Author:
Mária Hoyer Budai Egészségközpont, Hungary

Search for other papers by Mária Hoyer in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access
 • Ambrus, P. (1988). A Dzsumbuj .Budapest: Magvető.

 • Berczik, A. K. (2015). A testedzésfüggőség és az evészavarok elterjedtsége, pszichológiai korrelátumai, valamint egymással való kapcsolata serdülők és felnőttek körében. [Disszertáció] Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Pszichológiai Doktori Iskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berczik, K., Griffiths, M. D., Szabó, A., Kurimay, T., Urban, R., & Demetrovics, Zs. (2014). Exercise addiction. In K. P. Rosenberg & L. C. Feder (Eds.), Behavioral addictions: criteria, evidence and treatment (pp. 317342). New York: Elsevier Applied Science Publishers.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berczik, K., Szabo, A., Griffiths, M. D., Kurimay, T., Kun, B., Urban, R., & Demetrovics, Z. (2012). Exercise addiction: Symptoms, diagnosis, epidemiology, and etiology. Substance Use & Misuse, 47(4), 403417.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cserne, I., & Hoyer, M. (1990). Drogfogyasztó és alkoholfüggő betegek tárgykapcsolatainak összehasonlító vizsgálata .Pilisszentkereszt: TBZ Bulletin.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Demetrovics, Zs., & Rácz, J. (2021). Addiktológiai pszichológia Magyarországon: az elmúlt 30 év áttekintése. Magyar Pszichológiai Szemle, 76(3–4), 763785.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eördögh, E., & Hoyer, M. (2020). Ételaddikció. Új Diéta: A Magyar Dietetikusok Lapja, 29(2), 47.

 • Eördögh, E., Hoyer, M., & Szeleczky, G. (2016). Ételaddikció mint egy új viselkedési addikció. Psychiatria Hungarica, 31(3), 248255.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fábián, Zs., Pillók, P., Ritter, A., & Hoyer, M. (2002). Felmérés a magyarországi internethasználatról: Szociálpszichológiai és pszichopatológiai vonatkozások. Psychiatria Hungarica, 17(6), 599606.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fejér, B. (1997). Az LSD kultusza – Egy budapesti kulturális színpad krónikája .Budapest: MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont. Munkafüzetek 48.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoyer, M. (1998). A résztvevő megfigyelői szerep sajátosságai drogfogyasztók etnográfiai vizsgálatában. In K. Hanák, & M. Neményi (Eds.), Szociológia – emberközelben: Losonczi Ágnes köszöntése (pp. 153166). Budapest: Új Mandátum Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoyer, M. (2000). A stimulánshasználat mint metafora. In Zs. Demetrovics (szerk.), A szintetikus drogok világa. Diszkódrogok, drogfogyasztók, szubkultúrák (pp. 231238). Budapest: Animula.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoyer, M. (2001). Drogfogyasztó fiatalok képességvizsgálata teljesítménytesztekkel. Szenvedélybetegségek: Addictologia Hungarica, 9(6), 430438.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoyer, M. (2004a). Gender és addikció – Egy új megközelítés bemutatása Straussner és Zelvin Gender és addikció összefüggéseiről írott könyve alapján. Addiktológia: Addictologia Hungarica, 3(4), 475497.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoyer, M. (2004b). Addiktív viselkedés gender megközelítése. Addiktológia: Addictologia Hungarica, 3(4), 471474.

 • Hoyer, M. (2006). A sóvárgás keletkezésében és fennmaradásában szerepet játszó családszerkezeti és működési sajátosságok. Pécsi Tudományegyetem. PhD értekezés. Fokozatszerzés éve 2006. PTE.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoyer, M. (2010a). Sóvárgás és szenvedés: az addiktív keresés mélylélektani megközelítése: Az addiktív keresés mélylélektani megközelítése .Budapest: L'Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoyer, M. (2010b). Online szexfüggőség és kezelése. Psychiatria Hungarica, 25(S), 64.

 • Hoyer, M. (2011a). Online szexfüggőség és kezelése. In N. Császár-Nagy, Zs. Demetrovics, & A. Vargha (szerk.), A klinikai pszichológia horizontja: tisztelgő kötet Bagdy Emőke 70. születésnapjára (pp. 536552). Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L'Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoyer, M. (2011b). Játék- és szerencsejáték használati szokások a 12–18 éves korosztályban: Addikció és a szülői kontroll kérdése. [Előadás] Magyar Addiktológiai Társaság VI. Tematikus Konferenciája – Ifjúság és addikciók.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoyer, M. (2014). Játék-szerencsejáték használati szokások a 12–18 éves korosztályban. In M. Erdős, & M. Márk (szerk.), Felépülő közösségek (pp. 5572.). Pécs: Pro Pannonia Kiadói Alapítvány.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoyer, M. (2020). Szexuális függőségek lélektana. In K. Hevesi, A. Rigó, & R. Urbán (szerk.), Szexuálpszichológia (pp. 477491.). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoyer, M., Tremkó, M., Kály-Kullai, K., & Körössi, A. (1994). „Engem ezzel büntet a gyerek…” [Videó-dokumentumfilm] Budapest: Mátrix Egyesület.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoyer, M., Pillók, P., Fábián, Zs., & Ritter, A. (2004). Felmérés a magyarországi internethasználatról. Gender vonatkozások. Addiktológia: Addictologia Hungarica, 3(4), 555573.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoyer, M., & Tremkó, M. (2000). Istenkeresés helyett egyszerhasználatos kapcsolat, avagy a drogfogyasztó magatartás mint a társadalmi változások tükre. In Zs. Demetrovics (szerk.), A szintetikus drogok világa. Diszkódrogok, drogfogyasztók, szubkultúrák (pp. 199215). Budapest: Animula.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoyer, M., & Tremkó, M. (2002). Ópiátfüggők klinikai pszichodiagnosztikája. Pszichoterápia, 11(1), 2833.

 • Hoyer, M., & Tremkó, M. (2005). Pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok klinikai pszichológiai protokollja. In E. Bagdy, F. Túry, J. Harmatta, T. Kurimay, T. Bagotai, G. Pintér, & G. Vértes (szerk.), A klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia szakmai protokollja/A pszichoterápiás módszerek szakmai protokollja/A szocioterápia szakmai protokollja (pp. 2631). Budapest: Grafológiai Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoyer, M., Tremkó, M., Kelemen, G., & Szemelyácz, J. (2003). A Klinikai Pszichológiai Szakkollégium javaslata az elterelés egységes működését szabályozó rendelet kidolgozásához. In preparation.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoyer, M., Tremkó, M., Komáromi, É., Rácz, J., & Bányai, É. (1998). Pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok klinikai pszichológiai protokollja. In E. Bagdy (szerk.), A klinikai pszichológia és a mentálhigiéné szakmai protokollja (pp. 3148). Budapest: Animula.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoyer, M. (2003). Hogyan változik az addiktológia elmélete és gyakorlata? In Kállai, J., & Kézdi, B. (Eds.), Új távlatok a klinikai pszichológiában (pp. 113125). Budapest, Magyarország: Új Mandátum Könyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoyer, M. (2007). Klinikai szupervízió az addiktológiában. In Demetrovics, Z., & Rácz, J. (Eds.), A Magyar Addiktológiai Társaság VI. Országos Kongresszusa: Az addiktológia kihívásai multidiszciplináris nézőpontból : Előadáskivonatok (pp. 2728). Budapest, Magyarország: L’Harmattan Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoyer, M. (2009a). Nők, addikció, szexualitás. In Bagdy, E., Demetrovics, Z., & Pilling, J. (Eds.), Polihistória: Köszöntők és tanulmányok Buda Béla 70. születésnapja alkalmából (pp. 423447). Budapest, Magyarország: Akadémiai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoyer, M. (2009b). A sóvárgás szerepe az addikcióban: mélylélektani szempontok. In Demtrovics, Z. (Ed.), Az addiktológia alapjai (3, pp. 149177). Budapest, Magyarország: ELTE Eötvös Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hoyer, M. (2015). A szupervízió története és helye az egészségügyi ellátásban: Klinikai pszichológiai és addiktológiai alkalmazások. In Csabai, M., & Papp-Zipernovszky, O. (Eds.), Gyógyítók egészsége : A hivatás kihívásai és a változás lehetőségei (pp. 109125). Budapest, Magyarország: Oriold és Társai Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaló, Zs. (2015). Terhesség, anyaság és szerhasználat. Védőnő, 25(2), 3439.

 • Kaló, Zs. (2020). Bevezetés a szerhasználó nők világába. Budapest: L'Harmattan.

 • Kaló, Zs., Mándi, B., Sógorka, I., & Rácz, J. (2011). Budapesti droghasználó várandós nők ellátásának kvalitatív vizsgálata 2009-ben. In Zs. Kaló & J. Oberth (szerk.), Gyermekvállalás és droghasználat (pp. 5373). Budapest: Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaló, Zs., & Oberth, J. (szerk.) (2011). Gyermekvállalás és droghasználat. Budapest: Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaló, Zs., & Rácz, J. (2011). Nemzetközi tapasztalatok és modellek a droghasználat és gyermekvállalás témakörében. Addiktológia: Addictologia Hungarica, 10(2), 173189.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaló, Z. (2014). Terhesség, anyaság és szerhasználat. Kapocs, 13(63), 1423.

 • Kaló, Z. (2019). Szerhasználó várandós és kisgyermekes nők anyaság-fogalmának feltárása. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 20(3), 239266. https://doi.org/10.1556/0406.20.2019.013.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kapitány-Fövény, M., Farkas, J., Kiss, A., Tremkó, M., Köves, C., Guti, A., Holczer, B., & Batal, B. (2021). Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve a szakpszichológiai ellátásról. Egészségügyi Közlöny, 24, 25332642.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kelemen, G. (1996). Szupervízió a családterápiában. Pszichoterápia, 5, 103113.

 • Kelemen, G. (2003). Szupervízió az addiktológiában: Interdiszciplináris team-szupervízió. Addiktológia: Addictologia Hungarica, 2, 6584.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kelemen, G. (2007). A szupervízió tere. Magyar Addiktológiai Társaság VI. Kongresszusa, 2007. november 22. Siófok.

 • Kelemen, G. (2008). A szupervízió jelentősége a szakmai identitás erősítésében. A szociális munka jövője, Pécs, 2008. november 13.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kelemen, G. (2019). Válaszoló kérdezés a szociális esetmunkában. In É. Vojtek, V. Borda, M. B. Erdős (szerk.), Kapcsolati tanulás: A szociális munka oktatásának módszertani kérdései (pp. 3048). Pécs: Pécsi Tudományegyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss, A., Farkas, J., & Kapitány-Fövény, M. (szerk.) (2022). Addiktológiai zavarok pszichoterápiája. Budapest: Medicina.

 • Kléger-Sipos, Á., & Bérdi, M. (2022). Pszichoanalitikus elméletek és terápiák. In A. Kiss, J. Farkas, & M. Kapitány-Fövény (szerk.). Addiktológiai zavarok pszichoterápiája (pp. 95125). Budapest: Medicina.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kun, B. (2011). Az érzelmi intelligencia és az emocionális és szociális kompetenciák szerepe a pszichoaktívszer-használatban.

 • Lajtai, L. (1999). Drogok a kulturális és pszichiátriai antropológia szemszögéből. Belügyi Szemle, 47(6), 3449.

 • Menczel, Zs. (2017). A testedzésfüggőség viselkedéstani és pszichológiai kontextusa. [Disszertáció] Semmelweis Egyetem, Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nyizsnyánszki, A. E., & Csorba, J. (2003). Ártalomcsökkentés Magyarországon. TASZ Drogpolitikai füzetek 2003. 5. Társaság a Szabadságjogokért.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pelle, A. (2003). Drog-jogi esetek .TASZ Drogpolitikai füzetek 2003. 4. Társaság a Szabadságjogokért.

 • Pelle, A., & Dénes, B. (2000). A szigorítás útján. TASZ Drogpolitikai füzetek 2000. 1. Társaság a Szabadságjogokért.

 • Pelle, A., & Dénes, B. (2001). Kender-könyv .TASZ Drogpolitikai füzetek 2001. 2. Társaság a Szabadságjogokért.

 • Ritter, A., Fábián, Zs., Pillók, P., & Hoyer, M. (2004a). Felmérés a magyarországi internethasználatról: betegség, vagy korosztályra jellemző tünet? Információs Társadalom, 4(1), 121134.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ritter, A., Fábián, Zs., Pillók, P., & Hoyer, M. (2004b). Felmérés a magyarországi internethasználatról: Betegség vagy korosztályra jellemző tünet? Psychiatria Hungarica, 19(2), 131140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Róheim, G. (1984). Primitív kultúrák pszichoanalitikus vizsgálata. Tanulmányok. Budapest: Gondolat.

 • Sárosi, P., Ritter, I., Pelle, A., & Takács, I. G. (2006). Drogpolitikai jelentés. TASZ Drogpolitikai füzetek 2006. 7. Társaság a Szabadságjogokért.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga, M. (2015). Az orthorexia nervosa korrelátumai, különös tekintettel az evészavarokra és a kényszeres tünetekre. [Disszertáció]. Semmelweis Egyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga, M., Dukay-Szabó, Sz., & Túry, F. (2013). Orthorexia nervosa és háttértényezői. Ideggyógyászati Szemle, 66(7–8), 220227.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wurmser, L. (1989). Politikai megfontolás nélküli gondolatok a drogfüggőség kezelésének politikájáról. In Drogproblémák (4, p. 83). Budapest: Országos Egészségvédelmi Tanács Drog-programja.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár Márk, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás, PTE (Evolutionary psychology)
 • Bolla Veronika, ELTE BGGY (Psychology of special education)
 • Demetrovics Zsolt, ELTE PPK (Clinical psychology)
 • Faragó Klára, ELTE (Organizational psychology)
 • Hámori Eszter, PPKE (Clinical child psychology)
 • Kéri Szabolcs, SZTE (Experimental and Neuropsychology)
 • Kovács Kristóf, ELTE (Cognitive psychology)
 • Molnárné Kovács Judit, DTE (Social psychology)
 • Nagy Tamás, ELTE PPK (Health psychology, psychometry)
 • Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK (Cross-cultural psychology)
 • Pohárnok Melinda, PTE (Developmental psychology)
 • Rózsa Sándor, KRE (Personality psychology and psychometrics)
 • Sass Judit, BCE (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva, SZTE (Educational psychology)
 • Szokolszky Ágnes, SZTE (Book review)

 

        Editorial Board

 • Csabai Márta, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

 • Császár Noémi, Pszichoszomatikus Ambulancia, Budapest

 • Csépe Valéria, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Czigler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 • Dúll Andrea, ELTE PPK, Budapest
 • Ehmann Bea, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Gervai Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Kiss Paszkál, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Lábadi Beátrix, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Nagybányai-Nagy Olivér, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest
 • Péley Bernadette, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Perczel-Forintos Dóra, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • Polonyi Tünde, Debreceni Egyetem
 • Révész György,  Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • Winkler István, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit, HUN-REN TTK, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, Budapest

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus
 • CABELLS Journalytics

2023  
Scopus  
CiteScore 0.4
CiteScore rank Q4 (General Psychology)
SNIP 0.149
Scimago  
SJR index 0.126
SJR Q rank Q4

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 184 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 224 EUR / 252 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 35 4 0
Feb 2024 29 6 5
Mar 2024 42 6 10
Apr 2024 30 3 2
May 2024 28 1 2
Jun 2024 31 0 0
Jul 2024 13 0 0