Authors:
Csaba Pléh CEU Kognitív Tudományi Tanszéke, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Csaba Pléh in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Mihály Racsmány TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest, Magyarország

Search for other papers by Mihály Racsmány in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Az áttekintő írás a magyar kognitív pszichológia és kognitív tudomány utóbbi 30 évét mutatja be. Intézményesen sokat jelentett a ’90-es években a Soros Alapítvány támogatása az egyetemi kognitív programokban, melynek egyik következménye, hogy ma Budapesten három kognitív tanszék működik. Az intézményes fejlődés második oldala a sok szakmát érintő konferenciák (MAKOG) sorozata és a bekapcsolódás a nemzetközi kognitív oktatási programokba. Tudományos tartalmában a magyar kognitív kutatás is elmozdult a lehorgonyzatlan tiszta kognitív modellektől az idegrendszeri, fejlődési, szociális és evolúciós értelmezés irányába, részben hazai hagyományokat is folytatva. Fontosabb sikeres területei az észlelés, elsősorban a látás és hallás fejlődésének vizsgálata (Kovács, Winkler), az emlékezeti gátlás és az implicit emlékezeti rendszerek neuropszichológiai értelmezése (Racsmány, Németh), a pszicholingvisztikában a magyar mondatszerkezet és az alaktan megértési modellekbe illesztése (Pléh, Lukács, Gergely), a magyar téri nyelv fejlődési és patológiás jellemzése (Pléh, Lukács), a képes beszéd elemzése pszichopatológiai folyamatokban (Schnell), és a metaforikusság és gyakoriság neuropszichológiai szétválasztása (Forgács). A fejlődési pszicholingvisztika legfontosabb eredményei a korai tudatelmélet nyelvelsajátítási szerepével kapcsolatosak (Kovács, Téglás, Király, Forgács). Tisztázták azt is, hogy a nyelvi fejlődés zavarai Williams-szindrómában és az ún. specifikus nyelvi zavarban (Lukács, Racsmány, Ladányi) a munkaemlékezeti rendszer moduláló szerepével, illetve általános tanulási zavarokkal kapcsolatosak, különös tekintettel a procedurális rendszerek zavaraira ( Lukács, Racsmány, Ladányi). Az utóbbi érintettségét számos neurológiai nyelvi zavarban is kimutatták (Janacsek, Németh, Lukács).

The review paper surveys the last 30 years of Hungarian cognitive psychology. Institutionally, support by the Soros foundation in the 90s for the university cognitive programs had as one consequence that three departments of cognition are active in Budapest today. Another aspect of insitutional development was the series of multidisciplinary conferences in Hungary (MAKOG), and Hungarian involvement in international graduate training programs in cognitive science. In its scientific substance, Hungarian cognitive research, like elsewhere in the world, moved from unanchored pure cognitive models towards neural, developmental, social, and evolutionary interpretations, partly also influenced by Hungarian traditions. Some of the most important domains of Hungarian cognitive research are perception, especially studies on the development of vision and hearing (Kovács, Winkler), neuropsychological interpretation of memory inhibition and implicit memory systems (Racsmány, Németh). In psycholinguistics, issues of Hungarian morphology and sentence processing were integrated in models of understanding (Pléh, Lukács, Gergely), alongside with a developmental and clinical characterization of Hungarian spatial language (Pléh, Lukács). Figurative language use was extensively studied in psychopathological contexts (Schnell), and a model was developed towards a neuropsychological separation of metaphoricity and frequency issues (Forgács). The most important results of developmental psycholinguistics are related to the role of ToM in early language acquisition (Kovács, Téglás, Király, Forgács). Contrastive studies also clarified that problems with language development in Williams syndrome, and the so called SLI (Lukács, Racsmány, Ladányi) are related to the modulating role of the working memory system and to general learning disturbances, with a special regard to disorders of procedural systems (Lukács, Racsmány, Ladányi). The involvement of this later system in several neurologically conditioned language disturbances was also observed (Janacsek, Németh, Lukács).

 • Aczél, B ., &Pálfi ,B . (2017). Studying the role of cognitive control in reasoning: evidence for the congruency sequence effect in the ratio-bias task. Thinking & Reasoning, 23(1), 8197.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Aczél, B .,Pálfi ,B . Szöllősi, A .,Kovács, M .,Szászi, B .,Szécsi, P . et al. (2018). Quantifying Support for the null hypothesis in psychology: an empirical investigation. Advances in Methods and Practices in Psychological Science, 1(3), 357366.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bánréti, Z . (1997). Sentence parsing in aphasia: grammatically judgements by Hungarian broca's aphasics. Acta Linguistica Hungarica, 44(1–2), 342.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bánréti, Z .,Hoffmann, I ., &Vincze, V . (2016). Recursive Subsystems in Aphasia and Alzheimer’s Disease: Case Studies in Syntax and Theory of Mind. Frontiers in Psychology, 7(405). DOI:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bódizs, R .,Gombos, F .,Gerván, P .,Szőcs, K .,Réthelyi, J ., &Kovács, I . (2014). Aging and sleep in Williams syndrome: Accelerated sleep deterioration and decelerated slow wave sleep decrement. Research in Developmental Disabilities, 35(12), 32263235.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bódizs, R .,Kántor, S .,Szabó, G .,Szűcs, A .,Erőss, L ., &Halász, P . (2001). Rhythmic hippocampal slow oscillation characterizes REM sleep in humans. Hippocampus, 11(6), 747753.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csibra, G ., &Gergely, Gy . (szerk.) (2007a). Ember és kultúra: A kulturális tudás eredete és átadásának mechanizmusai. Budapest:Akadémiai.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csibra, G ., &Gergely, G . (2007b). ‘Obsessed with goals’. Functions and mechanism of teleological interpretation of actions in humans. Acta Psychologica, 124(1), 6078.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • É. Kiss, K ., &Zétényi, T . (Eds) (2018). Linguistic and Cognitive Aspects of Quantification. New York:Springer. DOI:

 • Forgács, B . (2020). An Electrophysiological Abstractness Effect for Metaphorical Meaning Making. eNeuro, 7(5), 112.

 • Forgács, B .,Bohrn, I .,Baudewig, J .,Hofmann, M. J .,Pléh, Cs ., &Jacobs, A. M . (2012). Neural correlates of combinatorial semantic processing of literal and figurative noun noun compound words. Neuroimage, 63, 14321442.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Forgács, B .,Gervain, J .,Parise, E .,Csibra, G .,Gergely, G .,Baross, J .,et al. (2020). Electrophysiological investigation of infants’ understanding of understanding. Developmental Cognitive Neuroscience, 43, 100783.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Forgács, B .,Lukács, Á ., &Pléh, Cs . (2014). Lateralized processing of novel metaphors: disentangling figurativeness and novelty. Neuropsychologia, 56, 101109.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Forgács, B .,Parise, E .,Csibra, G .,Gergely, G .,Jacquey, L ., &Gervain, J . (2019). Fourteen-month-old infants track the language comprehension of communicative partners. Developmental Science, 22(2), e12751.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gábor, B ., &Lukács, Á . (2012). Early morphological productivity in Hungarian: Evidence from sentence repetition and elicited production. Journal of Child Language, 39(2), 411442. DOI:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gergely, Gy . (1991). Free word order and discourse interpretation. Budapest:Akadémiai.

 • Gergely, Gy ., &Pléh, Cs . (1994). Lexical Processing in an Agglutinative Language and the Organization of the Lexicon. Folia Linguistica, 28(1–2), 175204.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gerván, P .,Gombos, F ., &Kovács, I . (2012). Perceptual Learning in Williams Syndrome: Looking Beyond Averages. PLoS ONE, 7(7), e40282. DOI:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Győri, M . (2006). Autism and cognitive architecture. Domain specificity and cognitive theorizing on autism. Budapest:Akadémiai.

 • Győri, M .,Lukács, Á ., &Pléh, Cs . (2003). Towards the Understanding of the Neurogenesis of Social Cognition: Evidence from Impaired Populations. Journal of Cultural and Evolutionary Psychology, 2(3–4), 261282.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Honbolygó, F .,Kóbor, A .,Hermann, P .,Kettinger, Á .,Vidnyánszky, Z .,Kovács, Gy .,et al. (2020). Expectations about word stress modulate neural activity in speech-sensitive cortical areas. Neuropsychologia, 143, 107467.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Janacsek, K .,Fiser, J ., &Németh, D . (2012). The best time to acquire new skills: age-related differences in implicit sequence learning across the human lifespan. Developmental Science, 15(4), 496505.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jandó, G .,Mikó-Baráth, E .,Markó, K .,Hollódy, K .,Török, B ., &Kovács, I . (2012). Early-onset binocularity in preterm infants reveals experience-dependent visual development in humans. PNAS, 109, 1104911052.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Juhász, D .,Németh, D ., &Janacsek, K . (2019). Is there more room to improve? The lifespan trajectory of procedural learning and its relationship to the between-and within-group differences in average response times. PLoS ONE, 14(7), e0215116. DOI:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Káldi, T ., &Babarczy, A . (2018). Linguistic exhaustivity inference is context dependent. Acta Linguistica Academica, 65(4), 547596.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kas, B ., &Lukács, Á . (2012). Processing relative clauses by Hungarian typically developing children. Language and Cognitive Processes, 27(4), 500538.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keresztes, A .,Ngo, Ch. T .,Lindenberger, U .,Werkle-Bergner, M ., &Newcombe, N. S . (2018). Hippocampal Maturation Drives Memory from Generalization to Specificity. Trends in Cognitive Sciences, 22(8), 676686.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keresztes, A .,Kaiser, D .,Kovács, G ., &Racsmány, M . (2014). Testing promotes long-term learning via stabilizing activation patterns in a large network of brain areas. Cerebral Cortex, 24(11), 30253035.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kéri, S . (2003). The cognitive neuroscience of category learning. Brain Research Reviews, 43(1), 85109.

 • Kéri, S . (2014). Social influence on associative learning: Double dissociation in high-functioning autism, early-stage behavioural variant frontotemporal dementia and Alzheimer's disease. Cortex, 54, 200209.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Király, I . (2002). Az emlékezet fejlődése kisgyermekkorban: utánzás és eseményemlékezet. Budapest:Gondolat.

 • Kojouharova, P ., &Krajcsi, A . (2019). Two components of the Indo-Arabic numerical size effect. Acta Psychologica, 192, 163171.

 • Kónya, A .,Verseghi, A ., &Rey, T . (2000). A Rey-tesztek hazai tapasztalatai. Magyar Pszichológiai Szemle, 55(4), 545557.

 • Kónya, A . (szerk.) (1993). Az emlékezés ökológiai megközelítése. Budapest:Tankönyvkiadó.

 • Kovács, Á . (2012). Early bilingualism and theory of mind: Bilinguals' advantage in dealing with conflicting mental representations. InSiegal, M ., &Surian, L . (Eds),Access to language and cognitive development (pp.92218). New York:Oxford University Press.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, G .,Kaiser, D .,Kaliukhovich, D. A .,Vidnyánszky, Z ., &Vogels, R . (2013). Repetition probability does not affect fMRI repetition suppression for objects. Journal of Neuroscience, 33(23), 98059812.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, I . (2004). Visual Integration: Development and Impairments. Budapest:Akadémiai.

 • Kovacs, K ., &Conway, A. R . (2016). Process overlap theory: A unified account of the general factor of intelligence. Psychological Inquiry, 27(3), 151177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krajcsi, A . (2017). Numerical distance and size effects dissociate in Indo-Arabic number comparison. Psychonomic Bulletin &Review, 24(3), 927934.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ladányi, E ., &Lukács, Á . (2019). Word retrieval difficulties and cognitive control in specific language impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 62, 918932.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ladányi, E .,Kovács, Á. M ., &Gervain, J . (2020). How 15-month-old infants process morphologically complex forms in an agglutinative language? Infancy, 25(2), 190204.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Larsen, S. F ., &László, J . (1990). Cultural–historical knowledge and personal experience in appreciation of literature. European Journal of Social Psychology, 20(5), 425440.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lukács, Á . (2005). Language Abilities in Williams Syndrome. Budapest:Akadémiai.

 • Lukács, Á ., &Kemény, F . (2014). Domain-General Sequence Learning Deficit in Specific Language Impairment. Neuropsychology, 28(3), 472483.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lukács, Á ., &Kemény, F . (2015). Development of Different Forms of Skill Learning Throughout the Lifespan. Cognitive Science, 39(2), 383404.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lukács, Á .,Ladányi, E .,Fazekas, K ., &Kemény, F . (2016). Executive functions and the contribution of short-term memory span in children with specific language impairment. Neuropsychology, 30(3), 296303.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lukács, Á ., &Pléh, Cs . (1999). Ranking of rules and exceptions in an agglutinative language: Hungarian data regarding the dual process hypothesis. Behavior and Brain Sciences, 22, 960962.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lukács, Á .,Pléh, Cs ., &Racsmány, M . (2007). Spatial Language in Williams Syndrome: Evidence For A Special Interaction? Journal of Child Language, 34(2), 311343.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lukács, Á .,Pléh, Cs ., &Racsmány, M . (2004). Language in Hungarian children with Williams syndrome. InBatike, S ., &Siegmüller, J . (Eds),Williams Syndrome across Languages (pp.187220). Amsterdam:Benjamins.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Must, A .,Szabó, Z .,Bódi, N .,Szász, A .,Janka, Z ., &Kéri, S . (2006). Sensitivity to reward and punishment and the prefrontal cortex in major depression. Journal of Affective Disorders, 90(2–3), 209215.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, D . (2006). A nyelvi folyamatok és az emlékezeti rendszerek kapcsolata. Budapest:Akadémiai.

 • Németh, D .,Ivády, R. E .,Guida, A .,Miháltz, M .,Peckham, D .,Krajcsi, A .,et al. (2011). The effect of morphological complexity on short-term memory capacity. Acta Linguistica Hungarica, 58(1–2), 85107.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, D .,Dye, C. D .,Sefcsik, T .,Janacsek, K .,Turi, Zs .,Londe, Zs .,et al. (2012). Language deficits in pre-symptomatic Huntington’s disease: Evidence from Hungarian. Brain and Language, 121(3), 248253.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, D .,Janacsek, K .,Turi, Zs .,Lukács, Á .,Peckham, D .,Szanka, Sz .,et al. (2015). The Production of Nominal and Verbal Inflection in an Agglutinative Language: Evidence from Hungarian. PLoS One, 10(3):e0119003. DOI:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Osmanné Sági, J . (1982). Mi a neuropszichológia? Budapest:Magvető.

 • Pléh, Cs . (1998). Bevezetés a megismeréstudományba. Budapest:Typotex.

 • Pléh, Cs . (2010). On the importance of goals in child language: Acquisition and impairment data from Hungarian. InKail, M ., &Hickmann, M . (Eds),Language acquisition across linguistic and cognitive systems (pp.147160). Amsterdam:Benjamins.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh, Cs . (2013). A megismeréstudomány alapjai. Budapest:Typotex.

 • Pléh, Cs . (szerk.) (1996). Kognitív tudomány. Budapest:Osiris.

 • Pléh, Cs .,Csányi, V ., &Bereczkei, T . (szerk.) (2001). Lélek és evolúció. Budapest:Osiris.

 • Pléh, Cs .,Kovács, Gy ., &Gulyás, B . (szerk.) (2003). Kognitív idegtudomány. Budapest:Osiris.

 • Pléh, Cs . (2016). Analytic versus Holistic? An Analysis of Some Proposals for Cognitive East-West Differences. InGulyás, B ., &Vasbinder, J. V . (Eds). Cultural Patterns and Neurocognitive Circuits: East-West Connections (pp.7188). Syngapore:World Scientific.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh, Cs ., &Lukács, Á . (szerk.) (2014). Pszicholingvisztika. Magyar pszicholingvisztikai kézikönyv. Budapest:Akadémiai. https://mersz.hu/dokumentum/pszlingv__1

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh, Cs . (2006). Using Hungarian language to clarify language-thought relations in impaired populations. Hungarian Studies, 20(2), 233244.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh, Cs ., &Sinkovics, B . (2011). Word Order and Focusing Effects in the Memory Representation of Hungarian Sentences. Acta Linguistica Hungarica, 58, 120133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh, Cs ., &Juhász, L . (1995). Processing of multimorphemic words in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica, 43, 211230.

 • Pléh, Cs .,Lukács, Á ., &Racsmány, M . (2003). Morphological patterns in Hungarian children with Williams and the rule debates. Brain and Language, 86(3), 377383.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh, Cs .,Németh, K .,Varga, D .,Fazekas, J ., &Várhelyi, K . (2013). Entropy measures and predictive recognition as mirrored in gating and lexical decision over multimorphemic Hungarian noun forms. Psihologija, 46(4), 397420.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh, Cs .,Vinkler, Zs ., &Kálmán, L . (1996). Early morphology of spatial expressions in Hungarian children: A childes study. Acta Linguistica Hungarica, 40, 129142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Racsmány, M ., &Conway, M. A . (2006). Episodic inhibition. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 32(1), 4457.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Racsmány, M .,Conway, M. A ., &Demeter, G . (2010). Consolidation of episodic memories during sleep: long-term effects of retrieval practice. Psychological Science, 21(1), 8085.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Racsmány, M .,Lukács, Á .,Pléh, C ., &Király, I . (2001). Some cognitive tools for word learning: The role of working memory and goal preference. Behavioral and Brain Sciences, 24(6), 11151117. DOI:

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schnell, Z .,Varga, E .,Tényi, T .,Simon, M .,Hajnal, A .,Járai, R . et al. (2016). Neuropragmatics and irony processing in schizophrenia–Possible neural correlates of the meta-module of pragmatic meaning construction. Journal of Pragmatics, 92, 7499.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Somogyi, E .,Tran, T .,Guellai, B .,Király, I ., &Esseily, R . (2020). The effect of language on prosocial behaviors in preschool children. PLoS One, 15(10), e0240028.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Surányi, B ., &Turi, G . (2018). Quantifier scope in sentence prosody? A view from production. Acta Linguistica Academica, 65(2–3), 385416.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szőllősi, Á .,Keresztes, A .,Conway, M. A .,Racsmány, M . (2015). A diary after dinner: How the time of event recording influences later accessibility of diary events Quarterly Journal of Experimental Psychology, 68(11), 21192124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács, Á .,Kóbor, A .,Chezan, J .,Éltető, N .,Tárnok, Zs .,Németh, D .,et al. (2017). Is procedural memory enhanced in Tourette syndrome? Evidence from a sequence learning task. Cortex, 100, 8494.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Topál, J .,Gergely, Gy .,Erdőhegyi, Á .,Csibra, G ., &Miklósi, Á . (2009). Differential Sensitivity to Human Communication in Dogs, Wolves, and Human Infants. Science, 325, 12691272.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, N .,Honbolygó, F .,Szalárdy, O .,Orosz, G .,Farkas, D ., &Winkler, I . (2020). The effects of speech processing units on auditory stream segregation and selective attention in a multi-talker (cocktail party) situation. Cortex, 130, 387400.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ullman, M. T .,Earle, F. S .,Walenski, M ., &Janacsek, K . (2020). The Neurocognition of Developmental Disorders of Language. Annual Review of Psychology, 71, 389417.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Bolla Veronika (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2022 9 0 0
Jul 2022 7 1 1
Aug 2022 7 0 0
Sep 2022 6 5 7
Oct 2022 23 8 9
Nov 2022 11 3 6
Dec 2022 0 0 0