View More View Less
 • PPKE Nyelvtudományi Doktori Iskola
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Chomsky, N. (1995). Language and nature. Mind, 104(413), 161.

 • Chomsky, N. (2000). New horizons in the study of language and mind. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Fedor, A., Ittzés, P., & Szathmáry, E. (2008). The Biological Background of Syntax Evolution. In Bickerton, D., & Szathmáry, E. (Eds), Biological Foundations and Origin of Syntax (pp. 299324). Cambridge, Mass: MIT Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fedor, A., Ittzés, P., & Szathmáry, E. (2010). A nyelv evolúciójának biológiai háttere. Magyar Tudomány, 171(5), 541548.

 • Herman, E. S., & Chomsky, N. (2002). Manufacturing consent: The political economy of the mass media. New York: Pantheon Books.

 • Horkheimer, M., & Adorno, T. W. (2011). A felvilágosodás dialektikája: filozófiai töredékek. Budapest: Atlantisz.

 • Szathmáry, E. (2001). Origin of the human language faculty: the language amoeba hypothesis. In J. Trabant, & S. Ward (Eds): New Essays on the Origin of Language (pp. 4151). Berlin/New York: Mouton/de Gruyter.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szathmáry, E. (2002). Az emberi nyelvkészség eredete és a „nyelvi amőba”. Magyar Tudomány, 108(1), 4250.

 • Aries, Ph. (1987). Gyermek, család, halál. Budapest: Gondolat. Ford: Csákó Mihály, Szapor Judit.

 • Böszörményi-Nagy I.,Krasner, B. R. (2001). Kapcsolatok kiegyensúlyozottságának dialógusa. Budapest: Coincidencia Kft.

 • Marx, K. ([1852] 1960). Louis Bonaparte Brumaire 18-ája . Budapest: Helikon.

 • Nietzsche, F. (1988). A filozófia a görögök tragikus korszakában. In Ifjukori görög tárgyú írások . Budapest: Helikon. Ford: Molnár Anna.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh Cs. (2019). Az ezredforduló pszichológiája. Iskolakultúra , 29(9), 70100.

 • Rovelli, C. (2019). A valóság nem olyan, amilyennek látjuk . Budapest: Park. Ford.: Balázs István.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2020 26 0 0
Nov 2020 31 4 5
Dec 2020 33 5 8
Jan 2021 6 0 0
Feb 2021 2 2 3
Mar 2021 8 0 0
Apr 2021 6 0 0