View More View Less
 • 1 Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Gödöllő
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A Dunántúl vörösagyagos képződményeit nagyszámú mintagyűjteményből válogatott reprezentatív szelvények vizsgálati eredményeivel jellemeztük. A vörösagyagok jellemzéséhez a mechanikai összetétel adatait, a kicserélhető kationok, az adszorpciós kapacitás értékeit, valamint a röntgendiffrakciós és termoanalitikai vizsgálatokból megállapított ásványos összetételt használtuk fel. Vizsgálati eredményeink alapján a Dunántúl vörösagyagos képződményeit a következő csoportokra osztjuk.

 1. 1. Nyugat-magyarországi-peremvidék vörös talajai.

  1. a) A Kőszegi-hegység vörös talajai. Néhány helyen fordulnak elő különböző palarétegek felett vagy között az igen kötött vörösagyagrétegek. Nagyobb része helyben maradt idős képződmény. A finom frakcióban kevés a kvarc, találunk benne földpátot, kaolinitet, illitet, kevés gibbsitet, hematitot és goethitet.

  2. b) Őrségi vörös talajok. Több helyen előfordulnak, rendszerint különböző iszap-, homok- és kavicsrétegekkel váltakozva, ill. keveredve. Folyók vizei, felszíni vizek szállították kisebb-nagyobb távolságokra keletkezési helyükről, helyenként lösz is keveredett anyagukba. A teljes kémiai feltárás adatai és ásványos összetételük alapján van közöttük siallitos és igen idős ferrallitos mállástermék. Viszonylag nagy a kaolinit-tartalmuk.

 2. 2. Permi homokkövön képződött vörös talajok. Az ország legidősebb talajfélesége a permi vörös homokkőben sejthető. Színe élénk vörös, helyenként lilás árnyalatú. A permi homokkő trópusi vörösföldes üledékekből képződött kőzet. Természetesen a ma rajta található permi kőzetből kialakult talaj nem paleozoikus talajemlékek, hanem harmadidőszak végi talajmaradványok. Megtalálhatók a Balaton-felvidék egyes részein, így Balatonalmádiban, Balatonszepezden és Kővágóőrsön. Jellemzőjük a kaolinit-, illit-, montmorillonit- és hematittartalom. Hasonló talajféleség fordul elő a Mecsek-hegység permi homokköves területein is, pl. Kővágószőlősön. Ennek jellemzője, hogy nem találunk benne kaolinit agyagásványt és hematitot, de tartalmaz goethitet.

 3. 3. A Dunántúli-középhegység bauxitos képződményei. A magyarországi bauxit a középkori mészkő- és dolomittáblák felszínre került szárazulatán képződött. A bauxitösszlet erős lepusztulást szenvedett felső szintjeiben fellelhető vörösagyagok azonban óharmadkori trópusi és szubtrópusi talajok maradványai. Két csoportjukat lehet megkülönböztetni.

  1. a) Uralkodóan allitos összetételű vörösagyagok. A teljes kémiai feltárás molekuláris viszonyszámai alapján a legidősebb trópusi talajokhoz hasonlítanak, a mállás jellege ferrallitos. Kvarctartalmuk néhány %, kaolinit-tartalmuk 30–40 %, illitet, montmorillonitot általában nem tartalmaznak. Boehmit- és gibbsittartalmuk jelentős, a vas-oxidok mennyisége kevés.

  2. b) Allitos jelleget mutató bauxitos vörösagyagok: Vörösberény (64–66), Márkó (47), Szentgál (55) és Hárskút (53–54) jelű talajok. Ásványi összetételükben jelentkezik az allitos jelleg, a ferrallitos mállás kezdeti szakaszát mutatják. Kvarctartalmuk nagy, a kaolinit és klorit mennyisége jelentős. Illitet, csillámot vagy montmorillonitot is tartalmaznak. Kis mennyiségben előfordul bennük boehmit, gibbsit és hematit.

 4. 4. A Dunántúli-dombság vörösagyagai.

  1. a) A pannóniai felszín mállása révén képződött vörösagyagok. Agyagtartalmuk közepes, az agyagásványok közül megtaláljuk az illitet, kloritot, montmorillonitot és a kaolinitet nagyobb mennyiségben. Ásványai között kimutatható gibbsit és hematit is, de vörös színük többnyire az amorf vasvegyületekből származik. A miocén végétől az alsó pleisztocénig tartó időszakban keletkeztek.

  2. b) A Mecsek- és Villányi-hegység vörösagyagai. Mészkövek felszínén, mélyedéseiben, hasadékaiban találhatók. Agyagásványai a kaolinit, montmorillonit és illit. Előfordul bennük gibbsit, vasat csak amorf formában tartalmaznak. Mediterrán hatásokra keletkezett terra rossa képződmények.

 • Ádám, L., 1969. A Tolnai-dombság kialakulása és felszínalaktana. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Ballengger, R., 1917. A Tokaj-hegyaljai nyiroktalajokról. Földtani Közlöny. 47. (1–3) 2024.

 • Ballengger, R. & DI Gléria, J., 1962. Talaj- és trágyavizsgálati módszerek. Mezogazdasági Kiadó. Budapest.

 • Bárdossy, G & Aleva, G. J. J., 1990. Lateritic Bauxites. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Bidló, G., 1974. Thermal investigation of different types of Hungarian red clays. Thermal Analysis II. Proc. 4th ICTA Conf. Budapest. 599600.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bidló, G., 1983. Az ásványos összetétel befolyása néhány felszínközeli mozgásra. Földtani Kutatás. 26. 4750.

 • Bidló, G., 1996. Vörösagyagok ásványtani értékelése röntgendiffrakciós és derivatográfos vizsgálatok alapján. Kutatási jelentés. BME Mérnökgeológiai Tanszék. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borsy, Z. & Szöor, G., 1981. A Tétel-halom és a dunaföldvári földcsuszamlások vörös talajainak (vörösagyagjainak) összehasonlító termoanalitikai és infravörös spektroszkópiás elemzése. Acta Georg. Debrecina. 18–19. 167193.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bulla, B., 1962. Magyarország természeti földrajza. Tankönyvkiadó. Budapest.

 • Buzás, I. 1993. Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 1. INDA 4231 Kiadó. Budapest.

 • Fekete, J., 1988. Trópusi talajok. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Fekete, J., 1989. Examination of some physical properties of tropical soils. Bulletin of the University of Agricultural Sciences, Gödöllo. 5158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fekete, J., 1995. Comparative study of some physical and chemical properties of tropical soils. Bulletin of the University of Agricultural Sciences, Gödöllo. 75th Anniversary Edition. I. 6576.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fekete, J., 1998. Water regime and porous system of red clays in Hungary. Acta Agronom. Hung. 49. 341353.

 • Fekete, J. & Stefanovits, P., 2000. Észak-magyarországi vörösagyagok fizikai és kémiai tulajdonságai. Agrokémiai és Talajtan. 49. 331356.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fekete, J., Stefanovits, P. & Bidló, G., 1997. Comparative study of the mineral composition of red clays of Hungary. Acta Agronom Hung. 45. 427441.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jámbor, Á. , 1980. A pannóniai képzodmények rétegtanának alapvonatkozásai. Ált. Földtani Szemle. 14. 113124.

 • Jánossy, D., 1979. A magyarországi pleisztocén tagolása gerinces faunák alapján. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Juhász, Á. , 1987. Évmilliók emlékei. Magyarország földtörténete és ásványi kincsei. Gondolat Könyvkiadó. Budapest.

 • Kretzoi, M., 1969. A magyarországi quarter és pliocén szárazföldi sztratigráfiájának vázlata. Földr. Közl. 17. 197204.

 • Lóczy, L., 1886. Jelentés az 1886. évben eszközölt földtani részletes felvételekrol. Földtani Intézet Évi Jelentés. 99116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Maul, F., 1965. Gyorsmódszer a talajok ásványi részének elemzéséhez. Agrokémia és Talajtan. 17. 235248.

 • Ötvös, E., 1954. Szárazföldi vörösagyag a Budai-hegységben. Földtani Közlemények. 88. 221227.

 • Pécsi, M., 1985. The Neogene red clays of the Carpathian Basin. In: Problems of the Neogen and Quarternary. 8998. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Scheuer, GY. & Schweitzer, F., 1973. The development of the Hungarian Trarvertine sequence in the Quertarnary. Földr. Közl. 21. 133141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Scheuer, GY. & Schweitzer F., 1981. A Gerecse hegység paleokarszt hidrológiai viszonyainak rekonstrukciója a felsopannontól napjainkig. Hidr. Közl. 61. 333380.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schweitzer, F., 1993. Domborzatformálódás a Pannóniai-medence belsejében a fiatal újkorban és a negyedidoszak határán. Doktori értekezés.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sigmond, E., 1934. Általános talajtan. Vörösagyagok elofordulása és tulajdonságaik Magyarországon. MTA Agrártud. Oszt. Közlem. 16. 225238.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stefanovits, P., 1963. Magyarország talajai. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Stefanovits, P., 1967. A mediterrán talajképzodés jelei Magyarországon. Agrártudományi Egyetem Mezogazdaságtud. Karának Közleményei. 227235.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stefanovits, P., 1975. Talajtan. Mezogazd. Kiadó. Budapest.

 • Sümeghy, J., 1944. A Tiszántúl. Földtani Intézet. Budapest.

 • Sümeghy, J., 1949. Az északi dombvidék agrogeológiai viszonyai. Földtani Intézet. Budapest.

 • Szabó, J. & Molnár, J., 1866. Tokaj-hegyalja talajának leírása és osztályozása. Matematikai és Természettud. Közlemények. 4. 18651866.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Treitz, P., 1903. A Mecsek hegység és a Zengo hegycsoport déli részének agrogeológiai viszonyai. Földtani Intézet 1902. évi jelentése. 127145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Treitz, P., 1912. Aradhegyalja és Arad megye síkvidékeirol szóló elozetes jelentés. Földtani Intézet 1910. évi jelentése. 195216.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vadász, E., 1956. Bauxit és „terra rossa”. Földtani Közlemények. 86. 115119.

 • Vadász, E., 1960. Magyarország földtana. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Vendl, A., 1957. Geológia I. Tankönyvkiadó. Budapest.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 144 EUR / 194 USD
Print + online subscription: 160 EUR / 232 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 146 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Publication
Programme
2021 Volume 70
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 3 0 0
Jul 2021 0 0 0
Aug 2021 1 0 0
Sep 2021 1 0 0
Oct 2021 0 0 1
Nov 2021 2 0 0
Dec 2021 0 0 0