View More View Less
 • 1 Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar 4400 Nyíregyháza, Nyírfa u. 36.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A penetrométerrel mért talajellenállás az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer a talaj tömörödöttségének, a tömörödött rétegek mélységbeli elhelyezkedésének, valamint a talajfizikai állapot térbeli és időbeli változásának vizsgálatára. Ha az agrotechnikai beavatkozások hatásának vizsgálata során a behatolási ellenállás-értékekből a tömörödöttségi állapotokra kívánunk következtetni, a talaj nedvességtartalmának ismerete és figyelembe vétele nélkülözhetetlen az ellenállásértékek értelmezéséhez. A hazai gyakorlatban az terjedt el, hogy a különböző kezelések összehasonlítása során a közel azonos talajnedvesség-értékeken mért ellenállásértékeket vetik össze, így azonban a mért adatok egy része a kiértékelés számára elvész. Új módszert dolgoztunk ki, melynek segítségével a különböző talajnedvesség-tartalmaknál kapott ellenállásértékeket azonos nedvességtartalomra számítjuk át.  Méréseinket a 3T SYSTEM készülékre alapoztuk, ezért a közölt átszámítási módszer a 3T SYSTEM készülékkel történő mérésekre alkalmazható. Az átszámításhoz szükséges összefüggések meghatározása érdekében a Nyíregyházi Főiskolán kialakított “nyíltszíni mérőrendszerében” nagy számú mérést végeztünk a tejes tenyészidőszakra (március-október) kiterjedően vályog fizikai féleségű, réti csernozjom talajon, mely során mértük a 0-60 cm talajmélység-tartományban a talajellenállás és nedvességtartalom összetartozó értékpárjait 1 cm-es lépésközönként. Egyúttal patronos talajmintavétel segítségével megállapítottuk a 10 cm-enkénti talajrétegek térfogattömeg-értékeit. Meghatároztuk az azonos térfogattömeg-értékhez tartozó talajellenállás- és nedvesség-értékek közötti függvénykapcsolatokat. Ezek segítségével kidolgoztunk egy olyan számítási eljárást, mellyel vályog fizikai féleségű talaj esetén a nedvesség-értékek különbözősége miatti talajellenállás-különbségeket át tudjuk számítani azonos nedvességértékek melletti ellenállásértékekre. Így a különböző művelések (szántás, lazítás) hatásának vizsgálata során az ellenállásértékekkel egyértelműen jellemezni tudjuk a talaj tömörödöttségi állapotát.

 • Bauder, J. W., Randall, G. W. & Swann, J. B., 1981. Effect of four continuous tillage systems on mechanical resistance of clay loam soil. Soil. Sci. Soc. Am. J. 45. 802--806.

  'Effect of four continuous tillage systems on mechanical resistance of clay loam soil. ' () 45 Soil. Sci. Soc. Am. J. : 802 -806.

  • Search Google Scholar
 • Birkás M., 2000. A talajtömörödés kialakulása Magyarországon, következményei, megelőzésének és enyhítésének lehetőségei. MTA Doktori értekezés. Gödöllő.

 • Cassel, D. K., Raczowski, C. W. & Denton, H. P., 1995. Tillage effects on corn production and soil physical conditions. Soil. Sci. Soc. Am. J. 59. 1436--1443.

  'Tillage effects on corn production and soil physical conditions. ' () 59 Soil. Sci. Soc. Am. J. : 1436 -1443.

  • Search Google Scholar
 • Douglas, J. T. et al., 1986. Structure of silty soil in relation to management. J. Soil. Sci. 37. 137--151.

  'Structure of silty soil in relation to management. ' () 37 J. Soil. Sci. : 137 -151.

 • Freitag, D. R., 1971. Methods of measuring soil compaction. In: Compaction of Agricultural Soils. (Eds.: Barnes, K. K. et al.) 47--103. ASAE Monograph.

 • Tollner, E. W., Margrove, W. L. & Langdale, G. W., 1984. Influence of conventional and no-till practices on soil physical properties in the Southern Piedmont. J. Soil Water Conserv. 39. 73--76.

  'Influence of conventional and no-till practices on soil physical properties in the Southern Piedmont. ' () 39 J. Soil Water Conserv. : 73 -76.

  • Search Google Scholar
 • Voorhees, W. B. & Lindstrom, M. J., 1984. Long-term effects of tillage on soil tilth independent of wheel traffic compaction. Soil. Sci. Soc. Am. J. 48. 152--156.

  'Long-term effects of tillage on soil tilth independent of wheel traffic compaction. ' () 48 Soil. Sci. Soc. Am. J. : 152 -156.

  • Search Google Scholar
 • Gyuricza Cs., Baráth Cs-né & Birkás M., 1998. Polinomális regresszió alkalmazása a talajellenállás statisztikai értékelésben. Növénytermelés. 3. 301--311.

  'Polinomális regresszió alkalmazása a talajellenállás statisztikai értékelésben. ' () 3 Növénytermelés. : 301 -311.

  • Search Google Scholar
 • Hill, R. L. & Curse, R. H., 1985. Tillage effects on bulk density and soil strength of two Mollisoils. Soil. Sci. Soc. Am. J. 49. 1270--1273.

  'Tillage effects on bulk density and soil strength of two Mollisoils. ' () 49 Soil. Sci. Soc. Am. J. : 1270 -1273.

  • Search Google Scholar
 • Kocsis I. et al., 1992. Nedvességmérős penetrométer gyepen. In.: Természetes állattartás. 2. Tudományos és Termelési Tanácskozás. (Szerk.: Vinczeffy I.) 75--84. Debrecen.

 • Koolen, A. J. & Kuipers, M., 1983. Agricultural Soil Mechanics. Springer Verlag. Berlin.

  Agricultural Soil Mechanics , ().

 • Pigeon, J. D. & Soane, B. D., 1977. Effects of tillage and direct drilling on soil properties during the growing season in a long-term barley monoculture system, J. Agric. Sci. 88. 432--442.

  'Effects of tillage and direct drilling on soil properties during the growing season in a long-term barley monoculture system ' () 88 J. Agric. Sci. : 432 -442.

  • Search Google Scholar
 • Radcliffe, D. E. et al., 1989. Effects of traffic and in-row chiselling on mechanical impedance. Soil Sci. Soc. Am. J. 53. 1197--1201.

  'Effects of traffic and in-row chiselling on mechanical impedance. ' () 53 Soil Sci. Soc. Am. J. : 1197 -1201.

  • Search Google Scholar
 • Schmidt R. et al., 1988. A talajok tömörödöttségének vizsgálata művelőutas cukorrépatermesztési technológiák alkalmazása esetén. Cukorrépa. 16. (1) 8--14.

  'A talajok tömörödöttségének vizsgálata művelőutas cukorrépatermesztési technológiák alkalmazása esetén. ' () 16 Cukorrépa. : 8 -14.

  • Search Google Scholar
 • Sinóros-Szabó B., 1992. Talajfizikai és művelésenergetikai kölcsönhatások. MTA Doktori értekezés.

 • Sinóros-Szabó B. & Szőllősi I., 1999. A 3T SYSTEM alkalmazása és gyakorlati jelentősége. Agrofórum, 10. (7) 15--16.

  'A 3T SYSTEM alkalmazása és gyakorlati jelentősége. ' () 10 Agrofórum : 15 -16.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 144 EUR / 194 USD
Print + online subscription: 160 EUR / 232 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 146 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Publication
Programme
2021 Volume 70
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2021 4 1 1
Jun 2021 5 0 0
Jul 2021 3 0 0
Aug 2021 27 0 0
Sep 2021 4 0 0
Oct 2021 1 0 0
Nov 2021 0 0 0