View More View Less
 • 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskola
 • | 2 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézet
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A hajléktalanság kutatásának rövid történeti áttekintése után megközelítésünk alapfogalmait ismertetjük. Utána bemutatjuk a hajléktalanság pszichológiai megértését szolgáló legismertebb modelleket. Majd a kevésbé ismert „lelki otthon” és „lelki otthontalanság” jelenségének szakirodalmát összegezzük, és ismertetjük a „lelki otthontalanság – lelki otthonosság kontinuum” elméletét, mely az otthontalanság fizikai és lelki aspektusainak együttes megragadására hivatott, és az alábbi tételekben foglalható össze: 1. A „lelki otthon”, az „otthonunk” bennünk élő ideája (Kennedy, 2014), az a létfontosságú pszichés struktúra, mely meghatározza, hogy valaki hogyan él a világban és milyen érzelmei, attitűdjei stb. vannak a szociofizikai környezetével kapcsolatban. 2. A lelki otthon kialakulása és az, hogy valaki milyen körülmények közt érzi otthon magát, a saját otthonával kapcsolatos gyermekkori tapasztalataiban gyökerezik, abban, hogy milyen szociofizikai környezetben tanult meg otthonosan mozogni. Amennyiben az otthon ideája már a gyermekkorban maladaptívan alakul ki vagy a későbbiekben sérül, akkor az érintett többé-kevésbé lelkileg otthontalanná válik, és nehézsége lesz azzal, hogy a világban, társadalomban, kapcsolataiban otthon érezze magát, illetve egy otthonteremtésre alkalmas fizikai helyhez olyan módon kötődjön, hogy kötődése valóban egy fizikai otthon kialakításának alapját jelentse. 3. Nem minden fizikailag otthontalan ember lelkileg otthontalan, és nem minden lelkileg otthontalan ember válik fizikailag otthontalanná. 4. A teljes otthontalanság és a teljes otthonosság egy kontinuum két végpontja, melyek közt köztes állapotok helyezkednek el. Ez fizikai és lelki szinten egyaránt érvényes. 5. A fizikai és a lelki otthontalanság esetén egyaránt fontos különbséget tennünk a krónikus, szituatív és epizodikus otthontalanság közt. Az elmélet figyelembevétele a hajléktalanság elméleti megközelítése és a gyakorlati beavatkozások tekintetében egyaránt jelentős lehet.

 • Altman, I., & Rogoff, B. (1987). World Views in Psychology: Trait, Interactional, Organismic, and Transactional Perspectives. In D. Stokols, & I. Altman (Eds), Handbook of Environmental Psychology (Vol. 1, pp. 740). New York: Wiley & Sons.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • American Psychological Association, Presidential Task Force on Psychology’s Contribution to End Homelessness (2010). Helping People without Homes: The Role of Psychologists and Recommendations to Advance Research, Training, Practice, and Policy. Letöltve: 2016. 03. 14-én: http://www.apa.org/pi/ses/resources/publications/end-homelessness.aspx

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Amore, K., Baker, M., & Howden-Chapman, P. (2011). The ETHOS Definition and Classification of Homelessness: An Analysis. European Journal of Homelessness, 5(2), 1937.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Arce, A. A., & Vergare, M. J. (1984). Identifying and Characterizing the Mentally Ill among the Homeless. In H. R. Lamb (Ed.), The Homeless Mentally Ill (pp. 7589). Washington D. C: American Psychiatric Association.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York: Freeman/Times Books/Henry Holt & Co.

 • Barabásné Koller E. (2006). Az otthontalanság pszichológiai hatása a hajléktalan életmóddal kapcsolatba kerülő személyek identitásváltozásában. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7(4), 329345.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bényei Z. , Gurály Z., Győri P., & Mezei Gy. (2000). Tíz év után. Gyorsjelentés a fővárosi hajléktalanokról – 1999. Esély, 2000(1), 6295.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berger, P. L., Berger, B., & Kellner, H. (1974). The Homeless Mind: Modernization and Consciousness. New York: Vintage Books.

 • Bernstein, N., & Foster, L. K. (2008). Voices from the Street: A Survey of Homeless Youth by Their Peers. California Research Bureau. Letöltve: 2016. 08. 30-án: https://www.library.ca.gov/ crb/08/08-004.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boyce-Davies, C. (1994). Black Women, Writing and Identity: Migrations of the Subject. New York: Routledge.

 • Busch-Geertsema, V., Edgar, W., O’Sullivan, E., & Pleace, N. (2010). Homelessness and Homeless Policies in Europe: Lessons from Research. A Report prepared for the European Concensus Conference on Homelessness, 9–10. December 2010. FEANTSA

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Canter, D. (1977). The psychology of place. London: Architectural Press.

 • Cloke, P., May, J., & Johnsen, S. (2010). Swept Up Lives? Re-Envisioning the Homeless City. Oxford: Wiley-Blackwell.

 • Dúll A. (1995). Az otthon környezetpszichológiai aspektusai. Magyar Pszichológiai Szemle, 35(5–6), 345377.

 • Dúll A. (1996). A helyidentitásról. Magyar Pszichológiai Szemle, 36(4–6), 363391.

 • Dúll A. (2009). A környezetpszichológia alapkérdései. Helyek, tárgyak, viselkedés. Budapest: L’Harmattan.

 • Dúll A. (2012a). Az otthon dialektikája: a hétköznapi rutinok kreativitásától az otthon szakralitásáig. In Varga K., & Gősiné Greguss A. Cs. (Eds), Tudatállapotok, hipnózis, egymásra hangolódás (pp. 525561). Budapest: L’Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dúll A. (2012b). Környezet–pszichológia–egészség. In Demetrovics Zs., Urbán R., Rigó A., & Oláh A. (Eds), Az egészségpszichológia elmélete és alkalmazása I.: Személyiség, egészség, egészségfejlesztés (pp. 337392). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dúll A. (2015a). Amikor messze van az „odakinn” az „idebenn”-től: a helyváltoztatás és az identitás összefüggései. In Keszei A. (Ed.), Hely, identitás, emlékezet (pp. 1933). Budapest: L’Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dúll A. (2015b). Az identitás környezetpszichológiai értelmezése: helyérzés, helykötődés és helyidentitás. In P. Bodor (Ed.), Emlékezés, identitás, diszkurzus (pp. 7999). Budapest: L’Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dresser, I. (1985). Psychological Homelessness: A Clinical Example. Journal of Social Work Practice, 1(4), 6776.

 • Edgar, B. (2009). 2009 European Review of Statistics on Homelessness. Brussels: FEANTSA.

 • FEANTSA (2005). ETHOS – European Typology on Homelessness and Housing Exclusion. Brussels: FEANTSA, forrás: www.feantsa.org/code/en/pg.asp?Page=484, letöltve: 2018. március 30.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fitzpatrick, S. (2005). Explaining Homelessness: A Critical Realist Perspective. Housing, Theory and Society, 22(1), 117.

 • Gábor, Gy. (2007) Az otthon idegensége – az idegenbeliség otthonossága. Világosság, (11–12), 7396.

 • Gale, J., Saftis, E., Márquez I. V., & Espana B. S. (2008). A Psychological Treatment Programme for Traumatised Ex Military Personnel in the UK. Avances en Psicología Latinoamericana, 26(2), 119134.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goodman, L., Saxe, L., & Harvey, M. (1991). Homelessness as Psychological Trauma. American Psychologist, 46(11), 12191225.

 • Győri P. (1990). Gyorsjelentés a hajléktalanságról Magyarországon, 1990. In Andorka R., Kolosi T., & Vukovich Gy. (Eds), Társadalmi riport (pp. 430447). Budapest: Kolosi Tamás kiadása.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Győri, P. (2008). Fedél nélkül élők. In Győri P., & Vida J. (Eds), Az utcák népe (pp. 5141). Budapest: Menhely Alapítvány és a Budapesti Módszertani és Szociális Központ és Intézményei.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Haber, M. & Toro, P. A. (2004). Homelessness among families, children and adolescents: An ecological- developmental perspective. Clinical Child and Family Psychology Review, 7, 123164.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Halpern, D. 1995. Mental Health and the Built Environment: More than Bricks and Mortar? London: Taylor & Francis Ltd.

 • Hoksbergen, R. A. C. (1999). Psychic Homelessness. In G. J. M. Abbarno (Eds), The Ethics of Homelessness: Philosophical Perspectives (pp. 105121). Amsterdam: Rodopi.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoksbergen, R. A. C., & Laak, J. (2000). Adult Foreign Adoptees: Reactive Attachment Disorder May Grow into Psychic Homelessness. Journal of Social Distress and the Homeless, 9(4), 291308.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horvát M. T. , Dúll A., & László J. (2006). A helyveszteség vizsgálata migrációban lévő magyar fiatalok körében (kutatási beszámoló). In Dúll A., & Szokolszky Á. (Eds), Környezet–pszichológia (pp. 133153). Budapest: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horvát M. T. , Dúll A., & László J. (2011). Helyvesztés–élmény és honvágy – egy „keserédes” jelenség környezetpszichológiája. Alkalmazott Pszichológia, 2, 2132.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Iványi G. (1997). Hajléktalanok. Budapest: Sík Kiadó.

 • Kántor Á. (2005a). A hajléktalanság földrajza? A hajléktalan jelenség üzenetei. In Süli-Zakar I. (Ed.), „Tájak – Régiók – Települések…” (pp. 342350). Debrecen: Didakt.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kántor Á. (2005b). Egy gyökértelen állapot krízise, a „felnőttkori szociális újraközeledési krízis”. A hajléktalan állapotban lévő 30 és 60 év közti férfiak motivációs struktúrájának vizsgálata Jacqueline Royer Metamorfózisok tesztjével. Szakdolgozat (Témavezető: Bakó T.). Budapest: KRE.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kántor Á. (2007). A hajléktalan befogadása: a hajléktalan is én vagyok. Poszter. Illyés Sándor Emléknapok, 2007. március 19–21. Budapest: ELTE Pszichológiai Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kántor Á. (2011). A hajléktalan emberek vágyai. Hajléktalan és nem hajléktalan férfiak motivációinak vizsgálata. Alkalmazott Pszichológia, 3, 4663.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kántor Á. , & Dúll A. (2013). A hajléktalan emberek otthonossági élményének vizsgálata. Előadás. Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Kivonatkötet (pp. 196197). Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kántor Á. , Brózik P., & Dúll A. (2018). A hajléktalanság fizikai és lelki vonatkozásai. Kézirat.

 • Kennedy, R. (2014). The Psychic Home: Psychoanalysis, Consciousness and the Human Soul. London: Routledge.

 • Komáromi Éva (1994). A hajléktalanság mentálhigiénéje. Szenvedélybetegségek, 1(5), 381390.

 • Lewin, K. (1972). A mezőelmélet a társadalomtudományban. Szerk. Mérei F. Budapest: Gondolat.

 • Mahler, M. S., Pine, F., & Bergman, A. (1975). The Psychological Birth of the Human Infant: Symbiosis and Individuation. New York: Basic Books.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marsh, A., & Kennett, P. (1999). Exploring the New Terrain. In P. Kenneth, & A. Marsh (Eds), Homelessness: Exploring the New Terrain (pp. 116). Bristol: Policy Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Melamed, S., Shalit-Kenig, D., Gelkopf, M., Lerner, A., & Kodesh, A. (2005). Mental Homelessness: Locked Within, Locked Without. In A. Metteri, T. Kröger, & A. Pohjola, (Eds), Social Work Visions from around the Globe: Citizens, Methods, and Approaches (pp. 209226). New York: Routledge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Milburn, N. G., Rice, E., Rotheram-Borus, M. J., Mallett, S., Rosenthal, D., Batterham, P., May, S., Witkin, A., & Duan, N. (2009). Adolescents Exiting Homelessness over two Years: The Risk Amplification and Abatement Model. Journal of Research on Adolescence, 19, 762785.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Molnár, G. (1999). A hajléktalanok pszichés állapota. Mentálhigiéné és pszichoszomatika, 1(1–2), 3844.

 • Moore, J., Canter, D., Stockley, D., & Drake, M. (1995). The Faces of Homelessness in London. London: Dartmouth.

 • Neale, J. (1997). Theorising Homelessness: Contemporary Sociological and Feminist Perspectives. In R. Burrows, N. Pleace, & D. Quilgars (Eds), Homelessness and Social Policy (pp. 3549). London: Routledge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ogden, T. (1986). The Matrix of the Mind: Object Relations and the Psychoanalytic Dialogue. Northvale, NJ: Jason Aronson.

 • Peled, A., & Schwartz, H. (1999). Exploring the Ideal Home in Psychotherapy: Two Case Studies. Journal of Environmental Psychology, 19, 8794.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Philippot, P., Lecocq, C., Sempoux, F., Nachtergael, H., & Galand, B. (2007). Psychological Research on Homelessness in Western Europe: A Review from 1970 to 2001. Journal of Social Issues, 63(3), 483504.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pleace, N. (2000). The New Consensus, the Old Concensus and the Provision of Services for People Sleeping Rough. Housing Studies, 15, 5894.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Proshansky, H. M., Fabian, A. K., & Kaminoff, R. (1983). Place-Identity: Physical World Socialization of the Self. Journal of Environmental Psychology, 3, 5783.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Riggs, E. H., & Coyle, A. (2002). Young People’s Accounts of Homelessness: A Case Study Analysis of Psychological Well-Being and Identity. Counselling Psychology Review, 17, 515.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sallay V. , & Dúll A. (2006). „Érezd magad otthon!” Az otthonhoz fűződő viszony projektív, környezetpszichológiai szempontú vizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle, 61(1), 3552.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sallay V. (2008). Az önmagunkra találás helyei: környezeti önszabályozás elmélet és kutatás tükrében. Alkalmazott Pszichológia, 10(3–4), 145161.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Seamon, D. 2000. Phenomenology in environment-behavior research. In S. Wapner, J. Demick, T. Yamamoto, & H. Minami (Eds), Theoretical perspectives in environment-behavior research (pp. 157178). New York: Plenum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Study Group on Homelessness (1993). Homelessness – Report Prepared by the Study Group on Homelessness. Strasbourg: Council of Europe Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tipple, G., Speak, S. (2005). Definitions of Homelessness in Developing Countries. Habitat International, 29(2), 337352.

 • Toro, P. A., Trickett, E. J., Wall, D. D. & Salem, D. A. (1991). Homelessness in the United States: An Ecological Perspective. American Psychologist, 46, 12081218.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Toro, P. A. (2007). Toward an International Understanding of Homelessness. Journal of Social Issues, 63(3), 461481.

 • Toye, J. (2008). Emotionally Homeless. Therapy Today, 19(9), 2630.

 • Udvarhelyi É. T. (2014). Az igazság az utcán hever: Válaszok a magyarországi lakhatási válságra. Budapest: Napvilág Kiadó.

 • Wardhaugh, J. (2012). Feminist Perspectives on Homelessness. In S. J. Smith (Ed.), International Encyclopedia of Housing and Home (pp. 163171). Rotterdam: Elsevier.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Watson, S., & Austerberry, H. (1986). Housing and Homelessness. A feminist perspective. London, Boston and Henley: Routledge and Kegan Paul.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Whitbeck, L. B., & Hoyt, D. R. (1999). Nowhere to Grow: Homelessness and Runaway Adolescents and their Families. New York: Aldine de Gruyter.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 12 2 4
Mar 2021 13 1 1
Apr 2021 17 2 4
May 2021 22 0 0
Jun 2021 17 2 1
Jul 2021 14 0 0
Aug 2021 0 0 0