Authors:
Szabolcs Somoskeöy iCollWare Kft

Search for other papers by Szabolcs Somoskeöy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ildikó Kovács Szegedi Tudományegyetem KK Pszichiátriai Klinika

Search for other papers by Ildikó Kovács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Márton Mezei iCollWare Kft

Search for other papers by Márton Mezei in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ildikó Hoffmann Szegedi Tudományegyetem BTK Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet Magyar Nyelvészeti Tanszék

Search for other papers by Ildikó Hoffmann in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
László Tóth Szegedi Tudományegyetem TTIK Informatikai Intézet

Search for other papers by László Tóth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Gábor Gosztolya Szegedi Tudományegyetem TTIK Informatikai Intézet

Search for other papers by Gábor Gosztolya in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Nóra Imre Szegedi Tudományegyetem KK Pszichiátriai Klinika

Search for other papers by Nóra Imre in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Réka Balogh Szegedi Tudományegyetem KK Pszichiátriai Klinika

Search for other papers by Réka Balogh in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Magdolna Pákáski Szegedi Tudományegyetem KK Pszichiátriai Klinika

Search for other papers by Magdolna Pákáski in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
János Kálmán Szegedi Tudományegyetem KK Pszichiátriai Klinika

Search for other papers by János Kálmán in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
András Fehér iCollWare Kft

Search for other papers by András Fehér in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Háttér és célkitűzések

A szakkádikus szemmozgási paraméterek biomarkerként történő önálló használata egyes degeneratív neuropszhichiátriai kórképek felismerésében egyelőre kérdéses. Jelen vizsgálatunk célkitűzése egy olyan szakkádikus szemmozgásvizsgálati protokoll megvalósítása, amely a nemzetközi klinikai kutatásoknak megfelelően kialakított vizsgálati paraméterekkel jellemezhető. Továbbá egészséges vizsgált személyek szakkádparamétereinek a nemzetközileg publikált adatokkal való összehasonlítása, illetve a Boston Sütilopás feladatban használt kép vizuális tesztkörnyezetbe történő beépítésének disztraktor-hatásvizsgálata a szakkádikus paraméterekre.

Módszer

Vizsgálatainkat egészséges önkéntes alanyokon végeztük Tobii Pro X3-120 berendezéssel, két eltérő vizuális környezetet tartalmazó, egyéb tekintetben teljesen megegyező felépítésű, proszakkád és antiszakkád tesztek gap és overlap feladataiban. Az egyik csoport vizuális tesztkörnyezete standard szürke háttérből és fekete stimulusokból állt (STD tesztcsoport), a másiké a Boston Afázia Teszt Sütilopás képleírási feladatban használt képet és zöld-piros színű stimulusokat tartalmazott (BSL tesztcsoport).

Eredmények

A proszakkád és antiszakkád overlap latencia mindkét csoportban nagyobb volt, mint a gap feladatban. A vizsgálati alanyok életkora közepes erősségű módon korrelált az STD csoport proszakkád gap latenciájával, illetve a BSL csoport proszakkád overlap latencia, antiszakkád gap/overlap latencia és overlap időtartam értékével. A csoportok közötti életkori eltérés statisztikai kontrollja mellett nem találtunk különbséget a proszakkád és antiszakkád latencia, illetve csúcssebesség tekintetében. A szakkád időtartamok szignifi kánsan rövidebbek voltak a BSL csoportban. Az iránytévesztési ráta a proszakkád tesztben megegyezett; az antiszakkád gap időtartam, az overlap időtartam, illetve a gap iránytévesztési ráta szignifi káns csoportkülönbséget mutatott.

Következtetések

A nemzetközi sztenderdeknek megfelelő újszerű vizsgálati protokoll alkalmasnak látszik hagyományos neuropszichológiai tesztekkel és kutatócsoportunk közelmúltban kidolgozott automatikus beszédfelismerő algoritmusokat alkalmazó tesztjeivel kombinálva egészséges és demencia szindrómával élő személyek multimodális klinikai vizsgálatában történő felhasználásra.

Background and aims

The use of saccadic parameters as specifi c biomarkers in the diagnosis of degenerative neuropsychiatric disorders is still problematic. The aim of the current study was to 1) establish a protocol for saccadic eye movement measurements that is concordant with international clinical investigations; 2) compare saccadic parameters of healthy subjects with internationally published data, and 3) integrate the picture from Boston Cookie Theft test into the visual test environment and evaluate its distractor effects on saccadic parameters.

Methods

Healthy volunteers were assessed with Tobii Pro X3-120 eye tracker in two distinct visual settings, but otherwise identical test environment evaluating prosaccades and antisaccades in gap and overlap conditions. One group was assessed in a visual test environment based on a traditional uniform grey background with black stimuli (STD test group), while the visual test environment of the other group contained the Cookie Theft picture of the Boston Diagnostic Aphasia Examination with green and red stimuli (BSL group).

Results

Prosaccade and antisaccade latencies were signifi cantly longer in the overlap condition both in the BSL and STD groups. After controlling for age, the STD and BSL group did not differ in terms of prosaccade latency, antisaccade latency or peak velocity; only saccade durations were shorter in the BSL group. Saccadic direction error rate in the prosaccade task was identical in both groups, while the antisaccade gap duration, overlap duration and gap direction error rates showed signifi cant group differences.

The present, newly developed protocol conforms to international standards, and may be useful for multi-modal clinical studies assessing healthy subjects and people suffering from dementia, combined with traditional neuropsychological tasks and the speech recognition task recently developed by our research group.

 • Amador, N., Schlag-Rey, M., & Schlag, J. (1998). Primate antisaccades. I. Behavioral characteristics. Journal of Neurophysiology, 80(4), 17751786.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Antoniades, C., Ettinger, U., Gaymard, B., Gilchrist, I., Kristjánsson, A., Kennard, C., John Leigh , R., Noorani, I., Pouget, P., Smyrnis, N., Tarnowski, A., Zee, D. S., & Carpenter, R. H. (2013). An internationally standardised antisaccade protocol. Vision Research, 84, 15.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bahill, A. T., Clark, M. R., & Stark, L. (1975). The main sequence: A tool for studying human eye movements. Mathematical Biosciences, 24(3–4), 191.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boudet, C., Bocca, M. L., Chabot, B., Delamillieure, P., Brazo, P., Denise, P., & Dollfus, S. (2005). Are eye movement abnormalities indicators of genetic vulnerability to schizophrenia? European psychiatry: the journal of the Association of European Psychiatrists, 20(4), 339345.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bronstein, A. M., & Kennard, C. (1987). Predictive eye saccades are different from visually triggered saccades. Vision Research, 27(4), 517520.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buonocore, A., & McIntosh, R. D. (2012). Modulation of saccadic inhibition by distractor size and location. Vision Research, 69, 3241.

 • Coe, B. C., & Munoz, D. P. (2017). Mechanisms of saccade suppression revealed in the anti-saccade task. Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, 372(1718), 20160192.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Edelman, J. A., Valenzuela, N., & Barton, J. J. (2006). Antisaccade velocity, but not latency, results from a lack of saccade visual guidance. Vision Research, 46(8–9), 14111421.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eenshuistra, R. M., Ridderinkhof, K. R., & Van der Molen, M. W. (2004). Age-related changes in antisaccade task performance: inhibitory control or working-memory engagement? Brain and Cognition, 56(2), 177188.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Everling, S., & Fischer, B. (1998) The antisaccade: a review of basic research and clinical studies. Neuropsychologia, 36(9), 885899.

 • Fendrich, R., Hughes, H. C., & Reuter-Lorenz, P. A. (1991). Fixation-point offsets reduce the latency of saccades to acoustic targets. Perception & Psychophysics, 50(4), 383387.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Findlay, J. M., & Blythe, H. I. (2009). Saccade target selection: Do distractors affect saccade accuracy? Vision Research, 49(10), 12671274.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fischer, B., Biscaldi, M., & Gezeck, S. (1997). On the development of voluntary and refl exive components in human saccade generation. Brain Research, 754(1–2), 285297.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fischer, B., Gezeck, S., & Hartnegg, K. (2000). On the production and correction of involuntary prosaccades in a gap antisaccade task. Vision Research, 40(16), 22112217.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fischer, B., & Weber, H. (1992). Characteristics of „anti” saccades in man. Experimental Brain Research, 89(2), 415424.

 • Fischer, B., & Weber, H. (1997). Effects of stimulus conditions on the performance of antisaccades in man. Experimental Brain Research, 116(2), 191200.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Forbes, K., & Klein, R. M. (1996). The magnitude of the fi xation offset effect with endogenously and exogenously controlled saccades. Journal of Cognitive Neuroscience, 8(4), 344352.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Forbes-McKay, K. E., & Venneri, A. (2005). Detecting subtle spontaneous language decline in early Alzheimer’s disease with a picture description task. Neurological Sciences, 26(4), 243254.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Giles, E., Patterson, K., Hodges, J. R. (1996). Performance on the Boston Cookie Theft picture description task in patients with early dementia of the Alzheimer’s type: missing information. Aphasiology, 10(4), 395408.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Goodglass, H., & Kaplan, E. (1983). The assessment of aphasia and related disorders. 2nd ed. Philadelphia, PA: Lea and Febiger.

 • Gosztolya, G., Vincze, V., Tóth, L., Pákáski, M., Kálmán, J., & Hoffmann, I. (2019). Identifying mild cognitive impairment and mild Alzheimer’s disease based on spontaneous speech using ASR and linguistic features. Computer Speech & Language, 53, 181197.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hallett, P. (1978). Primary and secondary saccades to goals defi ned by instructions. Vision Research, 18(10), 12791296.

 • Heeman, J., Van der Stigchel, S., & Theeuwes, J. (2017). The infl uence of distractors on express saccades. Journal of Vision, 17(1), 35.

 • Hopf, S., Liesenfeld, M., Schmidtmann, I., Ashayer, S., & Pitz, S. (2018). Age dependent normative data of vertical and horizontal refl exive saccades. PloS One, 13(9), e0204008.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hutton, S. B., & Ettinger, U. (2006). The antisaccade task as a research tool in psychopathology: A critical review. Psychophysiology, 43, 302313.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Javaid, F. Z., Brenton, J., Guo, L., & Cordeiro, M. F. (2016). Visual and ocular manifestations of Alzheimer’s disease and their use as biomarkers for diagnosis and progression. Frontiers in Neurology, 7, 55.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Klein, C. H., Raschke, A., & Brandenbusch, A. (2003). Development of pro-and antisaccades in children with attention-defi cit hyperactivity disorder (ADHD) and healthy controls. Psychophysiology, 40, 1728.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Komogortsev, O. V., Gobert, D. V., Jayarathna, S., Koh, D. H., & Gowda, S. (2010). Standardization of automated analyses of oculomotor fi xation and saccadic behaviors. IEEE Transactions on Bio-medical Engineering, 57(11), .

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Leigh, R. J., & Zee, D. S. (2006). The neurology of eye movements. New York: Oxford University Press.

 • Liu, B., Zhao, Q., Ren, Y., Wang, Q., & Zheng, X. (2018). An elaborate algorithm for automatic processing of eye movement data and identifying fi xations in eye-tracking experiments. Advances in Mechanical Engineering, 10(5), 168781401877367.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McSorley, E., McCloy, R., & Lyne, C. (2012). The spatial impact of visual distractors on saccade latency. Vision Research, 60(1), 6172.

 • Munoz, D. P., Broughton, J., & Goldring, J. (1998). Age-related performance of human subjects on saccadic eye movement tasks. Experimental Brain Research, 121, 391400.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Munoz, D. P., & Everling, S. (2004). Look away: the anti-saccade task and the voluntary control of eye movement. Nature Reviews. Neuroscience, 5(3), 218228.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Peltsch, A., Hemraj, A., Garcia, A., & Munoz, D. P. (2014). Saccade defi cits in amnestic mild cognitive impairment resemble mild Alzheimer’s disease. The European Journal of Neuroscience, 39(11), 20002013.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Peltsch, A., Hemraj, A., Garcia, A., & Munoz, D. P. (2011). Age-related trends in saccade characteristics among the elderly. Neurobiology of Aging, 32, 669679.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reuter-Lorenz, P. A., Hughes, H. C., & Fendrich, R. (1991). The reduction of saccadic latency by prior offset of the fi xation point: an analysis of the gap effect. Perception & Psychophysics, 49(2), 167175.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Salvucci, D. D., & Goldberg, J. H. (2000). Identifying fi xations and saccades in eye-tracking protocols. Proceedings of the Eye Tracking Research and Applications Symposium (ETRA 2000), 7178.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Saslow, M. G. (1967). Effects of components of displacement-step stimuli upon latency for saccadic eye movement. Journal of the Optical Society of America, 57(8), 10241029.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Satgunam, P., & Fogt, N. (2005). Saccadic latencies for achromatic and chromatic targets. Vision Research, 45(27), 33563364.

 • Van der Stigchel, S., Mulckhuyse, M., & Theeuwes, J. (2009). Eye cannot see it: the interference of subliminal distractors on saccade metrics. Vision Research, 49(16), 21042109.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Warabi, T., Kase, M., & Kato, T. (1984). Effect of aging on the accuracy of visually guided saccadic eye movement. Annals of Neurology, 16(4), 449454

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Warr, L., & Walker, Z. (2012). Identifi cation of biomarkers in Lewy-body disorders. The quarterly journal of nuclear medicine and molecular imaging, 56(1), 3954.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • White, B. J., Stritzke, M., & Gegenfurtner, K. R. (2008). Saccadic facilitation in natural backgrounds. Current Biology: CB, 18(2), 124128.

 • Yang, Q., Wang, T., Su, N., Xiao, S., & Kapoula, Z. (2013). Specifi c saccade defi cits in patients with Alzheimer’s disease at mild to moderate stage and in patients with amnestic mild cognitive impairment. Age (Dordrecht, Netherlands), 35(4), 12871298.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.127
Scimago Quartile Score

Psychology (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 199/209 (5th PCTL)
Scopus
SNIP
0.124

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 28 3 1
Feb 2024 24 1 0
Mar 2024 14 1 2
Apr 2024 13 0 0
May 2024 5 0 0
Jun 2024 8 0 0
Jul 2024 0 0 0