Author:
Tamás Levente Turán MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.

Search for other papers by Tamás Levente Turán in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A P-Zn kölcsönhatások vizsgálata az 1930-as évektol indult, amikor növény- és talajvizsgálatok alapján arra következtettek, hogy e két elem egymás növényi felvételét befolyásolja. A P-trágyák egyre elterjedtebb alkalmazásával megjeleno P-indukálta Zn-hiány gyakori jelenséggé vált a XX. század második felében. A Zn-hiány, és az emiatt fellépo élettani zavarok okaiként több lehetséges változatot is megemlítenek a kutatók. Általános az a vélemény, hogy a P-trágyázással kiváltott Zn-hiány nem a foszfátok általi közvetlen Zn-kicsapódás következménye, hanem növényfiziológiai alapú.  A növényben végbemeno folyamatok megítélése azonban eltéro. Egyesek a talaj nagy CaCO3-tartalmát teszik felelossé a mérsékelt Zn-felvételért és növénybeni szállítódásért, mások a Zn-hiányos szövetekben kialakult nagy Fe-tartalomban látják az élettani zavarok okát. A harmadik vélemény szerint a Zn-hiány következtében egy, a hajtásban jelenlévo, a gyökerek P-felvételét és a P-transzportot szabályozó visszacsatolási mechanizmus károsodik, melynek eredményeképpen toxikus mértékben halmozódik fel a foszfor a levelekben a gyökér felé irányuló visszaszállítódás lecsökkenése, esetleg elmaradása miatt. A vizsgálatok egységesen következtettek azonban arra, hogy a P/Zn arány eltolódásának és a gyökér, valamint a levelek erosen eltéro P- és Zn-tartalmának az oka, hogy a Zn-hiány által kiváltott rendellenesség következtében a gyökérbol a levelek irányába zajló Zn-szállítódás lecsökken, a P-szállítódás pedig megno.  Magyarországon elsoként a gyümölcstermesztok körében vált ismertté a Zn-hiány fogalma. A P-trágyázás és meszezés Zn-felvételre gyakorolt hatásairól azonban a kertészek is csak a 1970-es évek elején tesznek említést, csakúgy, mint a szántóföldi kultúrákkal foglalkozó kutatók. A vizsgálatok sok tekintetben hasonló eredményre vezettek mint külföldi kollegáiké, de pl. a P-mutrágyázásra bekövetkezett Fe-tartalom változásában a megállapítások eltéroek.  Látható tehát, hogy a P-Zn kölcsönhatás kérdése nem tisztázott, számos egymásnak ellentmondó közlés található a nemzetközi irodalomban. Míg az 50-60-as években rendszeresen jelentek meg cikkek a témából, az utóbbi 10-15 évben már csak néhány szerzo foglalkozott vele keveset publikálva. További elemzésre szorul, hogy az említett hazai kísérletekben milyen gyakorisággal erosödhet a PxZn kölcsönhatás, milyen az idojárási tényezok befolyásoló szerepe és hogyan hatnak mindezek a hozamokra.

 • Alben A. O., Cole, J. R. & Lewis R. D., 1932. Chemical treatment of pesan rosette. Phy topathology. 22. 595--601.

  'Chemical treatment of pesan rosette. ' () 22 Phy topathology. : 595 -601 .

 • Bhadrachalam, A., 1969. Some factors affecting the availability of zinc in rice soils. M. Sc. Thesis, University of Philippines, College of Agriculture.

 • Bown, L. C., Viets, F. G. Jr. & Crawford, C. L., 1954. Effect of phosphate fertilizers on zinc nutrition of field beans. Soil Sci. 78. 1--7.

  'Effect of phosphate fertilizers on zinc nutrition of field beans. ' () 78 Soil Sci. : 1 -7 .

  • Search Google Scholar
 • Cakmak, I. & Marschner, H., 1986. Mechanism of phoshorus-induced zinc deficiency in cotton. I. Zinc deficiency enhanced uptake rate of phosphorus. Physiol. Plantan. 68. 483--490.

  'Mechanism of phoshorus-induced zinc deficiency in cotton. I. Zinc deficiency enhanced uptake rate of phosphorus. Physiol. ' () 68 Plantan. : 483 -490 .

  • Search Google Scholar
 • Chatterjee, A. K., Mandal, L. N. & Haldar, M., 1982. Interaction of zinc and phosphorus in relation to micronutrient nutrition of rice plant at two different growth stages. Z. Pflanzenern. Bodenk. 145. 460--469.

  'Interaction of zinc and phosphorus in relation to micronutrient nutrition of rice plant at two different growth stage ' () 145 Z. Pflanzenern. Bodenk. : 460 -469 .

  • Search Google Scholar
 • Csathó P., 2002. Zn-hexaminos levéltrágyázás a kukorica P-indukálta Zn-hiányának leküzdésére. Agrofórum. 13. (12) 20--21.

  'Zn-hexaminos levéltrágyázás a kukorica P-indukálta Zn-hiányának leküzdésére. ' () 13 Agrofórum. : 20 -21 .

  • Search Google Scholar
 • Csathó, P. & Kádár, I., 1989. P—Zn interaction studies on maize (Zea mays L.) monoculture. In: Proc. 6th Int. Trace Element Symp. Vol. 2. 630--637. Leipzig--Jena, Germany.

  Proc. 6th Int. Trace Element Symp. , () 630 -637 .

 • Csathó, P. & Lásztity, B., 1994. The effect of long-term P application on the yield of mailze (Zea mays L.) on a calcareus chernozem soil. Acta Agron. Hung. 43. 297--304.

  'The effect of long-term P application on the yield of mailze ( ' () 43 Zea mays : 297 -304 .

  • Search Google Scholar
 • Csathó P., Kádár I. & Sarkadi J., 1989. A kukorica mutrágyázása meszes csernozjom talajon. Növénytermelés. 38. 69--75.

  'A kukorica mutrágyázása meszes csernozjom talajon. ' () 38 Növénytermelés. : 69 -75 .

  • Search Google Scholar
 • Jamison, V. C., 1944. The effect of particle size of copper and zinc source materials and of excessive phosphates upon the solubility of copper and zinc in Norfolk fine sand. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 8. 323--326.

  'The effect of particle size of copper and zinc source materials and of excessive phosphates upon the solubility of copper and zinc in Norfolk fine sand ' () 8 Soil Sci. Soc. Amer. Proc. : 323 -326 .

  • Search Google Scholar
 • Javillier, M., 1912. Influence du zinc sur la consommation par l' Aspergillus niger de ses aliments hydrocarbonés, azotés et minéraux. Compt. Rend. 155. 190--193.

  'Influence du zinc sur la consommation par l' Aspergillus niger de ses aliments hydrocarbonés, azotés et minéraux ' () 155 Compt. Rend. : 190 -193 .

  • Search Google Scholar
 • Kádár I., 1979. Földmuvelésünk N-, P- és K-mérlege. Agrokémia és Talajtan. 28. 527--545.

  'Földmuvelésünk N-, P- és K-mérlege. ' () 28 Agrokémia és Talajtan. : 527 -545 .

  • Search Google Scholar
 • Kádár I., 1987. A kukorica ásványi tápanyagellátása. Növénytermelés. 36. 57--65.

  'A kukorica ásványi tápanyagellátása. ' () 36 Növénytermelés. : 57 -65 .

 • Kádár I., 2002. Levéltrágyáazás jelentosége és szerepe a növénytáplálásban. Agrofórum. 13. (12) 7--10.

  'Levéltrágyáazás jelentosége és szerepe a növénytáplálásban. ' () 13 Agrofórum. : 7 -10 .

  • Search Google Scholar
 • Kádár I., 2003. Mutrágyázás hatása a silókukorica termésére karbonátos csernozjom talajon. (Kézirat) MTA TAKI. Budapest.

  Mutrágyázás hatása a silókukorica termésére karbonátos csernozjom talajon. (Kézirat) , ().

  • Search Google Scholar
 • Kádár I. & Csathó P., 2002. A PxZn kölcsönhatás vizsgálata kukorica monokultúrában. In: XVI. Országos Környezetvédelmi Konferencia. 161--169. Siófok.

 • Kádár I. & Elek É., 1977. Mutrágyázás hatása a kukorica makro-és mikroelem felvételére. In: A mezogazdaság kemizálása. Ankét. 71--81. NEVIKI-KAE. Veszprém.

  A mezogazdaság kemizálása. Ankét , () 71 -81 .

 • Kádár I. & Lásztity B., 1979. A feltölto PK-mtrágyázás lehetoségének vizsgálata néhány magyarországi talajon. Agrokémia és Talajtan. 28. 123--143.

  'A feltölto PK-mtrágyázás lehetoségének vizsgálata néhány magyarországi talajon. ' () 28 Agrokémia és Talajtan. : 123 -143 .

  • Search Google Scholar
 • Kádár I., Lásztity B. & Simon L., 1981. Az üzemi talaj- és növényvizsgálati eredmények értelmezése és felhasználása mezoföldi csernozjom talajon. Agrokémia és Talajtan. 30. 65--78.

  'Az üzemi talaj- és növényvizsgálati eredmények értelmezése és felhasználása mezoföldi csernozjom talajon. ' () 30 Agrokémia és Talajtan. : 65 -78 .

  • Search Google Scholar
 • Kádár I. & Pusztai A., 1982. Az NPK túltrágyázás hatása a 6 leveles kukorica makro- és mikroelem tartalmára II. Növénytermelés. 31. 523--532.

  'Az NPK túltrágyázás hatása a 6 leveles kukorica makro- és mikroelem tartalmára II. ' () 31 Növénytermelés. : 523 -532 .

  • Search Google Scholar
 • Kádár, I. & Shalaby, M. H., 1984. Interaction between P and Zn fertilizers in a calcareous chernozem soil. In: Proc. CIEC 9th World Fertilizer Congress, Budapest (Eds.: Welte, E. & Szabolcs, I.) Vol. 3. 124--128. Goeltze Druck, Goettingen.

  Proc. CIEC 9th World Fertilizer Congress, Budapest , () 124 -128 .

 • Kádár I. & Shalaby, M. H., 1986. A P és Zn trágyázás közötti összefüggések vizsgálata meszes csernozjom talajon. Növénytermelés. 35. 419--425.

  'A P és Zn trágyázás közötti összefüggések vizsgálata meszes csernozjom talajon. ' () 35 Növénytermelés. : 419 -425 .

  • Search Google Scholar
 • Kádár I. & Turán T., 2002. P—Zn kölcsönhatás mészlepedékes csernozjom talajon. Növénytermelés. 35. 419--425.

  'P-Zn kölcsönhatás mészlepedékes csernozjom talajon. ' () 35 Növénytermelés. : 419 -425 .

  • Search Google Scholar
 • Kádár I. & Turán T., 2002. P—Zn kölcsönhatás mészlepedékes csernozjom talajon kukorica monokulturában. Agrokémia és Talajtan. 51. 381--394.

  'P-Zn kölcsönhatás mészlepedékes csernozjom talajon kukorica monokulturában. ' () 51 Agrokémia és Talajtan. : 381 -394 .

  • Search Google Scholar
 • Labanauskas, C. K., Embleton, T. W. & Jones, W. W., 1958. Deficiencies of Micronutrients. Calif. Agric. 12. (10) (University of California, Riverside)

  'Deficiencies of Micronutrients. ' () 12 Calif. Agric. .

 • Liebig, J. von, 1876. Kémia alkalmazása a mezogazdaságban és a növényélettanban. (Szerk.: Kádár I.) MTA TAKI. Budapest. 1996.

  Kémia alkalmazása a mezogazdaságban és a növényélettanban , ().

 • Marschner, H. & Cakmak, I., 1986. Mechanizm of phosp horus-induced zinc deficiency in cotton. II. Evidence for impaired shoot control of phosphorus uptake and translocation under zinc deficiency. Physiologia Plantanarum. 68. 491--496.

  'Mechanizm of phosp horus-induced zinc deficiency in cotton. II. Evidence for impaired shoot control of phosphorus uptake and translocation under zinc deficiency. ' () 68 Physiologia Plantanarum. : 491 -496 .

  • Search Google Scholar
 • MÉM NAK, 1979. Mutrágyázási irányelvek és üzemi számímítási módszer. MÉM NAK. budapest.

  Mutrágyázási irányelvek és üzemi számímítási módszer , ().

 • Mohácsy M., 1959. Gyümölcstermesztés a házi és háztáji kertben. Mezogazd. Kiadó. Budapest.

  Gyümölcstermesztés a házi és háztáji kertben , ().

 • Naumov, V. D., Tarasov, V. M. & Naumova, L. M., 1984. Injury to apple orchards by rosette disease as function of the level of ordinary zinc and phosphorus in chernozems. Soviet Agricultural Sciences, No. 10. 39--41.

 • Papp J., 1974. A gyümölcsösök tápanyagellátása. In: A gyümölcstermesztés alapjai. (Szerk.: Gyuró F.) 435--441. Mezogazdasági Kiadó. Budapest.

  A gyümölcstermesztés alapjai , () 435 -441 .

 • Pauli, A. W. et al., 1968. Zinc uptake and translocation as influenced by phosphorus and calcium carbonate. Agronomy Journal. 60. 394--396.

  'Zinc uptake and translocation as influenced by phosphorus and calcium carbonate. ' () 60 Agronomy Journal. : 394 -396 .

  • Search Google Scholar
 • Ragab, S. M., 1980. Phosphorus effects on zinc translocation in maize. Commun. Soil Sci. Plant Analysis. 11. 1105--1127.

  'Phosphorus effects on zinc translocation in maize. Commun. Soil Sci. ' () 11 Plant Analysis. : 1105 -1127 .

  • Search Google Scholar
 • Rajagopal, V. & Mehta, B., 1971. Effect of zinc and phosphorus application on the response and chemical composition of hybrid maize grown on „torana” soil. Indian J. Agric. Sciences. 41. 156--166.

  'Effect of zinc and phosphorus application on the response and chemical composition of hybrid maize grown on „torana” soil. Indian J. Agric. ' () 41 Sciences. : 156 -166 .

  • Search Google Scholar
 • Rázó I., 1898. A szuperfoszfát termésfokozó hatásának kipróbálása az oszi gabonafélék alá. Kísérletügyi Közlemények. I. (1) 93--119. Földmuvelésügyi Magyar Királyi Ministerium Mezogazdasági Kísérletügyi Központi Bizottsága. Budapest.

  'A szuperfoszfát termésfokozó hatásának kipróbálása az oszi gabonafélék alá. ' () I Kísérletügyi Közlemények. : 93 -119 .

  • Search Google Scholar
 • Shalaby, M. H. & Kádár I., 1984. A P és Zn trágyázás közötti kölcsönhatások vizsgálata meszes homoktalajon. Agrokémia és Talajtan. 33. 261--267.

  'A P és Zn trágyázás közötti kölcsönhatások vizsgálata meszes homoktalajon. ' () 33 Agrokémia és Talajtan. : 261 -267 .

  • Search Google Scholar
 • Shulka, U. C. & Morris, H. D., 1967. Relative efficiency of several zinc sources for corn (Zea mays L.). Agronomy Journal. 59. 200--202.

  'Relative efficiency of several zinc sources for corn ( ' () 59 Zea mays : 200 -202 .

  • Search Google Scholar
 • Sommer, A. L. & Lipmann, C. B., 1926. Evidence on the indispensable nature of zinc and boron for higher green plants. Plant Physiol. 1. 231--249.

  'Evidence on the indispensable nature of zinc and boron for higher green plants. ' () 1 Plant Physiol. : 231 -249 .

  • Search Google Scholar
 • Staker, E. V., 1942. Progress report on the control of zinc toxicity in peat soils. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 7. 387--392.

  'Progress report on the control of zinc toxicity in peat soils. Soil Sci. Soc. Amer. ' () 7 Proc. : 387 -392 .

  • Search Google Scholar
 • Stukenholz, D. D., 1965. Zinc-phosphorus relationships in corn: The influence of temperature incubation and applied nitrogen, phosphorus and zinc. Diss. Abstr. 25.

 • Thorne, W., 1957. Zinc deficiency and its control. Advances in Agronomy. 9. 31--65.

  'Zinc deficiency and its control. ' () 9 Advances in Agronomy. : 31 -65 .

 • Thorne, D. W. & Wann, F. B., 1950. Nutrient Deficiencies in Utah Orchard. Utah Agr. Expt. Bull. 338.

 • Ward, R. C. et al., 1963. Factors for poor response of corn and grain sorghum to phophorus fertilization. III. Effects of soil compaction, moisture level and other properties on P-Zn relations. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 27. 326--330.

  'Factors for poor response of corn and grain sorghum to phophorus fertilization. III. Effects of soil compaction, moisture level and other properties on P-Zn relations. Soil Sci. Soc. Amer. ' () 27 Proc. : 326 -330 .

  • Search Google Scholar
 • Warnock, R. E., 1970. Micronutrient uptake and mobility within corn plants (Zea mays L.) in relations. to phosphorus-induced zinc deficiency. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 34. 765--769.

  'Micronutrient uptake and mobility within corn plants ( ' () 34 Zea mays : 765 -769 .

  • Search Google Scholar
 • West, E. S., 1938. Zinc-cured mottle leaf in citrus induced by excess phosphate. J. Council Sci. Ind. Research. 11. 182--184.

  'Zinc-cured mottle leaf in citrus induced by excess phosphate. ' () 11 J. Council Sci. Ind. Research. : 182 -184 .

  • Search Google Scholar
 • Elek É. & Kádár I., 1975. A foszformutrágyázás hatása a makro- és mikrotápanyagok felvételére. In: A mezogazdaság kemizálása VI. Ankét. Keszthely. 89--93. NEVIKI. Veszprém.

  A mezogazdaság kemizálása VI. Ankét. Keszthely , () 89 -93 .

 • Haldar, M. & Mandal, L. N., 1981. Effect of phosphorus and zine on the growth and phosphorus, zinc, copper, iron and manganese nutrition of rice. Plant and Soil. 59. 415--426.

  'Effect of phosphorus and zine on the growth and phosphorus, zinc, copper, iron and manganese nutrition of rice. ' () 59 Plant and Soil. : 415 -426 .

  • Search Google Scholar
 • Husz B., 1941. A beteg növény és gyógyítása. Kir. Magyar Természetud. Társulat. Budapest.

  A beteg növény és gyógyítása , ().

 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2023 0 0 0
May 2023 0 0 0
Jun 2023 2 0 0
Jul 2023 1 0 0
Aug 2023 5 0 0
Sep 2023 2 0 0
Oct 2023 0 0 0