View More View Less
 • 1 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
 • 2 Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság Szeged
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Mikroelem-terheléses kisparcellás szabadföldi kísérletünk 8. évében napraforgó jelzonövényt termesztettünk. A löszön képzodött vályog karbonátos csernozjom talaj szántott rétege 5 % CaCO3- és 3 % humusztartalommal rendelkezett. A 13 vizsgált mikroelemet 1991 tavaszán szántottuk be 0, 90, 270, 810 kg/ha mennyiségben. A 13 x 4 = 52 kezelést 2 ismétlésben állítottuk be 104 parcellán split-plot elrendezésben. Fobb eredményeink az alábbiakban foglalhatók össze: Talajvizsgálatokkal a terhelés csak részben és elemenként eltéro módon becsülheto utólag. A cc. HNO3 + cc. H2O2 módszerrel pl. a Cu, Se, As, Hg 60-90 %-a, a Cr, Cd, Mo 30-60 %-a volt kimutatható a kísérlet 4. éve után a szántott rétegben. A 13 vizsgált elembol csupán a Cd és Se bizonyult toxikusnak a napraforgóra. A növekvo Cd-terhelés gátolta a magképzodést, csökkentette az olaj %-át a magban és az olajhozamot. A 270 kg/ha feletti Se-terhelés nyomán az állomány kiritkult, kipusztult és magtermés alig, vagy egyáltalán nem képzodött. Az As, Cr, Cu, Hg, Pb mozgása gátolt e termohelyen a talaj-növény rendszerben. Mérsékelt akkumulációt mutatott a növény szerveiben a Cd, Ba, Ni, Sr és Zn, extrém dúsulást a Mo és Se jelzett. Növényi szennyezés egészségügyi határkoncentráció túllépését, állati vagy emberi fogyasztásra alkalmatlan terméket eredményezett a Cd-, Mo-, Se- és feltehetoen a nagyobb Hg-kezelésekben. Erosen szennyezett talajon is, a teljes föld feletti biomasszába került szennyezo elemek mennyisége elenyészo maradt. A maximális 810 kg/ha terhelés remediációja hasonló körülmények között az As esetében pl. 93 ezer évet, a Cd esetében 8-9 ezer évet, a Se esetében elméletileg 477 esztendot venne igénybe. Fitoremediáció az enyhébb diffúz szennyezésnél jöhet szóba, amennyiben megfelelo hiperakkumulátor növényfaj és termesztési technika is rendelkezésre áll.

 • Bergmann, W., 1988. Ernährungsstörungen bei Kulturpflanzen. VEB Gustav Fischer Verlag. Jena.

  Ernährungsstörungen bei Kulturpflanzen , ().

 • Csathó P., 1994. A környezet nehézfém szennyezettsége és az agrártermelés. Tematikus szakirodalmi szemle. MTA TAKI. Budapest.

  Tematikus szakirodalmi szemle , ().

 • Kádár I., 2001. Mikroelem-terhelés hatása a borsóra karbonátos csernozjom talajon. I. Termés és ásványi összetétel. Agrokémia és Talajtan. 50. 62--82.

  'Mikroelem-terhelés hatása a borsóra karbonátos csernozjom talajon. I. Termés és ásványi összetétel. ' () 50 Agrokémia és Talajtan. : 62 -82.

  • Search Google Scholar
 • Kádár I. & Daood, H., 2001. Mikroelem-terhelés hatása a búzára karbonátos csernozjom talajon. Agrokémia és Talajtan. 50. 351--370

  'Mikroelem-terhelés hatása a búzára karbonátos csernozjom talajon. ' () 50 Agrokémia és Talajtan. : 351 -370.

  • Search Google Scholar
 • Kádár I. & Prokisch J., 2000. Mikroelem-terhelés hatása a burgonya termésére és elemtartalmára karbonátos csernozjom talajon. Agrokémia és Talajtan. 49. 447--464.

  'Mikroelem-terhelés hatása a burgonya termésére és elemtartalmára karbonátos csernozjom talajon. ' () 49 Agrokémia és Talajtan. : 447 -464.

  • Search Google Scholar
 • Kádár I., Daood, H. & Radics L., 2001a. Mikroelem-terhelés hatása a spenótra karbonátos csernozjom talajon. Agrokémia és Talajtan. 50. 335--350

  'Mikroelem-terhelés hatása a spenótra karbonátos csernozjom talajon. ' () 50 Agrokémia és Talajtan. : 335 -350.

  • Search Google Scholar
 • Kádár I., Koncz J. & Radics L., 2001b. Mikroelem-terhelés hatása a céklára karbonátos csernozjom talajon. Agrokémia és Talajtan. 50. 315--334

  'Mikroelem-terhelés hatása a céklára karbonátos csernozjom talajon. ' () 50 Agrokémia és Talajtan. : 315 -334.

  • Search Google Scholar
 • Kádár I., Radics L. & Bana K.-né, 2000a. Mikroelem-terhelés hatása a kukoricára karbonátos csernozjom talajon. Agrokémia és Talajtan. 49. 181--204.

  'Mikroelem-terhelés hatása a kukoricára karbonátos csernozjom talajon. ' () 49 Agrokémia és Talajtan. : 181 -204.

  • Search Google Scholar
 • Kádár I., Radics L. & Daood, H., 2000b. Mikroelem-terhelés hatása a sárgarépa termésére karbonátos csernozjom talajon. Agrokémia és Talajtan. 49. 427--446.

  () 49 Agrokémia és Talajtan. : 427 -446.

 • Lakanen, E. & Erviö, R., 1971. A comparison of eight extractants for the determination of plant available micronutrients in soils. Acta Agr. Fenn. 123. 223--232.

  'A comparison of eight extractants for the determination of plant available micronutrients in soils. Acta Agr. ' () 123 Fenn. : 223 -232.

  • Search Google Scholar
 • Lehoczky, É., Szabados, I. & Marth, P., 1996. Cadmium content of plants as affected by soil cadmium concentration. In: Soil and Plant Analysis in Sustainable Agriculture and Environment. (Eds: Hood, T. M. & Jones, J. B.) 827--839. Marcel Dekker Inc., New York.

  Soil and Plant Analysis in Sustainable Agriculture and Environment , () 827 -839.

 • Lehoczky, É. et al., 1998a. Effect of liming on the heavy metal uptake of lettuce. Agrokémia és Talajtan. 47. 229--234.

  'Effect of liming on the heavy metal uptake of lettuce ' () 47 Agrokémia és Talajtan. : 229 -234.

  • Search Google Scholar
 • Lehoczky, É. et al., 1998b. Cadmium uptake by lettuce in different soils. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 29. 1903--1912.

  'Cadmium uptake by lettuce in different soils ' () 29 Commun. Soil Sci. Plant Anal. : 1903 -1912.

  • Search Google Scholar
 • Li, Y. M. et al., 1995. Genotypic variation in kernel cadmium concentration in sunflower germplasm under varying soil conditions. Crop Sci. 35. 137--141.

  'Genotypic variation in kernel cadmium concentration in sunflower germplasm under varying soil conditions. ' () 35 Crop Sci. : 137 -141.

  • Search Google Scholar
 • Simon, L., 1998. Cadmium accumulation and distribution in sunflower plant. J. Plant Nutrition. 2. 341--352.

  'Cadmium accumulation and distribution in sunflower plant. ' () 2 J. Plant Nutrition. : 341 -352.

  • Search Google Scholar
 • Simon L, Vágvölgyi S. & Gyori Z., 1999. Kadmium akkumuláció vizsgálata napraforgó (Helianthus annuus L.) növényben. Agrokémia és Talajtan. 48. 99--108.

  'Kadmium akkumuláció vizsgálata napraforgó ( ' () 48 Helianthus annuus : 99 -108.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jul 2020 1 0 0
Aug 2020 2 0 0
Sep 2020 2 2 2
Oct 2020 0 0 0
Nov 2020 1 10 2
Dec 2020 0 0 0
Jan 2021 0 0 0