S., Oldehinkel, A., De Winter, A., Verhulst, F., & Ormel, J. (2005). Bullying and Victimization in Elementary Schools: A Comparison of Bullies, Victims, Bully/ Victims, and Uninvolved Preadolescents. Developmental Psychology, 4(41), 672682.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zsila Á. , Ujhelyi A., Demetrovics Zs. (2015). Online zaklatás a legújabb kutatások tükrében. IMÁGÓ Budapest Online, 5(5), 114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zsila Á. , Demetrovics Z. (2018). Cyber-viktimizáció és cyber-agresszió: A közösségioldal-használat összefüggései az online bántalmazással. Médiakutató, 19(1), 2133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zsila, Á., Orosz, G., Király, O., Urbán, R., Ujhelyi, A., Jármi, É., Griffiths, M. D., Elekes, Z., Demetrovics, Zs. (2018). Psychoactive Substance Use and Problematic Internet Use as Predictors of Bullying and Cyberbullying Victimization. International Journal of Mental Health and Addiction, 16(2), 466479.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zsila, Á., Urbán, R., Griffiths, M. D., & Demetrovics, Zs. (2018). Gender Differences in the Association Between Cyberbullying Victimization and Perpetration: The Role of Anger Rumination and Traditional Bullying Experiences. International Journal of Mental Health and Addiction, 116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
 • Top

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Bolla Veronika (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2022 59 8 5
May 2022 57 17 19
Jun 2022 11 1 1
Jul 2022 10 1 2
Aug 2022 7 2 3
Sep 2022 25 7 8
Oct 2022 7 0 0