Authors:
Borbála Paksi Eötvös Loránd Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet

Search for other papers by Borbála Paksi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Zsolt Demetrovics Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet

Search for other papers by Zsolt Demetrovics in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Anna Magi Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Doktori Iskola

Search for other papers by Anna Magi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Katalin Felvinczi Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet

Search for other papers by Katalin Felvinczi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Háttér és célok: Magyarországon 2001-ben (ADE 2001), 2003-ban (ADE 2003) és 2007-ben (OLAAP 2007) készült a felnőtt népesség körében célzott drogepidemiológiai adatfelvétel. A magyar népesség addiktológiai problémáinak feltérképezésére/nyomon követésére nyolc év kihagyás után 2015-ben készült újabb célzott vizsgálat. Tanulmányunkban az Országos Lakossági Adatfelvétel Addiktológiai Problémákról (OLAAP 2015) című kutatás drogfogyasztással kapcsolatos eredményeit mutatjuk be.

Módszer: A vizsgálat a 18–64 éves népesség bruttó 2477, nettó 2274 fős, országos reprezentatív mintáján készült, a 18–34 éves fiatal felnőtt populáció felülreprezentálásával. A 18–64 éves súlyozott minta nagysága 1490 fő. Az adatfelvétel a kérdezettek személyes megkeresésével, ún. „kevert”, a személyes kérdezést (face to face) és önkitöltős elemeket egyaránt alkalmazó módszerrel, 2015 tavaszán zajlott. A drogfogyasztással kapcsolatos kérdések kialakítása a hazai előzményekre (Paksi, Rózsa, Kun, Arnold és Demetrovics, 2009), az EMCDDA modellkérdőíveire (EMQ) (EMCDDA, 1999, 2002) és aktuális indikátorigényeire/ajánlásaira (EMCDDA, 2015b), továbbá az európai országok drogepidemiológiai vizsgálatainak metaanalízisére (Decorte, Mortelmans, Tieberghien és De Moor, 2009) támaszkodik. Az adatok feldolgozása az EMCDDA (2002) standardok szerint történt.

Eredmények/következtetések: A kutatás eredményei szerint a magyarországi 18–64 éves népességben minden tízedik válaszoló (9,9%) fogyasztott már valamilyen tiltott szert az élete során. A tiltott drogok éves prevalenciaértéke 2,3%, a havi prevalenciaértéke pedig 1,2%. A legtöbben marihuánát/hasist fogyasztottak eddig életük során, ezt követi az ecstasy, a szintetikus-kannabinoidok, az amfetamin és az új stimulánsok népszerűsége. A drogokkal való kapcsolatba kerülés társadalmi-demográfiai kockázati tényezőit vizsgálva a droghasználat korosztályos és urbanizációs mintázódása mellett a kulturális/gazdasági státus, valamint az impulzivitás szerepét kell kiemelnünk.

 • Andorka R. (1994). Deviáns viselkedések Magyarországon – általános értelmezési keret az elidegenedés és az anómia fogalmak segítségével. In Münnich I., Moksony F. (szerk.), Devianciák Magyarországon (pp. 3277). Budapest: Közélet Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barratt, E. S. (1959). Anxiety and impulsiveness related to psychomotor efficiency. Perceptual and Motor Skills, 9, 191198.

 • Decorte, T., Mortelmans, D., Tieberghien, J., & De Moor, S. (2009). Drug use: an overview of general population surveys in Europe. Thematic paper. Luxembourg: EMCDDA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Derogatis, L. R., & Melisaratos, N. (1983). The Brief Symptom Inventory: an introductory report. Psychological Medicine, 13(3), 595605.

 • Elekes Zs. (2004). Alkohol és társadalom. Budapest: Országos Addiktológiai Intézet.

 • Elekes Zs. (2009). Egy változó kor változó ifjúsága. Fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztása Magyarországon – ESPAD 2007. Budapest: L’Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Elekes Zs. (2012). Fiatalok legális és illegális szerhasználata az ESPAD 2011 kutatás alapján. Addiktológiai kutatások Magyarországon 2012. „A függőségek kialakulása és kezelése.” Az ELTE Pszichológiai Intézet Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszéke V. Tudományos Konferenciája. Budapest, 2012. február 24.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Elekes Zs. (szerk.) (2016). Európai iskolavizsgálat az alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásokról – 2015. Magyarországi eredmények. Budapest: BCE.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Elekes Zs. , & Paksi B. (2004). A 18–54 éves felnőttek alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásai. Kutatási Beszámoló, NKFP. http://viselkedeskutato.hu/index.php?option=com_attachments&task=-download&id=57&lang=hu

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Elekes Zs. , Nádas E., & Paksi B. (2008). Drogfogyasztás a populációban. In Felvinczi K., Varga O. (szerk.), Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről (pp. 3353). Budapest: SzMM.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EMCDDA (1999). Co-ordination of an expert working group to develop instruments and guidelines to improve quality and comparability of general population surveys on drugs in the EU. Follow up of EMCDDA project CT.96.EP.08 (CT.97.EP.09), EMCDDA, Lisbon, Portugal. http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_1385_EN_expert_group_comp_report.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EMCDDA (2002). Handbook for surveys on drug use among the general population. EMCDDA project CT.99.EP.08 B, Lisbon, Portugal. http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/244/Handbook_for_surveys_on_drug_use_among_the_general_population_-_2002_106510.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EMCDDA (2009a). An overview of the general populations survey (GPS) key indicator. Technical reports. Lisbon. Letöltve: 2009.09.11. http://www.emcdda.europa.eu/publications/methods/gps-overview

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EMCDDA (2009b). An overview of the general populations survey (GPS) key indicator. Thematic papers. Lisbon. Letöltve: 2009.09.11. http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/967/EMCDDA-TP-gps.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EMCDDA (2015a). European Drug Report. Trends and Developments, 2015. Luxemburg, Letöltve: 2018.05.10. http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_239505_EN_ TDAT15001ENN.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EMCDDA (2015b). Voluntary EMQ Module for monitoring use of New (and not so new) Psychoactive Substances (NPS) in General Adult Population Surveys and School Surveys. Lisbon, EMCDDA (kézirat). Letöltve: 2015.01.10. http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_249891_EN_EMQ%20Voluntary%20Module%20on%20New%20Psychoactive%20Substances%20(NPS).pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EMCDDA (2016). European Drug Report. Trends and Developments, 2016. Luxemburg, EMCDDA, Lisbon, Letöltve: 2018.05.10. http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2637/TDAT16001ENN.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs Group (2016). ESPAD Report 2015. Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. Luxembourg, Luxemburg: Publications Office of the European Union. Retrieved from: Letöltve: 2018.05.10. http://www.espad.org/sites/espad.org/files/TD0116475ENN.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Felvinczi K. , Paksi B., Magi A., & Demetrovics Zs. (2015): Pszichoaktív szerhasználókkal kapcsolatos társadalmi attitűdök a 2015. évi „Országos Lakossági Adatfelvétel Addiktológiai Problémákról” (OLAAP 2015) című vizsgálat első eredményei tükrében. MAT X. Országos Kongresszusa 2015. november 26–28., Siófok, Supplementum kötet, 20. http://www.mat.org.hu/doksi/2015/Absztraktfuzet_MAT_X_2015.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fusco, A., Guio A. C., & Marlier E. (2010). Income poverty and material deprivation in European countries. Eurostat Methodologies and working papers, Luxembourg, Publications Office of the European Union.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Guio, A. C., Gordon D., & Marlier E. (2012). Measuring material deprivation in the EU. Indicators for the whole population and child-specific indicators. Paper presented during the working group meeting ‘Statistics on Living Conditions’, Eurostat, 29–31 May, Luxembourg.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hibell, B., Andersson, B., Ahlström, S., Balakireva, O., Bjarnasson, T., Kokkevi, A., et al. (2000). The 1999 ESPAD Report. Alcohol and Other Drug Use Among Students in 30 European Countries. The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. CAN, Stockholm, Sweden. Letöltve: 2018.05.10. http://www.espad.org/sites/espad.org/files/The_1999_ESPAD_report.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hibell, B., Guttormsson U., Ahlström S., Balakireva O., Bjarnason T., Kokkevi A. et al. (2009). The 2007 ESPAD Report. Substance Use Among Students in 35 European Countries. The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. CAN. EMCDDA, Stockholm. Sweden. Letöltve: 2018.05.10. http://www.espad.org/sites/espad.org/files/The_2007_ESPAD_Report-FULL_091006.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hibell, B., Guttormsson U., Ahlström S., Balakireva O., Bjarnason T., Kokkevi A. et al. (2012). The 2011 ESPAD Report. Substance Use Among Students in 36 European Countries. The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. CAN. Stockholm. Sweden. Letöltve: 2018.05.10. http://www.espad.org/sites/espad.org/files/The_2011_ESPAD_ReportFULL_2012_10_29.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Johnson, T. P., O’Rourke, D., Burris, J., & Owens, L. (2002). Culture and Survey Nonresponse. In R. M. Groves, Don A. Dillman, J. L. Eltinge, & R. J. A. Little (Eds), Survey Nonresponse (pp. 5569). New York: John Wiley & Sons.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kapitány-Fövény, M., Varga, G., Potenza M. N., Griffiths M. D., Székely A., Paksi, B. és mtsai (2018). The 21-item Barratt Impulsiveness Scale Revised (BIS-R): An alternative three-factor model. Megjelenés alatt

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kapitány B. , & Spéder Zs. (2004). Szegénység és depriváció: tá rsadalomszerkezeti ö sszefü ggé sek nyomá ban. Életünk fordulópontjai. Műhelytanulmányok 4. Budapest, KSH-NKI, Letöltve: 2018.05.10. http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/muhelytanulmanyok/article/view/871/452

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh Á. , & Költő A. (szerk.) (2011). Serdülőkorú fiatalok egészsége és életmódja 2010. Budapest OGYEI. Letöltve: 2018.05.10. http://www.ogyei.hu/anyagok/HBSC_2010.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh Á. , & Költő A. (szerk.) (2014). Egészség és egészségmagatartás iskoláskorban – 2014. Budapest NEFI. Letöltve: 2018.05.10. http://www.egeszseg.hu/szakmai_oldalak/assets/cikkek/16-05/egeszseg-es-egeszsgegmagatartas-iskolaskorban-2014.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paksi B. (2001). A magyar társadalom droggal kapcsolatos gondolkodásának alakulása az évezred utolsó éveiben. In Dr. Dienes E., & Takáts Á. (szerk.), Tanulmányok és műhelybeszámolók. A XV. Munka- és szervezetpszichológiai szakmai napok előadásai (pp. 161171). Budapest: Országos Munkaügyi Kutató és Módszertani Központ, Foglalkoztatási Hivatal.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paksi B. (2003). Drogok és felnőttek. A tizennyolc év feletti lakosság drogfogyasztása és droggal kapcsolatos gondolkodása az ezredfordulón, Magyarországon. Budapest: L’Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paksi B. (2007). A magyarországi drogfogyasztás társadalmi mintázata. In Demetrovics Zs. (szerk.), Az addiktológia alapjai. I. (pp. 379413). Budapest: Eötvös Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paksi B. (2009). Populációs adatok alakulása. In Felvinczi K., & Nyírády A. (szerk.), Drogpolitika számokban (pp. 81141). Budapest: L’Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paksi B. , Rózsa S., Kun B., Arnold P., & Demetrovics Zs. (2009). A magyar népesség addiktológiai problémái: az Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról (OLAAP) reprezentatív felmérés módszertana és a minta leíró jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 10(4), 273300.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paksi B. , Demetrovics, Zs., Magi A., & Felvinczi K. (2017). Az Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról 2015 (OLAAP 2015) reprezentatív lakossági felmérés módszertana és a minta leíró jellemzői. Neuropsychopharmacologia Hungarica, 19(2), 5585.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paksi B. , Demetrovics, Zs., Griffiths, M. D., Magi A., & Felvinczi K. (2018). Estimating and managing the changing methodological parameters of self-report surveys of addictive behavior: – based on the waves of the National Survey on Addiction Problems in Hungary (NSAPH) in 2007 and 2015. (megjelenés alatt)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Patton, J. M., Stanford, M. S., & Barratt, E. S. (1995). Factor Structure of the Barratt Impulsiveness Scale. Journal of Clinical Psychology, 51, 768774.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Róbert P. (1990). Társadalmi mobilitás. In Andorka R., Kolosi T., & Vukovich Gy. (szerk.), Társadalmi Riport (pp. 356372). Budapest: TÁRKI.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Robinson, P. J., Shaver, R. P., & Wrightsman, S. L. (1991). Measures of Personality and Social Attitudes. San Diego: Academic Press.

 • Susánszky É. , Konoly T. B., Stauder A., & Kopp M. (2006). A WHO Jóllét kérdőív rövidített (WBI-5) magyar változatának validálása a Hungarostudy 2002 országos lakossági egészségfelmérés alapján. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7(3), 247255.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Townsend, P. (1979). Poverty in the United Kingdom: a survey of household resources and standards of living. Harmondsworth: Penguin Books.

 • Stoop, I. A. L. (2004) Surveying nonrespondents. Field Methods, 16(1), 2354.

 • Unoka Zs. , Rózsa S., N., Kállai J., Fábián Á., & Simon L. (2004). A Derogatis-féle Tünetlista hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok. Psychiatria Hungarica, 19, 235243.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WHO (2000). International Guide for Monitoring Alcohol Consumption and Related Harm. Department of mental Health and Substance Dependence Noncommunicable Disease and mental Health Cluster. Letöltve: 2018.05.10. http://apps.who.int/iris/handle/10665/66529

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2023  
Scopus  
CiteScore 0.4
CiteScore rank Q4 (General Psychology)
SNIP 0.149
Scimago  
SJR index 0.126
SJR Q rank Q4

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 184 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 224 EUR / 252 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 24 1 1
Mar 2024 28 4 6
Apr 2024 23 3 2
May 2024 15 4 4
Jun 2024 26 1 1
Jul 2024 28 1 1
Aug 2024 0 0 0