View More View Less
 • 1 Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 9.
 • | 2 Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság Szeged
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A Duna-Tisza közére jellemzo meszes réti talajon beállított trágyázási tartamkísérletünk növekvo P-ellátottságú (123, 138, 158 és 185 mg P2O5/kg) parcelláin 4 éven át vizsgáltuk a talaj növekvo AL-oldható P-tartalmának és a P-trágyázás (70 kg P2O5/ha) hatását - külön-külön és együttesen -  a búza szemtermésére és terméskomponenseire. A tartamkísérlet e ciklusában a növények sorrendje a következo volt: olajlen után búza, búza, majd kukorica, olajlen, búza, búza. A kísérlet eredményeibol a következo megállapítások tehetok. A talaj növekvo AL-oldható P-tartalma mind a 4 évben nagymértékben, közel lineárisan növelte a szemtermést. A kialakult terméstöbbletek - az évek során számottevoen nem változtak annak ellenére, hogy a talaj AL-P-tartalma, ennek növekedési irányaiban egyre jobban lecsökkent, így az ezek közötti különbségek fokozatosan mérséklodtek. Alacsony P-ellátottsági szinteken a kis P-különbségek is nagy terméstöbbleteket okoztak. A P-trágyázás önmagában is igen nagy termésnövekedést idézett elo, annál nagyobbat minél kisebb volt a talaj AL-oldható P-tartalma. Nagymértékben csökkentette a talaj növekvo P-tartalma okozta terméstöbbleteket. Ezek között már a 4. évben nem volt szignifikáns különbség. P-trágyázással tehát a talaj P-tartalmától függetlenül közel azonos terméseket értünk el. Ez arra utal, hogy az alkalmazott P-trágya-adag - az adott körülmények között - a búza P-igényét mindenütt eléggé kielégítette és a P-mutrágya foszforát a búza könnyebben vette fel, mint a talaj AL-oldhatóét. A meszes réti talajokon, így a kísérletünkben is a 200 mg/kg körüli P2O5-tartalmat tartjuk “jó” P-ellátottságnak. Az olajlen a búza kiváló eloveteményének bizonyult e kísérletben is, a termést több mint 1 tonnával növelte hektáronként, a búza eloveteményhez viszonyítva. A talaj AL-oldható P-tartalma és a P-trágyázás egyaránt jelentosen növelte a búza terméskomponenseinek értékét, a P-ellátottság mértékétol függoen. A búza utáni búza több, de kisebb kalászt nevelt, mint olajlen után. A talaj AL-oldható P-tartalma a P-trágyázásban nem részesült parcellákban a P-ellátottság javulásával párhuzamosan egyre jobban csökkent, míg a P-trágyázás hatására a gyengébb ellátottságúaknál nott, a közepes és a jó ellátottságúaknál pedig nem változott, ami a P-pótlás és -kivonás egyensúlyára utal.

 • Debreczeni B. & Dvoracsek M., 1989. A foszfor hatása a talajra és az oszi búza termésére. Agrokémia és Talajtan. 38. 337--348.

  'A foszfor hatása a talajra és az oszi búza termésére. ' () 38 Agrokémia és Talajtan. : 337 -348.

  • Search Google Scholar
 • Gyuris, K. & Bóna, I., 2002. Response of common wheat to intensifyng soil fertility levels. Acta Biologica Szegediensis. 46. (3--4) 199--200.

  'Response of common wheat to intensifyng soil fertility levels. ' () 46 Acta Biologica Szegediensis. : 199 -200.

  • Search Google Scholar
 • Harmati I., 1983. Agrotechnika és a büza télállósága. Magyar Mezogazdaság. 38. (42) 9.

  'Agrotechnika és a büza télállósága. ' () 38 Magyar Mezogazdaság. : 9.

 • Harmati I., 1987. A búza tápanyagellátása. In: A búzatermesztés kézikönyve. (Szerk.: Barabás Z.) 351--365. Mezogazdasági Kiadó. Budapest.

  A búza tápanyagellátása. In: A búzatermesztés kézikönyve , () 351 -365.

 • Harmati I., 1991a. A mutrágyázás hatása néhány szegedi búzafajta szemtermésére meszes réti talajon. Növénytermelés. 40. 447--458.

  'A mutrágyázás hatása néhány szegedi búzafajta szemtermésére meszes réti talajon ' () 40 Növénytermelés. : 447 -458.

  • Search Google Scholar
 • Harmati I., 1991b. A búza mutrágyázása. Agrofórum. II. (1) 5--8.

  'A búza mutrágyázása ' () II Agrofórum. : 5 -8.

 • Debreczeni B. & Debreczeni B.-né (szerk.), 1994. Trágyázási kutatások 1960--1990. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Trágyázási kutatások 1960-1990 , ().

 • Sarkadi J., Balla A.-né & Miklayné Tüdos E., 1984. Mutrágyázási tartamkísérletek eredményei mezoföldi mészlepedékes csernozjom talajon I. N- és P-mutrágyahatások az oszibúza-kísérletekben. Agrokémia és Talajtan. 33. 355--374.

  'Mutrágyázási tartamkísérletek eredményei mezoföldi mészlepedékes csernozjom talajon I. N- és P-mutrágyahatások az oszibúza-kísérletekben ' () 33 Agrokémia és Talajtan. : 355 -374.

  • Search Google Scholar
 • Harmati I., 1994. Mutrágyázás hatása fobb szántóföldi növények termésére meszes homok és réti talajon. In: Trágyázási kutatások 1960--1990. (Szerk.: Debreczeni B. & Debreczeni B.-né) 256--259. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Trágyázási kutatások 1960-1990 , () 256 -259.

 • Harmati I. & Gyuris K., 2002. A N- és a P-mutrágyák hatása a búza szemtermésére és termésösszetevoire. In: Innováció, a tudomány és a gyakorlat egysége az ezredforduló agráriumában. Növénytermesztés. 301--306. DE ATC--SZIE kiadványa. Debrecen.

 • Harmati, I. & Szemes, D., 1985. The influence of the cultivar and PK supply on the yield increasing effect of N-fertilizer in winter wheat. In: Fight Against Hunger Through Improved Plant Nutrition. (Eds.: Welte, E. & Szabolcs, I.) Proc. 9th World Fertilizer Congress. CIEC, June 1984. Budapest. 2. 263--265. Goltze-Druck. Goettingen.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 146 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 2 0 0
Sep 2021 2 0 0
Oct 2021 0 2 1
Nov 2021 2 0 0
Dec 2021 1 0 0
Jan 2022 2 1 0
Feb 2022 0 0 0