View More View Less
 • 1 KVM, Budapest
 • | 2 MTA Földtudományi Kutatóközpont, Budapest
 • | 3 SzIE Talajtani és Agrokémiai Tanszék, Gödöllő
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A mátraaljai területen, a visontai szelvényben talajtani és ásványtani vizsgálatok alapján eltérő körülményeket jelző talajképződési folyamatokat mutattunk ki. Ezek közül a vörös paleotalajban az agyagásványok periodikus duzzadása és zsugorodása során jellegzetes, Vertisolokra jellemző szerkezet kialakulása, karbonát-felhalmozódás, reduktív és oxidatív viszonyok váltakozása jellemző. A szelvény mélyebb részében fagyhatásra utaló lemezes szerkezet, állati keverő tevékenység, és a legalsó vizsgált rétegcsoportban pedig láposodás valószínűsíthető. A jelenkori talajban a humuszosodás és kilúgzás bélyegei figyelhetők meg. Az egyes folyamatok valószínűleg több periódusban is lejátszódtak. Az egyes periódusok alatt és között jelentős szerep jutott az eróziónak és az áthalmozódási folyamatoknak is.

 • Badraoui, M. & Bloom, P. R., 1990. Iron-rich high-charge beidellite in Vertisols and Mollisols of the High Chaouia Region of Morocco. Soil Sci. Soc. Am. J. 54. 267274.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berényi Üveges, J. et al., 2002. Mátrai vörösagyagok szerepe a visontai paleotalajok képzodésében az ásványtani és geokémiai vizsgálatok tükrében. Földtani Közlöny. 132. Különszám. 283293.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borchardt, G., 1989. Smectites. In: Dixon, J. B. & Weed, S. B.: Minerals in Soil Environments 2. kiad. 505509; 683–685. Soil Science Society of America. Madison, Wisc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Coulombe, C. E., Dixon, J. B. & Wilding, L., P., 1996a. Mineralogy and chemistry of Vertisols. In: Vertisols and Technologies for Their Management. (Eds.: AHMAD, N. & MERMUT, A.) 121145. Developments in Soil Science 24. Elsevier. Amsterdam–Oxford–New York.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Coulombe, C. E., Wilding, L. P. & Dixon, J. B., 1996b. Overview of Vertisols: Characteristics and impacts on society. Advances in Agronomy. 57. 322328.

 • FAO–UNESCO, 1994. Soil Map of the World. Revised Legend with Corrections. World Resources Report 60. ISRIC. Wageningen.

 • Földvári, M., 1986. A földtani kutatásban alkalmazott termoanalitikai módszerek. MÁFI Módszertani közlemények 1. Budapest.

 • Franyó, F., 1982. The scientific and practical significance for investigating the quaternary fluviatile alluvial fans of the foreland of the Bükk and Mátra mountains In: Quaternary Studies in Hungary. (Ed.: PÉCSI, M.) 95105. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gee, G. W. & Bauder, J. W., 1986. Particle size analysis. In: Methods of Soil Analysis. Part 1. Physical and Mineralogical Methods. (Ed.: KLUTE, A.) 400404. Soil Science Society Inc. Madison, Wisc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Green-Kelly, R., 1953. The identification of montmorillonitoids in clays. Soil Sci. 4. 233237.

 • Horváth, Z., 1999. Plio-pleisztocén felszínfejlodési rekonstrukció pontosítása a Mátra DK-i eloterében. Szakdolgozat. ELTE TTK. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jaynes, W. F. & Bigham, J. M., 1987. Charge reduction, octahedral charge and lithium retention in heated, Li saturated smectites. Clays and Clay Minerals. 35. 440448.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Johnston, C. T. & Aochi, Y. O., 1996. Fourier Transfor Infrared and Raman Spectroscopy. In: Methods of Soil Analysis. Part 3. Chemical Methods. (Ed.: SPARKS, D. L.) 269308. Soil Science Society Inc. Madison, Wisc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kálmán, A., 1993. Talajok röntgendiffrakciós fázisanalízise In: Talaj és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv I. (Szerk.: BUZÁS I.) 293315. INDA 4231 Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keys to Soil Taxonomy, 1998. 8th ed. USDA NRCS, Washington, D. C.

 • Kretzoi, M. et al., 1982. Pliocene Pleistocene correlative sediments in Hungary based on lithological, geomorphological, paleontological and paleomagnetic analyses of the exposures in the open cast mine at Gyöngyösvisonta. In: Quaternary Studies in Hungary. (Ed.: PÉCSI, M.) 4375. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Loeppert, R. H. & Inskeep, W. P., 1996. Iron In: Methods of Soil Analysis. Part 3. Chemical Methods. (Ed.: SPARKS, D. L.) 645650. Soil Science Society Inc. Madison, Wisc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mack, H. M., 1992. Paleosols as an indicator of climatic change at the early-late cretaceous boundary, Southwestern New Mexico. Journal of Sedimentary Petrology. 62. (3) 483494.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Michéli, E. et al., 1999. Transport and recrystallization of calcium carbonate in paleosols. In: Agronomy Abstracts. 167. Annual Meeting of the American Society of Agronomy, Salt Lake City.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miklós M. 1967: A visontai kutatási terület és vízföldtani viszonyai. Bányászati Kutatási Intézet Közleményei. 11. 95111.

 • Náray-Szabó, I. & Péter T.-NÉ, 1964. Agyagok és talajok ásványi elegyrészeinek mennyiségi meghatározása diffraktométerrel. Földtani Közlöny. 94. 444451.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, T. et al., 1999. Clay minerals in paleosols at Visonta, Hungary. Acta Mineralogica–Petrologica, Szeged. XL. 1120.

 • Rényi, K., 1983. Kozetanalitikai módszerek. MÁFI. Budapest.

 • Retallack, G. J., 1989. Soils of the Past. Unwin Hyman. Boston.

 • Righi, D. & Meunier, A., 1995. Origin of clays by rock weathering and soil formation. In: Origin and Mineralogy of Clays. (Ed.: VELDE, B.) 43157. Springer. Berlin.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Righi, D., Terribile, F. & Petit, S., 1995. Low-charge to high-charge beidellite conversion in a Vertisol from south Italy. Clays and Clay Minerals. 43. 495502.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Righi, D., Terribile, F. & Petit, S., 1998. Pedogenic formation of high-charge beidellite in a Vertisol of Sardinia, Italy. Clays and Clay Minerals. 46. 167177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsavölgyi J. , 1993. Termikus vizsgálatok. In: Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 1. (Szerk.: BUZÁS I.) 317334. INDA 4231 Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sigmond E. , 1934. Általános talajtan. Szerzo kiadása. Budapest.

 • Stefanovits, P. , 1973. The influence of the Pleistocene slope deposit formation and mass movement on the soil cover. Földrajzi Közlemények. 21. (2) 145151.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Várallyay GY. , 1993. A fizikai talajféleség meghatározása. In: Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv 1. (Szerk.: BUZÁS I.) 37–41, 50–54. INDA 4231 Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga GY. , Csillagné Telpánszky E. & Félegyházi ZS., 1975. A Mátra hegység földtana. MÁFI évkönyve. LVII. (1) Muszaki Könyvkiadó. Budapest

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wilding, L. P., Smeck, N. E. & Hall, G. F., 1983. Pedogenesis and Soil Taxonomy. Elsevier. Amsterdam.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 144 EUR / 194 USD
Print + online subscription: 160 EUR / 232 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 146 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Publication
Programme
2021 Volume 70
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 3 0 0
Jul 2021 1 0 0
Aug 2021 1 0 0
Sep 2021 2 0 0
Oct 2021 4 0 0
Nov 2021 0 0 0
Dec 2021 2 0 0