View More View Less
 • 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Légszáraz állapotban tárolt talajminták és mintavételi helyeinek 25–27 év elteltével végzett ismételt mintavételezése után vizsgáltuk a Marcal-medencében és a Nyugat-magyarországi-peremvidéken a KCl–EDTA-oldható nehézfémtartalom változását üzemi viszonyok között. A jellemzett időtartam magába foglalja azt az időszakot, amikor viszonylag nagyobb műtrágyaadagokat alkalmaztak az üzemek. A vizsgálat a természetes és a humán eredetű környezeti tényezők együttes, hosszú távú hatása törvényszerűségeinek tanulmányozására irányult.

A vizsgált, döntően barna erdőtalajok által borított régióban a talajok kémhatása az expozíciós idő alatt általában 1 pH-értékkel csökkent, a szervesanyagtartalom viszont nem változott.

Az oldható Cd- és Cr-tartalom a homok mechanikai összetételű területen szignifikánsan csökkent a megfigyelés 26–28 éve alatt, a kötöttebb talajokon nem történt igazolható változás. A homoktalajokon megfigyelt változást a savanyodás hatására fokozódó kilúgozódásnak tulajdonítjuk.

Közlekedési eredetű szennyezést nem tudtunk kimutatni. A szilárd burkolatú közlekedési utak 200 m-es környezetében és az attól nagyobb távolságra mért oldható nehézfémtartalom nem különbözött szignifikánsan.

Nem volt kimutatható összefüggés a talajok oldható nehézfémtartalmának változása és a műtrágyázás hatására változó oldható P- és K-tartalom között.

A vizsgált régióban a talajok oldható Co- és Pb-tartalma szignifikánsan növekedett a megfigyelési idő alatt. A növekedés 70–80 %-ban magyarázható az oldódási és redoxi folyamatok során keletkező könnyen oldható Mn-, Fe- és Altartalommal. Az összefüggésben a meghatározó szerepet a mangán játszotta.

Összességében megállapítható, hogy a vizsgált területen a talajok könnyen oldható nehézfémtartalmának változásait nem külső szennyezés, hanem a talajhasználat által befolyásolt mállási folyamatok és a talajkomponensek közötti átrendeződés okozza.

 • Adriano, D. C., 1992. Biogeochemistry of Trace Metals. Lewis Publishers. Boca Raton–Ann Arbor–London–Tokyo.

 • Ainsworth, C. C. et al., 1994. Cobalt, cadmium, and lead sorption to hydrous iron oxide residence time effect. Soil Sci. Soc. Am. J. 58. 16151623.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Backes, C. A. et al., 1995. Kinetics of cadmium and cobalt desorption from iron and manganese oxides. Soil Sci. Soc. Am. J. 59. 778785.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baghdady, N. H. & Sippola, J., 1984. Extractability of polluting elements Cd, Cr, Ni and Pb of soil with three methods. Acta Agriculturae Scandinavica. 34. 345348.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bibak, A., 1994. Cobalt, copper, and manganese adsorption by aluminium and iron oxides and humic acid. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 25. 32293239.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bibak, A., Gerth, J. & Borggaard, O. K., 1995a. Retention of cobalt by an Oxisol in relation to the content of iron and manganese oxides. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 26. 785798.

 • Bibak, A., Moberg, J. P. & Borggaard, O. K., 1995b. Cobalt retention by Danish Spodosol samples in relation to contents of organic matter and aluminium, iron and manganese oxides. Acta Agriculturae Scandinavica. Section B. Soil and Plant Science. 45. 153158.

 • Borggaard, O. K., 1988. Adsorption of cobalt by soil iron oxides at low solution concentration. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 19. 447459.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Coughlin, B. R. & Stone, A. T., 1995. Nonreversible adsorption of divalent metal ions (MnII, CoII, NiII, CuII, and PbII) onto goethite: effects of acidification, FeII addition, and picolinic acid addition. Environmental Science and Technology. 29. 24452455.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csathó P. , 1994. A környezet nehézfém szennyezettsége és az agrártermelés. MTA TAKI. Budapest.

 • Davies, B. E., Paveley, C. F. & Wixson, B. G., 1993. Use of limestone wastes from metal mining as agricultural lime: potential heavy metal limitations. Soil Use and Management. 9. 4752.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Debreczeni, B. & Debreczeni B-NÉ 1994. Trágyázási kutatások, 1960–1990. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Debreczeni, K. et al., 2000. Effect of increasing fertilizer doses on the soluble P, Cd, Pb, and Cr content of soils. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 31. 18251835.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eick, M. J. et al., 1999. Kinetics of lead adsorption/desorption on goethite: residence time effect. Soil Sci. 164. 2839.

 • Elkhatib, E. A., Elshebiny, G. M. & Mohamed, A. A., 1993. Extractability and availability of lead from calcareous Egyptian soils. Arid Soil Research and Rehabilitation. 7. 113124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Elless, M. P. & Blaylock, M. J., 2000. Amendment optimization to enhance lead extractability from contaminated soils for phytoremediation. International Journal of Phytoremediation. 2. 7589.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ford, R. G., Bertsch, P. M. & Farley, K. J., 1997. Changes in transition and heavy metal partitioning during hydrous iron oxide aging. Environmental Science and Technology. 31. 20282033.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garcia-Miragaya, J., 1984. Levels, chemical fractionation, and solubility of lead in roadside soils of Caracas, Venezuela. Soil Sci. 138. 147152.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyori, Z. et al., 1994. Soil Analyses in the Rothamsted Park Grass Experiment. Agrokémia és Talajtan. 43. 319327.

 • Hooda, P. S., Alloway, B. J. & Naidu, R., 1998. Cadmium and lead sorption behaviour of selected English and Indian soils. Geoderma. 84. 121134.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jokova, M., 1998. Relationship between distribution of manganese and cobalt or lead along depth of some Bulgarian soils. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 4. 3742.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kabata-Pendias, A. & Pendias, H., 1992. Trace Elements in Soils and Plants. 2nd ed. CRC Press. Boca Raton–Ann Arbor–London.

 • Kádár I. , 1991. A talajok és növények nehézfém-tartalmának vizsgálata. Környezet- és Természetvédelmi Kutatások. KTM–MTA TAKI. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kádár I. , 1995. A talaj–növény–állat–ember tápláléklánc szennyezodése kémiai elemekkel Magyarországon. MTA TAKI. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Korte, N. E. et al., 1976. Trace element movement in soil: Influence of soil physical and chemical properties. Soil Sci. 122. 350359.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mckenzie, R. M., 1980. The adsorption of lead and other heavy metals on oxides of manganese and iron. Aust. J. Soil Res. 18. 6173.

 • Mclaren, R. G., Lawson, D. M. & Swift, R. S., 1986. Sorption and desorption of cobalt by soils and soil components. J. Soil Sci. 37. 413426.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moalla, S. N. & Pulford, I. D., 1995. Mobility of metals in Egyptian desert soils subject to inundation by Lake Nasser. Soil Use and Management. 11. 9498.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Molnáros I. , 2000. Vas megyei talajok felveheto mikroelem-készletének tanulmányozása. PhD értekezés. Keszthely.

 • Mota, A. M., Rato, A. B. & Simoes-Goncalves, M. L., 1996. Competition of Al3+ in complexation of humic matter with Pb2+: a comparative study with other ions. Environmental Science and Technology. 30. 19701974.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Phillips, I. R., 1999. Copper, lead, cadmium, and zinc sorption by waterlogged and airdry soil. Journal of Soil Contamination. 8. 343364.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pinszkij, D. L., 1995. Koéfficientü szelektivnoszti i velicsinü makszimal'noj adszorbcii Cd2+ i Pb2+ pocsvami. Pocsvovedenie. 4) 420428.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Singhal, J. P. & Singh, R. P., 1976. A kicserélodési reakciók termodinamikájának tanulmányozása agyagokon. Kobalt kicserélodés Al-montmorilloniton. Agrokémia és Talajtan. 25. 221230.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sváb, J., 1981. Biometriai módszerek a kutatásban. Mezogazdasági Kiadó. Budapest.

 • Szucs M. & Szucs M.-NÉ, 2001. Néhány nyugat-dunántúli talaj könnyen oldható mikroelem- tartalmának hosszú ido alatt bekövetkezett változása. Agrokémia és Talajtan. 50. 285296.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács M. , 1983. Az ólomtartalom változásának vizsgálata az Általér Környezetvédelmi Modellterület néhány talajtípusán. Agrokémia és Talajtan. 32. 510513.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tamás J. , 1992. Potenciálisan toxikus nehézfémkészlet változása szennyvíziszapokkal kezelt talajokban. Kandidátusi értekezés. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Toth, J., Tomas, J. & Lazor, P., 2000. Hodnotenie biopristupnosti kadmia, olova, medi, zinku a chromu v silne kontaminovanej fluvizemi. Acta Fytotechnica et Zootechnica. 3. 2528.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2020 0 0 0
Nov 2020 0 0 0
Dec 2020 0 0 0
Jan 2021 0 0 0
Feb 2021 2 0 0
Mar 2021 4 0 0
Apr 2021 6 0 0