View More View Less
 • 1 CEU Kognitív Tudományi Tanszéke, Budapest, Magyarország
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Az áttekintő dolgozat a magyar pszichológiatörténeti munkálatokat mutatja be az utóbbi 30 évben. Intézményesen a Magyar Pszichológiai Társaság szekciója és az egyetemi kurzusok ezen munkálatok megjelenítői. A történeti tudatosságot magyar nyelvű gyűjteményes kötetek és tankönyvek képviselik. A magyar pszichológiatörténetírás képviselői ugyanakkor jelen vannak a nemzetközi nyilvánosságban is, amit a négy magyarországi ESHHS konferencia is mutat. A hazai általános trendek angol nyelvű bemutatásán túl a legtöbb releváns, filológiai munkát és kulturális beágyazást használó munka a magyar pszichoanalízis történetével, ezen belül a kényszerű emigrációval és elnyomatással (Mészáros), Ferenczi jelentőségével (Erős, Mészáros), a pszichoanalízis pedagógiai és nőmozgalmi vonatkozásaival (Vajda, Borgos) és a hazai kognitív kutatás nemzetközi beágyazásával (Pléh) kapcsolatos.

This review paper surveys Hungarian studies on the history of psychology during the last 30 years. Institutionally, the section of the Hungarian Psychological Association, and university courses represent these efforts. Historical self-consciousness is served by Hungarian language collective volumes and by textbooks. At the same time, representatives of Hungarian history of psychology are present on the international scene as well, shown among others by the 4 ESHHS conferences organized in Hungary. Besides English language presentations of general Hungarian trends, most of the relevant works involving both philological research and cultural embedding deal with the history of Hungarian psychoanalysis, including the forced emigration and oppression (Mészáros), with the importance of Ferenczi (Erős, Mészáros), with the relations of psychoanalysis to education and feminist movements (Vajda, Borgos), and the international embedding of Hungarian cognitive research (Pléh).

 • Bagdy, E., Forgács, P., & Pál, M. (Eds) (1989). Mérei emlékkönyv. Budapest: Animula

 • Bodor, P., Pléh, Cs., & Lányi, G. (Eds) (1998). Önarckép háttérrel. Budapest: Pólya.

 • Borgos, A. (2019). Homosexuality in state-socialist Hungary: Representing women’s same-sex desire in the psychomedical literature. American Psychologist, 74, 925939.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borgos, A., Erős, F., & Gyimesi, J. (Eds) (2019). Psychology and politics: intersections of sciences and ideology in the history of psy-sciences. Budapest – New York: Central European University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borgos, A., Erős, F., & Litván, G. (szerk.) (2006). Mérei. Élet-mű. Budapest: Új Mandátum.

 • Erős, F. (1991). Fromm's Theory and the Problems of “Real Existing” Socialism. In Erich Fromm und die Kritische Theorie. Wissenschaft vom Menschen – Science of Man. Jahrbuch der Internationalen Erich Fromm Gesellschaft (pp. 315323). Münster–Hamburg: Lit Verlag.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erős, F. (1992). Wilhelm Reich, Erich Fromm and the Analytic Social Psychology of the Frankfurt School. In Kessler, M., & Funk, R. (Hrsg.), Erich Fromm und die Frankfurter Schule (pp. 6973). Tübingen: Francke Verlag.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erős, F. (1997). The Budapest Connection: the Freud/Ferenczi Letters. East Central Europe, 24, 726.

 • Erős, F. (2012). Some social and political issues related to Ferenczi and the Hungarian school. In Szekacs-Weisz, J., & Keve, T. (Eds), Ferenczi and his world: Rekindling the spirit of the Budapest school (pp. 3954). Karnac Books.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erős, F. (2017a). Social psychology in formation in Hungary: 1960-1990s. European Yearbook for the History of Psychology, 3, 201218.

 • Erős, F. (2017b). Ferenc Mérei and the politics of psychoanalysis in Hungary. In Auestad, L., & Treacher Kabesh, A. (Eds), Traces of violence and freedom of thought (pp. 199210). New York: Palgrave Macmillan.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erős, F. (2019). Sándor Ferenczi, Géza Róheim and the University of Budapest, 1918-19. Psychoanalysis and History, 21, 522.

 • Gyimesi, J. (2016). Why 'spiritism'? International Journal of Psychoanalysis, 97, 357383.

 • Gyöngyösiné Kiss, E. (1999). Szondi Lipót. Budapest: Új Mandátum.

 • Heltai, M., & Lányi, G. (szerk.) (2017). Karácsony Sándor és a magyar pszichológia. Budapest: Széphalom Könyvműhely.

 • Lányi, G. (2000). Magyarság, protestantizmus, társaslélektan. Hagyomány és megújulás konfliktusa Karácsony Sándor életművében. Budapest: Osiris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lányi, G. (szerk.) (2011). Ranschburg Pál és a magyar pszichológia. Budapest: Eötvös.

 • Marton, M., & Bakay, É. (1994). A nem-tanult mozgásminták kiváltásának folyamatáról. Harkai Schiller Pál elgondolásának távlatai. Pszichológia, 14, 405428.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mészáros, J. (2004). Psychoanalyis is a two-way street. International Forum of Psychoanalysis, 13, 105113.

 • Mészáros, J. (2008). The Emigration of the Budapest School and the Emergency Commitee on Relief and Immigration. In Bürgin, D. (Ed.), Bulletin of the European Psychoanalytical Federation, 62, 124144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mészáros, J. (2009). Sándor Ferenczi and the Budapest School of psychoanalysis. Psychoanalytic Perspectives, 6(2), 3151.

 • Mészáros, J. (2010a). Building Blocks Toward Contemporary Trauma Theory: Ferenczi’s Paradigm Shift. The American Journal of Psychoanalysis, 70, 328340.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mészáros, J. (2010b). Progress and persecution in the psychoanalytic heartland: Antisemitism, Communism and the fate of Hungarian psychoanalysis. Psychoanalytic Dialogues, 20, 600622.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mészáros, J. (2012). Effect on Dictatorial Regimes on the Psychoanalytic Movement in Hungary before and after World War II. In Damousi, J., & Plotkin, M. B. (Eds), Psychoanalysis and Politics. Histories of Psychoanalysis under conditions of Restricted Political Freedom (pp. 79108). Oxford University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mészáros, J. (2014a). Ferenczi and Beyond. Exile of the Budapest School and Solidarity in the Psychoanalyic Movement during the Nazi Years. London: Karnac.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mészáros, J. (2014b). Ferenczi's “wise baby” phenomenon and resilience. International Forum of Psychoanalysis, 23, 310.

 • Mészáros, J. (2014c). Ferenczi in our Contemporary World. Psychoanalytic Inquiry, 34, 112121.

 • Mészáros, J. (2017). The saga of psychoanalysis in Eastern Europe: repression and rebirth in Hungary, and in former Czechoslovakia and Yugoslavia. Ciências, Saúde–Manguinhos, 24, nov. 91103.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nemes, L., & Berényi, G. (szerk.) (1999). Die Budapester Schule der Psychoanalyse. Budapest: Akadémiai.

 • Pléh, Cs. (1992). Pszichológiatörténet. Budapest: Gondolat.

 • Pléh, Cs. (2003). Narrativity in text construction and Self construction. Neohelicon, 30, 187205.

 • Pléh, Cs. (2008). History and Theories of the Mind. Budapest: Akadémiai.

 • Pléh, Cs. (2010). A lélektan története. Budapest: Osiris.

 • Pléh, Cs. (2017). Hungarian Psychology in mid 20th Century. European Yearbook of the History of Psychology, 3, 135236.

 • Pléh, Cs. (2018). The impact of Karl Bühler on Hungarian psychology and linguistics. Hungarian Philosophical Review, 58, 119151.

 • Pléh, Cs. (2019a). Narrative psychology as cultural psychology. In Jovanovic, G., Allolio-Näcke, L., & Ratner, C. (Eds), The Challenges of Cultural Psychology: Historical Legacies and Future responsibilities (pp. 237249). London: Routledge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh, Cs. (2019b). The inspirational role of Chomsky in the cognitive turn of psychology. Acta Linguistica Academica, 66, 397428.

 • Pléh, Cs. (2020a). From the constructive memory of Bartlett to narrative theories of social. Culture & Psychology, 26, 287299.

 • Pléh, Cs. (2020b). Narrative Identity in its Crises in Modern Literature. Hungarian Philosophical Review, 60, 923.

 • Pléh, Cs., & Boross, O. (2015). Darwinism as a decryption key for the human mind. In Scott, R., & Kosslyn, S. (Eds), Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences: An Interdisciplinary, Searchable, and Linkable Resource. Wiley Online Library.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh, Cs., Csibra, G., & Richerson, P. (Eds) (2014). Naturalistic Approaches to Culture. Budapest: Akadémiai.

 • Pléh, Cs., Gurova, L., & Ropolyi, L. (Eds) (2013). New Perspectives on the History of Cognitive Science. Budapest: Akadémiai.

 • Pléh, Cs., Mészáros, J., & Csépe, V. (Eds) (2019). A pszichológiatörténet-írás módszerei és a magyar pszichológiatörténet. Budapest: Gondolat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pléh, Cs. et al. (2017). Hungarian Psychology in mid 20th Century. European Yearbook for the History of Psychology, 3, 135236.

 • Szokolszky, Á. (2016). Hungarian psychology in context. Reclaiming the past. Hungarian Studies, 30, 1756.

 • Szokolszky, Á., & Takács, I. (szerk.) (2020). „Non omnis moriar…” Ranschburg Pál emlékkötet. Budapest: Flaccus.

 • Vajda, Zs. (1995). A pszichoanalízis budapesti iskolája és a nevelés. Budapest: Sík.

 • Vajda, Zs. (2005). A case study of the historical conditions of Imre Hermann's “The Ancient Instincts of the Man” (1943), with attention to aspects of the Budapest psychoanalysts' critique of classical Freudian treatments of instincts and rationality. Passauer Schriften zur Psychologiegeschichte, 13, 203210.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vajda, Zs. (2017). Introduction of Psychometry in Hungary. Practical Purposes and Theoretical Doubts. European Yearbook of the History of Psychology, 3, 137154.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2021 0 0 0
Jun 2021 0 0 0
Jul 2021 0 0 0
Aug 2021 0 0 0
Sep 2021 136 11 12
Oct 2021 15 2 2
Nov 2021 0 0 0