View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet, Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A 2010-es évek elején a tudományos pszichológiában kibontakozó működési zavarok és válságérzet (a tudományos csalások és visszavont publikációk számának megnövekedése, a vitatható kutatási eljárások, a gyenge vagy kétséges cikkek megjelenése vezető folyóiratokban, és a tudományos kommunikáció torzulásai) a Brian Nosek és munkatársai nevével jelzett „Megismétlési Projektben” (2011–2015) csúcsosodtak ki, egyfajta bizalmi válságot hozva létre. A pszichológiának szembe kellett néznie (más tudományágakkal együtt) a kutatási eredmények validitását és megbízhatóságát érintő problémákkal. Az alapos önvizsgálat sokféle – nem feltétlenül új keletű – hiányosságot tárt fel, amelyek különböző mértékben érintették a különböző kutatási területeket. Ilyen volt a pontos megismétlések hiánya, a konceptuális megismétlések visszásságai, a kutatói hipotézist nem igazoló negatív eredmények mostoha státusza, és az ezzel járó publikációs torzulás, a kutatói hipotézist alaptalanul megerősítő (hamis pozitív) eredmények elterjedtsége, és a nullhipotézis- teszteléssel és a statisztika alkalmazásával kapcsolatos korántsem új kritikák. A 2010-es évek vége felé már megfelelő rálátásunk van a feltárt problémákra, jobban értjük az okokat és háttértényezőket, és új megoldási módok és ajánlások is megfogalmazódtak. E tanulmányban a válság fő okainak, szimptómáinak és tanulságainak áttekintésére vállalkozom, és a kibontakozó reformmozgalom nyomán jelentkező új eljárásokra és ajánlásokra hívom fel a figyelmet. A pszichológia e válságperiódusban bizonyította önkorrekciós képességét. A kutatási és publikációs gyakorlatot a jobb működés irányába mutató impulzusok érik, de ezek hatása csak úgy tud érvényesülni, ha a kutatók mint egyének és mint kutatói közösségek tudatosabban viszonyulnak a problémák megoldásához.

 • Akst, J. (2012). Scientists review own papers. The Scientist, Online, 2012 Oct.3. https://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/32810/title/Scientists-Review-Own-Papers/Letöltve: 2017.12.20.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Alcock, J. (2003). Give the null hypothesis a chance: Reasons to remain doubtful about the existence of psi. Journal of Consciousness Studies, 10(6–7), 2950.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Anderson, M. S., Ronning, E. A., De Vries, R., & Martinson B. C. (2007). The perverse effects of competition on scientists’ work and relationships. Science and Engineering Ethics. 13, 437461.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bakker, M., Hartgerink, C. H., Wicherts, J. M., & van der Maas, H. L. (2016). Researchers’ intuitions about power in psychological research. Psychological Science, 27(8), 10691077.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Banks, G. C., Rogelberg, S. G., Woznyj, H. M., Landis, R. S., & Rupp, D. E. (2016). Evidence on questionable research practices: The good, the bad, and the ugly. Editorial. Business and Psychology, 31(3), 323338.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barch, D. M, & Yarkoni, T. (2013). Introduction to the special issue on reliability and replication in cognitive and affective neuroscience research. Cognitive, Affective, and Behavioral Neuroscience, 13, 687689.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bárdits A. , & Németh R. (2017). A statisztikai szignifikanciateszt rítusa – kortárs kritikák; a rítus a szociológiában. Szociológiai Szemle, 27(1), 119125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bárdits A. , Németh R., & Terplán G. (2016). Egy régi probléma újra előtérben: a nullhipotézis szignifikanciateszt téves gyakorlata. Statisztikai Szemle, 94(1), 5275.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bargh, J. A., Chen M., & Burrows, L. (1996). Automaticity of social behavior: direct effects of trait construct and stereotype-activation on action. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 230244.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bartling, S., & Friesike, S. (2014). Opening science: The evolving guide on how the internet is changing research, collaboration and scholarly publishing. Springer Open. Springer International Publishing.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Begley, C. G., & Ellis, L. M. (2012). Drug development: Raise standards for preclinical cancer research. Nature, 483(7391), 531533.

 • Bem, D. J. (2011). Feeling the future: Experimental evidence for anomalous retroactive influences on cognition and affect. Journal of Personality and Social Psychology, 100(3), 407425.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Binswanger, M. (2014). Excellence by nonsense: The competition for publications in modern science. In S. Bartling & S. Friesike (Eds). Opening science: The evolving guide on how the internet is changing research, collaboration and scholarly publishing. Springer Open (pp. 4972). Springer International Publishing.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bornmann, L., & Mutz, R. (2015). Growth rates of modern science: A bibliometric analysis based on the number of publications and cited references. Journal of the Association for Information Science and Technology, 66(11), 22152222.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bozzo, A., Bali, K., Evaniew, N., & Ghert, M. (2017). Retractions in cancer research: a systematic survey. Research Integrity and Peer Review, 2(1), 5.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brechman, J. M., Lee, C. J., & Cappella, J. N. (2011). Distorting genetic research about cancer: from bench science to press release to published news. Journal of Communication, 61(3), 496513.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brown, P. (2012). Nothing but the truth. Are the media as bad at communicating science as scientists fear? EMBO Reports, 13(11), 964967.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buranyi, S. (2017). The hi-tech war on science fraud. The Guardian, online: 2017.02.01. https://www.theguardian.com/science/2017/feb/01/high-tech-war-on-science Letöltve: 2018.05.19.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Button, K. S., Ioannidis, J. P., Mokrysz, C., Nosek, B. A., Flint, J., Robinson, E. S., & Munafò, M. R. (2013). Power failure: why small sample size undermines the reliability of neuroscience. Nature Reviews Neuroscience, 14(5), 365376.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carney, D. R., Cuddy, A. J., & Yap, A. J. (2010). Power posing: Brief nonverbal displays affect neuroendocrine levels and risk tolerance. Psychological Science, 21(10), 13631368.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chambers, C. (2014). Psychology’s ‘Registration Revolution.’. The Guardian. Science section, online: 2014 May 2. https://www.theguardian.com/science/head-quarters/2014/may/20/psychology-registration-revolution Letöltve: 2017.12.22.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cohen, J. (1995). The earth is round (p<.05): Rejoinder. American Psychologist, 50, 9971103.

 • Cuddy, A. (2015). Presence: Bringing your boldest self to your biggest challenge. New York: Little, Brown and Company.

 • Cumming, G. (2014). The new statistics: Why and how. Psychological Science, 25 (1) 729.

 • Csaba L. , Szentes T., & Zalai. E. (2014). Tudományos-e a tudománymérés? Megjegyzések a tudománymetria, az impakt faktor és az MTMT használatához. Magyar Tudomány, 175(4), 442466.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • De Groot, A. D. (1969/2014). The meaning of “significance” for different types of research. Translated and annotated by Eric-Jan Wagenmakers et. al. Acta Psychologica, 148, 188194.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dienes Z. (2007). Mitől tudomány a pszichológia? A tudományos és statisztikai következtetés alapjai. Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dilworth, C. (2008). Scientific progress. A study concerning the nature of the relation between successive scientific theories. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dominus, S. (2017) When the revolution came for Amy Cuddy. The New York Times, online: 18.10.2017. https://www.nytimes.com/2017/10/18/magazine/when-the-revolution-camefor-amy-cuddy.html Letöltve: 2017.12.20.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DORA / Declaration on Research Assessment (2017). Annual Meeting of The American Society for Cell Biology (ASCB) in San Francisco, CA, (December 16, 2012), Online: http://www.ascb.org/wp-content/uploads/2017/07/sfdora.pdf Letöltve: 2017.09.23.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Doyen, S., Klein, O., Pichon, C. L., & Cleeremans, A. (2012). Behavioral priming: it’s all in the mind, but whose mind? PloS One, 7(1), e29081.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Durante, K. M., Rae, A., & Griskevicius, V. (2013). The fluctuating female vote: Politics, religion, and the ovulatory cycle. Psychological Science, 24(6), 10071016.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Editorial (2010). The university student as a model organism. Nature, Neuroscience, 13(5), 521. https://www.nature.com/articles/nn0510-521.pdf Letöltve: 2018.10.28.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Editorial (2011). Combating scientific misconduct. National Cell Biology, 13(1), 1.

 • Engber, Daniel (2017). The Trials of Amy Cuddy. A feminist psychologist was dragged through the mud for her mistakes. Did she deserve it? Online: 2017. Oct. 19. http://www.slate.com/articles/health_and_science/science/2017/10/did_power_posing_guru_amy_cuddy deserve her_public shaming.html Letöltve: 2017.12.20.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Errington, T. M., Iorns, E., Gunn, W., Tan, F. E., Lomax, J., & Nosek, B. A. (2014). An open investigation of the reproducibility of cancer biology research. Elife, 3, e04333.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fanelli, D. (2009). How many scientists fabricate and falsify research? A systematic review and meta-analysis of survey data. PLoS One, 4(5), 111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fanelli, D. (2012). Negative results are disappearing from most disciplines and countries. Scientometrics, 90, 891904.

 • Fanelli, D. (2010). Do pressures to publish increase scientists’ bias? An empirical support from US States Data. PloS One, 5(4), e10271.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fanelli, D. (2010). Positive” results increase down the hierarchy of the sciences. PloS One, 5.4: e10068.

 • Fanelli, D. (2011). Negative results are disappearing from most disciplines and countries. Scientometrics, 90, 891904.

 • Fang, F. C., Steen, R. G., & Casadevall, A. (2012). Misconduct accounts for the majority of retracted scientific publications. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(42), 1702817033.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fang, F. C., & Casadevall, A. (2015). Competitive science: is competition ruining science? Infection and Immunity, IAI-02939.

 • Ferguson, C. J., & Heene, M. (2012). A vast graveyard of undead theories: Publication bias and psychological science’s aversion to the null. Perspectives on Psychological Science, 7(6), 555561.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fiedler, K. (2011). Voodoo correlations are everywhere – not only in neuroscience. Perspectives on Psychological Science, 6(2), 163171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Finkel, E. J., Eastwick, P. W., & Reis, H. T. (2015). Best research practices in psychology: Illustrating epistemological and pragmatic considerations with the case of relationship science. Journal of Personality and Social Psychology, 108(2), 275.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Flaherty, D. K. (2011). The vaccine-autism connection: a public health crisis caused by unethical medical practices and fraudulent science. Annals of Pharmacotherapy, 45(10), 13021304.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Francis, G. (2012). Too good to be true: Publication bias in two prominent studies from experimental psychology. Psychonomic Bulletin & Review, 19(2), 151156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Franco, G. (2013). Research evaluation and competition for academic positions in occupational medicine. Archives of Environmental & Occupational Health, 68(2), 123127.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Frank, M. C., & Saxe, R. (2012). Teaching replication. Perspectives on Psychological Science, 7(6), 600604.

 • Gadbury GL , Allison DB (2012). Inappropriate fiddling with statistical analyses to obtain a desirable p-value: Tests to detect its presence in published literature. PLoS One, 7(10): e46363. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0046363 Letöltve: 2017.12.10.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Galak, J., LeBoeuf, R. A., Nelson, L. D., & Simmons, J. P. (2012). Correcting the past: Failures to replicate psi. Journal of Personality and Social Psychology, 103: 933948.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gelman, A. (2013). How can statisticians help psychologists do their research better? Statistical Modeling, Causal Inference, and Social Sciences Blog. Online: 2013 May 17. http://andrewgelman.com/2013/05/17/how-can-statisticians-help-psychologists-do-their-research-better/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gelman, A., & Loken, E. (2013). The garden of forking paths: Why multiple comparisons can be a problem, even when there is no “fishing expedition”. Online: 2013. Nov. 14. http://www.stat.columbia.edu/~gelman/research/unpublished/p_hacking.pdf Letöltve: 2017.09.20.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gelman, Andrew & Fung, K. (2016). The Power of the “Power Pose” Amy Cuddy’s famous finding is the latest example of scientific overreach. Slate Online: 2016.01.19. http://www.slate.com/articles/health_and_science/science/2016/01/amy_cuddy_s_power_pose_researchis_the_latest_example_of_scientific_overreach.html Letöltve: 2017.10.01.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goldin-Meadow, S. (2016). Why preregistration makes me nervous. APS Observer, 29(7). https://www.psychologicalscience.org/observer/why-preregistration-makes-me-nervous Letöltve: 2018.12.06.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hauser, M. D., Weiss, D., & Marcus, G. (2002). RETRACTED: Rule learning by cotton-top tamarins. Cognition, 86(1), B15–B22.

 • Hayward, E. O., & Homer, B. D. (2017). Reliability and validity of advanced theory-of-mind measures in middle childhood and adolescence. British Journal of Developmental Psychology, 35(3), 454462.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Head, M. L., Holman, L., Lanfear, R., Kahn, A. T., & Jennions, M. D. (2015). The extent and consequences of p-hacking in science. PLoS Biology, 13(3), e1002106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heene, M., & Ferguson, C. J. (2017). Psychological science’s aversion to the null, and why many of the things you think are true, aren’t. In S.O. Lilienfeld, & I.D. Waldman, (Eds). Psychological science under scrutiny: Recent challenges and proposed solutions (pp. 3452). John Wiley & Sons.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Henrich J. , Heine S. J., & Norenzayan, A. (2010). The weirdest people in the world? Behavior and Brain Sciences, 33(2–3), 6183.

 • Henson, R. K., & Smith, A. D. (2000). State of the art in statistical significance and effect size reporting: A review of the APA Task Force report and current trends. Journal of Research & Development in Education, 33, 285296.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hibbing, J. R., Smith, K. B., & Alford, J. R. (2014). Predisposed: Liberals, conservatives, and the biology of political differences. New York and London: Routledge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Iacobucci, D. (2005). On p-values. Journal of Consumer Research, 32 (1) 611.

 • Interlandi, J. 2006. An unwelcome discovery. New York Times, New York, NY. http://www.nytimes.com/2006/10/22/magazine/22sciencefraud.html?pagewanted=all&_r=0. Letöltve: 2018.10.28.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ioannidis, J. P. (2005). Why most published research findings are false. PLoS Medicine, 2(8), e124.

 • Ioannidis, J. P. (2012). Why science is not necessarily self-correcting. Perspectives on Psychological Science, 7(6), 645654.

 • Jager, L.R., & Leek, J.T. (2014). An estimate of the science-wise false discovery rate and application to the top medical literature. Biostatistics, 15: 112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jasny, B. R., Chin, G., Chong, L., & Vignieri, S. (2011). Data replication and reproducability. Again, and again, and again. Science, December 2., 334(6060): 1225.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • John, L. K., Loewenstein, G., & Prelec, D. (2012). Measuring the prevalence of questionable research practices with incentives for truth telling. Psychological Science, 23 (5) 524532.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Johnson, J. P. (2011). Cancer researcher fabricated data. The Scientist, 2011. Aug. 11. On line: 2011. August 11. https://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/31028/title/Cancer-Researcher-Fabricated-Data/ Letöltve: 2018.01.24.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Johnson, C. S., Smeesters, D., & Wheeler, S. C. (2012). Retraction of Johnson, Smeesters, and Wheeler (2012). Journal of Personality and Social Psychology, 103: 605.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kahnemann, D. (2011). Thinking fast and slow. New York: Farrar, Straus and Giroux.

 • Kennedy, J. E. (2015). Critique of Cumming’s „new statistics” for psychological research: A perspective from outside psychology. Online: http://jeksite.org/psi/critique_new_stat.pdf and http://jeksite.org/psi/critique_new_stat.htm Letöltve: 2017.03.04.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kerr, N. L. (1998). HARKing: Hypothesizing after the results are known. Personality and Social Psychology Review, 2(3), 196217.

 • Kimmel, A. J. (1998). In defence of deception. American Psychologist, 53, 803804.

 • Klein, D. F. (2005). Beyond significance testing: Reforming data analysis methods in behavioral research. American Journal of Psychiatry, 162(3), 643-a.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LeBel, E. P., & Peters, K. R. (2011). Fearing the future of empirical psychology: Bem’s (2011) evidence of psi as a case study of deficiencies in modal research practice. Review of General Psychology, 15(4), 371379.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LeBel, E. P., & Paunonen, S. V. (2011). Sexy but often unreliable: The impact of unreliability on the replicability of experimental findings with implicit measures. Personality and Social Psychology Bulletin, 37(4), 570583.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Leek J. , McShane B., Gelman A., Colquhoun D., Nuijten, M. (2017). Five ways to fix statistics: Share analysis plans and results. Nature, 551, 557559.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lisberger, S. G. (2013). Sound the alarm: Fraud in neuroscience. In Cerebrum: the Dana Forum on Brain Science, (May-June). Dana Foundation. Online: May. 02. http://dana.org/Cerebrum/2013/Sound_the_Alarm__Fraud_in_Neuroscience/Letöltve: 2018.01.24.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lock, S., Wells, F. O. & Farthing M. J. (Eds) (2001). Fraud and misconduct in biomedical research. London: BMJ Books.

 • Lutus, P. (2017). Psychology and neuroscience. Ont he transition from psychology to neuroscience. Arachnoid.com blog, Online: Oct. 18. https://arachnoid.com/psychology_and_neuroscience/ Letöltve: 2018.01.21.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Makel, M. C., Plucker, J. A., & Hegarty, B. (2012). Replications in psychology research: How often do they really occur? Perspectives on Psychological Science, 7(6), 537542.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marszalek, J. M., Barber, C., Kohlhart, J., & Cooper, B. H. (2011). Sample size in psychological research over the past 30 years. Perceptual and Motor Skills, 112(2), 331348.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marton J. , Varró A., & Varró V. (2004). Impaktfaktor és tudományos teljesítmény. Magyar Tudomány, 49(12), 13951403.

 • McCook, Alison (2017). When a paper retracts 107 papers for fake reviews, it pays a price. Retraction Watch. Online: 2017. August 16. http://retractionwatch.com/2017/08/16/journalretracts-107-papers-fake-reviews-pays-price/#more-51443 Letöltve: 2017.09.20.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meehl, P. E. (1967). Theory-testing in psychology and physics: A methodological paradox. Philosophy of Science, 34(2), 103115.

 • Merton, R. K. (1973). The sociology of science: Theoretical and empirical investigations. Chicago: University of Chicago Press. Michigan State University. ’Power poses’ don’t work, eleven new studies suggest. ScienceDaily. Online: 2017 September 11. www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170911095932.htm

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miller, A. N., Taylor, S. G., & Bedeian, A. G. (2011). Publish or perish: academic life as management faculty live it. Career Development International, 16(5), 422445.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mitchell, J. (2014). On the evidentiary emptiness of failed replications. Working paper. http://jasonmitchell. fas.harvard.edu/Papers/Mitchell_failed_science_2014.pdf Letöltve: 2018.01.22.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moore, A. (2006). Bad science in the headlines. Who takes responsibility when science is distorted in the mass media? EMBO Reports, 7(12), 11931196.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Morrison, D. E. & Henkel, R. E. (Eds) (2006). The Significance Test Controversy: A Reader. New Brunswick: Aldine Transaction Publishers.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mullard, A. (2011). Reliability of ’new drug target’ claims called into question Nature Reviews Drug Discovery, 10, 643644

 • Neuroskeptic. (2012). The nine circles of scientific hell. Perspectives on Psychological Science, 7, 643644.

 • Newcomer, E. P. & Spitzer, E. A. L. (2010). Marc Hauser’s fall from grace. The Harvard Crimson www.thecrimson.com/article/2010/9/14/hauser-lab-research-professor/ Letöltve: 2017. 12.20.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nosek, B. A., & Bar-Anan, Y. (2012). Scientific utopia: I. Opening scientific communication. Psychological Inquiry, 23(3), 217243.

 • Nosek, B. A., Spies, J. R., & Motyl, M. (2012). Scientific utopia: II. Restructuring incentives and practices to promote truth over publishability. Perspectives on Psychological Science, 7(6), 615631.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nosek, B. A., & Lindsay, D. S. (2018). Preregistration becoming the norm in psychological science. APS Observer, 31(30/3). https://www.psychologicalscience.org/observer/preregistrationbecoming- the-norm-in-psychological-science Letöltve: 2018.12.16.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nuzzo, R. (2014). Scientific method: Statistical errors: P values, the ‘gold standard’of statistical validity, are not as reliable as many scientists assume. Nature, 506, 150152.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • O’Grady, C. (2017). New papers were found through investigations into previous fraud. Ars Technica, https://arstechnica.com/science/2017/04/107-cancer-papers-retracted-due-to- peerreview- fraud/ Letöltve: 2017.09.20.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Office of University Communications, Univeristy of Nebraska-Lincoln (2014). Scientists find growing consensus: Political attitudes derive from body and mind. Online: 2014.06.31. http://newsroom.unl.edu/releases/2014/07/31/Scientists+find+growing+consensus%3A+Political+attitudes+ derive+from+body+and+mind Letöltve: 2017.09.20.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Open Science Collaboration (2012). An open, large-scale, collaborative effort to estimate the reproducibility of psychological science. Perspectives on Psychological Science, (6) 657660.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Open Science Collaboration (2015). Estimating the reproducibility of Psychological Science. Science, 349 (6251), aac4716

 • Palus, Shannon (2015). Diderick Stapel now has 58 retractions. Retraction Watch, 2015.12.08. http://retractionwatch.com/2015/12/08/diederik-stapel-now-has-58-retractions/ Letöltve: 2017.09.20.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Papp Z. (2004). A tudományos teljesítmény mérésének problémáiról. Magyar Tudomány, 49(2), 232240.

 • Pashler, H., & Harris, C. R. (2012). Is the replicability crisis overblown? Three arguments examined. Perspectives on Psychological Science, 7(6), 531536.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pashler, H., & Wagenmakers, E. J. (2012). Editors’ introduction to the Special Section on Replicability in Psychological Science: a crisis of confidence? Perspectives on Psychological Science, 7, 528530.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pautasso, M. (2010). A review of the worsening file drawer problem. Scientometrics, 85, 193202.

 • Peterson, R. A. (2001). On the Use of College Students in Social Science Research: Insights from a Second-Order Meta-analysis. Journal of Consumer Research, 28, 450461.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Popper, K. R. (1959). The logic of scientific discovery New York, Routledge.

 • Popper, K. (1959/2005). The logic of scientific discovery. London: Routledge.

 • Priem, J. D., Taraborelli, P., Groth, C. Neylon (2010). Altmetrics: A manifesto, 26 October 2010. http://altmetrics.org/manifesto Letöltve: 2018.05.22.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Randall, D., & Welser, C. (2018). The irreproducability crisis of modern science. Causes, Consequences, and the Road to Reform, April 2018. Report. National Association of Scholars. Online: https://www.nas.org/images/documents/irreproducibility_report/NAS_irreproducibilityReport.pdf Letöltve: 2018.09.21.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rennie, D. & Gunsalus, C. K. (2001). Regulations on scientific misconduct: Lessons from the US experience. In S. Lock, O. Wells, & M. J. Farthing (Eds) Fraud and misconduct in biomedical research (1331). London: BMJ Books.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rosenthal, R. (1979). An introduction to the file drawer problem. Psychological Bulletin, 86, 638641.

 • Rosenthal, R. (1979). The file drawer problem and tolerance for null results. Psychological Bulletin, 86(3) 638.

 • Sanna, L. J., Chang, E. C., Miceli, P. M., & Lundberg, K. B. (2011). RETRACTED: Rising up to higher virtues: Experiencing elevated physical height uplifts prosocial actions. Journal of Experimental Social Psychology, 47(2), 472476.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sarewitz, D. (2016). The pressure to publish pushes down quality. Nature, 533(7602). Online: 2016. May 11. https://www.nature.com/news/the-pressure-to-publish-pushes-down-quality-1.19887 Letöltve: 2017.09.20.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schimmack, U. (2016). The Replicability-Index: Quantifying Statistical Research Integrity. https://wordpress.com/post/replication-index.wordpress.com/920 Letöltve: 2017. 09.20.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schimmack, U. (2016). A revised introduction to the R-Index. Replicability-Index: Improving the Replicability of Empirical Research. Online: 2016.01.31. https://replicationindex.wordpress.com/2016/01/31/a-revised-introduction-to-the-r-index Letöltve: 2017.09.20.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schimmack, U., Heene, M., & Kesavan, K. (2017). Reconstruction of a train wreck: How priming research went off the rails. Replicability-Index: Improving the Replicability of Empirical Research. Online: 2017 February 2. https://replicationindex.wordpress.com/2017/02/02/reconstruction-of-a-train-wreck-how-priming-research-went-of-the-rails/ Letöltve: 2017. 09.27.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Shea, C. (2012). The data vigilante. The Atlantic, Online: 2012 December https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2012/12/the-data-vigilante/309172/ Letöltve: 2017.09. 20.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simmons, J. P. & Simonsohn, U. (2015). Power Posing: Reassessing The Evidence Behind The Most Popular TED Talk. Blog post Data Colada, Online: 2015.05.08. http://datacolada.org/37 Letöltve: 2017.09.19.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simmons, J. P., Nelson, L. D., & Simonsohn, U. (2011). False-positive psychology: Undisclosed flexibility in data collection and analysis allows presenting anything as significant. Psychological science, 22 (11) 13591366.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simmons, J. P., Nelson, L. D., & Simonsohn, U. (2018). False-positive citations. Perspectives on Psychological Science, 13(2), 255259.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simmons, J. P., Nelson, L. D., & Simonsohn, U. (2018). False-positive citations. Perspectives on Psychological Science, 13(2), 255259.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simons, D. J., Holcombe, A. O., & Spellman, B. A. (2014). An introduction to registered replication reports at Perspectives on Psychological Science. Perspectives on Psychological Science, 9 (5) 552555.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Singal, J. (2015). The Case of the Amazing Gay-Marriage Data: How a graduate student reluctantly uncovered a huge scientific fraud. Science of US. http://nymag.com/scienceofus/2015/05/how-a-grad-student-uncovered-a-huge-fraud.html Letöltve: 2017.09.20.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Singal, J. (2016). Power Posing’ Co-author: ‘I Do Not Believe That ‘Power Pose’ Effects Are Real’ New York Magazine, 2016.09.16. https://www.thecut.com/2016/09/power-poses-co-author-idont-think-power-poses-are-real.html Letöltve: 2017.09.20.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, C. T. (2013). PsychDisclosure. org: Grassroots support for reforming reporting standards in psychology. Perspectives on Psychological Science, 8(4), 424432.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stapel, D. (2014). Faking science: A true story of academic fraud. Translated by Nicholas J. L. Brown. Online: 2014.12.14. https://errorstatistics.files.wordpress.com/2014/12/fakingscience-20141214.pdf Letöltve: 2017.09.20.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stapel, D. A., & Lindenberg, S. (2011). Coping with chaos: How disordered contexts promote stereotyping and discrimination. Science, 332 (6026) 251253. RETRACTED

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sterling, T. D. (1959). Publication decisions and their possible effects on inferences drawn from tests of significance: Or vice versa. Journal of the American Statistical Association, 54(285), 3034.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sterling, T. D., Rosenbaum, W. L., & Weinkam, J. J. (1995). Publication decisions revisited: The effect of the outcome of statistical tests on the decision to publish and vice-versa. [Editorial Material]. American Statistician, 49 (1) 108112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szokolszky Á. (2018). Ezután mit gondoljunk a stanfordi börtönkísérletről? Mindset, I. rész, online: 2018.11.04. https://mindsetpszichologia.hu/2018/11/04/szokolszky-agnes-ezutanmit-gondoljunk-a-stanfordi-bortonkiserletrol-i-resz/; II. rész, online: 2018.11.09. https://mindsetpszichologia.hu/2018/11/09/szokolszky-agnes-ezutan-mit-gondoljunk-a- stanfordi-bortonkiserletrol-ii-resz/; III. rész, online: 2018.11.11. https://mindsetpszichologia.hu/2018/11/11/szokolszky-agnes-ezutan-mit-gondoljunk-a-stanfordi-bortonkiserletrol-iii-resz/

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szűcs, D., & Ioannidis, J. (2017). When null hypothesis significance testing is unsuitable for research: a reassessment. Frontiers in Human Neuroscience, 11, 390.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth J. (2014). Akadémiai függőség és hamisítványok: az impaktfaktor-fetisizmus egy kísérő jelenségéről. BUKSZ, 26 (3) 203205.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Trafimow, D., & Marks, M. (2015). Editorial //On the invalidity of statistical significance testing// Basic and Applied Social Psychology, 37(1–2) 12.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • van der Zee, T. (2017). The Wansink Dossier: An Overview. The Skeptical Scientist blog, Online : 2017.03.21. http://www.timvanderzee.com/the-wansink-dossier-an-overview/ Letöltve: 2018. 01.21.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van Kolfschooten, F. (2014). Fresh misconduct charges hit Dutch social psychology. Science , 344 (6184) 566567.

 • Vargha A. (2016). Szignifikanciatesztek – negyven éve hibás elemzéseket végzek és téveszméket tanítok? Statisztikai Szemle, 94 (4) 445451.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha, A. (2000). Matematikai statisztikai, nyelvészeti és biológiai alkalmazásokkal: felsőoktatási tankönyv. Budapest: Pólya Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vul, E., Harris, C., Winkielman, P., & Pashler, H. (2009). Puzzlingly high correlations in fMRI studies of emotion, personality, and social cognition. Perspectives on Psychological Science, 4, 274290.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Waaijer, C. J., Teelken, C., Wouters, P. F., & van der Weijden, I. C. (2017). Competition in science: links between publication pressure, grant pressure and the academic job market. Higher Education Policy, 119.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wagenmakers, E. J., Wetzels, R., Borsboom, D., van der Maas, H. L., & Kievit, R. A. (2012). An agenda for purely confirmatory research. Perspectives on Psychological Science, 7(6), 632638.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wakefield, A. J., Murch, S. H., Anthony, A., Linnell, J., Casson, D. M., Malik, M., & Valentine, A. (1998). Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. The Lancet, 351 (9103) 637641. RETRACTED.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Weir, K. (2015). A reproducability crisis? American Psychological Association. Monitor on psychology, 46(9). Online: http://www.apa.org/monitor/2015/10/share-reproducibility.aspx Letöltve: 2017.09.20.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wesel, M. van (2016). Evaluation by citation: Trends in ublication behavior, evaluation criteria, and the strive for high impact publications. Science and Engineering Ethics, 22 (1) 199225.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yong, E. (2012a). Replication studies: Bad copy. Nature, News, 485(7398) Online: 2012 May 16. https://www.nature.com/news/replication-studies-bad-copy-1.10634 Letöltve: 2018.01.20.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yong, E. (2012b). Uncertainty shrouds psychologist’s resignation. Nature, News. Online: 2012 July 12. https://www.nature.com/news/uncertainty-shrouds-psychologist-s-resignation-1.10968 Letöltve: 2017.09.20.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yong, E. (2012c). Nobel laureate challenges psychologists to clean up their act. Nature, News, 485(7398) Online: 212 May 16. https://www.nature.com/news/replication-studies-bad-copy-1.10634 Letöltve: 2018.01.20.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ziliak, S. T., & McCloskey, D. N. (2008). The cult of statistical significance. Ann Arbor: University of Michigan Press.

 • Zittoun, T., Gillespie, A., & Cornish, F. (2009). Fragmentation or differentiation: questioning the crisis in psychology. Integrative Psychological and Behavioral Science, 43 (2) 104115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 202 202 6
Full Text Views 42 23 0
PDF Downloads 55 31 0