View More View Less
 • 1 Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, , Magyarország
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Thirty years ago important changes emerged in gifted education in Hungary. In the first part of the present study the author analyses the main reasons of it in the society and in the official system of gifted education. In the second part we can read about the individual developmental programs of the gifted education: what we have to do to develop on a higher level in this work? The author presents a new process-modell, made by himself which gives points of views to plan and to realize systematical individual gifted developmental programs. Finally we get picture of the „big gifted education programs” – financed by the Hungarian State last ten years – and about the main results of these programs.

 • Bagdy, E. (2014). Fény és árnyék. Géniusz Könyvek. Budapest: MATEHETSZ.

 • Bajor, P. (2020a). A Nemzeti Tehetség Program. In Bajor, P., Balogh, L., Bucsi-Szabó Zs., Polonkai, M., & Révész, Gy. (szerk.), A tehetség kézikönyve (pp. 672685). Budapest: MATEHETSZ.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bajor, P. (2020b). A Matehetsz szerepe a Nemzeti Tehetség Programban. In Bajor, P., Balogh, L., Bucsi-Szabó Zs., Polonkai, M., & Révész, Gy. (szerk.). A tehetség kézikönyve (pp. 686704). Budapest: MATEHETSZ.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bajor, P., Balogh, L., Bucsi-Szabó Zs., Polonkai, M., & Révész, Gy. (szerk., 2020). A tehetség kézikönyv. Budapest: MATEHETSZ.

 • Balogh, L. (2001). Programmes and Practices of Gifted Education in Eastern Europe and the Balkans. In Balogh, L., & Tóth, L. (Eds). Gifted Development at Schools: Research and Practice (pp. 5769). Debrecen: University of Debrecen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh, L. (2003). Az iskolai tehetségnevelés helyzete hazánkban–európai kitekintéssel. Alkalmazott Pszichológia, 2, 89102.

 • Balogh, L. (2004a). Iskolai tehetséggondozás. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.

 • Balogh, L. (2004b). Az Arany János Tehetséggondozó Program pszichológiai vizsgálatainak országos elemzése. InBalogh, L., Bóta, M., Dávid, I., & Páskuné Kiss, J.: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához (pp. 737). Budapest: Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete és az Arany János Programiroda.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh, L. (2011a). Theory and Practice in One Conception. In Talent Development and Excellence , 3.1. 2930.

 • Balogh, L. (2011b). Research Results and Decision Making. In Conference Summary – Hungarian EU Presidential Conference on Talent Support and First European Talentday. (pp. 1617). Budapest: Magyar Géniusz Program.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh, L. (2012a). Komplex tehetségfejlesztő programok. Debrecen: Didakt Kiadó.

 • Balogh, L. (2012b). Professor F.J. Mönks, the Greatest Mentor, Facilitator of Talent Nurture in Hungary. In Ziegler, A., Fischer, C., Stoeger, H., & Reutlinger, M. (Eds). Gifted Education as a Lifelong Challange (pp. 2542). Berlin, Zürich, Münster: LIT Verlag.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh, L. (2016). Az egyéni tehetségfejlesztő programok alapjai. Debrecen: Didakt Kiadó.

 • Balogh, L. (2017). Iskolai tehetséggondozás: elvi alapok és gyakorlati aspektusok. In N. Kollár, K., & Szabó, É. (szerk.). Pedagógusok pszichológiai kézikönyve. III. kötet (pp. 173203). Budapest: Osiris Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh, L. (2019). Érvényesül-e a rendszerszemlélet a tehetséggondozás gyakorlatában? Tehetség, 27(1), 35.

 • Balogh, L. (2020a). A komplex tehetségfejlesztő programok kidolgozásának tartalmi szempontjai. In Bajor, P., Balogh, L., Bucsi-Szabó Zs., Polonkai, M., & Révész, Gy. (szerk.). A tehetség kézikönyve (pp. 210233). Budapest: MATEHETSZ.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh, L. (2020b). Pedagógiai és pszichológiai módszerek és eszközök a tehetségfejlesztő programok megvalósításához. In Bajor, P., Balogh, L., Bucsi-Szabó Zs., Polonkai, M., & Révész, Gy. (szerk.). A tehetség kézikönyve (pp. 234275). Budapest: MATEHETSZ.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh, L., Bolló, Cs., Dávid, I., Tóth, L., & Tóth, T. (2014). Pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben. Géniusz Könyvek. Budapest: MATEHETSZ.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh, L., & Nagy, K. (1991). The Development of Personality, Abilities and Social Relations in a Special Class. European Journal for High Ability, 2, 134138.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh, L., & Nagy, K. (1995). A follow up study of pupils having taken part in a complex talent develpoment program. In Katzko, M. W., & Mönks, F. J. (Eds), Nurturing Talent – Individual Needs and Social Ability (pp. 210216). Assen, The Netherlands: Van Gorcum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh, L., & Nagy, K. (1996). Developing Talented Children: Problems and Experiences. In Cropley, A. J., & Dehn, D. (Eds), Fostering the Growth of High Ability: European Perspectives (pp. 6574). Norwood – New Jersey: Ablex Publishing Corporation.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh, L., & Révész, Gy. (2020). Tehetségmodellek mint a fejlesztő programok kiindulási pontjai. In Bajor, P., Balogh, L., Bucsi-Szabó Zs., Polonkai, M., & Révész, Gy. (szerk.), A tehetség kézikönyve (pp. 4782). Budapest: MATEHETSZ.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Betts, G. T. (1986). The Autonomous Learner Modell for the Gifted and Talented. Mansfield Center: CT, Creative Learning Press.

 • Czeizel, E. (1997). Sors és tehetség. Budapest: Minerva Kiadó.

 • Czeizel, E., & Páskuné Kiss, J. (2015). A tehetség definíciói, fajtái. Debrecen: Didakt Kiadó.

 • Dávid, I. (2008). A tehetség azonosításának elméleti háttere és gyakorlati nehézségei a hazai gyakorlat tükrében. In Balogh L., & Koncz I. (szerk.), Kiterjesztett tehetséggondozás (pp. 2332). Budapest: Professzorok az Európai Magyarországért.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dávid, I., & Herskovits, M. (szerk.) (2011). A Nevelési Tanácsadók Országos Egyesülete és a MATEHETSZ együttműködésében létrejött szakmai bizottság jelentése és ajánlásai a nevelési tanácsadókban folyó tehetséggondozó munka szakmai protokolljára. Kézirat. Budapest: MATEHETSZ.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dávid, M. (2020). Tanácsadás, módszertani segítségnyújtás. In Bajor, P., Balogh, L., BucsiSzabó, Zs., Polonkai, M., & Révész, Gy. (szerk.), A tehetség kézikönyve (pp. 276331). Budapest: MATEHETSZ.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dávid, M., & Dávid, I. (2020a). A tehetségígéretek keresése, azonosítása. In Bajor, P., Balogh, L., Bucsi-Szabó, Zs., Polonkai, M., & Révész, Gy. (szerk.). A tehetség kézikönyve (pp. 98152). Budapest: MATEHETSZ.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dávid, M., & Dávid, I. (2020b). A komplex tehetséggondozó programok hatásvizsgálata. In Bajor, P., Balogh, L., Bucsi-Szabó, Zs., Polonkai, M., & Révész, Gy. (szerk.), A tehetség kézikönyve (pp. 586603). Budapest: MATEHETSZ.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dávid, M., & Polonkai, M. (2020). A fejlesztő szakemberek szerepei, együttműködésük. In Bajor, P., Balogh, L., Bucsi-Szabó, Zs., Polonkai, M., & Révész, Gy. (szerk.). A tehetség kézikönyve (pp. 605627). Budapest: MATEHETSZ.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dávid, M., & Révész, Gy. (2013). Tehetség-tanácsadás. Kézirat. Budapest: MATEHETSZ.

 • Endepohls, M., & Ruf, U. H. (2005). Primary school teacher’s criteria for the identification of gifted pupils. High Ability Studies, 2, 219228.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eyre, D. (1997). Gifted Children in Schools. London: David Fulton Publishers.

 • Feger, B. (1997). Tehetséggondozó programok. In Balogh, L., Polonkai, M., & Tóth, L. (szerk.), Tehetség és fejlesztő programok (pp. 4547). Debrecen: A Magyar Tehetséggondozó Társaság – KLTE Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gagné, F. (2011). Academic Talent Development and the Equity Issue in Gifted Education. Talent Development and Excellence, 3(1), 322.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gordon Győri, J. (2011). A tehetséggondozás nemzetközi horizontja I. Géniusz Könyvek. Budapest: MATEHETSZ,.

 • Gordon Győri, J. (2012). A tehetséggondozás nemzetközi horizontja II. Géniusz Könyvek. Budapest: MATEHETSZ.

 • Harmatiné Olajos, T. (2011). Tehetség és szocio-emocionális fejlődés. Debrecen: Didakt Kiadó.

 • Heller, K. A. (1999). Individual (Learning and Motivational) Needs versus Instructional Conditions of Gifted Education. High Ability Studies, 10(1), 922.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Herskovits, M., & Dávid, I. (2013). A pszichológiai szűrés és mérés általános elvei és gyakorlata. In H. Nagy, A. (szerk.), Szakmai ajánlások pszichológusoknak tehetséggondozáshoz. Kézirat.Budapest: MATEHETSZ.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Herskovits, M., & Ritoókné, N. (szerk.) (2013). Tehetségek vonzásában. Budapest: FETA.

 • Kormos, D. (2014). A Magyar Tehetséggondozó Társaság szerepe a Nemzeti Tehetség Program megvalósításában. In Magyar Tehetséggondozó Társaság Almanach (pp. 290326). Debrecen: Magyar Tehetséggondozó Társaság.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mönks, F. J., & Ypenburg, I. H. (2011). Ha tehetséges a gyerek... Géniusz Könyvek. Budapest: MATEHETSZ.

 • Mönks, F. J., & Knoers, A. M. P. (1997). Ontwikkelingpsychologie. Assen: Van Gorcum.

 • Páskuné Kiss, J. (2015). Tanórán kívüli iskolai és iskolán kívüli programok a tehetséggondozásban. Géniusz Műhely. Budapest: MATEHETSZ.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Persson, R. S., Joswig, H., & Balogh, L. (2000). Gifted Education in Europe – Programs, Practices and Current Research. In Heller, K. A., Mönks, F. J., Sternberg, R. J., & Subotnik, R. (Eds), International Handbook of Giftedness and Talent (pp. 703734). Amsterdam – Lausanne – New York – Oxford – Shannon – Tokyo: Pergamon Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Polonkai, M. (szerk.) (2011). Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban. Géniusz Könyvek. Budapest: MATEHETSZ.

 • Polonkai, M. (szerk.) (2014). Gazdagító programok jó gyakorlatai. Géniusz Könyvek. Budapest: MATEHETSZ.

 • Polonkai, M. (szerk.) (2015). Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban – gyakorlati megközelítések. Géniusz Könyvek. Budapest: MATEHETSZ.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Polonkai, M. (2020a). 20 éves az Arany János Tehetséggondozó Program. Tehetség, 28(2), 34.

 • Polonkai, M. (2020b). Arany János Programok. In Bajor, P., Balogh, L., Bucsi-Szabó, Zs., Polonkai, M., & Révész, Gy. (szerk.), A tehetség kézikönyve (pp. 662671). Budapest: MATEHETSZ.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ranschburg, J. (1989) (szerk.). Tehetséggondozás az iskolában. Budapest: Tankönyvkiadó.

 • Révész, Gy. (2020). A fejlesztő szakemberek és a szülők együttműködése a tehetséggondozásban. In Bajor, P., Balogh, L., Bucsi-Szabó, Zs., Polonkai, M., & Révész, Gy. (szerk.), A tehetség kézikönyve (pp. 605627). Budapest: MATEHETSZ.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, L., & Sarka, F. (2020). A hazai tehetségsegítés története, eredményei 1990-ig. In Bajor, P., Balogh, L., Bucsi-Szabó, Zs., Polonkai, M., & Révész, Gy. (szerk.). A tehetség kézikönyve (pp. 2246). Budapest: MATEHETSZ.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, T. (2020). Az Arany János Tehetséggondozó Programról. Tehetség, 28(2), 56.

 • Ziegler, A. (2005). The Actiotope Model of Giftedness. In Sternberg, R. J., & Davidson, J. E. (Eds), Conceptions of Giftedness (pp. 411436). New York: Cambridge University Press.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ziegler, A., Fischer Ch., Stoeger, H., & Reutlinger, M. (2012). Gifted Education as a Lifelong Challenge. Münster: LIT Verlag

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Bolla Veronika (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2021 11 1 1
Jan 2022 273 29 19
Feb 2022 29 1 2
Mar 2022 21 4 4
Apr 2022 24 1 1
May 2022 15 2 2
Jun 2022 0 0 0