Restricted access

A 19. század végén az úgynevezett szellemtudományok ígérték a történelmi szereplők, fejlemények és időszakok pszichológiai leírását és megértését, ezek értékirányultsága alapján. Az elmúlt évszázad során a szociálpszichológia mint az empirikus humántudományok egyik ága fokozatosan átvette ezt a szerepet. McGuire periodizációjával egyetértően a szerző – az ELTE díszdoktorává avatása alkalmával – a szociálpszichológia fejlődésének öt fázisát jellemezte, mígnem elérte a hierarchikus társadalmi rendszerekkel kapcsolatos attitűdök és érzelmi kontextusok tematikus dominanciáját a jelenben. Amerika történetének társadalmi-politikai kihívásai mély nyomot hagytak ezen szakmai tudományos fejlődésen, és a kelet-közép-európai kutatások megtalálhatják és meg kell találniuk a saját kérdésfeltevéseiket és megközelítéseiket, hogy a továbbiakban kiegyensúlyozott együttműködés alakuljon ki a szociálpszichológia széles tudományterületén.

 • Abelson, R. P., Aronson, E., McGuire, W. J., Newcomb, T. M., Rosenberg, M. J., & Tannenbaum, P. H. (1968). Theories of cognitive consistency; a sourcebook. Chicago: Rand McNally.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Allport, F. (1924). Social psychology. Boston: Houghton-Mifflin.

 • Allport, G. W., Vernon, F., & Lindzey, G. (1931/1960). Study of values. Test booklet and manuel. Boston: Houghtom Mifflin.

 • Anderson, N. H. (1974). Cognitive algebra: Integration theory applied to social attribution. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 7, pp. 1101). New York: Academic Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Asch, S. E. (1952). Social psychology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

 • Bargh, J. A., Fiske, S. T., & Hamilton, D. L. (2006). A társak és a társadalom megismerése. Budapest: Osiris.

 • Dilthey, W. (1899/1974). A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban. (Vál. Erdélyi Ágnes). Budapest: Gondolat.

 • Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford University Press.

 • Fiske, S. T. (1984). Social cognition. New York: Random House.

 • Fukuyama, F. (1994). A történelem vége és az utolsó ember. Budapest: Európa.

 • Hunyady, Gy. (1996). Sztereotípiák a változó közgondolkodásban. Budapest: Akadémiai.

 • Jost, J. T. (2003). Önalávetés a társadalomban: a rendszerigazolás pszichológiája. Budapest: Osiris.

 • Jost, J. T. (2020). A theory of system justification. Cambridge: Harvard University Press.

 • Kardos, P. (2022). A csoporttól a hálózatig: egyén a társas közegben. In Cs. Pléh (szerk.), Pszichológia (p. 679). Budapest: Akadémiai.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lewin, K. (1975). Csoportdinamika. (Mérei, F., & Szakács, F. szerk.). Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó.

 • Lippmann, W. (1922). Public opinion. New York: Harcourt, Brace & Co.

 • Lukács, Gy. (1954). Az ész trónfosztása. Az irracionalista filozófiája kritikája. Budapest: Akadémiai.

 • McDougall, W. (1908). An introduction to social psychology. London: Methuen.

 • McGuire, W. J. (1998). A pol-pszi kapcsolat: egy hosszú történet három szakasza. In Gy. Hunyady (szerk.), Történeti és politikai pszichológia (pp. 2049). Budapest: Osiris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McGuire, W. J. (2001). Pszichológia és történelem. In W. J. McGuire (Ed.), Makacs nézetek és a meggyőzés dinamikája (pp. 385417). Budapest: Osiris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérei, F. (1972). Közösségek rejtett hálózata. Budapest: Közgazdaási és Jogi Kiadó.

 • Pataki, F., & Hunyady, Gy. (1972). Csoportkohézió. Budapest: Akadémiai.

 • Pléh, Cs., & Unoka, Zs. (2016). Hány barátod is van?. Budapest: Oriod és Társai.

 • Ross, E. A. (1908). Social psychology. An outline and source book. New York: McMillan.

 • Sidanius, J., & Prato, F. (2005). A társadalmi dominancia. Budapest: Osiris.

 • Tajfel, H. (1981). Human groups and social categories. Studies in social psychology. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Triplett, N. (1897). The dynamogenic factors in pacemaking and competition. American Journal of Psychology, 9(4), 507533.

 • Turner, J. C. (2012). Self-categorization theory. In P. A. Van Lange, A. W. Kruglanski, & E. T. Higgins (Eds.), Theories of social psychology (Vol. 2, pp. 399417). Los Angeles: Sage.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zajonc, R. B. (1997/2003). Érzelmek. In R. Zajonc (Ed.), Érzelmek a társas kapcsolatokban és megismerésben (pp. 439522). Budapest: Osiris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2023  
Scopus  
CiteScore 0.4
CiteScore rank Q4 (General Psychology)
SNIP 0.149
Scimago  
SJR index 0.126
SJR Q rank Q4

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 184 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 224 EUR / 252 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 15 3 5
Feb 2024 20 21 37
Mar 2024 8 1 1
Apr 2024 42 0 0
May 2024 19 2 3
Jun 2024 18 0 0
Jul 2024 6 5 5