View More View Less
 • 1 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
 • | 2 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

A talajerózió becslésére világszerte leginkább elterjedt egyetemes talajvesztési egyenletről (USLE) több irodalmi forrás is megállapítja, hogy az USA-n kívüli területeken csak érvényesítés után használható sikeresen. Az USLE az erózió összetett folyamatát egyszerű képletben összegzi, amelyben a szorzótényezők függetlenek és az erózió éves összegként jelenik meg.  Az USLE módosítására és helyettesítésére több kísérlet történt. A fejlesztések során a vízgyűjtők területén lezajló egyszeri csapadékeseményre bekövetkező felszíni lefolyás és talajlehordás térbeli és időbeli előrejelzésére tettek kísérletet. Az empirikus USLE mellett a folyamat fizikai jellegét figyelembe vevő mechanisztikus modellek is megjelentek. A számítástechnika és a GIS rohamos fejlődésével lehetőség nyílt a talajerózió lejtő- vagy táblaszintű, illetve vízgyűjtő léptékű becslésére.  Hazánkban a talajerózió előrejelzésére - a klímaváltozás várható jellegzetességei miatt - az empirikus, táblaszintű, éves talajveszteséget becslő USLE modell helyett a fizikai törvényekre épített, csapadékeseményhez kötött modellek felhasználása ajánlható. Tekintettel arra, hogy a modellek érvényessége lokális a felhasználás előtt minden egyes modellt a helyi viszonyokra érvényesíteni szükséges.  Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a mezőgazdasági termelés fenntarthatósága érdekében a talajerózió előrejelzésére új hazai rendszer kiépítése és érvényesítése szükséges.

 • Stefanovits P. (szerk.), 1977. Talajvédelem, környezetvédelem. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  Talajvédelem, környezetvédelem , ().

 • Yalin, M. S., 1963. An expression for bed-load transportation. Journal of Hydraulics Division. ASCE. 98. (HY3). 221--250.

  'An expression for bed-load transportation. ' () 98 Journal of Hydraulics Division. ASCE. .

  • Search Google Scholar
 • Takken, I. et al., 1999. Spatial evaluation of a physically based distributed erosion model. Catena. 37. 431--447.

  'Spatial evaluation of a physically based distributed erosion model. ' () 37 Catena. : 431 -447.

  • Search Google Scholar
 • Young, R. A. et al., 1985. AGNPS, Agricultural Non-Point Source Pollution Model. A Guide for Model Users. Research Dept., USDA, Agricultural Research Service. Morris, MN.

  AGNPS, Agricultural Non-Point Source Pollution Model. A Guide for Model Users , ().

  • Search Google Scholar
 • Zinng, A. W., 1940. Degree and length of slope as it affects soil loss in runoff. Agr. Eng. 21. 59--64.

  'Degree and length of slope as it affects soil loss in runoff. ' () 21 Agr. Eng. : 59 -64.

  • Search Google Scholar
 • Smith, D. D. & Whitt, D. M., 1948. Evaluating soil losses from field areas. Agr. Eng. 29. 394--398.

  'Evaluating soil losses from field areas. ' () 29 Agr. Eng. : 394 -398.

 • Stefanovits P., 1964. Talajpusztulás Magyarországon. OMMI. Budapest.

  Talajpusztulás Magyarországon , ().

 • Stefanovits P., 1966. Mezőgazdasági Mérnöktovábbképző Intézet talajvédelmi tanfloyama. Egyetemi Jegyzet. Gödöllő.

  Mezőgazdasági Mérnöktovábbképző Intézet talajvédelmi tanfloyama , ().

 • Beasley, D. B., Huggins, L. F., & Monke, E. J., 1980. ANSWERS: A model for watershed planning. Trans. ASAE. 23. 938--944.

  'ANSWERS: A model for watershed planning. ' () 23 Trans. ASAE. : 938 -944.

 • Bennett, H. H. & Chapline, W. R., 1928. Soil erosion — a national menace. USDA Agric. Circ. No. 33. U.S. Government Printing Office. Washington, D. C.

  Soil erosion - a national menace , ().

 • Bouraoui, F. & Dillaha, T. A., 1996. ANSWERS-2000: Runoff and sediment transport model. Journal of Environmental Engineering. 122. 493--502.

  'ANSWERS-2000: Runoff and sediment transport model. ' () 122 Journal of Environmental Engineering. : 493 -502.

  • Search Google Scholar
 • Wischmeier, W. H., & Smith, D. D., 1978. Predicting Rainfall Erosion Losses: A Guide to Conservation Planning. USDA Agriculture Handbook No. 537. U.S. Government Printing Office. Washington, D. C.

 • Browning, G. M., 1977. Developments that led to the universal soil loss equation: a historical review. In: Soil Erosion: Prediction and Control. (Ed.: Foster, G. R.) 3--5. Soil Conservation Society of America. Ankeny, Iowa.

  Soil Erosion: Prediction and Control , () 3 -5.

 • Centeri Cs., 2002. Az általános talajveszteség becslési egyenlet (USLE) K tényezőjének vizsgálata. Doktori értekezés. Szent István Egyetem. Gödöllő.

 • De Roo, A. P. J., 1993. Modelling Surface Runoff and Soil Erosion in Catchments Using Geographical Information Systems; Validity and Applicability of the `ANSWERS' Model in Two Catchments in the Loess Area of South-Limburg (The Netherlands) and One in Devon (UK). Netherlands Geographical Studies No. 157. Utrecht.

 • Eliot, J., 1760. Essays Upon Field Husbandry in New England. Edes and Gill. Boston, MA.

  Essays Upon Field Husbandry in New England , ().

 • Erődi B. et al., 1965. Talajvédő gazdálkodás hegy- és dombvidéken. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • Musgrave, G. W., 1947. The quantitative evaluation of factors in water erosion — a first approximation. J. Soil and Water Cons. 2. 133--138.

  'The quantitative evaluation of factors in water erosion - a first approximation. ' () 2 J. Soil and Water Cons. : 133 -138.

  • Search Google Scholar
 • Renard, K. G. et al., 1997. Predicting Soil Erosion by Water: A Guide to Conservation Planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE). USDA Agriculture Handbook No. 703. U.S. Gov. Printing Office. Washington, D. C.

  Predicting Soil Erosion by Water: A Guide to Conservation Planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) , ().

  • Search Google Scholar
 • Flacke, W., Auerswald, K., & Neufang, L., 1990. Combining a modified Universal Soil Loss Equation with a digital terrain model for computing high resolution maps of soil loss resulting from rain wash. Catena. 17. 383--397.

  'Combining a modified Universal Soil Loss Equation with a digital terrain model for computing high resolution maps of soil loss resulting from rain wash. ' () 17 Catena. : 383 -397.

  • Search Google Scholar
 • Foster, G. R., 1982. Modeling the erosion process. In: Hydrologic Modeling of Small Watersheds (Eds.: Haan, C. T., Johnson, H. P. & Brakensiek, D. L.) 297--380. American Society of Agricultural Engineers. Monograph No. 5. St. Joseph, MI.

 • Góczán L. & Kazó B., 1969. A mérnökgeológiai—vízgazdálkodási térképezés új módszerei és felhasználási területei. Földrajzi Értesítő. 18. 409--417.

  'A mérnökgeológiai-vízgazdálkodási térképezés új módszerei és felhasználási területei. ' () 18 Földrajzi Értesítő. : 409 -417.

  • Search Google Scholar
 • Hensel, H. & Bork, H. R., 1988. EDV-gestützte Bilanzierung von Erosion und Akkumulation in kleinen Einzugsgebieten unter Verwendung der Modifizierten Universal Soil Loss Equation. Landschaftsökologisches Messen und Auswerten. 2. (2/3) 107--136.

  'EDV-gestützte Bilanzierung von Erosion und Akkumulation in kleinen Einzugsgebieten unter Verwendung der Modifizierten Universal Soil Loss Equation. ' () 2 Landschaftsökologisches Messen und Auswerten. .

  • Search Google Scholar
 • Hudson, N., 1973. Soil Conservation. Batsford. London.

  Soil Conservation , ().

 • Lal, R., 1994. Sustainable land use systems and soil resilience. In: Soil Resilience and Sustainable Land Use. (Eds.: Greenland, D. J. & Szabolcs, I.) 41--67. CAB International. Wallingford, U. K.

  Soil Resilience and Sustainable Land Use , () 41 -67.

 • Láng I., Csete L. & Harnos Zs., 1983. A magyar mezőgazdaság agroökológiai potenciálja az ezredfordulón. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  A magyar mezőgazdaság agroökológiai potenciálja az ezredfordulón , ().

 • Láng I., Csete L. & Jolánkai M., 1995. Az agrárgazdaság fenntartható fejlődésének tudományos megalapozása, AGRO-21 füzetek. 12. Budapest.

 • Morgan, R. P. C. & Morgan, D. D. V., 1981. Problems of validating a Meyer—Wischmeier type soil erosion model with field data. In: Soil Conservation. (Ed.: Morgan, R. P. C.) 327--334. John Wiley & Sons. Chichester.

  Soil Conservation , () 327 -334.

 • Morgan, R. P. C. et al., 1997. The European soil erosion model (EUROSEM): A process-based approach for predicting soil loss from fields and small catchments. Earth Surface Processes. 23. 527--544.

  'The European soil erosion model (EUROSEM): A process-based approach for predicting soil loss from fields and small catchments. ' () 23 Earth Surface Processes. : 527 -544.

  • Search Google Scholar
 • Nearing, M. A., Lane, L. J., & Lopes, V. L., 1994. Modeling soil erosion. In: Soil Erosion Research Methods. (Ed.: Lal, R.) 127--155. 2nd ed. Soil and Water Conservation Society and St. Lucie Press. Ankeny, IA.

  Soil Erosion Research Methods , () 127 -155.

 • Nearing, M. A. et al., 1989. A process-based soil erosion model for USDA—Water Erosion Prediction Project technology. Transaction American Society of Agricultural Engineers. 32. 1587--1593.

  'A process-based soil erosion model for USDA-Water Erosion Prediction Project technology. ' () 32 Transaction American Society of Agricultural Engineers. : 1587 -1593.

  • Search Google Scholar
 • Rajkai K., 2001. Modellezés és modellhasználat a talajtani kutatásban. Agrokémia és Talajtan. 50. 469--508.

  'Modellezés és modellhasználat a talajtani kutatásban. ' () 50 Agrokémia és Talajtan. : 469 -508.

  • Search Google Scholar
 • Rawls, W. J. et al., 1989. Green and Ampt Infiltration Parameters for Furrow Irrigation. Paper No. 89. Am. Soc. Agric. Eng. St. Joseph, MI.

 • Renard, K. G. et al., 1991. RUSLE: Revised Universal Soil Loss Equation. J. Soil and Water Conserv. 46. 30--33.

  'RUSLE: Revised Universal Soil Loss Equation. ' () 46 J. Soil and Water Conserv. : 30 -33.

  • Search Google Scholar
 • Rewerts, C. C. & Engel, B. A., 1991. ANSWERS on GRASS: Integrating a Watershed Simulation with a GIS. ASAE Paper No. 91-2621. ASAE. St. Joseph, MI.

 • Römkens, M. J. M., 1987. The soil erodibility factor: A perspective. In: Agricultural Soil Loss. (Eds.: Harlin, J. M. & Berardi, G. M.) 125--150. Westview Press. Boulder—London.

  Agricultural Soil Loss , () 125 -150.

 • Salamin P., 1980. A víz szerepe a magyarországi sík-, domb- és hegyvidékek felszínének alakulásában. Földrajzi Közlemények. 28. 308--330.

  'A víz szerepe a magyarországi sík-, domb- és hegyvidékek felszínének alakulásában. ' () 28 Földrajzi Közlemények. : 308 -330.

  • Search Google Scholar
 • Schimdt, J., 1991. A mathematical model to simulate rainfall erosion. Catena. Suppl. 19. 101--109.

  'A mathematical model to simulate rainfall erosion. ' () 19 Catena. Suppl. : 101 -109.

 • Schwertmann, U., Vogl, W. & Kainz, M., 1987. Bodenerosion durch Wasser: Vorhersage des Abtrags und Bewertung von Gegenmaßnahmen. 2. Aufl. Ulmer. Stuttgart.

  Bodenerosion durch Wasser: Vorhersage des Abtrags und Bewertung von Gegenmaßnahmen , ().

  • Search Google Scholar
 • Smith, D. D., 1941. Interpretation of soil conservation data for field use. Agr. Eng. 22. 173--175.

  'Interpretation of soil conservation data for field use. ' () 22 Agr. Eng. : 173 -175.

 • Toy, T. J., Foster, G. R. & Renard, K. G., 2002. Soil Erosion: Processes, Prediction, Measurement, and Control. Wiley. New York.

  Soil Erosion: Processes, Prediction, Measurement, and Control , ().

 • USDA Soil Conservation Service, 1969. Engineering Field Manual for Conservation Services. Washington, D. C.

 • USDA Soil Conservation Service, 1977. Preliminary Guidance for Estimating Erosion on Area Disturbed by Surface Mining Activities in the Interior Western United States. Interim Final Report. EPA—908/4--77--005.

 • Várallyay Gy., 1997. A talaj és funkciói. Magyar Tudomány. XLII. (12) 1414--1430.

  'A talaj és funkciói. ' () XLII Magyar Tudomány. : 1414 -1430.

 • Williams, J. R., 1975. Sediment-yield prediction with universal equation using runoff energy factor. In: Present and Prospective Technology for Predicting Sediment Yield and Sources. ARS.S--40. 244--252. US Gov. Printing Office. Washington, D. C.

  Present and Prospective Technology for Predicting Sediment Yield and Sources , ().

  • Search Google Scholar
 • Renschler, C. S., 2003. Designing geo-spatial interfaces to scale process models: the Geo WEPP approach. Hydrol. Process. 17. 1005--1017.

  'Designing geo-spatial interfaces to scale process models: the Geo WEPP approach. ' () 17 Hydrol. Process. : 1005 -1017.

  • Search Google Scholar
 • Williams, J. R., Hiler, E. A., & Baird, R. W., 1971. Predicting sediment yields from small watersheds. Trans. ASAE. 14. 1157--1162.

  'Predicting sediment yields from small watersheds. ' () 14 Trans. ASAE. : 1157 -1162.

 • Williams, J. R., Jones, C. A, & Dyke, P. T., 1984. The EPIC model and its application. In: Proc Intern. Symp. on Minimum Data Sets for Agrotechnology Transfer. 111--121. ICRISAT Center. Hyderabad, India.

 • Wischmeier, W. H., 1959. A rainfall erosion index for a Universal Soil Loss Equation. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 23. 246--249.

  'A rainfall erosion index for a Universal Soil Loss Equation. ' () 23 Soil Sci. Soc. Amer. Proc. : 246 -249.

  • Search Google Scholar
 • Wichmeier, W. H., 1974. New development in estimating water erosion. In: Proc. 29th Annual Meeting, Soil Conservation Society of America. 179--186. Ankeny, Iowa.

 • Wischmeier, W. H. & Smith, D. D., 1958. Rainfall energy and its relationship to soil loss. Trans. Am. Geophys. Union. 39. 285--291.

  'Rainfall energy and its relationship to soil loss. ' () 39 Trans. Am. Geophys. Union. : 285 -291.

  • Search Google Scholar
 • Kerényi A., 1991. Talajerózió. Térképezés, laboratóriumi és szabadföldi kísérletek. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Talajerózió. Térképezés, laboratóriumi és szabadföldi kísérletek , ().

 • Arnold, J. G. et al., 1998. Large area hydrologic modeling and assesment. I. Model development. J. Am Water Resour. Assoc. 34. 73--89.

  'Large area hydrologic modeling and assesment. I. Model development ' () 34 J. Am Water Resour. Assoc. : 73 -89.

  • Search Google Scholar
 • Beasley, D. B. & Huggins, L. F., 1982. ANSWERS (Areal Nonpoint Source Watershed Environmental Response Simulation) User's Manual. U.S. Environmental Protection Agency Report No. 905/9--82--001. Chicago.

 • Kertész, Á., 1995. Aridification in a region adjacent to the Mediterranean. Objectives and outline of a scientific programme, MEDALUS Working Paper 65. King's College. London.

 • Kirkby, M. J. & McMahon, M. L., 1999. MEDRUSH and the CATSOP basin — the lessons learned. Catena. 37. 495--506.

  'MEDRUSH and the CATSOP basin - the lessons learned. ' () 37 Catena. : 495 -506.

 • Knisel, W. G., 1980. CREAMS: A Field-scale Model for Chemicals, Runoff and Erosion from Agricultural Management Systems. Report No. 26. U.S. Department of Agriculture. Washington, D. C.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Farsang, Andrea (Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Szeged)
 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Németh, Tamás (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

 

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Loch, Jakab (Faculty of Agricultural and Food Sciences and Environmental Management, University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

         

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS
 • CABI

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 146 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 3 0 0
Sep 2021 3 0 0
Oct 2021 6 0 0
Nov 2021 2 0 0
Dec 2021 3 0 0
Jan 2022 3 1 1
Feb 2022 0 0 0