View More View Less
 • 1 Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Talajtani és Vízgazdálkodási Tanszék 9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi út 4.
 • 2 Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Légszáraz állapotban tárolt talajminták és mintavételi helyeiknek 27-31 év elteltével végzett ismételt mintavételezése után vizsgáltuk a Mezőföld 4 településének határában a KCl-EDTA-oldható mikroelem-tartalom változását üzemi viszonyok között. A vizsgálat a természetes és humán eredetű környezeti tényezők együttes, hosszú távú hatása törvényszerűségeinek tanulmányozására irányult.  A vizsgált, döntően mészlepedékes csernozjomok által borított régióban a talajok kémhatása az expozíciós idő alatt nagyon kis mértékben csökkent, a szervesanyag-tartalom viszont nem változott. A talajokban jelentősen nőtt a mért oldható Pb-tartalom, amelynek mennyisége az M7-es autópályától való távolságtól függően változott.  A savanyú talajokhoz hasonlóan nőtt az oldható Fe- és Al-mennyiség. A többszörös determinációs együttható felbontása azt mutatta, hogy az oldható Fe-tartalom pozitív, az oldható Al-tartalom pedig negatív irányban befolyásolja az oldható Pb-mennyiséget. A kapcsolatrendszerben az oldható mangán szerepe kisebb volt, mint azt a savanyú talajok esetében tapasztaltuk.  A vizsgált meszes talajokon nem tapasztaltuk a savanyú talajoknál elsősorban kilúgozódásra visszavezethető mikroelemtartalom-csökkenés jelenségeket.

 • Backes, C. A. et al., 1995. Kinetics of cadmium and cobalt desorption from iron and manganese oxides. Soil Sci. Soc. Am. J. 59. 778--785.

  'Kinetics of cadmium and cobalt desorption from iron and manganese oxides. ' () 59 Soil Sci. Soc. Am. J. : 778 -785.

  • Search Google Scholar
 • Eick, M. J. et al., 1999. Kinetics of lead adsorption/desorption on geothite: residence time effect. Soil Sci. 164. 28--39.

  'Kinetics of lead adsorption/desorption on geothite: residence time effect. ' () 164 Soil Sci. : 28 -39.

  • Search Google Scholar
 • Ainsworth, C. C. et al., 1994. Cobalt, cadmium, and lead sorption to hydrous iron oxide residence time effect. Soil Sci. Soc. Am. J. 58. 1615--1623.

  'Cobalt, cadmium, and lead sorption to hydrous iron oxide residence time effect. ' () 58 Soil Sci. Soc. Am. J. : 1615 -1623.

  • Search Google Scholar
 • Adriano, D. C., 1992. Biogeochemistry of Trace Metals. Lewis Publishers. Boca Raton—Ann Arbor—London—Tokyo.

  Biogeochemistry of Trace Metals , ().

 • Baghdady, N. H. & Sippola, J., 1984. Extractability of polluting elements Cd, Cr, Ni and Pb of soil with three methods. Acta Agriculturae Scandinavica. 34. 345--348.

  'Extractability of polluting elements Cd, Cr, Ni and Pb of soil with three methods. ' () 34 Acta Agriculturae Scandinavica. : 345 -348.

  • Search Google Scholar
 • Bibak, A., 1994. Cobalt, copper, and manganese adsorption by aluminium and iron oxides and humic acid. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 25. 3229--3239.

  'Cobalt, copper, and manganese adsorption by aluminium and iron oxides and humic acid. ' () 25 Commun. Soil Sci. Plant Anal. : 3229 -3239.

  • Search Google Scholar
 • Bibak, A., Gerth, J. & Borggaard, O. K., 1995. Retention of cobalt by an Oxisol in relation to the content of iron and manganese oxides. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 26. 785--798.

  'Retention of cobalt by an Oxisol in relation to the content of iron and manganese oxides. ' () 26 Commun. Soil Sci. Plant Anal. : 785 -798.

  • Search Google Scholar
 • Borggaard, O. K., 1988. Adsorption of cobalt by soil iron oxides at low solution concentration. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 19. 447--459.

  'Adsorption of cobalt by soil iron oxides at low solution concentration. ' () 19 Commun. Soil Sci. Plant Anal. : 447 -459.

  • Search Google Scholar
 • GYŐI Z. et al., 1994. Soil analyses in the Rothamsted Park Grass Experiment. Agrokémia és Talajtan. 43. 319--327.

  'Soil analyses in the Rothamsted Park Grass Experiment. ' () 43 Agrokémia és Talajtan. : 319 -327.

  • Search Google Scholar
 • Coughlin, B. R. & Stone, A. T., 1995. Nonreversible adsorption of divalent metal ions (MnII, CoII, NiII, CuII, and PbII) onto goethite: effects of acidification, FeII addition, and picolinic acid addition. Environmental Science and Technology. 29. 2445--2455.

  'Nonreversible adsorption of divalent metal ions (MnII, CoII, NiII, CuII, and PbII) onto goethite: effects of acidification, FeII addition, and picolinic acid addition. ' () 29 Environmental Science and Technology. : 2445 -2455.

  • Search Google Scholar
 • Davies, B. E., Paveley, C. F. & Wixson, B. G., 1993. Use of limestone wastes from metal mining as agricultural lime: potential heavy metal limitations. Soil Use and Management. 9. 47--52.

  'Use of limestone wastes from metal mining as agricultural lime: potential heavy metal limitations. ' () 9 Soil Use and Management. : 47 -52.

  • Search Google Scholar
 • Debreczeni B. & Debreczeni B.-né (szerk.), 1994. Trágyázási kutatások 1960--1990. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Trágyázási kutatások 1960-1990 , ().

 • Debreczeni, K. et al., 2000. Effect of increasing fertilizer doses on the soluble P, Cd, Pb, and Cr content of soils. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 31. 1825--1835.

  'Effect of increasing fertilizer doses on the soluble P, Cd, Pb, and Cr content of soils. ' () 31 Commun. Soil Sci. Plant Anal. : 1825 -1835.

  • Search Google Scholar
 • Elkhatib, E. A., Elshebiny, G. M. & Mohamed, A. A., 1993. Extractability and availability of lead from calcareous Egyptian soils. Arid Soil Research and Rehabilitation. 7. 113--124.

  'Extractability and availability of lead from calcareous Egyptian soils. ' () 7 Arid Soil Research and Rehabilitation. : 113 -124.

  • Search Google Scholar
 • Elless, M. P. & Blaylock, M. J., 2000. Amendment optimization to enhance lead extractability from contaminated soils for phytoremediation. International Journal of Phytoremediation. 2. 75--89.

  'Amendment optimization to enhance lead extractability from contaminated soils for phytoremediation. ' () 2 International Journal of Phytoremediation. : 75 -89.

  • Search Google Scholar
 • Ford, R. G., Bertsch, P. M. & Farley, K. J., 1997. Changes in transition and heavy metal partitioning during hydrous iron oxide aging. Environmental Science and Technology. 31. 2028--2033.

  'Changes in transition and heavy metal partitioning during hydrous iron oxide aging. ' () 31 Environmental Science and Technology. : 2028 -2033.

  • Search Google Scholar
 • Garcia-Miragaya, J., 1984. Levels, chemical fractionation, and solubility of lead in roadside soils of Caracas, Venezuela. Soil Sci. 138. 147--152.

  'Levels, chemical fractionation, and solubility of lead in roadside soils of Caracas, Venezuela. ' () 138 Soil Sci. : 147 -152.

  • Search Google Scholar
 • Hooda, P. S., Alloway, B. J. & Naidu, R., 1998. Cadmium and lead sorption behaviour of selected English and Indian soils. Geoderma. 84. 121--134.

  'Cadmium and lead sorption behaviour of selected English and Indian soils. ' () 84 Geoderma. : 121 -134.

  • Search Google Scholar
 • Jokova, M., 1998. Relationship between distribution of manganese and cobalt or lead along depth of some Bulgarian soils. Bulgarian J. Agric. Sci. 4. 37--42.

  'Relationship between distribution of manganese and cobalt or lead along depth of some Bulgarian soils. ' () 4 Bulgarian J. Agric. Sci. : 37 -42.

  • Search Google Scholar
 • Kabata-Pendias, A. & Pendias, H., 1992. Trace Elements in Soils and Plants. 2nd ed. CRC Press. Boca Raton, Florida.

  Trace Elements in Soils and Plants , ().

 • Kádár I., 1991. A talajok és növények nehézfém-tartalmának vizsgálata. Környezet- és Természetvédelmi Kutatások. KTM—MTA TAKI. Budapest.

  A talajok és növények nehézfém-tartalmának vizsgálata. Környezet- és Természetvédelmi Kutatások , ().

  • Search Google Scholar
 • KáDár I., 1995. A talaj—növény—állat—ember tápláléklánc szennyeződése kémiai elemekkel Magyarországon. MTA TAKI. Budapest.

  A talaj-növény-állat-ember tápláléklánc szennyeződése kémiai elemekkel Magyarországon , ().

  • Search Google Scholar
 • Mclaren, R. G., Lawson, D. M. & Swift, R. S., 1986. Sorption and desorption of cobalt by soils and soil components. J. Soil Sci. 37. 413--426.

  'Sorption and desorption of cobalt by soils and soil components. ' () 37 J. Soil Sci. : 413 -426.

  • Search Google Scholar
 • MÉM NAK, 1978. A TVG tápanyagvizsgáló laboratórium módszerfüzete. MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ. Budapest.

 • Molnáros I. & Gráczol Cs., 2000. A talajok vas-, alumínium-, ólom- és krómtartalmának összehasonlítása KC1--EDTA, Lakenen-Enviö és töménysavas feltárással a Talajvédelmi és Monitoring Rendszer, illetve a Vas megyei vizsgálatok alapján. Agrokémia és Talajtan. 49. 145--162.

  'A talajok vas-, alumínium-, ólom- és krómtartalmának összehasonlítása KC1-EDTA, Lakenen-Enviö és töménysavas feltárással a Talajvédelmi és Monitoring Rendszer, illetve a Vas megyei vizsgálatok alapján. ' () 49 Agrokémia és Talajtan. : 145 -162.

  • Search Google Scholar
 • Mota, A. M., Rato, A. B. & Simoes-Goncalves, M. L., 1996. Competition of Al3+ in complexation of humic matter with Pb2+: a comparative study with other ions. Environmental Science and Technology. 30. 1970--1974.

  'Competition of Al3+ in complexation of humic matter with Pb2+: a comparative study with other ions. ' () 30 Environmental Science and Technology. : 1970 -1974.

  • Search Google Scholar
 • Phillips, I. R., 1999. Copper, lead, cadmium, and zinc sorption by waterlogged and airdry soil. Journal of Soil Contamination. 8. 343--364.

  'Copper, lead, cadmium, and zinc sorption by waterlogged and airdry soil. ' () 8 Journal of Soil Contamination. : 343 -364.

  • Search Google Scholar
 • Pinszkij, D. L., 1995. Koéfficientü szelektivnoszti i velicsinü makszimal'noj adszorbcii Cd2+ i Pb2+ pocsvami. Pocsvovedenie. 4. 420--428.

  'Koéfficientü szelektivnoszti i velicsinü makszimal'noj adszorbcii Cd2+ i Pb2+ pocsvami. ' () 4 Pocsvovedenie. : 420 -428.

  • Search Google Scholar
 • Ponizovszkij, A. A. & Mironenko, E. V., 2001. Mehanizmü pogloscsenija szvinca(II) pocsvami. Pocsvovedenie. 4. 418--429.

  'Mehanizmü pogloscsenija szvinca(II) pocsvami. ' () 4 Pocsvovedenie. : 418 -429.

 • Schuman, L. M. & Hargrove, W. L., 1985. Effect of tillage on the distribution of manganese, copper, iron and zinc in soil fractions. Soil Sci. Soc. Am. J. 49. 1117--1121.

  'Effect of tillage on the distribution of manganese, copper, iron and zinc in soil fractions. ' () 49 Soil Sci. Soc. Am. J. : 1117 -1121.

  • Search Google Scholar
 • Sváb J., 1981. Biometriai módszerek a kutatásban. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  Biometriai módszerek a kutatásban , ().

 • Szűgs M. & Szűcs M.-né, 2001. Néhány nyugat-dunántúli talaj könnyen oldható mikroelem-tartalmának hosszú idő alatt bekövetkezett változása. Agrokémia és Talajtan. 50. 285--296.

  'Néhány nyugat-dunántúli talaj könnyen oldható mikroelem-tartalmának hosszú idő alatt bekövetkezett változása. ' () 50 Agrokémia és Talajtan. : 285 -296.

  • Search Google Scholar
 • Szűcs M. & Szűcs M.-né, 2002. Néhány nyugat-dunántúli talaj könnyen oldható nehézfém-tartalmának hosszú idő alatti változása. Agrokémia és Talajtan. 51. 435--446.

  'Néhány nyugat-dunántúli talaj könnyen oldható nehézfém-tartalmának hosszú idő alatti változása. ' () 51 Agrokémia és Talajtan. : 435 -446.

  • Search Google Scholar
 • Takács M., 1983. Az ólomtartalom változásának vizsgálata az Általér Környezetvédelmi Modellterület néhány talajtípusán. Agrokémia és Talajtan. 32. 510--513.

  'Az ólomtartalom változásának vizsgálata az Általér Környezetvédelmi Modellterület néhány talajtípusán. ' () 32 Agrokémia és Talajtan. : 510 -513.

  • Search Google Scholar
 • Toth, J., Tomas, J. & Lazor, P., 2000. Hodnotenie biopristupnosti kadmia, olova, medi, zinku a chromu v silne kontaminovanej fluvizemi. Acta Fytotechnica et Zootechnica. 3. 25--28.

  'Hodnotenie biopristupnosti kadmia, olova, medi, zinku a chromu v silne kontaminovanej fluvizemi. ' () 3 Acta Fytotechnica et Zootechnica. : 25 -28.

  • Search Google Scholar
 • GYŐI D., 1984. A talaj termékenysége. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  A talaj termékenysége , ().

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2020 0 0 0
Nov 2020 0 0 0
Dec 2020 0 0 0
Jan 2021 0 0 0
Feb 2021 0 0 0
Mar 2021 1 0 0
Apr 2021 0 0 0