Author: Kis Andrea 1
View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Jelen elméleti fókuszú tanulmány az önkéntes gyermektelenség jelenségkörének pszichés és szociológiai vonatkozásairól szóló jelentősebb kutatások eredményeit foglalja össze mind nemzetközi, mind hazai kutatásokat alapul véve. Szisztematikus kulcsszókeresés módszerével elsősorban az angol nyelvű adatbázisokban elérhető tanulmányok kerültek áttekintésre, de a magyar szakirodalom is felhasználásra került.

A téma napjaink társadalmi változásainak egyik fontos és sokszínű eleme, mégis periférikus helyzetűnek nevezhető. Hazánkban szinte egyáltalán nem, míg a nemzetközi szakirodalomban igen mozaikosan jelenik meg – nagy időbeli és térbeli eltérések akadnak egy-egy vizsgálat vagy tanulmány megjelenése között. Emiatt jelen írás céljai közé tartozik az is, hogy ezen paraméterek figyelembevételével egységesebb képet alkothassunk nem csupán magáról a témáról, de a téma kutatási hátterének jelen helyzetéről is.

A szakirodalmi háttér figyelembevételével egyértelműnek tűnő következtetés az, hogy a gyermektelenség mellett határozók olyan speciális csoportot alkotnak a gyermektelenek között, mely közel sem homogén, mégis bizonyos specifikus pszichés és szociáldemográfiai jellemzők mentén jól differenciálható. Nehéz azonban ezen a csoporton belül kategóriákat felállítani és a pontos fogalmi háttér tekintetében is megoszlanak a vélemények. Elmondható az is, hogy gyerekcipőben jár a jelenség hazai vizsgálata – magyar szerzők eddig elsősorban szociológiai vagy demográfiai megközelítéssel vizsgálták a jelenségkört.

A pszichés ok-okozati mechanizmusokat feltárni hivatott vizsgálatok kicsiny száma és eredményeik fragmentáltsága szintén nehézzé teszi a téma személyiséglélektani és fejlődéslélektani vetületeiről való érdemi gondolkodást. Ami a szociálpszichológiai megközelítést illeti, a pronatalista társadalmak által devianciának interpretált gyermekmentesség társadalmi elfogadására és a stigmák eltörlésére irányuló lehetőségek vizsgálata kevéssé kutatott téma, de egyes tanulmányok felvetik ennek szükségességét. A magyarországi gyakorlatban mindez ma még nem magától értetődő.

Összességében a tanulmány célja a fentebb körvonalazott eredmények ismertetése, valamint a további, a témába vágó pszichológiai kutatások ösztönzése.

 • Abma, J. C., & Martinez, G. M. (2006). Childlessness among older women in the United States: Trends and profiles. Journal of Marriage and Family, 68(4), 10451056.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ashburn-Nardo, L. (2016). Prenthood as a moral imperative? Moral outrage and the stigmatization of voluntarily childfree women and men. Sex Roles, 76, 393401.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Avison, M., & Furnham, A. (2013). Survey on personality and voluntary childlessness, carried out online May – July 2013. Letöltve: 2017.02.05-én: https://www.lauracarroll.com/wp-content/uploads/2016/11/Maggie-Personality-and-voluntary-childlessness-study-result-summary-Final.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Avison, M., & Furnham, A. (2015). Personality and voluntary childlessness. J Pop Research, 32, 4567.

 • Basu, A. M. (2002). On the prospects for endless fertility decline in South Asia. In Population Bulletin of the United Nations, 48–49, 501507.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Basten S. (2009). The socioanthropology of human reproduction. The future of human reproduction: working paper 1. University of Oxford and Vienna Institute of Demography.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bays, A. (2016). Perceptions, emotions, and behaviors toward women based on parental status. Sex Roles, 76, 138155.

 • Beaujouan, É., Sobotka, T., Brzozowska, Z., & Zeman, K. (2017): Has childlessness peaked in Europe? Population & Societies, 540, 14.

 • Blackstone, A., & Stewart, M. D. (2012). Choosing to be childfree: research ont he decision not to parent. Sociology Compass, 6, 110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bouchard, T. J., Jr., Lykken, D., McGue, M., Segal, N., & Tellegen, A. (1990). Sources of human psychological differences: The Minnesota study of twins reared apart. Science, 250, 223228.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cannold, L. (2004). Declining marriage rates and gender inequity in social institutions: towards an adequately complex explanation of childlessness. People and Place, 12(4), 111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chamie, J., & Mirkin, B. (2012). Childless by choice. YaleGlobal Online. Letöltve: 2017.08.25-én: https://www.yaleglobal.yale.edu/content/childless-choice

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dariotis, J. K. (2004). Fertility intention emergence, persistence and process during late adolescence and early adulthood: voluntary childlessness as a special case. Population Association of America 2004 Annual Meeting Program, Boston, MA: 2014. május 1–3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Darling, N., & Steinberg, L. (1993). Parenting Style as Context: An Integrative Model. Psychological Bulletin, 113(3), 487496.

 • Doyle, J., Pooley, J. A., & Breen, L. (2013). A phenomenological exploration of the childfree choice in a sample of Australian women. Journal of Health Psychology, 18(3), 397407.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Else-Quest, N., & Hyde, J. S. (2013). Half the human experience: The psychology of women. Belmont, CA: Wadsworth Publishing.

 • European Values Survey (1999). Percentage of people that think a woman has to have children in order to be fulfilled. Atlas of European Values. Letöltve: 2017.08.01-én: http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/wereld.php?ids=149&year=1999

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • European Values Survey (2008). Percentage of people that agree or agree strongly with the statement that it is a duty towards society to have children. Atlas of European Values. Letöltve: 2017.08.01-én: http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/europa.php?ids=156&year=2008

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Földházi E. (2013). Magyarország népességének várható alakulása 2011–2060 között. Demográfi a, 56(2–3), 105143.

 • Gato, J., Santos, S., & Fontaine, A. M. (2017). To have or not to have children? That is the question. Factors influencing parental decisions among lesbians and gay men. Sexuality Research and Social Policy, 14, 310323.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GfK Roper (2008). A magyar nők számára legfontosabb szeretteik biztonsága. Letöltve: 2017.02.01-én: http://www.reklameszkoz.hu/gfk-roper-jelentes-magyar-nok

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gillespie, R. (2003). Childfree and feminine: Understanding the gender identity of voluntarily childless women. Gender and Society, (február), 122136.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gotlib, A. (2016). “But You Would Be the Best Mother”: unwomen, counterstories, and the mother hood mandate. Bioethical Inquiry, 13, 327347.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoem, J. M., Neyer, G., & Andersson, G. (2006). Education and childlessness: The relationship between educational field, educational level, and childlessness among Swedish women born in 1955–59. Demographic Research, 14(15), 331380.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Houseknecht, S. K. (1977). Reference group support for voluntary childlessness: Evidence for conformity. Journal of Marriage and Family, 39, 285297.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Houseknecht, S. K. (1978). Voluntary childlessness: A social psychological model. Alternative lifestyles, 1(3), 379402.

 • Houseknecht, S. K. (1979). Timing of the decision to remain voluntarilychildless: Evidence for continuous socialization. Psychology of Women Quarterly, 4(1), 8196.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Houseknecht, S. K. (1987). Voluntary childlessness. In Sussman, M. B., & Steinmetz, S. K. (Eds), Handbook of marriage and the family (pp. 369396). Boston, MA: Springer.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jamison, P. H., Franzini, L. R., & Kaplan, R. M. (1979). Some Assumed Characteristics of Voluntary Childfree Women and Men. Psychology of Women Quarterly, 4(2), 266273.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jokela M. , Kivimäki M., Elovainio M., & Keltikangas-Järvinen L. (2009). Personality and having children: a two-way relationship. Journal of Personality and Social Psychology, 96(1), 218230.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kanazawa, S. (2014). Intelligence and childlessness. Social Science Research, 48, 157170.

 • Kelly, M. (2009). Women’s voluntary childlessness: A radical rejection of motherhood? Women’s Studies Quarterly, 37(3), 157172.

 • Kiernan, K. E. (1989). Who remains childless. Journal of Biosocial Science, 21(4), 387398.

 • Kiser, C. V. (1939). Voluntary and involuntary aspects of childlessness. The Milbank Memorial Fund Quarterly, 17(1), 5068.

 • Kollega Tarsoly I. (1997). Magyarország a XX. században. II. kötet. Népesedéspolitika és népesedéselmélet. Szekszárd: Babits Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laegeforen, T. N. (2002). Voluntarily childless women – wherein lies the problem. Tidsskriftet, 122(1), 7678.

 • Letherby, G. (2002). Childless and Bereft: Stereotypes and Realities in Relation to Voluntary and Involuntary Childlessness and Womanhood. Sociological Inquiry, 72(1), 720.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lunneborg, P. W. (1999). The chosen lives of childfree men. Westport, CT: Bergin és Garvey.

 • Martinez, G., Daniels, K., & Chandra, A. (2012). Fertility of men and women aged 15–44 years in the United States: National survey of family growth, 2006–2010. National Health Statistics Reports, 51, Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Masebe, L., & Ramosebudi, M. (2015). Trends and levels of childlessness among educated women in South Africa. African Population Studies, 30(2), 28972909.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McAllister, L. S., Pepper, G. V., Virgo, S., & Coall, D. A. (2016). The evolved psychological mechanisms of fertility motivation: hunting for causation in a sea of correlation. Philosophical Transactions B, 371: 20150151., 1–16.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miettinen, A., & Szalma I. (2014). Childlessness intentions and ideals in Europe. Finnish Yearbook of Population Research, 49, 3155.

 • Miller, W. B. (1992). Personality traits and developmental experiences as antecedents of childbearing motivation. Demography, 29(2), 265285.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miller, W. B. (2011). Differences between fertility desires and intentions: implications for theory, research and policy. Vienna Yearbook of Population Research, (Vol. 9), 7598.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mollen, D. (2006). Voluntarily childfree women: experiences and counselling considerations. Journal of Mental Health Counseling, 28(3), 269284.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Newton, N. J., & Stewart, A. J. (2013). The road not taken: Women’s life paths and gender-linked personality traits. Journal of Research in Personality, 47(4), 306316. Letöltve: 2017.04.08-án: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3613044/ Oroszné

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Perger M. (2002). A szülői nevelési stílus. Iskolakultúra, 12(4), 107114.

 • Park, K. (2002). Stigma management among the voluntarily childless. Sociological Perspectives, 45(1), 2145.

 • Pew Research Center (2015). Childlessness. Letöltve: 2017. 08.19-én: http://www.pewsocialtrends.org/2015/05/07/childlessness/

 • Plomin, R. (1990). The role of inheritance in behavior. Science 248(April), 18388.

 • Pongrácz T. (2007). A gyermekvállalás, gyermektelenség és a gyermek értéke közötti kapcsolat az európai régió országaiban. Demográfia, 50(2–3), 197219.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Popenoe, P. (1936). Motivation of childless marriages. The Journal of Heredity, 17(12), 469472.

 • Popenoe, P. (1943). Childlessness: Voluntary or involuntary? The Journal of Heredity, 34, 8387.

 • Reynolds, E., & Macomber, D. (1924). Fertility and sterility in human marriages. Philadelphia: W. B. Saunders Company.

 • Richie, C. (2013). Voluntary sterilization for childfree women: Understanding, patient profiles, evaluating accessibility, examining legislation. Hastings Center Report, 43(6), 3644.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rijken, A. J., & Merz, E. M. (2014). Double standards: Differences in norms on voluntary childlessness for men and women. European Sociological Review, 30(4), 470482.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Russo, N. F. (1976). The motherhood mandate. Journal of Social Issues, 32, 143153.

 • S. Molnár E. (2009). A gyermekszám-preferenciák alakulása Magyarországon az elmúlt évtizedekben. Demográfia, 52(4), 283312.

 • Slauson-Blevins, K., & Johnson, K. M. (2016). Doing gender, doing surveys? Women’s gatekeeping and men’s non-participation in multi-actor reproductive surveys. Sociological Inquiry, 86(3), 427449.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó L. (2015). Terjed a gyermektelenség Magyarországon. A fővárosi nők egyötöde gyermek nélkül éli le életét. Korfa, 15(1), 14. Letöltve: 2017. 08. 01-én: http://demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/korfa/article/view/1299/734

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szalma I. (2010). Attitűdök a házasságról és a gyermekvállalásról. Demográfia, 53(1), 3866.

 • Szalma I. , & Takács J. (2012). A gyermektelenséget meghatározó tényezők Magyarországon. Demográfia, 55(1), 4468.

 • Szalma I. , & Takács J. (2016). Gyermektelenség Magyarországon: Mítoszok és kutatási eredmények. Magyar Tudomány, 177(2), 159167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tanaka, K., & Johnson, N. E. (2016). Childlessness and mental well-being in a global context. Journal of family issues, 37(8), 10271045.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tárkányi Á. (2008). A második demográfiai átmenet néhány főbb tényezője a fejlett világban és Magyarországon. Demográfia, 51(4), 406440.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thornton, A., & Young-DeMarco, L. (2001). Four decades of trends in attitudes toward family issues in the United States: The 1960s through the 1990s. Journal of Marriage and Family, 63(4), 10091037.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Veevers, J. (1972). The violation of fertility mores: Voluntary childlessness as deviant behavior. In Boydell, C., Grinstaff, C. & Whitehead, P. (Eds), Deviant behavior and societal reaction (pp. 571592). Toronto: Holt, Rinehart and Winston.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Veevers, J. (1973). Voluntary childlessness: A neglected area of family study. The Family Coordinator, 22(2), 199205.

 • Veevers, J. (1974). Voluntary childlessness and social policy: An alternative view. The Family Coordinator, 23(4), 397406.

 • Veevers, J. (1975). The moral career of voluntarily childless wives: notes on the defense of a variant world view. Family Coordinator, 24, 473487.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Waren, W., & Pals, H. (2013). Comparing characteristics of voluntarily childless men and women. Journal of Populational Research, 30(2), 151170.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Web of Science (2018). 1971 és 2018 között megjelent cikkek időbeli eloszlása. Letöltve: 2018.09.24- én: http://apps.webofknowledge.com/CitationReport.do?product=WOS&search_mode=CitationReport&SID=F4Grm7ILaRLvTT8a1jg&page=1&cr_pqid=2&viewType=summary

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 30 1 1
Dec 2020 8 0 0
Jan 2021 9 0 0
Feb 2021 14 4 6
Mar 2021 27 1 2
Apr 2021 25 2 4
May 2021 0 0 0