Authors:
Tamás Árendás MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete 2462 Martonvásár, Pf. 19.

Search for other papers by Tamás Árendás in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Péter Bónis MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete Martonvásár

Search for other papers by Péter Bónis in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Dénes Molnár MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete Martonvásár

Search for other papers by Dénes Molnár in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
János Sarkadi MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Herman O. út 15., Budapest, 1022

Search for other papers by János Sarkadi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Martonvásáron, erdomaradványos csernozjom talajon beállított trágyázási tartamkísérlet 28 évének eredményei alapján, a muvelt réteg eltéro mésztartalma szerint elemeztük a vizsgálatokat megelozo 16 évben mutrágyákkal talajba juttatott, de a növények által fel nem vett foszfor utóhatását.  A vizsgálatok kezdetén a meghatározott AL-P2O5-tartalom a közepesen meszes talajokban 92-138, az erosen meszes parcellákon 127-152 mg×kg-1 volt. 12 év után a koncentráció 47-64, illetve 70-83 mg×kg-1-ra csökkent, majd ezeken a szinteken stabilizálódott.  A kumulált termések alapján az eltéro karbonátosság a korábbi PK-kezelés utóhatását tekintve volt a legkifejezettebb, amelynél a kevésbé meszes parcellákon a kontrollhoz viszonyított átlagos évenkénti utóhatás 0,64 t×ha-1-ral volt több, az erosen meszeshez viszonyítva. A négyéves periódusokra bontott kísérlet varianciaanalízisének eredményei szerint az elso három ciklusban a növekvo mésztartalom negatívan, a P-trágyák utóhatása pozitívan és közel azonos mértékben igazolhatóan befolyásolta a termoképességet. A talajban maradt foszfor termésnövelo hatása a negyedik trágyázási ciklustól kezdodoen a termesztett növények átlagában azonban már nem különbözött statisztikailag igazolhatóan az 1958 óta P-trágyázatlan parcellákétól. Az ún. vertikális összehasonlítás módszerét alkalmazva, a relatív termések idobeli változása alapján növényfajonként is elemeztük a P-utóhatásokat. A regresszió analízis alapján elkészített becslések szerint erosen meszes erdomaradványos csernozjom talajon a kukorica termése dikultúrában a termesztés 14., az oszi búza mennyisége a termesztés 23. évét követoen csökkent a P-trágyázatlan kontroll szintjére. Közepesen meszes erdomaradványos csernozjom talajon a kukorica P-reakciója a vizsgálatok 22. évében mérséklodött a kontroll szintjére. Oszi búzában az utóhatás teljes megszunése a relatív termésekhez illesztett logaritmusfüggvény paraméterei alapján a 36. évre prognosztizálható.

 • Csathó P., 2002b. Az Al-P korrekciós modell értékelése a hazai szabadföldi őszi búza kísérletek adatbázisán 1960--2000. Agrokémia és Talajtan. 51. 351--380.

  'Az Al-P korrekciós modell értékelése a hazai szabadföldi őszi búza kísérletek adatbázisán 1960-2000. ' () 51 Agrokémia és Talajtan. : 351 -380 .

  • Search Google Scholar
 • Krisztián J. & Holló S., 1992. Periodikus foszfor műtrágyázás. Növénytermelés. 41. 141--148.

  'Periodikus foszfor műtrágyázás. ' () 41 Növénytermelés. : 141 -148 .

 • Westsik V., 1938. őszi vetéseink műtrágyázása, különös tekintettel a foszfor alkalmazására. Az Országos Mez. Kamara Talajtani és Műtrágyázási Oszt. Kiadványa. 12. 1--8.

  'őszi vetéseink műtrágyázása, különös tekintettel a foszfor alkalmazására. ' () 12 Az Országos Mez. Kamara Talajtani és Műtrágyázási Oszt. Kiadványa. : 1 -8 .

  • Search Google Scholar
 • Thamm F.-né, 1996. A műtrágyák P-utóhatására ható tényezők és talajbeli átalakulásának modellezése. Agrokémia és Talajtan. 45. 177--202.

  'A műtrágyák P-utóhatására ható tényezők és talajbeli átalakulásának modellezése. ' () 45 Agrokémia és Talajtan. : 177 -202 .

  • Search Google Scholar
 • Williams, J. H., Boyd, D. A. & Farrar, K., 1971. Residual phosphate experiments on experimental husbandry farms. Min. Agric. Fisheries and Food, Techn. Bull. No. 20. 42--79.

 • Árendás T., Sarkadi J. & Molnár D., 1998. Műtrágyahatások kukorica--őszi búza dikultúrában erdőmaradványos csernozjom talajon. Növénytermelés. 47. 45--57.

  'Műtrágyahatások kukorica-őszi búza dikultúrában erdőmaradványos csernozjom talajon. ' () 47 Növénytermelés. : 45 -57 .

  • Search Google Scholar
 • Bailey, L. D. et al., 1977. Residual effects of phosphorus fertilizer. II. For wheat and flax grown on chernozemic soils in Manitoba. Can. J. Soil Sci. 57. 263--270.

  'Residual effects of phosphorus fertilizer. ' () 57 II. For wheat and flax grown on chernozemic soils in Manitoba. Can. J. Soil Sci. : 263 -270 .

  • Search Google Scholar
 • Chien, S. H., Sale, P. W. G. & Friesen, D. K., 1990. A discussion of the methods for comparing the relative effectiveness of phosphate fertilizers varying in solubility. Fert. Res. 24. 149--157.

  'A discussion of the methods for comparing the relative effectiveness of phosphate fertilizers varying in solubility. ' () 24 Fert. Res. : 149 -157 .

  • Search Google Scholar
 • Csathó, P., 2002a. Phosphorus balance in Hungary and selected European countries. Fertilizers and Fertilization (Nawozy i Nawozenie). Polish Fert. Soc. — CIEC. 13. 83--104.

  'Phosphorus balance in Hungary and selected European countries. ' () 13 Fertilizers and Fertilization (Nawozy i Nawozenie). Polish Fert. Soc. - CIEC. : 83 -104 .

  • Search Google Scholar
 • Csathó, P., Árendás, T. & Németh, T., 1998. New environmentally friendly fertiliser advisory system, based on the data set of the Hungarian long-term field trials set up between 1960 and 1995. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 29. 2161--2174.

  'New environmentally friendly fertiliser advisory system, based on the data set of the Hungarian long-term field trials set up between 1960 and 1995. ' () 29 Commun. Soil Sci. Plant Anal. : 2161 -2174 .

  • Search Google Scholar
 • Csathó P. & Kádár I., 2003. Foszfor utóhatás vizsgálatok mészlepedékes csernozjom talajon. In: XVII. Országos Környezetvédelmi Konferencia, Siófok, 2003. szept. 23--25. (Szerk.: Vécsi B. & Elek Gy.) 224--231.

 • Egner, H., Riehm, H. & Domingo, W. R., 1960. Untersuchungen über die chemische Bodenanalyse als Grundlage für die Beurteilung des Nahrstoffzustandes der Boden. II. K. Lantbr. Högsz. Ann. 26. 199--215.

  'Untersuchungen über die chemische Bodenanalyse als Grundlage für die Beurteilung des Nahrstoffzustandes der Boden. ' () 26 II. K. Lantbr. Högsz. Ann. : 199 -215 .

  • Search Google Scholar
 • Kádár I., 1997. Talajaink tápelemgazdálkodása az ezredfordulón. Növénytermelés. 46. 73--84.

  'Talajaink tápelemgazdálkodása az ezredfordulón. ' () 46 Növénytermelés. : 73 -84 .

  • Search Google Scholar
 • Krámer M., 1979. Az istállótrágyázás és a műtrágyázás kölcsönhatásának vizsgálata tartamkísérletekben. In: Az intenzív műtrágyázás hatása a talaj termékenységére. 94--107. MTA TAKI. Budapest.

 • Krámer, M. & Füleky, Gy., 1974. Superphosphate availability as affected by the CaCO3 content of the soil. Agrokémia és Talajtan. Suppl. 23. 101--110.

  'Superphosphate availability as affected by the CaCO3 content of the soil. ' () 23 Agrokémia és Talajtan. Suppl. : 101 -110 .

  • Search Google Scholar
 • Kumar, V., Gilkes, R. J. & Bolland, M. D. A., 1992. The residual value of rock phosphate and superphosphate from field sites assessed by glass-house bioassay using three plant species with different external P requirements. Fert. Res. 32. 195--207.

  'The residual value of rock phosphate and superphosphate from field sites assessed by glass-house bioassay using three plant species with different external P requirements. ' () 32 Fert. Res. : 195 -207 .

  • Search Google Scholar
 • Sarkadi J., 1963. Trágyázási kísérletek fontosabb eredményei. MTA Agrártud. Oszt. Közlem. 22. 411--421.

  'Trágyázási kísérletek fontosabb eredményei. ' () 22 MTA Agrártud. Oszt. Közlem. : 411 -421 .

  • Search Google Scholar
 • Sarkadi J., Krámer M. & Thamm B., 1965. Kalcium- és ammónium-laktátos talajkivonatok P-tartalmának meghatározása aszkorbinsav-ónkloridos módszerrel melegítés nélkül. Agrokémia és Talajtan. 14. 75--86.

  'Kalcium- és ammónium-laktátos talajkivonatok P-tartalmának meghatározása aszkorbinsav-ónkloridos módszerrel melegítés nélkül. ' () 14 Agrokémia és Talajtan. : 75 -86 .

  • Search Google Scholar
 • Stefanovits P. & Sarkadi J., 1963. A műtrágyázás várható hatásának térképei. In: Magyarország talajai. (Szerk.: Stefanovits P.) 383--388. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • Sváb J., 1981. Biometriai módszerek a kutatásban. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  Biometriai módszerek a kutatásban , ().

 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2023 0 2 0
Nov 2023 2 11 0
Dec 2023 37 1 0
Jan 2024 17 0 1
Feb 2024 7 1 1
Mar 2024 1 0 0
Apr 2024 0 0 0