View More View Less
 • 1 KVM, Budapest
 • 2 MTA Földtudományi Kutatóközpont, Budapest
 • 3 SzIE Talajtani és Agrokémiai Tanszék, Gödöllő
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A mátraaljai területen, a visontai szelvényben talajtani és ásványtani vizsgálatok alapján eltérő körülményeket jelző talajképződési folyamatokat mutattunk ki. Ezek közül a vörös paleotalajban az agyagásványok periodikus duzzadása és zsugorodása során jellegzetes, Vertisolokra jellemző szerkezet kialakulása, karbonát-felhalmozódás, reduktív és oxidatív viszonyok váltakozása jellemző. A szelvény mélyebb részében fagyhatásra utaló lemezes szerkezet, állati keverő tevékenység, és a legalsó vizsgált rétegcsoportban pedig láposodás valószínűsíthető. A jelenkori talajban a humuszosodás és kilúgzás bélyegei figyelhetők meg. Az egyes folyamatok valószínűleg több periódusban is lejátszódtak. Az egyes periódusok alatt és között jelentős szerep jutott az eróziónak és az áthalmozódási folyamatoknak is.

 • Badraoui, M. & Bloom, P. R., 1990. Iron-rich high-charge beidellite in Vertisols and Mollisols of the High Chaouia Region of Morocco. Soil Sci. Soc. Am. J. 54. 267274.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berényi Üveges, J. et al., 2002. Mátrai vörösagyagok szerepe a visontai paleotalajok képzodésében az ásványtani és geokémiai vizsgálatok tükrében. Földtani Közlöny. 132. Különszám. 283293.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borchardt, G., 1989. Smectites. In: Dixon, J. B. & Weed, S. B.: Minerals in Soil Environments 2. kiad. 505509; 683–685. Soil Science Society of America. Madison, Wisc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Coulombe, C. E., Dixon, J. B. & Wilding, L., P., 1996a. Mineralogy and chemistry of Vertisols. In: Vertisols and Technologies for Their Management. (Eds.: AHMAD, N. & MERMUT, A.) 121145. Developments in Soil Science 24. Elsevier. Amsterdam–Oxford–New York.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Coulombe, C. E., Wilding, L. P. & Dixon, J. B., 1996b. Overview of Vertisols: Characteristics and impacts on society. Advances in Agronomy. 57. 322328.

 • FAO–UNESCO, 1994. Soil Map of the World. Revised Legend with Corrections. World Resources Report 60. ISRIC. Wageningen.

 • Földvári, M., 1986. A földtani kutatásban alkalmazott termoanalitikai módszerek. MÁFI Módszertani közlemények 1. Budapest.

 • Franyó, F., 1982. The scientific and practical significance for investigating the quaternary fluviatile alluvial fans of the foreland of the Bükk and Mátra mountains In: Quaternary Studies in Hungary. (Ed.: PÉCSI, M.) 95105. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gee, G. W. & Bauder, J. W., 1986. Particle size analysis. In: Methods of Soil Analysis. Part 1. Physical and Mineralogical Methods. (Ed.: KLUTE, A.) 400404. Soil Science Society Inc. Madison, Wisc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Green-Kelly, R., 1953. The identification of montmorillonitoids in clays. Soil Sci. 4. 233237.

 • Horváth, Z., 1999. Plio-pleisztocén felszínfejlodési rekonstrukció pontosítása a Mátra DK-i eloterében. Szakdolgozat. ELTE TTK. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jaynes, W. F. & Bigham, J. M., 1987. Charge reduction, octahedral charge and lithium retention in heated, Li saturated smectites. Clays and Clay Minerals. 35. 440448.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Johnston, C. T. & Aochi, Y. O., 1996. Fourier Transfor Infrared and Raman Spectroscopy. In: Methods of Soil Analysis. Part 3. Chemical Methods. (Ed.: SPARKS, D. L.) 269308. Soil Science Society Inc. Madison, Wisc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kálmán, A., 1993. Talajok röntgendiffrakciós fázisanalízise In: Talaj és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv I. (Szerk.: BUZÁS I.) 293315. INDA 4231 Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keys to Soil Taxonomy, 1998. 8th ed. USDA NRCS, Washington, D. C.

 • Kretzoi, M. et al., 1982. Pliocene Pleistocene correlative sediments in Hungary based on lithological, geomorphological, paleontological and paleomagnetic analyses of the exposures in the open cast mine at Gyöngyösvisonta. In: Quaternary Studies in Hungary. (Ed.: PÉCSI, M.) 4375. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Loeppert, R. H. & Inskeep, W. P., 1996. Iron In: Methods of Soil Analysis. Part 3. Chemical Methods. (Ed.: SPARKS, D. L.) 645650. Soil Science Society Inc. Madison, Wisc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mack, H. M., 1992. Paleosols as an indicator of climatic change at the early-late cretaceous boundary, Southwestern New Mexico. Journal of Sedimentary Petrology. 62. (3) 483494.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Michéli, E. et al., 1999. Transport and recrystallization of calcium carbonate in paleosols. In: Agronomy Abstracts. 167. Annual Meeting of the American Society of Agronomy, Salt Lake City.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miklós M. 1967: A visontai kutatási terület és vízföldtani viszonyai. Bányászati Kutatási Intézet Közleményei. 11. 95111.

 • Náray-Szabó, I. & Péter T.-NÉ, 1964. Agyagok és talajok ásványi elegyrészeinek mennyiségi meghatározása diffraktométerrel. Földtani Közlöny. 94. 444451.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, T. et al., 1999. Clay minerals in paleosols at Visonta, Hungary. Acta Mineralogica–Petrologica, Szeged. XL. 1120.

 • Rényi, K., 1983. Kozetanalitikai módszerek. MÁFI. Budapest.

 • Retallack, G. J., 1989. Soils of the Past. Unwin Hyman. Boston.

 • Righi, D. & Meunier, A., 1995. Origin of clays by rock weathering and soil formation. In: Origin and Mineralogy of Clays. (Ed.: VELDE, B.) 43157. Springer. Berlin.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Righi, D., Terribile, F. & Petit, S., 1995. Low-charge to high-charge beidellite conversion in a Vertisol from south Italy. Clays and Clay Minerals. 43. 495502.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Righi, D., Terribile, F. & Petit, S., 1998. Pedogenic formation of high-charge beidellite in a Vertisol of Sardinia, Italy. Clays and Clay Minerals. 46. 167177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsavölgyi J. , 1993. Termikus vizsgálatok. In: Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 1. (Szerk.: BUZÁS I.) 317334. INDA 4231 Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sigmond E. , 1934. Általános talajtan. Szerzo kiadása. Budapest.

 • Stefanovits, P. , 1973. The influence of the Pleistocene slope deposit formation and mass movement on the soil cover. Földrajzi Közlemények. 21. (2) 145151.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Várallyay GY. , 1993. A fizikai talajféleség meghatározása. In: Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 1. (Szerk.: BUZÁS I.) 37–41, 50–54. INDA 4231 Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga GY. , Csillagné Telpánszky E. & Félegyházi ZS., 1975. A Mátra hegység földtana. MÁFI évkönyve. LVII. (1) Muszaki Könyvkiadó. Budapest

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wilding, L. P., Smeck, N. E. & Hall, G. F., 1983. Pedogenesis and Soil Taxonomy. Elsevier. Amsterdam.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 9 0
Jul 2020 0 1 1
Aug 2020 3 0 0
Sep 2020 0 1 1
Oct 2020 0 0 0
Nov 2020 4 1 0
Dec 2020 0 0 0