View More View Less
 • 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság-és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár és Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A talajfelszínen a csapadékvízzel elmozduló és algásodást okozó foszfor mérésére, bár számos módszer áll rendelkezésre, értelemszerűen mégis az algatesztek a legalkalmasabbak. Kérdés az, hogy van-e összefüggés a talajtanban használatos kémiai és biológiai módszerekkel mért mobilizálható/hozzáférhető foszfor és az algateszttel nyert BAP (BioAvailable Phosphorus) értékek között? Helyettesíthetők-e a hosszadalmas algatesztek valamely eddig használt eljárással? A kérdés eldöntésére különböző P-tartalmú, 20 talaj- és 3 balatoni mederüledék- mintán végeztünk összehasonlító vizsgálatokat. A minták alapvizsgálati adatait és összes-P koncentrációját az 1. táblázatban foglaltuk össze. Mértük a minták összes-P és ammónium-laktát oldható P-tartalmát (DI GLÉRIA, 1962), a forró vízzel mobilizálható P-koncentrációt (FÜLEKY & CZINKOTA, 1998), valamint a vas-oxid-papírral kimutatható foszfort (SHARPLEY, 1993a). Elvégeztük a Neubauer- és az Aspergillus-tesztet (BALLENEGGER, 1944), az Olsen-féle Pvizsgálatot (OLSEN & DEAN, 1965), továbbá két szervezettel háromféle algatesztet (ÖRDÖG & DOBOLYI, 1997).

Az 1. ábrán a talajminták ammónium-laktáttal (AL), a NaHCO3-tal (Ols.), vas-oxid-papírral (V.ox.) és forró vízzel mobilizálható foszfor koncentrációját mutatjuk be, ill. ugyanezen P formák arányát az összes foszforon belül. A 2. ábra a Neubauer módszerrel (Neub.), a N-mentes (C.-N) és N-tartalmú (C.+N) BG-11 tápoldatban Cylindrospermopsis raciborskii-val, valamint a Scenedesmus subspicatus-szal (Sc.) mérhető hozzáférhető foszfor koncentrációját mutatja, ill. ugyanezen P formák összes foszforon belüli arányát. A 3. ábrán a „C.-N” algateszt és az Aspergillus niger teszt, a 4. ábrán pedig a „C.-N” algateszt és az AL-P eredményeit hasonlítjuk össze.

Az eredményekből megállapítható, hogy az ammónium-laktátos és az Olsenféle módszerrel mért értékek között statisztikailag szoros összefüggés állapítható meg, tehát egymással helyettesíthetők.

A talajtanban használatos kémiai és biológiai módszerekkel mérhető hozzáférhető/mobilizálható foszfor egyike sem mutat statisztikailag igazolható összefüggést az algatesztekkel. Talajtani módszerekkel tehát nem helyettesíthetők az algatesztek, másrészről azoknak a jelen dolgozatban bemutatott módszerei és teszt szervezetei nem alkalmasak a címben jelzett klasszikus talajtani kérdés megválaszolására.

 • Ballenegger R. , 1944. Talajvizsgálati módszerkönyv. Magyar Állami Földtani Intézet. Budapest

 • Boström, B., Persson, G. & Broberg, B., 1988. Bio-availability of different phosphorus forms in freshwater sediments. Hydrobiologia. 170. 133155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chang, S. C. & Jackson, M. L., 1957. Fractionation of soil phosphorus. Soil Science. 84. 133144.

 • De Pinto, J. V., 1982. An experimental apparatus for evaluating kinetics of available phosphorus release from aquatic particulates. Wat. Res. 16. 10651070.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Di Gléria J. 1962. Talaj- és trágyavizsgálati módszerek. Mezogazdasági Kiadó. Budapest.

 • Füleky GY. , 1976. A talaj könnyen oldható P-tartalmának meghatározására használt kivonószerek vizsgálata I. Agrokémia és Talajtan. 25. 271281.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Füleky GY. , 1983. Fontosabb hazai talajtípusok foszforállapota. Agrokémia és Talajtan. 32. 730.

 • Füleky GY. 1999. Tápanyaggazdálkodás. Mezogazda Kiadó Budapest.

 • Füleky, GY. & Czinkota, I., 1998. Hot water extraction of soil nutrient elements. Agrokémia és Talajtan. 47. 115120.

 • Füleky GY. & Thamm F-NÉ, 1979. A jelenleg használt foszforvizsgálati módszerek értékelése különös tekintettel az AL-módszer hazai használhatóságára. In: Az intenzív mutrágyázás hatása a talaj termékenységére. 152172. MTA TAKI. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hegemann, D. A., Johnson, A. H. & Keenan, J. D., 1983. Determination of algaeavailable phosphorus on soil and sediment. A review and analysis. J. Environ. Qual. 12. 1216.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hiltjes, A. H. M. & Lijklema, L., 1980. Fractionation of inorganic phosphates in calcareous sediments. J. Environ. Qual. 92. 491500.

 • Máté F. , 1987. A Balaton meder recens üledékeinek térképezése. Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése 1985. évrol. 367379. MÁFI. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Menon, R. G. et al., 1990. Sorption of phosphorus by the iron-oxid-impregnated filter paper (P soil test) embedded in soil. Plant and Soil. 126. 287294.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MSZ-ISO 10260, 1993. Vízminoség. A biokémiai paraméterek mérése. Az a-klorofillkoncentráció spektrofotometriás meghatározása. Magyar Szabványügyi Hivatal. Budapest

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Olsen, S. R. & Dean, L. A., 1965. Phosphorus. In: Methods of Soil Analysis 2. 123145. American Society of Agronomy Inc. Madison, Wisc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Osztoics A.-NÉ & VARRÓ T., 1986. A talaj izotóposan kicserélheto foszfortartalmának meghatározása. Agrokémia és Talajtan. 35. 255276.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ördög V. , 1981. Adatok a laboratóriumi algatesztelés szabványosításához. Bot. Közlem. 68. 8593.

 • Ördög V. & Dobolyi E., 1997. A BAP meghatározása balatoni üledékben kémiai frakcionálással és bioteszttel. Hidrol. Közl. 77. 57.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sarkadi J. , 1975. A mutrágyaigény becslésének módszerei. Mezogazdasági Kiadó. Budapest.

 • Sarkadi J. , 1986. Az AL-oldható foszfor és kálium meghatározásának pontossága, illetve megbízhatósága. Agrokémia és Talajtan. 35. 249254.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schüller, H., 1969. Die CAL-Methode eine neue Methode zur Bestimmung des Pflanzenverfügbaren Phosphates in Boden. Z. Pflanzenernähr. Bodenk. 123. 4863.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sharpley, A. N., 1993a. Assessing phosphorus bioavailability in agricultural soils and runoff. Fertiliser Research. 36. 259272.

 • Sharpley, A. N., 1993b. An innovative approach to estimate bioavailable phosphorus in agricultural runoff using iron oxide-impregnated paper. J. Environ. Qual. 22. 597601.

 • Skulberg, O., 1964. Algal problems related to the eutrophication of European water supplies, and a bio-assay method to assess fertilizing influences of pollution on inland waters. In: Algae and Man (Ed.: JACKSON, D. F.) 262299. Plenum Press. New York.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szili-Kovács, T. et al., 1997. Application of some biological methods for the indication of the soil environmental quality. Acta Microbiol. Immunol. 44. 100101.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thamm F.-NÉ , 1996. A mutrágyák utóhatására ható tényezok és a P talajbeli átalakulásának modellezése. Agrokémia és Talajtan. 45. 175202.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 144 EUR / 194 USD
Print + online subscription: 160 EUR / 232 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 146 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Publication
Programme
2021 Volume 70
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 7 0 0
Jul 2021 7 0 0
Aug 2021 1 1 2
Sep 2021 1 0 0
Oct 2021 8 0 0
Nov 2021 6 0 0
Dec 2021 0 0 0