View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Pszichológia Intézet
 • | 2 Pécsi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet
 • | 3 Pécsi Tudományegyetem, Szentágothai János Kutató Központ
Open access

Elméleti háttér

A reziliencia azon tényezőket foglalja magában, amelyek a potenciálisan traumatizáló, veszélyeztetett életkörülmények ellenére történő sikeres alkalmazkodást elősegítik, a stressz negatív hatásait enyhítik, és a változásokkal szembeni adaptív megküzdést lehetővé teszik. A Szülői Reziliencia Skála (Parenting Resilience Elements Questionnaire – PREQ) a szülők lelki ellenálló képességének mérésére kidolgozott eszköz.

Célkitűzések

A kutatás célja a 16 itemes PREQ magyar nyelvre adaptálása és pszichometriai elemzése volt.

Módszerek

Keresztmetszeti, kérdőíves vizsgálatunkban összesen 249 szülő vett részt – 65 fős vulnerábilis csoport (átlagéletkor:42,3 év; szórás: 5,66 év) és 184 fős kontrollcsoport (átlagéletkor: 40,7 év; szórás: 6,01 év) – , akik az alábbi kérdőíveket töltötték ki: 16 itemes Szülői Reziliencia Kérdőív (PREQ16), a Connor–Davidson Reziliencia Skála 10 itemes változata (CD-RISC 10), General Health Questionnaire 12itemes változata (GHQ12), Beck Depresszió Kérdőív 21 itemes változata (BDI21), Szülői Stressz Kérdőív (PASS), Képességek és Nehézségek Kérdőív (SDQ).

Eredmények

A konfirmatív faktorelemzés igazolta magyar mintán az eredeti Szülői Reziliencia Kérdőív 3 faktoros struktúráját, a kérdőív Cronbach-alfa értéke magas (0,842) volt. A kérdőív az elvárásoknak megfelelő irányú együtt járást mutatott a validáláshoz alkalmazott konstruktumokkal, a konvergens, divergens, diszkrimináló és inkrementális validitás egyaránt megegyezett a nemzetközi irodalomban tapasztaltakkal.

Következtetések

Összességében elmondhatjuk, hogy a 16 itemes PREQ magyar változatának (PREQ-H) pszichometriai mutatói megfelelőek, a kérdőív megbízható és érvényes mérőeszköznek bizonyul a szülői reziliencia mérésére.

 • Ágoston G., & Szili, I. (2001). Diagnosztikus kérdőívek és tünetbecslő skálák. In Füredi, J., Németh, A., & Tariska, P. (szerk.), A pszichiátria magyar kézikönyve (pp. 157166.). Budapest: Medicina.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balajti I., Vokó Z., Ádány R., & Kósa K. (2007) . A koherencia-érzés mérésére szolgáló rövidített kérdőív és a lelki egészség (GHQ-12) kérdőív magyar nyelvű változatainak validálása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 8(2), 147161.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beck, A., Ward, C., Mendelsohn, M., Mock, J., & Erbaugh, J. (1961): An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4, 561571.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berry, J., & Jones, W. (1995). The Parental Stress Scale: Initial psychometric evidence. Journal of Social and Personal Relationships, 12, 463472.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bodenmann, G. (1997). Dyadic coping – a systemic-transactional view of stress and coping among couples: Theory and empirical findings. European Review of Applied Psychology, 47, 137140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bodenmann, G., Pihet, S., & Kayser, K. (2006). The Relationship between Dyadic Coping, Marital Quality and Wellbeing: A Two Year Longitudinal Study. Journal of Family Psychology, 20(3), 485493.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bodenmann, G. (2008). Dyadic coping and the significance of this concept for prevention and therapy. Zeitschrift für Gesundheitspsychologie, 16(3), 108111 .

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Campbell-Sills, L., & Stein, M. (2007). Psychometric analysis and refinement of the Connor- Davidson Resilience Scale (CD-RISC): Validation of a 10-item measure of resilience. Journal of Traumatic Stress, 20(6), 10191028.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Connor, K. M., & Davidson, J. R. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor- Davidson resilience scale (CD-RISC). Depression and anxiety, 18(2), 7682.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Donath, S. (2001). The validity of the 12-item General Health Questionnaire in Australia: a comparison between three scoring methods. Australian and New Zeeland Journal of Psychiatry, 35(2), 231235.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gabriel, B., & Bodenmann, G. (2006). Stress und coping bei paaren mit einem verhaltenshauff- läigen Kind. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 35(1), 5964.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goldberg, D. P., Gater, R., Sartorius, N., Ustun, T. B., Piccinelli, M., Gureje, M. et al. (1997). The validity of two versions of the GHQ in the WHO study of mental illness in general health care. Psychological Medicine, 27(1), 191197.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goodchild, M. E., Duncan-Jones, P. (1985). Chronicity and the General Health Questionnary. British Journal of Psychiatry, 146, 5561.

 • Goodman, R. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: a research note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38(5), 581586.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hastings, R. P., Taunt, H. M. (2002). Positive perceptions in families of children with developmental disabilities. American Journal on Mental Retardation, 107(2), 116127.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harrison, C, Sofronoff, K. (2002). ADHD and parental psychological distress: role of demographics, child behavioral characteristics, and parental cognitions. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41(6), 703711.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoeymans, N., Garssen, A. A., Westert, G. P., & Verhaak, P. F. M. (2004). Measuring mental health of the Dutch population: a comparison of the GHQ-12 and the MHI-5. Health and Quality of Life Outcomes, 2(3), 5561.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kopp, M. (2007). Beck Depresszió Kérdőív. In Perczel-Forintos, D., Ajtay, Gy., & Kiss, Zs. (szerk.), Kérdőívek, becslőskálák a klinikai pszichológiában (pp. 4445.). Budapest: Semmelweis Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marchal, J. P., van Oers, H. A., Maurice-Stam, H., Grootenhuis, M. A., van Trotsenburg, A. S., & Haverman, L. (2017). Distress and everyday problems in Dutch mothers and fathers of young adolescents with Down syndrome. Research in Developmental Disabilities, 67(19), 1927.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Markó, É., & Kiss, E. Cs. (2018). Resilience researches in connection with parents of children with ADHD: A systematic narrative review. Horizons of Psychology, 27, 127.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martos, T., Sallay, V., Nistor, M. & Józsa, P. (2012). Párkapcsolati megküzdés és jóllét – a Páros Megküzdés Kérdőív magyar változata. Psychiatria Hungarica, 27(6), 446458.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Masten, A. S., Best, K., Garmezy, N. (1990) Resilience and development: Contributions from the study of children who overcome adversity. Development and Psychopatology, 2(4), 425444.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miranda, A., Tárraga, R., Fernández, M. I., Colomer, C., & Pastor, G. (2015). Parenting stress in families of children with autism spectrum disorder and ADHD. Exceptional Children, 82(1) 8195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miranda, A., Mira, A., Berenguerl, C., Rosello, B., & Baixauli, I. (2019). Parenting Stress in Mothers of Children With Autism Without Intellectual Disability. Mediation of Behavioral Problems and Coping Strategies. Frontiers in Psychology .Letöltve 2019. 06. 25-én: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00464/full.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oláh, A. (2005). Érzelmek, megküzdés és optimális élmény. Budapest: Trefort Kiadó.

 • Országos Epidemiológiai Központ (2002). Országos Lakossági Egészségfelmérés 2000. Kutatási jelentés. Letöltve: 2018. 02. 05-én: http://www.oszmk.hu/dokumentum/OLEF_2000/kutata-si_jelentes.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Országos Epidemiológiai Központ (2005). Országos Lakossági Egészségfelmérés 2003. Kutatási jelentés. Letöltve: 2019. 01. 20-án: http://regi.oefi.hu/olef/OLEF2003/Jelentesek/LelkiegeszsegOLEF2003.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schieve, L., Blumberg, S., Rice, C., Visser, S., & Boyle, C. (2007). The relationship between autism and parenting stress. Pediatrics, 119(1), 114121.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Singer, G. H. (2006). Meta-analysis of comparative studies of depression in mothers of children with and without developmental disabilities. American Journal of Mental Retardation, 111(3), 155169.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, B. W., Dalen, J., Wiggins, K., Tooley, E., Christopher, P., & Bernard, J. (2008). The Brief Resilience Scale: Assessing the Ability to Bounce Back. International Journal of Behavioral Medicine, 15, 194200.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smith, L., Greenberg, J., Seltzer, M. (2012). Social support and well-being at mid-life among mothers of adolescents and adults with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 42(9), 18181826.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Suzuki, K., Kobayashi, T., Moriyama, K., Kaga, M., Hiratani, M., Watanabe, K. et al. (2015). Development and evaluation of a parenting resilience elements questionnaire (PREQ) measuring resiliency in rearing children with developmental disorders. PloS One, 10(12), 112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Suzuki, K., Kobayashi, T., Moriyama, K., Kaga, M. & Inagaki, M. (2013). A framework for resilience research in parents of children with developmental disorders. Asian Journal of Human Services, 5, 104111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Turi, E., Gervai, J., Áspán, N., & Halász, J. (2013). A Képességek és Nehézségek Kérdőív (SDQ-Magy) validálása serdülőkorú klinikai populációban. Psychiatria Hungarica, 28(2), 165179.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vajda, D., Sz. Makó H., & Kiss, E. Cs. (2013). Párkapcsolat és egészség a stressz és coping vonatkozásában. In Kiss, E. Cs., & Polyák, L. (szerk.), Sztómaterápiás eszközök befolyása az életminőségre, életvitelre és a lelki ellenálló képesség tényezői .ILCO Konferencia 2012. Konferenciakötet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Windle, G., Bennett, K. M., & Noyes, J. (2011). A methodological review of resilience measurement scales. Health Quality Life Outcomes, 9(8), 118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Bolla Veronika (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2022 0 48 99
Feb 2022 0 31 100
Mar 2022 0 34 127
Apr 2022 0 31 93
May 2022 0 38 88
Jun 2022 0 9 37
Jul 2022 0 0 0