View More View Less
 • 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Talajtani és Vízgazdálkodási Tanszék 9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi út 4.
 • 2 Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A talaj tápanyagmérlegek 1970-es évek elején bekövetkezett pozitívvá válása óta talajainkban a mérlegszámítások szerint átlagosan mintegy 800 kg P2O5- és kb. ugyanannyi K2O-mutrágya hatóanyagtöbblet halmozódott fel egy hektár mezogazdasági területre számítva. Az ország eltéro adottságú pontjain beállított mutrágyázási tartamkísérletek alapján fajlagos feltöltési mutatók számíthatók. Ezek alapján becsülheto, hogy a talajban maradó mutrágya-hatóanyag mennyiség várhatóan milyen mértéku oldható P- és K-növekedést kell, hogy eredményezzen. Az 1970-es évek elején mintavételezett üzemi táblákon - 26-31 év elteltével mintegy 250 mintavételi nyomvonalat ismételten felkeresve - mintát vettünk és a vizsgálati adatokat az elso mintavételezés óta légszáraz állapotban megorzött minták újravizsgálata során nyert adatokhoz hasonlítottuk. A légszáraz állapotban tárolt minták újravizsgálata azt is bizonyította, hogy a tárolás alatt a mintákban az oldható P- és K-tartalom nem változott szignifikánsan. Az expozíciós ido alatt az üzemi táblákon a feltalajban az AL-oldható P2O5-tartalom átlagosan 60-80 mg/kg, az AL-oldható K2O-tartalom pedig 65 mg/kg értékkel növekedett. Üzemenként az eredmények jelentos szórást mutattak. Az oldható P- és K-tartalom növekedés mutrágyázási tartamkísérletek fajlagos feltöltési mutatóival való összevetése azt mutatta, hogy foszfor esetében a számított és mért értékek nem térnek el lényegesen. Az üzemi területek oldható K-tartalmainak növekedése azonban lényegesen, többszörösen nagyobbnak bizonyult, mint az a mérlegek alapján indokolt lenne. A jelenség magyarázatát abban látjuk, hogy a kálium körforgalmában fontos szerepet betölto növényi maradványok nagyobb mértékben kerültek vissza a talajba, mint ahogy azt a mérleg számításánál figyelembe vettük. Az 1970 körül vett feltalaj- és altalajminták oldható P- és K-tartalmi különbsége alapján becsült biológiai felhalmozódás, a barna erdotalajok kicsi K-felhalmozódása kivételével, hasonló nagyságrendu, mint a mutrágyázás hatására végbement növekedés. A mutrágyázás hatására a szántott réteg alatt kismértéku oldható P- és K-növekedés 35-40 cm-ig volt megfigyelheto.

 • Badran, N., Khalil, M. E. A. & El-Emam, M. A. A., 2000. Availability of N, P and K in sandy and clayey soils as affected by the addition of organic materials. Egyptian Journal of Soil Science. 40. 265--283.

  'Availability of N, P and K in sandy and clayey soils as affected by the addition of organic materials. ' () 40 Egyptian Journal of Soil Science. : 265 -283.

  • Search Google Scholar
 • Cserni I., 1983. A talaj AL-oldható foszfortartalmának alakulása évenkénti és feltölto mutrágyázás esetén lepelhomoktalajon. Agrokémia és Talajtan. 32. 97--119.

  'A talaj AL-oldható foszfortartalmának alakulása évenkénti és feltölto mutrágyázás esetén lepelhomoktalajon. ' () 32 Agrokémia és Talajtan. : 97 -119.

  • Search Google Scholar
 • Debreczeni B. & Debreczeni B.-Né (szerk.), 1994. Trágyázási kutatások 1960--1999. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Trágyázási kutatások 1960-1999 , ().

 • Füleky Gy. & Debreczeni B., 1991. Tápelem-felhalmozódások 17 éves kukorica monokultúra talajában. Agrokémia és talajtan. 40. 119--130.

  'Tápelem-felhalmozódások 17 éves kukorica monokultúra talajában. ' () 40 Agrokémia és talajtan. : 119 -130.

  • Search Google Scholar
 • Kádár I., 1992. A növénytáplálás alapelvei és módszerei. MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete. Budapest.

  A növénytáplálás alapelvei és módszerei , ().

 • Kádár I. & Szemes I., 1994. A nyírlugosi tartamkís érlet 30 éve. MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete. Budapest.

  A nyírlugosi tartamkís érlet 30 éve , ().

 • Kádár I., Csathó P. & Sarkadi J., 1984. A szuperfoszfát tartamhatásának vizsgálata oszibúza-monokultúrákban. I. Talajvizsgálati és szemtermés-eredmények. Agrokémia és Talajtan. 33. 375--390.

  'A szuperfoszfát tartamhatásának vizsgálata oszibúza-monokultúrákban. I. Talajvizsgálati és szemtermés-eredmények. ' () 33 Agrokémia és Talajtan. : 375 -390.

  • Search Google Scholar
 • Khamis, M. A., 2000. Evaluation of poultry manure and rice straw as source of potassium for potato in sandy loam soil. Egyptian Journal of Soil Science. 40. 437--452.

  'Evaluation of poultry manure and rice straw as source of potassium for potato in sandy loam soil. ' () 40 Egyptian Journal of Soil Science. : 437 -452.

  • Search Google Scholar
 • Kjarblane, H. A., 1981. Izmenenie foszfatnogo rezsima pocsv Észtonszkoj SZSZR priszisztematicseszkom vneszenii udobrenij. Agrohimija. 1. 19--25.

  'Izmenenie foszfatnogo rezsima pocsv Észtonszkoj SZSZR priszisztematicseszkom vneszenii udobrenij. ' () 1 Agrohimija. : 19 -25.

  • Search Google Scholar
 • Mazsvila, I. P. & Adomajtisz, T. I., 1983. Agrohimicseszkoe obszledovanie i izmenenie szoderzsanija podvizsnogo P2O5 i K2O v pocsvah Litovszkoj SZSZR. Himija v szel'szkom hozjajsztve. 21. (6) 14--17.

  'Agrohimicseszkoe obszledovanie i izmenenie szoderzsanija podvizsnogo P2O5 i K2O v pocsvah Litovszkoj SZSZR. ' () 21 Himija v szel'szkom hozjajsztve. : 14 -17.

  • Search Google Scholar
 • MÉM NAK, 1978. A TVG tápanyagvizsgáló laboratórium módszerfüzete. MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ. Budapest.

  A TVG tápanyagvizsgáló laboratórium módszerfüzete , ().

 • Pogorelov, J. G., 1970. Kalijnüj rezsim vüscselocsennogo csernozema Krasznodarszkogo kraja. Trudü Kubanszkogo Szel'szkohozjajsztvennogo Insztituta (Szbornik rabot Fakul'teta Agrohimii i Pocsvovedenija). Krasznodarszkoe Knizsnoe Iszdatel'sztvo. 20. (48) 20--26.

  'Kalijnüj rezsim vüscselocsennogo csernozema Krasznodarszkogo kraja. Trudü Kubanszkogo Szel'szkohozjajsztvennogo Insztituta (Szbornik rabot Fakul'teta Agrohimii i Pocsvovedenija). ' () 20 Krasznodarszkoe Knizsnoe Iszdatel'sztvo. : 20 -26.

  • Search Google Scholar
 • Roppongi, K., 1993. Residual effects of rice straw compost after continuous application to upland alluvial soil. Japanese Journal of Soil Science and Plant Nutrition. 64. 417--422.

  'Residual effects of rice straw compost after continuous application to upland alluvial soil. ' () 64 Japanese Journal of Soil Science and Plant Nutrition. : 417 -422.

  • Search Google Scholar
 • Sarkadi J., 1975. A mutrágyaigény becslésének módszerei. Mezogazdasági Kiadó. Budapest.

  A mutrágyaigény becslésének módszerei , ().

 • Területi statisztikai évkönyv, 1975. Központi Statistikai Hivatal. Budapest.

 • Területi statisztikai évkönyv, 1980. Központi Statistikai Hivatal. Budapest.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2020 0 0 0
Nov 2020 2 0 0
Dec 2020 2 0 0
Jan 2021 0 0 0
Feb 2021 4 0 0
Mar 2021 0 0 0
Apr 2021 0 0 0