View More View Less
 • 1 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Budapest
 • 2 VE Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Kara Keszthely
 • 3 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest
 • 4 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Budapest
 • 5 VE Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kara Keszthely
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $184.00

Amennyiben a talajok P-tartalma az agronómiailag indokolt szint fölé emelkedik, ugrásszeruen megnohet a talajból a felszíni vizekbe, ill. bizonyos körülmények között a felszín alatti vizekbe jutó foszfor mennyisége. A csatornák, patakok, folyók és tavak stb. vizének kritikus szint feletti P-koncentrációja az eutrofizáció felgyorsulásához vezethet.  Az 1960-as évek közepétol a több mint két évtizedes talajgazdagító P-trágyázás (+20 és +40 kg/ha P2O5 többletek) következtében rohamosan javulni kezdett talajaink P-ellátottsága és az 1990-es évek elejére a szántóterület mintegy 2/3-a foszforral jól, vagy igen jól (túlzottan) ellátottá vált. 1990-tol kezdodoen a hazai P-mérlegek erosen negatívak, évi -10 és -20 kg/ha P2O5-hiányt mutatnak. A fejlett nyugat-európai országokban ma is erosen pozitívak a P-mérlegek. Annak ellenére, hogy a megnövekedett P-tartalmú talajok fokozott környezeti kockázatot jelentenek, hazánkban mind a mai napig az indokoltnál jóval kevesebb kutatás irányult a környezetvédelmi célú P-talajvizsgálatok hazai adaptációjára.  A kérdéskör vizsgálata azért is kiemelten fontos, mivel Magyarország EU-csatlakozásának elofeltételeként, a városok szennyvíztisztítása megvalósul, felszíni vizeink pontszeru P-terhelése ily módon jelentosen csökken, másrészt nagyobb hangsúlyt kapnak a legnagyobb diffúz szennyezo forrás, a mezogazdasági eredetu P-terhelés csökkentésének lehetoségei. A P-megkötodés mértéke talajonként különbözo lehet. Mivel a szorpciós folyamat az agyagfrakcióhoz és az oxid-hidroxid frakciókhoz kötheto, a P-fixáció a nagy agyagtartalmú talajokban eroteljesebb. Ennek megfeleloen, a szervetlen kolloidokban szegény talajok P-megkötése gyenge. Általában véve, a 6,0 és 6,5 közötti pH(H2O)-értékek mellett legkisebb a P-megkötodés. Erosen savanyú talajokon alacsony oldékonyságú Fe- és Al-foszfátok (strengit, variscit), erosen meszes talajokon a szintén gyenge oldékonyságú Ca-foszfát vegyületek (oktokalcium-foszfát, hidroxiapatit, fluorapatit) képzodése jelzi az eroteljes P-megkötodést.  Az összes P-terhelésbol a mezogazdasági terhelés részarányát 39 %-ra becsülik Dániában, 54 %-ra Norvégiában, 73 %-ra Svédországban, és 79 %-ra Finnországban. Becslések szerint Magyarországon 10 % az agrár P-terhelés aránya. Ez utóbbinak oka a lakossági terhelés rendkívül magas részaránya, a szennyvizeknek kezelés nélküli, közvetlen felszíni vizekbe való vezetése.  A kutatóknak, talajvizsgáló laboratóriumoknak erofeszítéseket kell tenniük a könnyen oldható P-tartalmak, az értéküket befolyásoló talajtulajdonságok (pH, mészállapot, talaj fizikai félesége, szervesanyag-tartalom stb.) minél pontosabb meghatározására, a kalibráció minél pontosabb elvégzésére.  A talaj könnyen oldható P-tartalmát az egyéb információkkal együtt (talajerózió, felszíni elfolyás, P-adag, és P-kijuttatás módja stb.) figyelembe kell venni a potenciális P-terhelés becslésekor.

 • Brady, N. C., 1990. The Nature and Properties of Soils, 10th ed. Macmillan Publ. Co. New York.

  The Nature and Properties of Soils , ().

 • Buzás I.-né, Karkalik A.-né & Tihanyi L., 1988. A műtrágyázási szaktanácsadás és a műtrágyázás gyakorlatának összehasonlítása az 1987. évi kukoricatermesztési adatok alapján. In: HUNGAGROCHEM '88. 183--189.

 • Tate, K. R. et al., 1991. Temporal variations in some plant and soil P pools in two pasture soils of different P fertility status. Plant and Soil. 132. 219--232.

  'Temporal variations in some plant and soil P pools in two pasture soils of different P fertility status. ' () 132 Plant and Soil. : 219 -232.

  • Search Google Scholar
 • Tiessen, H. (Ed.), 1995. Phosphorus in the Global Environment. John Wiley & Sons, Ltd. Chichester. England.

  Phosphorus in the Global Environment , ().

 • Urfi P. et al., 2002. Az üzemi tápanyagmérleg, mint a környezeti menedzsment egyik lehetséges eszköze a mezőgazdaságban. Acta Agronomica Hung. 50. 335--341.

  'Az üzemi tápanyagmérleg, mint a környezeti menedzsment egyik lehetséges eszköze a mezőgazdaságban. ' () 50 Acta Agronomica Hung. : 335 -341.

  • Search Google Scholar
 • Urfi P. et al., 2003. Üzemi tápanyagmérlegek összeállítása különböző profilú gazdaságokban. XVII. Országos Környezetvédelmi Konferencia, Siófok. 305--314.

 • U.S. Environmental Protection Agency, 1996. Environmental Indicators of Water Quality in the United States. USEPA Rep. 841/R-96-002. USEPA, Office of Water (4503F) U.S. Govn. Printing Office. Washington, D.C.

 • Árendás T. & Sarkadi J., 1995. P-hatások és utóhatások erdőmaradványos csernozjomon. Növénytermelés. 44. 271--281.

  'P-hatások és utóhatások erdőmaradványos csernozjomon. ' () 44 Növénytermelés. : 271 -281.

  • Search Google Scholar
 • Baranyai F., Fekete A. & Kovács I., 1987. A magyarországi talajtápanyag-vizsgálatok eredményei. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  A magyarországi talajtápanyag-vizsgálatok eredményei , ().

 • Chardon, W. J., 1998. Organically combined phosphorus in soil solutions and leachates. In: Phosphorus Loss from Soil to Water. (Eds.: Tunney, H. et al.) 391--394. CABI. Wallingford.

  Organically combined phosphorus in soil solutions and leachates. In: Phosphorus Loss from Soil to Water , () 391 -394.

  • Search Google Scholar
 • Commission of the European Communities. (CEC) 1992. Towards Sustainability. A European Community Programme of Policy and Action in Relation to the Environment and Sustainable Development. Vol. II. COM(92) 23 final. CEC Official Publ. Office. Luxemburg.

  Towards Sustainability. A European Community Programme of Policy and Action in Relation to the Environment and Sustainable Development. Vol. II. COM(92) 23 final , ().

  • Search Google Scholar
 • Csathó P., 1994. A magyarországi talajok NPK mérlegei 1990-ben és 1991-ben. Növénytermelés. 43. 551--561.

  'A magyarországi talajok NPK mérlegei 1990-ben és 1991-ben. ' () 43 Növénytermelés. : 551 -561.

  • Search Google Scholar
 • Csathó, P., 2002. Phosphorus balance in Hungary and selected European countries. In: Fertilizers and Fertilization (Nawozy i Nawozenie) 4. (13) 83--104. Polish Fertilizer Society — CIEC.

  'Phosphorus balance in Hungary and selected European countries. ' () 4 In: Fertilizers and Fertilization (Nawozy i Nawozenie) : 83 -104.

  • Search Google Scholar
 • Csathó P. & Kádár I., 2003. Foszfor utóhatás vizsgálatok mészlepedékes csernozjom talajon. In: XVII. Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás. (Szerk: Elek, Gy. & Vécsy, B.) 232--241. MTESz Fejér és Veszprém megyei Szervezete, Siófok.

  XVII. Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás , () 232 -241.

 • Csathó, P., Árendás, T. & Németh, T., 1998. New, environmentally friendly fertiliser advisory system, based on the data set of the Hungarian long-term field trials set up between 1960 and 1995. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 29. 2161--2174.

  'New, environmentally friendly fertiliser advisory system, based on the data set of the Hungarian long-term field trials set up between 1960 and 1995. ' () 29 Commun. Soil Sci. Plant Anal. : 2161 -2174.

  • Search Google Scholar
 • FAO Fertilizer Yearbooks, 1950--2000. Rome. Italy.

 • Filep Gy., 1988. Talajkémia. Akadémia Kiadó. Budapest.

  Talajkémia , ().

 • Fox, R. L. & Kamprath, E. J., 1971. Adsorption and leaching of P in acid organic soils and high organic matter sand. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 35. 154--156.

  'Adsorption and leaching of P in acid organic soils and high organic matter sand. ' () 35 Soil Sci. Soc. Amer. Proc. : 154 -156.

  • Search Google Scholar
 • Foy, R. H. & Withers, P. J. A., 1995. The contribution of agricultural phosphorus in eutrophication. Proc. Fertilizer Society. 365. 1--32.

  'The contribution of agricultural phosphorus in eutrophication. ' () 365 Proc. Fertilizer Society. : 1 -32.

  • Search Google Scholar
 • Frossard, E. et al., 2000. Processes governing phosphorus availability in temperate soils. J. Environ. Qual. 29. 15--23.

  'Processes governing phosphorus availability in temperate soils. ' () 29 J. Environ. Qual. : 15 -23.

  • Search Google Scholar
 • Schindler, D. W. & Fee, E. J., 1974. Experimental lakes area: whole lake experiments in eutrophication. J. Fisheries Res. Board of Canada. 31. 937--953.

  'Experimental lakes area: whole lake experiments in eutrophication. ' () 31 J. Fisheries Res. Board of Canada. : 937 -953.

  • Search Google Scholar
 • Schindler, D. W. et al., 1971. Eutrophication of lake 227, Experimental lakes area, North-western Ontario, by addition of phosphate and nitrate. J. Fisheries Res. Board of Canada. 28. 1763--1782.

  'Eutrophication of lake 227, Experimental lakes area, North-western Ontario, by addition of phosphate and nitrate. ' () 28 J. Fisheries Res. Board of Canada. : 1763 -1782.

  • Search Google Scholar
 • Sharpley, A. N. & Lemunyon, J., 1997. Identifying critical sources of phosphorus export from agricultural catchments. In: Phosphorus Loss from Soil to Water. (Eds.: Tunney, H. et al.) 363--366. CABI. Wallingford.

  Phosphorus Loss from Soil to Water , () 363 -366.

 • Sharpley, A. N. & Lord, E., 1997. The loss of nitrogen and phosphorus in agricultural runoff: processes and management. In: CIEC 11th World Fertilizer Congress, Gent, Belgium. Vol. 2. 548--565.

 • Logan, T. J., 2000. Soils and environmental quality. In: Handbook of Soil Science. (Ed.: Sumner, M. E.) G-155--169. CRC Press. Boca Raton — New York.

  Handbook of Soil Science , () G-155 -169.

 • Máté F., 1984. Korreferátum a „Környezetvédő tápanyag-gazdálkodás a Balaton térségében” kérdéshez. A Balaton kutatás újabb eredményei. III. Veszprémi Akadémiai Bizottság, Veszprém.

 • Mattingly, G. E. G., 1970. Residual value of basic slag, Gafsa rock phosphate and superphosphate in a sandy podzol. J. Agric. Sci. 75. 413--418.

  'Residual value of basic slag, Gafsa rock phosphate and superphosphate in a sandy podzol. ' () 75 J. Agric. Sci. : 413 -418.

  • Search Google Scholar
 • Németh, I., 1985. The effect of P fertilizers on wheat yields and the nutrient contents of brown forest soils. In: Proc. 9th World Fertilizer Congress, CIEC. Vol. 2. 405--409. Goeltze Druck. Goettingen.

 • Németh, T., 1998. The role of phosphorus in Hungarian agriculture. In: Codes of Good Agricultural Practice and Balanced Fertilization. (Ed.: Fotyma, M.) Proc. Int. Symp. CIEC, PFS and Workshops IMPHOS, IPI, Pulawy, Sept. 27--30, 1998. Bibliotheca Fragmenta Agronomica. 3. 298--309.

  'The role of phosphorus in Hungarian agriculture. ' () 3 In: Codes of Good Agricultural Practice and Balanced Fertilization. (Ed.: Fotyma, M.) Proc. Int. Symp. CIEC, PFS and Workshops IMPHOS, IPI, Pulawy, Sept. 27-30, 1998. Bibliotheca Fragmenta Agronomica. : 298 -309.

  • Search Google Scholar
 • Németh, T., Csathó, P. & Molnár, E., 1994. NP loads from Hungarian agriculture to surface waters. In: Danube Integrated Environmental Study for Hungary. Phase 2. EC PHARE Programme. (Eds.: Ijjas, I. & Bögi, K.) Senator Consult—RISSAC HAS. Budapest.

 • Osztoics A.-né, 1984. Foszforszorpció vizsgálata homoktalajokon. Agrokémia és Talajtan. 33. 228--232.

  'Foszforszorpció vizsgálata homoktalajokon. ' () 33 Agrokémia és Talajtan. : 228 -232.

  • Search Google Scholar
 • Sample, E. C., Soper, R. J. & Racz, G. J., 1980. Reactions of phosphate fertilizers in soils. In: The Role of Phosphorus in Agriculture. (Eds.: Khasawneh, F. E., Sample, E. C. & Kamprath, E. J.) 263--310. American Society of Agronomy. Madison, WI.

  The Role of Phosphorus in Agriculture , () 263 -310.

 • Sárdi K., 2001. A P-lekötődés és -szolgáltatás tanulmányozása tenyészedény-kísérletben. Agrokémia és Talajtan. 50. 226--246.

  'A P-lekötődés és -szolgáltatás tanulmányozása tenyészedény-kísérletben. ' () 50 Agrokémia és Talajtan. : 226 -246.

  • Search Google Scholar
 • Sarkadi J., 1975. A műtrágya-igény becslésének módszerei. Mezőgazd. Kiadó. Budapest.

  A műtrágya-igény becslésének módszerei , ().

 • Sarkadi, J., Thamm, B. & Pusztai, A., 1984. Possibility of the application of AL-P-values corrected by some soil characteristics for the estimation of the P-availability in soils. In: Proc. 9th World Fertilizer Congress, CIEC. Vol. 2. 319--323. Goeltze Druck. Goettingen.

 • Füleky Gy., 1976a. A talaj könnyen oldható P-tartalmának meghatározására használt kivonószerek vizsgálata. I. Az AL-, DL-, CAL-, Bray I-, NaHCO3-os, NaHCO3+NH4F-os és CaCl2-os kivonószer vizsgálata közvetlen kioldással. Agrokémia és Talajtan. 25. 271--283.

  'A talaj könnyen oldható P-tartalmának meghatározására használt kivonószerek vizsgálata. ' () 25 I. Az AL-, DL-, CAL-, Bray I-, NaHCO3-os, NaHCO3+NH4F-os és CaCl2-os kivonószer vizsgálata közvetlen kioldással. Agrokémia és Talajtan. : 271 -283.

  • Search Google Scholar
 • Füleky Gy., 1976b. A talaj könnyen oldható P-tartalmának meghatározására használt kivonószerek vizsgálata. II. Az AL-, DL-, CAL-, Bray I-, NaHCO3-os, NaHCO3+NH4F-os és CaCl2-os kivonószerrel oldott P és a szervetlen foszfátfrakciók korrelációja. Agrokémia és Talajtan. 25. 284--295.

  'A talaj könnyen oldható P-tartalmának meghatározására használt kivonószerek vizsgálata. ' () 25 II. Az AL-, DL-, CAL-, Bray I-, NaHCO3-os, NaHCO3+NH4F-os és CaCl2-os kivonószerrel oldott P és a szervetlen foszfátfrakciók korrelációja. Agrokémia és Talajtan. : 284 -295.

  • Search Google Scholar
 • Gartley, K. L. & Sims, J. T., 1994. Phosphorus soil testing: environmental use and implications. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 25. 1565--1582.

  'Phosphorus soil testing: environmental use and implications. ' () 25 Commun. Soil Sci. Plant Anal. : 1565 -1582.

  • Search Google Scholar
 • Herodek, S. et al., 1995. The P cycle in the Balaton cathment — a Hungarian case study. In: Phosphorus in the Global Environment. Transfers, Cycles, and Management. (Ed.: Tiessen, H.) 275--300. John Wiley & Sons Ltd. Chichester, England.

  Phosphorus in the Global Environment. Transfers, Cycles, and Management , () 275 -300.

  • Search Google Scholar
 • Holló S., Csathó P. & Sarkadi J., 1991. A foszfor műtrágyázás hatékonysága kukorica—tavaszi árpa—őszi búza vetésváltásban egy csernozjom barna erdőtalajon. Növénytermelés. 40. 51--66.

  'A foszfor műtrágyázás hatékonysága kukorica-tavaszi árpa-őszi búza vetésváltásban egy csernozjom barna erdőtalajon. ' () 40 Növénytermelés. : 51 -66.

  • Search Google Scholar
 • Ijjas, I. & Bögi, K. (Eds.), 1994. Danube Integrated Environmental Study for Hungary. Phase 2. EC PHARE Programme. Senator Consult. Budapest.

 • Kádár I., 1979. Földművelésünk nitrogén, foszfor és kálium mérlege. Agrokémia és Talajtan. 28. 527--544.

  'Földművelésünk nitrogén, foszfor és kálium mérlege. ' () 28 Agrokémia és Talajtan. : 527 -544.

  • Search Google Scholar
 • Kádár I., 1987. Földművelésünk ásványi tápanyagforgalmáról. Növénytermelés. 36. 517--526.

  'Földművelésünk ásványi tápanyagforgalmáról. ' () 36 Növénytermelés. : 517 -526.

  • Search Google Scholar
 • Kádár I., 1992. A növénytáplálás alapelvei és módszerei. MTA TAKI. Budapest.

  A növénytáplálás alapelvei és módszerei , ().

 • Kádár I. & Csathó P., 1985. A szuperfoszfát tartamhatásának vizsgálata őszi búza monokultúrában. II. Fajlagos hatékonyság, tápelemtartalom és -felvétel, a P-elöregedés vizsgálata, fenológiai megfigyelések. Agrokémia és Talajtan. 34. 97--129.

  'A szuperfoszfát tartamhatásának vizsgálata őszi búza monokultúrában. ' () 34 II. Fajlagos hatékonyság, tápelemtartalom és -felvétel, a P-elöregedés vizsgálata, fenológiai megfigyelések. Agrokémia és Talajtan. : 97 -129.

  • Search Google Scholar
 • Kocsis L. et al., 2001. A Balaton vízgyűjtő területén végzett vízgazdálkodási és intenzív mezőgazdasági tevékenység összehangolt fejlesztése. Operatív programtanulmány. Balaton Fejlesztési Tanács. Keszthely.

 • Kovács G. (szerk.), 1984. A magyarországi I. talajvizsgálati ciklus eredményeinek értékelése. MÉM NAK. Budapest.

  A magyarországi I. talajvizsgálati ciklus eredményeinek értékelése , ().

 • Kuo, S. & Lotse, E. G., 1972. Kinetics of phosphate adsorption by calcium carbonate and Cakaolinite. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 36. 725--729.

  'Kinetics of phosphate adsorption by calcium carbonate and Cakaolinite. ' () 36 Soil Sci. Soc. Amer. Proc. : 725 -729.

  • Search Google Scholar
 • Steén, I., 1997. A European fertilizer industry view on phosphorus retention and loss from agricultural soils. In: Phosphorus Loss from Soil to Water. (Eds.: Tunney, H. et al.) 311--328. CABI. Wallingford.

  Phosphorus Loss from Soil to Water , () 311 -328.

 • Stefanovits P. & Sarkadi J., 1963. A műtrágyázás várható hatásának térképei. In: Stefanovits P.: Magyarország talajai. 383--388. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Magyarország talajai , () 383 -388.

 • Stewart, J. W. B. & Sharpley, A. N., 1987. Controls on dynamics of soils and fertilizer phosphorus and sulfur. In: Soil Fertility and Organic Matter as Critical Components of Production. (Eds.: Follett, R. F., Stewart, J. W. B. & Cole, C. V.) SSSA Spec. Publ. 19. 101--121. Am. Soc. of Agronomy, Madison, WI

  Soil Fertility and Organic Matter as Critical Components of Production , () 101 -121.

  • Search Google Scholar
 • Stewart, J. W. B. & Tiessen, H., 1987. Dynamics of soil organic phosphorus. Biogeochemistry. 4. 41--60.

  'Dynamics of soil organic phosphorus. ' () 4 Biogeochemistry. : 41 -60.

 • Sharpley, A. N., Sims, J. T. & Pierzynski, G. M., 1994. Innovative soil phosphorus indices: assessing inorganic phosphorus. In: New Directions in Soil Testing for Nitrogen, Phosphorus and Potassium: (Eds.: Havlin, J. et al.) 115--142. ASA Mon. Madison, WI.

  New Directions in Soil Testing for Nitrogen, Phosphorus and Potassium , () 115 -142.

 • Sharpley, A. N. et al., 1994. Managing agricultural phosphorus for protection of surface waters: issues and options. J. Environ. Qual. 23. 437--451.

  'Managing agricultural phosphorus for protection of surface waters: issues and options. ' () 23 J. Environ. Qual. : 437 -451.

  • Search Google Scholar
 • Sisák, I., 2001. Quality of standing waters in Hungary on the example of Lake Balaton. In: Environmental Management of the Rural Landscape in Central and Eastern Europe. (Eds.: van Es, H. & Huska, D.) 68--70. Nitra.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 2 0 0
Oct 2020 9 0 0
Nov 2020 0 0 0
Dec 2020 5 0 0
Jan 2021 0 0 0
Feb 2021 0 0 0
Mar 2021 0 0 0