Author:
Péter Csathó MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete, Budapest

Search for other papers by Péter Csathó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Leírtuk a hazai szakirodalomban talált 1960–2000 közötti szabadföldi őszi búza P-hatás kísérletek adatbázisán a P kontroll-(NK-) parcellák AL-P2O5-tartalma és a relatív termésben (NK/NPK, %), ill. a terméstöbbletekben kifejezett (NPK-NK, t/ha) P-hatások közötti összefüggéseket. A Sarkadi–Thamm féle, Neubauer rozs csíranövény kísérlettel kalibrált AL-P korrekciós modell értékelését is elvégeztük a szabadföldi kísérletek adatbázisán.

A Sarkadi–Thamm féle AL-P korrekciós modell jelentősen javította a P kontrollparcellák AL-P-tartalma és a relatív termésben, ill. terméstöbbletben kifejezett P-hatások közötti összefüggések szorosságát hazai szabadföldi őszi búza P-hatás kísérletek adatbázisán. Az adatbázison elvégzett, az átlagos eltérés (ÁE) minimalizálására törekvő további optimalizálásokkal az összefüggés szorossága kis mértékben tovább javítható volt.

Az AL-P korrekciót az összes (savanyú + meszes) talajra együtt elvégezve sem a Sarkadi–Thamm féle AL-P korrekciós modell, sem a hazai szabadföldi őszi búza Phatás kísérletek adatbázisán optimalizált új modellek nem voltak képesek megfelelő új AL-P ellátottsági határértékek közvetlen becslésére. Amennyiben az optimalizálást külön a savanyú és külön a meszes csoportra végeztük el, és a modell egyes paramétereiben minimalizálást, illetve maximalizálást hajtottunk végre, lehetővé vált az új AL-P ellátottsági határértékek közvetlen megállapítása az új AL-P korrekciós modellek segítségével. A határértékek jóságát az adatbázison ellenőriztük. Az új P-ellátottsági határértékeket beépítettük új, számítógépes, költség- és környezetkímélő trágyázási szaktanácsadási rendszerünkbe.

 • Arnold, C. Y. & Schmidt, W. A., 1956. Soil test as measure of phosphorus available to tomatoes on heavy soils. Soil Sci. 71. 105115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ágh, L. , 1961. Kis adag istállótrágyával kombinált foszformutrágya hatása az oszi búza termésére. In: Búzatermesztési kísérletek 1952–1959. (Szerk: BAJAI J). 453456. Akad. Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Árendás, T. & Sarkadi, J., 1995. P-hatások és utóhatások erdomaradványos csernozjomon. Növénytermelés. 44. 271281.

 • Árendás, T., Sarkadi, J. & Bónis, P., 2000. Mutrágyák hatása az oszi búza méret szerint frakcionált mennyiségére és néhány minoségi jellemzojére. Növénytermelés. 49. 519525.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Árendás, T., Sarkadi, J. & Molnár, D., 1998. Mutrágyahatások kukorica–oszi búza dikultúrában erdomaradványos csernozjom talajon. Növénytermelés. 47. 4557.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bánó, T. & Krámer, M., 1967. A mutrágyázás hatása az 1966/67-es oszi búza termésekben. Magyar Mezogazdaság. 22. (40) 8.

 • Belák, S. & IFJNAGY L., 1961. Oszi búza termesztése évelo pillangós után. In: Búzatermesztési kísérletek 1952–1959. (Szerk: BAJAI J). 330333. Akad. Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Belák, S., Horváth GY.-NÉ & SIMON F., 1968. A mutrágyák gazdaságos felhasználásának vizsgálata vetésforgó keretében. Talajtermékenység. 3/2. 8389.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Belák, S., HORVÁTH, GY.-NÉ & Simon, F., 1971. Különbözo adagú mutrágyák felhasználása a búzatermesztésben. In: Búzatermesztési kísérletek 1960–1970. (Szerk: BAJAI J). 613617. Akad. Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bocz, E. & Sárvári, M., 1981. Összefüggés a búza eloveteménye, tápanyagellátása és terméseredménye között. Növénytermelés. 30. 437445.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bray, R. H. , 1944. Soil–plant relations: I. The quantitative relation of exchangeable potassium to crop yields and to crop response to potash additions. Soil Sci. 58. 305324.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buzás I. , Loch, J. & BICZÓK, GY., 1982. Az R/S oszi búza és kukorica kísérletek értékelo elemzése. MÉM NAK. Budapest. Kézirat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cooke, G. W. , 1972. Fertilizing for Maximum Yield. Crosby Lochwood & Son Ltd. London. Curve Expert 1.3. programcsomag. http://www.ebicom.net/~dyams/cvxpt.htm.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csathó, P. , 1990a. A foszformutrágyázás utóhatása. Magyar Mezogazdaság. 45. (7) 11.

 • Csathó, P. , 1990b. A foszfor tartamtrágyázás hatásai mészlepedékes csernozjomon. Melioráció–öntözés és talajvédelem. 90. (1) 4553.

 • Csathó, P. , 2002. A hazai P-trágyázási tartamkísérletek adatbázisának értékelo elemzése. MTA TAKI. Budapest. Kézirat.

 • Csathó, P. & Magyar, M., 1999. A reaktív algériai nyersfoszfát alkalmazásának agronómiai és környezeti vonatkozásai. In: XIII. Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás (Szerk: ELEK GY. & VÉCSY B.) 121131. MTESz Fejér és Veszprém megyei Szervezete. Siófok.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csathó, P., Árendás, T. & Németh, T. 1998a. New, environmentally friendly fertiliser advisory system, based on the data set of the Hungarian long-term field trials set up between 1960 and 1995. Comm. Soil Sci. Plant Anal. 29. 21612174.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csathó, P., Árendás, T. & Németh, T. 1998b. New, environmentally friendly fertilizer recommendation system for Hungary. In: Codes for Good Agricultural Practice and Balanced Fertilization. Proc. Int. Symp. CIEC, PFS and Workshop IMPHOS, IPI, Pulawy, Poland. (Ed.: FOTYMA, M.) Bibliotheca Fragmenta Agronomica. 3. 225230.

 • Cserháti S. & Kosutány, T., 1887. A trágyázás alapelvei. Orsz. Gazd. Egy. Könyvkiadó Váll. Budapest.

 • Debreczeni, B. & Debreczeni, B.-NÉ, 1960. Összehasonlító kísérletek különbözo egyszeru és kombinált mutrágyákkal. Agrokémia és Talajtan. 9. 291306.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Debreczeni, B. & Debreczeni, K. 1994. Trágyázási kutatások 1960–1990. Akad. Kiadó. Budapest.

 • Debreczeni, B. & Dvoracsek, M., 1989. A foszfor hatása a talajra és az oszi búza termésére. Agrokémia és Talajtan. 38. 337348.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Debreczeni, B. & Dvoracsek, M., 1994. Szántóföldi tartamkísérletek különbözo NPKadagokkal, -arányokkal és mutrágyázási módokkal. In: Trágyázási kutatások 1960–1990. (Szerk.: DEBRECZENI B. & DEBRECZENI K.) 166244. Akad. Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Debreczeni, K. & Sisák, I., 1993. PK hatások az OMTK 26 kísérleti helyén a kísérletek elso hat évében. Keszthely. Kézirat.

 • Di Gléria J. , 1959: Mezogazdasági kémia. Akad. Kiadó. Budapest.

 • Dombovári, J-NÉ , 1984. A foszfortrágyázás és az öntözés hatása a talaj felveheto foszfát- és cinktartalmára. In: A mezogazdaság kemizálása. 2. 166168. NEVIKI. Veszprém–Keszthely.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Egnér, H., Riehm, H. & Domingo, W. R., 1960. Untersuchungen über die chemische Bodenanalyse als Grundlage für die Beurteilung de Nährstoffzustandes der Böden. II.K.LantbrHögsk. Ann. 26. 199215.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fábry, I. , 1967. A DL- és az AL- módszer összehasonlító vizsgálata. Agrokémia és Talajtan. 16. 441447.

 • Fekete A.-NÉ , 1987. Összefoglaló jelentés az adalékos mutrágyákkal végzett oszi búza trágyázási kísérletek eredményeirol. MÉM NAK. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Füleky GY. , 1976. A talaj könnyen oldható P-tartalmának meghatározására használt kivonószerek vizsgálata. I. Az AL-, DL-, CAL-, Bray I-, NaHCO3-os, NaHCO3+NH4F-os és CaCl2-os kivonószer vizsgálata közvetlen kioldással. Agrokémia és Talajtan. 25. 271283.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Füleky, GY. 1999. Tápanyag-gazdálkodás. Mezogazda Kiadó. Budapest.

 • Gyorffy, B. & Berzsenyi, Z., 1994. Növénytermesztési tényezok hatása a kukorica termésére tartamkísérletben. In: Trágyázási kísérletek 1960–1990. (Szerk.: DEBRECZENI B. & DEBRECZENI K.). 311312. Akad. Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harmati, I. , 1988. Búzafajták nitrogén és foszfor mutrágyázása meszes réti talajon. In: Kutatási eredmények a gyakorlatnak. 7079. MÉM Agroinform. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harmati, I. & Szekér, T., 1971. Búza mutrágyázási kísérletek eredményei a Duna–Tisza közi erosen meszes réti talajokon. In: Búzatermesztési kísérletek 1960–1970. (Szerk: BAJAI J). 323337. Akad. Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harmati, I. & Szemes, D., 1979. Mutrágyahatás-vizsgálat néhány búzafajtával mutrágyázási tartamkísérletben, meszes réti talajon. Növénytermelés. 28. 535542.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harmati, I. & Szemes, D., 1982. A mutrágyázás hatása különbözo búzafajtákra. Agrokémia és Talajtan. 31. 257265.

 • Heckenast, B. & Németh, T., 1983. A foszfor és kálium tartalékoló mutrágyázás talajra és növényekre gyakorolt hatásának vizsgálata agyagbemosódásos barna erdotalajon. In: A mezogazdaság kemizálása. 2. 8385. NEVIKI. Veszprém–Keszthely.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Holló, S., Csathó, P. & Sarkadi, J., 1991. A foszfor mutrágyázás hatékonysága kukorica–tavaszi árpa–oszi búza vetésváltásban egy csernozjom barna erdotalajon. Növénytermelés. 40. 5166.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár, I. , 1974. A foszfor mutrágyázás hatékonysága különbözo foszforellátottságú talajon. In: A mezogazdaság kemizálása. 1. 141146. NEVIKI. Veszprém–Keszthely.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár, I. , 1980. A kálium jelentosége földmuvelésünkben és egy csernozjom talaj termékenységében. Agrokémia és Talajtan. 29. 577594.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár, I. , 1992. A növénytáplálás alapelvei és módszerei. MTA TAKI–AKAPRINT. Budapest.

 • Kádár, I. & ELEK, É., 1999. A búza (Triticum aestivum L.) ásványi táplálása meszes csernozjom talajon. Növénytermelés. 48. 311322.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár, I. & Krámer, M., 1978. Újabb adatok az oszi búza tápanyagellátottságának megítélésében, növényanalízissel. In: A mezogazdaság kemizálása. 1. 177185. NEVIKI, Veszprém–Keszthely.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár, I. & Lásztity, B., 1979. A feltölto foszfor és kálium mutrágyázás jelentoségének vizsgálata néhány magyarországi talajon. Agrokémia és Talajtan. 28. 123142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár, I., Csathó, P. & Sarkadi, J., 1984. A szuperfoszfát tartamhatásánának vizsgálata oszi búza monokulturában. Talajvizsgálati és szemterméseredmények. I. Agrokémia és Talajtan. 33. 375390.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár, I., Csathó, P. & Sarkadi, J., 1989. A talaj PK-ellátottsága és a PK-trágyázás hatékonysága közötti összefüggés meszes csernozjom talajon. Agrokémiai és Talajtan. 38. 7882.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kadlicskó, B., Holló, S. & Krisztián, J., 1985: Oszi búza terméseredmények NPK hatáskísérletekben csernozjom barna és agyagbemosódásos barna erdotalajokon. In: Búzatermesztési kísérletek 1970–1980. (Szerk: BAJAI J. & KOLTAY A). 356361. Akad. Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kamprath, E. J. , 1980. Conventional soil and tissue tests for assessing the phosphorus status of soils. In: The Role of Phosphorus in Agriculture. (Eds.: KHASAWNAH, F. E., SAMPLE, E. C. & KAMPRATH, E. J.) 433469. ASA, CSSA, SSSA. Madison, Wisc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kocsárdi, S. , 1971. Mutrágyázási kísérletek Bezosztaja búzafajtákkal dél-alföldi csernozjom talajon. In: Búzatermesztési kísérletek 1960–1970. (Szerk: BAJAI J). 355363. Akad. Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krámer, M. , 1967. NPK –mutrágyahatások vizsgálata oszi búza monokultúrában. In: Trágyázási kísérletek 1955–1964. (Szerk: SARKADI J). 179191. Akad. Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krámer, M. , 1971. Az NPK mutrágyázás hatása a Bezosztaja 1 oszi búza szemtermésére és tápanyagfelvételére tartamkísérletekben. In: Búzatermesztési kísérletek 1960–1970. (Szerk: BAJAI J). 389399. Akad. Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krámer, M. & Pekáry, K., 1962. A mutrágyák hatása gabonafélék tápanyagfelvételére és termésük minoségére csernozjom barna erdotalajon. Agrokémia és Talajtan. 11. 191202.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krámer, M. & Pekáry, K., 1968. Mutrágyahatások oszi búzánál az 1967–68. évi aszályos idojárásban. Magyar Mezogazdaság. 23. (38) 9.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krisztián, J. , 1983. Külszíni lignitbánya meddobányájának hasznosítása szántóföldi növényekkel és szoloültetvénnyel. Melioráció–öntözés és tápanyaggazdálkodás. 1983/1. 1720.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krisztián, J. & Hangyel, L., 1994. Növénytáplálás rekultivációs területeken. Növénytermelés. 43. 417422.

 • Krisztián, J., Holló, S. & Kadlicskó, B., 1988. Periodikus kálium mutrágyázás. Növénytermelés. 37. 259266.

 • Láng, G. , 1978. Foszfortrágyázási tartamkísérletek. Nemzetközi Mezogazdasági. Szemle. 1978/1. 4651.

 • Láng, I. , 1963. A kálium körforgalma a talaj–növény rendszerben. Agrokémia és Talajtan. 12. 175188.

 • Lásztity, B. , 1985. A mutrágyázás hatása az oszi búza szemtermésére és néhány minoségi tulajdonságára. Agrokémia és Talajtan. 34. 397404.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lásztity, B. , 1986. Az MV 8-as oszi búza szemtermésének és néhány minoségi tulajdonságának változása a mutrágyázás függvényében. Növénytermelés. 35. 4550.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lásztity, B. , 1987. A mutrágyázás és a szervesanyag-produkció dinamikája oszi búzanövényben. Növénytermelés. 36. 105116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lásztity, B. , 1991. A feltölto adagú foszfor- és kálium-mutrágyázás utóhatásának vizsgálata karbonátos, gyengén humuszos homoktalajon. Agrokémia és Talajtan. 40. 419430.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Latkovics, GY.-NÉ , 1963. A kukorica trágyázása és tápanyagfelvétele. MTA Agrártud. Oszt. Közlem. 12. 423429.

 • Latkovics, GY.-NÉ & Krámer, M., 1968. Az oszi búza és a kukorica mutrágyázás hatásának vizsgálata tartamkísérletben. (1960–1967) I. Szemterméseredmények. Agrokémia és Talajtan. 17. 189200.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Márton, Á. , 1985a. A különbözo NPK adag és arány, valamint az évjárat és elovetemény hatása a Bezosztaja 1 oszi búza termésére és minoségére. In: Búzatermesztési kísérletek 1970–1980. (Szerk. BAJAI J. & KOLTAY Á). 385394. Akad. Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Márton, Á. , 1985b. A tartós nagyadagú trágyázással indukált relatív tápanyaghiány vagy tápanyagfelesleg hatása a vetésforgóban termesztett Száva oszi búza terméselemeire. In: Búzatermesztési kísérletek 1970–1980. (Szerk: BAJAI J. & KOLTAY Á). 395403. Akad. Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Márton, Á. & Klenczner, I., 1985. Néhány informatív adat a különbözo céllal, különbözo termohelyi viszonyok között végzett búzakísérletekrol. In: Búzatermesztési kísérletek 1970–1980. (Szerk: BAJAI J. & KOLTAY Á). 424431. Akad. Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mártonffy, T. & Pekáry, K., 1978. Az egyedi és összetett mutrágyák, valamint a hiperfoszfát tápanyag hatásának összehasonlítása az Egységes Országos Mutrágyázási Tartamkísérletek keretében. Növénytermelés. 27. 247254.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mém, NAK , 1979. Mutrágyázási irányelvek és a mutrágyázás üzemi számítási módszere. (Szerk.: BUZÁS I. & FEKETE A.) Mezogazd. Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mihályfalvy, I. , 1971. Az öntözés és trágyázás kölcsönhatásának vizsgálata oszi búzával. In: Búzatermesztési kísérletek 1960–1970. (Szerk: BAJAI J). 175184. Akad. Kiadó. Budapest. MIKLAYNÉ

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tüdos, E. , 1986. Szántóföldi kisparcellás mutrágyázási tartamkísérletek értékelése réti csernozjom talajon, kukorica és oszi búza jelzonövénnyel. Szakdolgozat. Debrecen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, I. , 1985. The effect of P fertilizers on wheat yields and the nutrient contents of brown forest soils. In: Proc. 9th World Fertilizer Congress, CIEC. 2. 405409. Goeltze Druck. Göttingen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, I. , 1988. A foszfortrágyázás és P feltöltés hatása a búza és kukorica termésére nyugat- magyarországi barna erdotalajon. In: Kutatási eredmények a gyakorlatnak. Tápanyaggazdálkodás. 57–63. MÉM Agroinform.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, I. & Béres, I., 1984. A növényállomány és a gyomosodás összefüggésének vizsgálata mutrágyázási kísérletben. In: A mezogazdaság kemizálása. 2. 202206. NEVIKI. Veszprém–Keszthely.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, T. , 1998. The role of phosphorus in Hungarian agriculture. In: Codes of Good Agricultural Practice and Balanced Fertilization. (Ed.: FOTYMA, M.) Proc. Int. Symp. CIEC, PFS and Workshops IMPHOS, IPI, Sept. 27–30, 1998, Pulawy, Poland. Bibliotheca Fragmenta Agronomica. 3. 298309.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Németh, T. & Buzás, I., 1991a. Nitrogéntrágyázási tartamkísérletek humuszos homok- és mészlepedékes csernozjom talajon. Agrokémia és Talajtan. 40. 399408.

 • Németh, T. & Buzás, I., 1991b. Kalibrációs N-trágyázási kísérlet oszi káposztarepce jelzonövénnyel. Agrokémia és Talajtan. 40. 409418.

 • Pekáry, K. , 1971. A vetésido, a vetéssuruség és a mutrágyázás hatása néhány oszi búza-fajta termésalakulására. In: Búzatermesztési kísérletek 1960–1970. (Szerk: BAJAI J). 209217. Akad. Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pekáry, K. & Holló, S., 1979. A feltölto P- és K-trágyázás hatása a talajra és a termésre csernozjom barna erdotalajon. Növénytermelés. 28. 163174.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pekáry, K., Pusztai, A. & Kadlicskó, B., 1974. Elozetes adatok a búza, kukorica és lucerna mutrágyázása kérdéséhez Északkelet-Magyarország viszonyai között. Talajtermékenység. 5. 167192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Riehm, H. , 1943. Bestimmung der laktatlöslichen Phosphorsäure in karbonathaltigen Böden. Phosphorsäure. 1. 167178.

 • Sárdi, K. & Németh, T., 1994. Studies on the plant available K-content of different soils at constant moisture. Agrokémia és Talajtan. 42. 183194.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sarkadi, J. , 1963. Trágyázási kísérletek fontosabb eredményei. MTA Agrártud. Oszt. Közlem. 22. 411421.

 • Sarkadi, J. , 1975. A mutrágya-igény becslésének módszerei. Mezogazd. Kiadó. Budapest.

 • Sarkadi, J. & Csathó, P., 1986. A kovasavas adalékanyaggal kevert mutrágyák vizsgálata. Jelentés. MTA TAKI. Budapest.

 • Sarkadi, J. & Kádár, I., 1974. The interaction between phosphorus fertilizer residues and fresh phosphate dressings in a chernozem soil. Agrokémia és Talajtan. 23. Suppl. 93100.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sarkadi, J., Balla A.-NÉ, 1984. Mutrágyázási tartamkísérletek eredményei mezoföldi mészlepedékes csernozjom talajon. I. N-és P-mutrágya hatások az oszi búza-kísérletekben. Agrokémia és Talajtan. 33. 355374.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sarkadi, J., Thamm, F.-NÉ & Pusztai, A., 1987. A talaj P-ellátottságának megítélése a korrigált AL-P segítségével. Melioráció-öntözés és tápanyaggazdálkodás. 6672. Agroinform. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sarkadi, J. et al., 1989. A racionális P-igény becslés továbbfejlesztésére beállított nagyüzemi kísérletek eredményei. Agrokémia és Talajtan. 38. 112115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schüller, H. , 1969. Die CAL-Methode, eine neue Methode zur Bestimmung des pflanzenverfügbaren Phosphates in Böden. Z. Pfl. Ernähr. Bodenkunde. 123. 4863.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stefanovits, P., FILEP, GY. & FÜLEKY, GY., 1999. Talajtan. Mezogazda Kiadó. Budapest.

 • Szemes I. & Kádár I., 1989: Mutrágyázás és meszezés vizsgálata tartamkísérletben. Hungagrochem ’89. 149152.

 • Szemes, I., Lásztity, B. & Mazsolán, I., 1984. Adatok a feltölto PK-mutrágyázás vizsgálatához rozsdabarna erdotalajon. Növénytermelés. 33. 351356.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tatár, P. , 1985. Novosadska Rana 2 oszi búza termeszthetoségének és tápanyagigényének vizsgálata az ország északkeleti részén levo homok, tozeg, öntés és szikes talajokon. In: Búzatermesztési kísérletek 1970–1980. (Szerk: BAJAI J. & KOLTAY Á). 375379. Akad. Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thamm F.-NÉ , 1980. Az AL-P értékek korrigálása néhány talajtulajdonság figyelembevételével. Agrokémia és Talajtan. 29. 473496. ID.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Várallyay GY. , 1950. A mutrágyázást irányító kísérletek és vizsgálatok. Agrokémia. 2. 287302.

 • Várallyay, GY. et al., 1992. New plant nutrition advisory system in Hungary. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 23. 20532073.

 • Várnai, M., Kadlicskó, B. & Krisztián, J., 1985. A vetésváltás hatása az oszi búza termésére agyagbemosódásos barna erdotalajon. In: Búzatermesztési kísérletek 1970–1980. (Szerk: BAJAI J. & KOLTAY Á.) 187191. Akad. Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2023 2 0 0
May 2023 0 0 0
Jun 2023 4 0 0
Jul 2023 6 0 0
Aug 2023 7 0 0
Sep 2023 12 0 0
Oct 2023 0 0 0