View More View Less
 • 1 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
 • | 2 SzIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Környezetgazdálkodási Intézet Gödöllő
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

60 reprezentatív minta használatával olyan terepi módszereket hasonlítottunk össze laboratóriumban, amelyek alkalmasak a talaj szerves-C-tartalmának meghatározására. A módszereket a szabvány szerinti Tyurin-módszerrel összevetve értékeltük. A talajminták színe, elsosorban a Munsell-féle színmélység (Value) szoros korrelációt (R = 0,73**) mutatott a talajok humusztartalmának logaritmusával. Ez az összefüggés rámutat, hogy további vizsgálatokat érdemes folytatni a talajok szerves-C-tartalma és színe közötti részletes összefüggések feltárására. A terepi Walkley-Black módszer a laboratóriumi meghatározástól csak a szükséges reagensek mennyiségében tér el, így a vizsgálat során tömény kénsavas kálium-bikromáttal oxidáljuk el a szerves anyagot. A kénsav hozzáadásakor az oldat nagyon felmelegszik, ezért csak hulés után öntheto át kémcsobe, ami az oldatok színének összehasonlítása miatt szükséges. A vizsgálat veszélyessége miatt a módszer nem alkalmas terepi alkalmazásra. Mind a terepi módszerrel meghatározott abszorbancia (R = 0,73**), mind a minták abszorbancia szerinti sorrendje (R = 0,87**) szoros korrelációt mutatott a Tyurin-módszerrel kapott humusztartalommal. A humusztartalom logaritmusa és a lúgos EDTA transzmittancia között 0,78** volt a korrelációs koefficiens értéke. A vizsgálatok során kitunt, hogy egyes talajalkotók (CaCO3, vas- és alumínium-oxidok) megváltoztatják az oldat színét és így zavarják a szervesanyag-becslést. Az újonnan kidolgozott kálium-permanganátos szén-dioxid-fejlesztéses módszer lényege a talaj savas kálium-permanganát oldattal történo kezelése, majd a lefedett edényben három perc elteltével a képzodött szén-dioxid-koncentráció muszeres mérése. A helyszíni szén-dioxid-mérést infravörös érzékelovel muködo hordozható berendezéssel végezzük. A talaj szervetlen karbonáttartalmának hatását párhuzamos, kálium-permanganát hozzáadása nélkül végzett reakcióval vesszük figyelembe. A Tyurin-módszerrel kapott humusztartalom és a módszer alkalmazása során képzodött CO2-tartalom közötti korrelációs koefficiens 0,76** volt, a 20 %-nál kisebb karbonáttartalmú minták esetén pedig 0,81**. Az új módszer továbbfejlesztéséhez tervezzük a talajhoz adott kénsav és víz mennyiségének olyan megválasztását, hogy a karbonát- és szervesanyag-meghatározás esetén a végeredmény ugyanolyan kénsavkon-centráció legyen. A 12,5 %-os karbonát- és 0,7 %-os szerves-C-visszanyerést szintén javítani kell, hogy a minták heterogenitása esetén a két szénforrás nagyon különbözo hatása kevésbé érvényesüljön a meghatározás folyamán. A módszerek megbízhatóságát 12 kiválasztott minta négy ismétlésben történt vizsgálata alapján, a variációs koefficiens alkalmazásával értékeltük. A sorrenden alapuló módszerek mutatták a legkisebb variációs koefficienst, majd a terepi Walkley-Black, Tyurin szerinti humusz, lúgos EDTA transzmittancia és a kálium-permanganátos CO2-fejlesztéses módszer egyre nagyobbat. A laboratóriumban összehasonlított módszerek alkalmazhatóságát a terepen fogjuk véglegesen tesztelni.

 • Bowman, R. A., 1997. Field Methods to Estimate Soil Organic Matter. Conservation Tillage Fact Sheet#5. USDA—ARS and USDA—NRCS. Akron, CO.

  Field Methods to Estimate Soil Organic Matter. Conservation Tillage Fact Sheet#5 , ().

  • Search Google Scholar
 • Orlov, D. S., 1985. Humus Acids of Soils. Russian Translation Series, A.A. Balkema. Rotterdam.

 • Szabolcs I., 1966. A genetikus üzemi talajtérképezés módszerkönyve. Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet. Budapest.

 • Szerényi G., 1982. Biológiai terepgyakorlatok a gimnázium III. és IV. osztálya számára. Tankönyvkiadó. Budapest.

 • USDA, 1996. Soil Survey Laboratory Methods Manual. Soil Survey Investigations Report No. 42. Version 3. USDA. Washington, D. C.

 • Ballenegger R., 1958. Talajvizsgálati módszerkönyv. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  Talajvizsgálati módszerkönyv , ().

 • Barabančíková, G., Senesi, N. & Brunetti, G., 1997. Chemical and spectroscopic characterization of humic acids isolated from different Slovak soil types. Geoderma. 78. 251--266.

  'Chemical and spectroscopic characterization of humic acids isolated from different Slovak soil types. ' () 78 Geoderma. : 251 -266.

  • Search Google Scholar
 • Blume, H. P. & Helsper, M., 1987. Schätzung des Humusgehaltes nach der Munsell-Farbhelligkeit. Z. Pflanzenernähr. Bodenk. 150. 354--356.

  'Schätzung des Humusgehaltes nach der Munsell-Farbhelligkeit. ' () 150 Z. Pflanzenernähr. Bodenk. : 354 -356.

  • Search Google Scholar
 • Bowman, R. A., Guenzi, W. D. & Savory, D. J., 1991. Spectroscopic method for estimation of soil organic matter. Soil Sci. Soc. Am. J. 55. 563--566.

  'Spectroscopic method for estimation of soil organic matter. ' () 55 Soil Sci. Soc. Am. J. : 563 -566.

  • Search Google Scholar
 • Buzás I. (szerk.), 1988. Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv. 2. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • Csapó M. J. & Csapó I. J., 1980. Talaj és termelés. Ceres. Bukarest.

  Talaj és termelés , ().

 • Environmental Instruments, 1988. Anagas CD 98 Operating Instructions. Environmental Instruments. Leamington, UK.

 • Gieseking, J. E., 1975. Soil Components. Volume 1. Organic Components. Springer-Verlag. New York

  Soil Components. Volume 1. Organic Components , ().

 • Hodgson, J. M., 1974. Soil Survey Field Handbook. Rothamsted Experimental Station. Harpenden, Herts.

  Soil Survey Field Handbook. Rothamsted Experimental Station , ().

 • Michéli, E., 2003. Carbon sequestration in agricultural ecosystems. In: Workshop Abstracts, 2--6 June, 2003. 1--41. SZIE. Gödöllő.

  Workshop Abstracts, 2-6 June, 2003 , () 1 -41.

 • Németh T., 1996. Talajaink szervesanyag-tartalma és nitrogénforgalma. MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete. Budapest.

 • Walkley, A. & Black, I. A., 1934. An examination of the Degiareff method for determing SOM and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil Sci. 37. 29--38.

  'An examination of the Degiareff method for determing SOM and a proposed modification of the chromic acid titration method. ' () 37 Soil Sci. : 29 -38.

  • Search Google Scholar
 • Stevenson, F. J., 1982. Humus Chemistry. John Wiley & Sons. New York.

  Humus Chemistry , ().

 • Pataki L. & Zapp E., 1972. Analitikai kémia. Tankönyvkiadó. Budapest.

 • Scheffer, F. & Schachtschabel, P., 1976. Lehrbuch der Bodenkunde. Ferdinand Enke Verlag. Stuttgart.

  Lehrbuch der Bodenkunde , ().

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 12 12 3
Full Text Views 17 8 0
PDF Downloads 3 2 0