Author:
György Hunyady ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Hungary

Search for other papers by György Hunyady in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A 19. század végén az úgynevezett szellemtudományok ígérték a történelmi szereplők, fejlemények és időszakok pszichológiai leírását és megértését, ezek értékirányultsága alapján. Az elmúlt évszázad során a szociálpszichológia mint az empirikus humántudományok egyik ága fokozatosan átvette ezt a szerepet. McGuire periodizációjával egyetértően a szerző – az ELTE díszdoktorává avatása alkalmával – a szociálpszichológia fejlődésének öt fázisát jellemezte, mígnem elérte a hierarchikus társadalmi rendszerekkel kapcsolatos attitűdök és érzelmi kontextusok tematikus dominanciáját a jelenben. Amerika történetének társadalmi-politikai kihívásai mély nyomot hagytak ezen szakmai tudományos fejlődésen, és a kelet-közép-európai kutatások megtalálhatják és meg kell találniuk a saját kérdésfeltevéseiket és megközelítéseiket, hogy a továbbiakban kiegyensúlyozott együttműködés alakuljon ki a szociálpszichológia széles tudományterületén.

 • Abelson, R. P. , Aronson, E. , McGuire, W. J. , Newcomb, T. M. , Rosenberg, M. J. , & Tannenbaum, P. H. (1968). Theories of cognitive consistency; a sourcebook. Chicago: Rand McNally.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Allport, F. (1924). Social psychology. Boston: Houghton-Mifflin.

 • Allport, G. W. , Vernon, F. , & Lindzey, G. (1931/1960). Study of values. Test booklet and manuel. Boston: Houghtom Mifflin.

 • Anderson, N. H. (1974). Cognitive algebra: Integration theory applied to social attribution. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 7, pp. 1101). New York: Academic Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Asch, S. E. (1952). Social psychology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

 • Bargh, J. A. , Fiske, S. T. , & Hamilton, D. L. (2006). A társak és a társadalom megismerése. Budapest: Osiris.

 • Dilthey, W. (1899/1974). A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban. (Vál. Erdélyi Ágnes). Budapest: Gondolat.

 • Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford University Press.

 • Fiske, S. T. (1984). Social cognition. New York: Random House.

 • Fukuyama, F. (1994). A történelem vége és az utolsó ember. Budapest: Európa.

 • Hunyady, Gy. (1996). Sztereotípiák a változó közgondolkodásban. Budapest: Akadémiai.

 • Jost, J. T. (2003). Önalávetés a társadalomban: a rendszerigazolás pszichológiája. Budapest: Osiris.

 • Jost, J. T. (2020). A theory of system justification. Cambridge: Harvard University Press.

 • Kardos, P. (2022). A csoporttól a hálózatig: egyén a társas közegben. In Cs. Pléh (szerk.), Pszichológia (p. 679). Budapest: Akadémiai.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lewin, K. (1975). Csoportdinamika. (Mérei, F., & Szakács, F. szerk.). Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó.

 • Lippmann, W. (1922). Public opinion. New York: Harcourt, Brace & Co.

 • Lukács, Gy. (1954). Az ész trónfosztása. Az irracionalista filozófiája kritikája. Budapest: Akadémiai.

 • McDougall, W. (1908). An introduction to social psychology. London: Methuen.

 • McGuire, W. J. (1998). A pol-pszi kapcsolat: egy hosszú történet három szakasza. In Gy. Hunyady (szerk.), Történeti és politikai pszichológia (pp. 2049). Budapest: Osiris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McGuire, W. J. (2001). Pszichológia és történelem. In W. J. McGuire (Ed.), Makacs nézetek és a meggyőzés dinamikája (pp. 385417). Budapest: Osiris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mérei, F. (1972). Közösségek rejtett hálózata. Budapest: Közgazdaási és Jogi Kiadó.

 • Pataki, F. , & Hunyady, Gy. (1972). Csoportkohézió. Budapest: Akadémiai.

 • Pléh, Cs. , & Unoka, Zs. (2016). Hány barátod is van?. Budapest: Oriod és Társai.

 • Ross, E. A. (1908). Social psychology. An outline and source book. New York: McMillan.

 • Sidanius, J. , & Prato, F. (2005). A társadalmi dominancia. Budapest: Osiris.

 • Tajfel, H. (1981). Human groups and social categories. Studies in social psychology. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Triplett, N. (1897). The dynamogenic factors in pacemaking and competition. American Journal of Psychology, 9(4), 507533.

 • Turner, J. C. (2012). Self-categorization theory. In P. A. Van Lange , A. W. Kruglanski , & E. T. Higgins (Eds.), Theories of social psychology (Vol. 2, pp. 399417). Los Angeles: Sage.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zajonc, R. B. (1997/2003). Érzelmek. In R. Zajonc (Ed.), Érzelmek a társas kapcsolatokban és megismerésben (pp. 439522). Budapest: Osiris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Bolla Veronika (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Czigler István
 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Fülöp Márta
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Molnár Márk
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor not indexed
Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator not indexed
Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0,117
Scimago Quartile Score Psychology (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
General Psychology 200/209 (Q4)
Scopus
SNIP
0,366

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 164 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 196 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2022 0 0 0
Jul 2022 0 0 0
Aug 2022 0 0 0
Sep 2022 0 0 0
Oct 2022 102 10 4
Nov 2022 66 2 2
Dec 2022 0 0 0