View More View Less
 • 1 Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Növénytani és Növényélettani Tanszék 2103 Gödöllő, Páter K. u. l.
 • 2 Szent István Egyetem Vízgazdálkodási és Meliorációs Tanszék Gödöllő
 • 3 Szent István Egyetem Környezetgazdálkodási Tanszék Gödöllő
 • 4 Fővárosi és Pest megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Vizsgáltuk a nagy forgalmú 30-as foútvonal melletti, Gödöllo város belterületén található elszikkasztó terület talajának Pb-tartalmát, ahol az útfelületrol lemosott, esoárkok által összegyujtött és elvezetett, nehézfémekkel terhelt csapadékvíz egy átfolyón keresztül az elszikkasztó területre, ill. a talajba kerül (1. ábra). A talajmintákat 0-10 és 10-20 cm-es mélységbol vettük 1997-ben és 2000-ben. Az átfolyó területén a beton átfolyótól távolodva 1, 5 és 10 m távolságokban vettünk mintákat, távolságonként 3 ismétlésben. Az elszikkasztó területet kvadrátokra osztottuk (5,5 ´ 4,5 m) és mindegyik kvadrátból 5 pontmintát vettünk mindkét talajrétegbol. A kvadrátonként gyujtött 5 pontmintából átlagmintát képeztünk, az értékelésnél az átlagminták eredményeivel számoltunk.  Megállapítottuk, hogy az átfolyási területen a mélyebben fekvo talajréteg Pb-tartalma magasabb. Ez a csapadékviszonyokra és a talajszerkezetre vezetheto vissza. A víz a felso lazább rétegen gyorsan átszivárog, ezáltal a szennyezo anyagok is inkább a mélyebb rétegekben halmozódnak fel. Az 1997-ben és 2000-ben vizsgált távolságokban a talaj Pb-tartalmának változása eltéro tendenciákat mutatott. A különbség szintén a csapadékviszonyokkal magyarázható. Ezt a feltevést igazolja az is, hogy a 2000-ben mért értékek mindkét vizsgált mélységben alacsonyabbak az 1997-es értékeknél, valamint az elszikkasztó medence egész területén jóval nagyobb Pb-tartalmat mértünk, mint az átfolyó melletti területen. Az elszikkasztó terület talajának Pb-tartalma 1997 és 2000 között statisztikailag igazolhatóan növekedett. A 0-10 cm-es talajrétegben 1997-ben, ill. 2000-ben az átlagos Pb-tartalom 53,4, ill. 66,53 mg kg-1, a szórás 6,31, ill. 10,02 volt. (P < 0,01). A mélyebben fekvo (10-20 cm) talajréteg átlagos Pb-tartalma 1997-ben, ill. 2000-ben 41,4, ill. 51,23 mg kg-1 (szórás 7,78, ill. 6,84) volt (P < 0,01). Mindkét vizsgálati évben azt tapasztaltuk, hogy a felszín közeli talajrétegben szignifikánsan magasabb az Pb-tartalom, mint a 10-20 cm-es talajrétegben (1997-ben P < 0,001, 2000-ben P < 0,01).  Több szerzo szerint az átlagosnak tekintett talajra vonatkozó értéktartományokat az általunk mért értékek esetenként jelentosen meghaladják, de mindenütt a határértékek alatt maradnak (xi < 100 mg kg-1). 1996-tól hazánkban a 95-ös oktánszámú motorbenzint Pb-mentes formában értékesítik, 1999-ben pedig betiltották az ólmozott üzemanyagok használatát, s ezzel jelentosen csökkent a környezetbe jutó Pb-mennyiség. Ennek hatása a vizsgált területen azonban még nem érzodött. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy az út menti, ólommal túlterhelt talajokból a csapadékvízzel továbbra is szállítódhat toxikus ólom akár távolabb eso területekre is.

 • Köles P., 1996. Az útfelületrol lefolyó viz nehézfém-tartalma. Hidr. Közlöny. 5. 283--288.

  'Az útfelületrol lefolyó viz nehézfém-tartalma. Hidr. ' () 5 Közlöny. : 283 -288.

 • Van de Velde, K. et al., 2000. Changes in the occurrence of silver, gold, platinum, palladium and rhodium in Mont Blanc ice and snow since the 18th century. Atmospheric Environmental. 34. 3117--3127.

  'Changes in the occurrence of silver, gold, platinum, palladium and rhodium in Mont Blanc ice and snow since the 18th century. ' () 34 Atmospheric Environmental. : 3117 -3127.

  • Search Google Scholar
 • Csathó P., 1994. A környezet nehézfém szennyezettsége és as agrártermelés. Szakirodalmi szemle. MTA TAKI. Budapest.

  A környezet nehézfém szennyezettsége és as agrártermelés. Szakirodalmi szemle , ().

  • Search Google Scholar
 • Pais, I., 1991. Criteria of essenciality, beneficiality and toxicity. What is too little and too much? In: Cycling of Nutritive Elements in Geo- and Biosphere. Proc. IGBP. Budapest. 59--77.

  Cycling of Nutritive Elements in Geo- and Biosphere , () 59 -77.

 • Purves, D., 1985. Trace Elements Contamination of the Enviroment. Fundamental Aspects of Pollution Control and Environmental Scince 7. Elsevier. Amsterdam.

  Trace Elements Contamination of the Enviroment. Fundamental Aspects of Pollution Control and Environmental Scince 7 , ().

  • Search Google Scholar
 • Kloke, A., 1980. Orientierungsdaten für tolerierbare Gesamtgehalte einiger Elemente in Kulturböden. Mitt. VDLUFA. 1. 9--11.

  'Orientierungsdaten für tolerierbare Gesamtgehalte einiger Elemente in Kulturböden. Mitt. ' () 1 VDLUFA. : 9 -11.

  • Search Google Scholar
 • Adriano, D. C., 1986. Trace Elements in the Terrestrial Environment Springer Verlag, New York—Berlin—Heidelberg—Tokyo.

  Trace Elements in the Terrestrial Environment , ().

 • Alloway, B. J., 1997. The mobilisation of trace elements in soils. In: Contaminated Soils. 3rd Int. Conf. on the Biogeochemis try of Trace Elements. (Ed.: Prost, R.) 133--145. INRA. Paris.

  Contaminated Soils. 3rd Int. Conf. on the Biogeochemis try of Trace Elements , () 133 -145.

  • Search Google Scholar
 • Bogo, H. et al., 2001. Traffic pollution in a downtown site of Buenos Aires City. Atmospheric Environmental. 35. 1717--1727.

  'Traffic pollution in a downtown site of Buenos Aires City. ' () 35 Atmospheric Environmental. : 1717 -1727.

  • Search Google Scholar
 • Bowen, H. J. M., 1979. Environmental Chemistry of the Elements. Acad. Press. New York.

  Environmental Chemistry of the Elements , ().

 • Candelone, J. P. et al., 1996. Seasonal variations in heavy metals concentrations in present day Greenland snow. Science of the Total Environment. 193. 101--110.

  'Seasonal variations in heavy metals concentrations in present day Greenland snow. ' () 193 Science of the Total Environment. : 101 -110.

  • Search Google Scholar
 • Colvile, R. N. et al., 2001. The transport sector as a source of air pollution. Atmospheric Environmental. 35. 1537--1565.

  'The transport sector as a source of air pollution. ' () 35 Atmospheric Environmental. : 1537 -1565.

  • Search Google Scholar
 • Gratani, L., Taglioni, S. & Grescente, M. F., 1992. The accumulation of lead in agricultural soil and vegetation along a highway. Chemosphere. 24. 941--949.

  'The accumulation of lead in agricultural soil and vegetation along a highway. ' () 24 Chemosphere. : 941 -949.

  • Search Google Scholar
 • Harrison, R. M. & Johnston, W. R., 1985. The budget of lead, copper and cadmium for a major highway. Science of the Total Environment. 46. 137--145.

  'The budget of lead, copper and cadmium for a major highway. ' () 46 Science of the Total Environment. : 137 -145.

  • Search Google Scholar
 • Kádár I., 1991. A talajok és növények nehézfémt artalmának vizsgálata. KTM—MTA TAKI. Budapest.

  A talajok és növények nehézfémt artalmának vizsgálata , ().

 • Kádár I., 1993. Adatok a közlekedés, település és az ipar által okozott talajszennyezés megítéléséhez. Országos Környezetvédelmi Konferencia. 1. 144--149.

  'Adatok a közlekedés, település és az ipar által okozott talajszennyezés megítéléséhez. ' () 1 Országos Környezetvédelmi Konferencia. : 144 -149.

  • Search Google Scholar
 • Kádár I., 1995. A talaj—növény—állat—ember tápláléklánc szennyezodése kémiai elemekkel Magyarországon. KTM—MTA TAKI. Budapest.

  A talaj-növény-állat-ember tápláléklánc szennyezodése kémiai elemekkel Magyarországon , ().

  • Search Google Scholar
 • Várallyay, GY., 1996. Soil pollution management in Hungary. In: Remediation of Soil and Groundwater, Opportunities in Eastern Europe. (Eds.: McBeam, E. A., Balek, J. & Clegg, B.) NATO ASI Series, 2. Environment. 17. Part II. II./5, 87--112. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-- Boston-- London.

  Remediation of Soil and Groundwater, Opportunities in Eastern Europe , () 87 -112.

 • Michelberger, P., 1992. The effects of transportation on the environment, Opening comments. In: Proc. Int. Symp. Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, `A Forum for Technology Transfer, Budapest, 1992.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 0 0 0
Dec 2020 1 0 0
Jan 2021 1 0 0
Feb 2021 0 0 0
Mar 2021 0 0 0
Apr 2021 0 0 0
May 2021 0 0 0