Authors:
Erzsébet Osztoics MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.

Search for other papers by Erzsébet Osztoics in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Péter Csathó MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Budapest

Search for other papers by Péter Csathó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
László Radimszky MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Budapest

Search for other papers by László Radimszky in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Három magyar, egy szlovákiai, egy romániai és egy algériai savanyú talajon vizsgáltuk az 1990-es évek elején hazánkban forgalomban lévo, Kola-apatitból készült szuperfoszfát és az Algériából származó bázikus nyersfoszfát hatását a talajok könnyen oldható (AAAc-EDTA-oldható) Mn-, Ni-, Al-, Co- és Mo- tartalmára, valamint ezen elemek növényi felvételére tenyészedény-kísérletben vörös here jelzonövénnyel. A vörös herét öt alkalommal vágtuk, analízisük vágásonként történt. A talajok többségénél a talajtulajdonságok, a P-forma és P-adag hatása az egyes vágásokban hasonló tendenciájú volt egy-egy elem esetén, ezért eredményeinket a vörös here 1. vágásának adatai alapján mutattuk be. A vizsgált elemek növényi felvételében viszont eltéro szerepet játszott a kiindulási talaj tulajdonsága (pH, fizikai féleség, károselem-koncentráció), a P-trágya formája, a P-adag nagysága és a vágások száma. A vörös here elemfelvételét a fentieken túl magának az elemnek a sajátságai is befolyásolták, így például valószínu, hogy a vörös here Mn-felvételére a kísérlet reduktív körülményei is hatással voltak. A vizsgált elemek növényi felvétele általában a talaj pH-jával negatív korrelációt mutatott, kivéve a molibdént. Ezt az összefüggést azonban a nikkel és molibdén esetében a szuperfoszfát magas vízoldható P-tartalma módosította. A növények Mn- és Ni-koncentrációja a gyengén és a közepesen savanyú talajokon sokkal alacsonyabb volt, mint az erosen savanyú talajokon. A P-formának és -adagnak nem volt hatása a felvételre. (A gyengén savanyú, kis pufferkapacitású, alacsony szervesanyag-tartalmú algériai talaj kivételével, ahol az extrém adagú nyersfoszfátkezelésekben a növények Ni-tartalma már növekvo tendenciát mutatott.)  Az 1. vágás növényeiben a kobalt a gyengén és közepesen savanyú talajokon nem volt kimutatható mennyiségben. Az erosen savanyú talajokon viszont a növények magasabb Mn- (758-1472 mg×kg-1), Ni- (2-11 mg×kg-1) és Co- (0,4-7 mg×kg-1) tartalmát lényegesen befolyásolta a P-trágyázás formája és mértéke. Az erosen savanyú szlovákiai talajon a kobalt a nyersfoszfátkezelésekben a kimutathatósági határ alá csökkent. A nagyobb adagoknál a nikkel is csökkeno tendenciát mutatott ezen a talajon. Az alumínium növényi felvételét is alapvetoen a kiindulási talajok tulajdonságai határozták meg, de a talajok savanyúsága nem játszott olyan domináns szerepet, mint az elozo elemeknél. A nyersfoszfát a növények Al-koncent-rációját csak az erosen savanyú szlovákiai podzol talajon és az alacsony puffer-kapacítású algériai homoktalajon befolyásolta: az elsot csökkentette, utóbbit pedig növelte.  A szélsoségesen savanyú talajokon nott növényekben igen nagy volt a Mn- és Al-tartalom is. A vörös here Mo-tartalmát az egyes vágásokban alapvetoen a kiindulási talajtulajdonságok határozták meg, de egyes talajokon minden vágásban kimutatható volt a nyersfoszfátkezelések hatására kialakult magasabb talaj-pH-nak, valamint a legnagyobb adagú szuperfoszfát-kezelés hatására a talajok nagyobb könnyen oldható P-tartalmának a kedvezo hatása a növények Mo-felvételére. A Mo-felvételen a P forma hatása az extrémen savanyú romániai, az erosen savanyú szlovákiai és a gyengén savanyú kompolti talajon volt megfigyelheto.  A talaj tulajdonságaitól függetlenül a legutolsó vágás növényeiben, ahol a növények már szélsoséges feltételek mellett nottek, (10 °C alatti átlaghomérséklet, kevés fény), az Al-koncentráció nott. Ez a növekedés (stressz-érzékeny-ség) nagyobb volt az erosen, extrémen savanyú talajokon és az algériai homoktalajon. Ezeken a talajokon a vörös here 5. vágásában az alumíniumon kívül még a kobalt koncentrációja is megnott.

 • Alloway, B. J., 1990. Heavy Metals in Soils. Blackie & Son, Ltd. Glasgow—London.

  Heavy Metals in Soils , ().

 • Bolan, N. S., Adriano, D. C. & Curtin, D., 2003a. Soil acidification and liming interactions with nutrient and heavy metal transformation and bioavailability. Advances in Agronomy. 78. 215--272.

  'Soil acidification and liming interactions with nutrient and heavy metal transformation and bioavailability ' () 78 Advances in Agronomy. : 215 -272 .

  • Search Google Scholar
 • Bolan, N. S., Adriano, D. C. & Naidu, R., 2003b. Role of phosphorus in (im)-mobilization and bioavailability of heavy metals in the soil--plant system. Rev Environ. Contam. Toxicol. 177. 1--44.

  'Role of phosphorus in (im)-mobilization and bioavailability of heavy metals in the soil-plant system. ' () 177 Rev Environ. Contam. Toxicol. : 1 -44 .

  • Search Google Scholar
 • Cheng, B. T. & Quellette, G. J., 1968. Effect of various anions on manganese toxicity in Solanum tuberosum. Can. J. Soil Sci. 48. 109--115.

  'Effect of various anions on manganese toxicity in Solanum tuberosum ' () 48 Can. J. Soil Sci. : 109 -115 .

  • Search Google Scholar
 • Csathó P., 1994. A környezet nehézfém-szennyezettsége és az agrártermelés. Tematikus irodalmi szemle. MTA TAKI. Budapest.

  Tematikus irodalmi szemle , ().

 • Cseh, E. & Zsoldos, F., 1990. Water Management and Mineral Nutrition of Plants. JATE Kiadó. Szeged.

  Water Management and Mineral Nutrition of Plants , ().

 • Debreczeni B.-né & Lehoczky É., 2002. Tartam műtrágyázás hatása a talajok toxikus nehézfémtartalmára. In: XVI. Országos Környezetvédelmi Konferencia, Siófok. 180--186.

 • Godo, G. H. & Reisenauer, H. M., 1980. Plant effects on soil manganese availability. Soil Sci. Soc. Am. J. 44. 993--995.

  'Plant effects on soil manganese availability. ' () 44 Soil Sci. Soc. Am. J. : 993 -995 .

  • Search Google Scholar
 • Graven, E. H., Attoe, O. J. & Smith, D., 1965. Effect of liming and flooding on manganese toxicity in alfalfa. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 29. 702--706.

  'Effect of liming and flooding on manganese toxicity in alfalfa. ' () 29 Soil Sci. Soc. Amer. Proc. : 702 -706 .

  • Search Google Scholar
 • Gupta, U. & Munro, D. C., 1969. Influence of sulphur, molybdenum and phosphorus on chemical composition and yields of brussels sprouts and of molybdenum on sulphur contents of several plant species grown in the greenhouse. Soil Sci. 107. 114--118.

  'Influence of sulphur, molybdenum and phosphorus on chemical composition and yields of brussels sprouts and of molybdenum on sulphur contents of several plant species grown in the greenhouse. ' () 107 Soil Sci. : 114 -118 .

  • Search Google Scholar
 • Győri, D., Cseh, E. & Keresztes, I.-né, 1971. Changes in Mn uptake of red clover (Trifolium pratense) as a reaction to liming. Acta Agron. 20. 319--327.

  'Changes in Mn uptake of red clover (Trifolium pratense) as a reaction to liming. ' () 20 Acta Agron. : 319 -327 .

  • Search Google Scholar
 • Győri D., Loch J. & Pusztai A., 1987. A toxikus talajalkotórészek felszabadulása. In: A környezet erősödő savasodása. A környezet erősödő savasodásának hatása a talajra. (Szerk.: Fábián Gy.) 168--178. Környezet-és természetvédelmi kutatások. 7. MTH OKTH. Budapest.

  A környezet erősödő savasodása. A környezet erősödő savasodásának hatása a talajra , () 168 -178 .

  • Search Google Scholar
 • Győri, Z. et al., 1994. Soil analyses in the Rothamsted Park Grass Experiment. Agrokémia és Talajtan. 43. 319--327.

  'Soil analyses in the Rothamsted Park Grass Experiment. ' () 43 Agrokémia és Talajtan. : 319 -327 .

  • Search Google Scholar
 • Hamilton, H. A., 1966. Effect of nitrogenous and potassic salts with phosphates on the yield and phosphorus, nitrogen, potassium and manganese contents of oats (Avena sativa L.). Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 30. 239--242.

  'Effect of nitrogenous and potassic salts with phosphates on the yield and phosphorus, nitrogen, potassium and manganese contents of oats ( Avena sativa L.) ' () 30 Soil Sci. Soc. Amer. Proc. : 239 -242 .

  • Search Google Scholar
 • Hamilton, H. A. & Lathwell, D. J., 1965. Influence of salts in association with monocalcium and diammonium phosphates on the chemical characteristics and movement of soil solution. Can. J. Soil Sci. 45. 139--152.

  'Influence of salts in association with monocalcium and diammonium phosphates on the chemical characteristics and movement of soil solution. ' () 45 Can. J. Soil Sci. : 139 -152 .

  • Search Google Scholar
 • Haynes, R. J. & Swift, R. S., 1985. Effect of soil acidification on the chemical extractability of Fe, Mn, Zn and Cu and the growth and micronutrient uptake of highbush blueberry plants. Plant and Soil. 84. 201--212.

  'Effect of soil acidification on the chemical extractability of Fe, Mn, Zn and Cu and the growth and micronutrient uptake of highbush blueberry plants. ' () 84 Plant and Soil. : 201 -212 .

  • Search Google Scholar
 • Horst, W. J., 1988. The physiology of manganese toxicity. In: Manganese in Soils and Plants. (Eds.: Graham, R. D., Hannam, R. J. & Uren, N. C.) 175--188. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht.

  Manganese in Soils and Plants , () 175 -188 .

 • Jackson, T. L., Westermann, D. T. & Moore, D. P., 1966. The effect of chloride and lime on the manganese uptake by bush beans and sweet corn. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 30. 70--73.

  'The effect of chloride and lime on the manganese uptake by bush beans and sweet corn. ' () 30 Soil Sci. Soc. Amer. Proc. : 70 -73 .

  • Search Google Scholar
 • Kabata-Pendias, A. & Pendias, H., 2001. Trace Elements in Soils and Plants. 3rd ed. CRC Press, Ltd. Boca Raton, Florida.

  Trace Elements in Soils and Plants , ().

 • Kádár I., 1995. A talaj—növény—állat—ember tápláléklánc szennyeződése kémiai elemekkel Magyarországon. Környezet- és természetvédelmi kutatások. KTM—MTA TAKI. Budapest.

  Környezet- és természetvédelmi kutatások , ().

 • Kádár I., 1991. A talajok és növények nehézfémtartalmának vizsgálata. KTM—MTA TAKI. Budapest.

  A talajok és növények nehézfémtartalmának vizsgálata , ().

 • Kubota, J. et al., 1967. The relationship of soils to molybdenum toxicity in grazing animals in Oregon. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 31. 667--671.

  'The relationship of soils to molybdenum toxicity in grazing animals in Oregon. ' () 31 Soil Sci. Soc. Amer. Proc. : 667 -671 .

  • Search Google Scholar
 • Lakanen, E. & Erviö, R., 1971. A comparison of eight extractants for the determination of plant available micronutrients in soils. Acta Agr. Fenn. 123. 223--232.

  'A comparison of eight extractants for the determination of plant available micronutrients in soils. ' () 123 Acta Agr. Fenn. : 223 -232 .

  • Search Google Scholar
 • Lehoczky É., Debreczeni B.-né & Kiss Zs., 2003. A talajok könnyen oldható mikroelem tartalmának tanulmányozása műtrágyázási tartamkísérletben. In: XVII. Országos Környezetvédelmi Konferencia, Siófok. 280--285.

 • Lindsay, W. L., 1979. Chemical Equilibria in Soils. Wiley-Interscience. New York.

  Chemical Equilibria in Soils , ().

 • Marschner, H., 1988. Mechanisms of manganese acquisition by roots from soils. In: Manganese in Soils and Plants. (Eds.: Graham, R. D., Hannam, R. J. & Uren, N. C.) 191--204. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht.

  , () 191 -204 .

 • McLaughlin, M. J. et al., 1996. Review: The behavior and environmental impact of contaminants in fertilizers. Aust. J. Soil Res. 34. 1--54.

  'Review: The behavior and environmental impact of contaminants in fertilizers. ' () 34 Aust. J. Soil Res. : 1 -54 .

  • Search Google Scholar
 • Osztoics A.-né, Csathó P. & Németh T., 1997. Az algériai nyersfoszfát és a szuperfoszfát hatásának vizsgálata. I. A foszfortrágyák összehasonlító vizsgálata a tavaszi árpa termésére és foszfortartalmára tenyészedény-kísérletben különböző talajokon. Agrokémia és Talajtan. 46. 289--310.

  'Az algériai nyersfoszfát és a szuperfoszfát hatásának vizsgálata. ' () 46 I. A foszfortrágyák összehasonlító vizsgálata a tavaszi árpa termésére és foszfortartalmára tenyészedény-kísérletben különböző talajokon. Agrokémia és Talajtan. : 289 -310 .

  • Search Google Scholar
 • Osztoics A.-né et al., 2001. Az algériai nyersfoszfát és a szuperfoszfát hatásának vizsgálata. II. A foszfortrágyák hatása a vörös here termésére és foszfortartalmára tenyészedény-kísérletben. Agrokémia és Talajtan. 50. 247--266.

  'Az algériai nyersfoszfát és a szuperfoszfát hatásának vizsgálata. ' () 50 II. A foszfortrágyák hatása a vörös here termésére és foszfortartalmára tenyészedény-kísérletben. Agrokémia és Talajtan. : 247 -266 .

  • Search Google Scholar
 • Osztoics E. et al., 2003. Az algériai nyersfoszfát és a szuperfoszfát hatásának vizsgálata. III. A talajtulajdonságok, a foszforforma és foszforadag hatása a vörös here Cd-, Cr- és Sr-koncentrációjára tenyészedény-kísérletben. Agrokémia és Talajtan. 52. 363--382.

  'Az algériai nyersfoszfát és a szuperfoszfát hatásának vizsgálata. ' () 52 III. A talajtulajdonságok, a foszforforma és foszforadag hatása a vörös here Cd-, Cr- és Sr-koncentrációjára tenyészedény-kísérletben. Agrokémia és Talajtan. : 363 -382 .

  • Search Google Scholar
 • Page, E. R., 1962. Studies in soil and plant manganese. II. The relationship of soil pH to manganese availability. Plant and Soil. 16. 247--257.

  'Studies in soil and plant manganese. ' () 16 II. The relationship of soil pH to manganese availability. Plant and Soil. : 247 -257 .

  • Search Google Scholar
 • Reisenauer, H. M., 1988. Determination of plant-available soil manganese. 87--95. In: Manganese in Soils and Plants. (Eds.: Graham, R. D., Hannam, R. J. & Uren, N. C.) 87--95. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht.

  , () 87 -95 .

 • Sarkar, A. N. & Wyn Jones, R. G., 1982. Effect of rhizosphere pH on the availability and uptake of Fe, Mn and Zn. Plant and Soil. 66. 361--372.

  'Effect of rhizosphere pH on the availability and uptake of Fe, Mn and Zn. ' () 66 Plant and Soil. : 361 -372 .

  • Search Google Scholar
 • Sauerbeck, D., 1992. Conditions controlling the bioavailability of trace elements and heavy metals derived from phosphate fertilizers in soils. In: Proc. IMPHOS Conf. on Phosphorus, Life and Environment, Casablanca. 419--448.

 • Sillanpää, M., 1982. Micronutrients and the Nutrient Status of Soils: A Global Study. FAO Soil Bulletin No. 48. FAO. Rome.

 • Sillanpää, M., 1990. Micronutrient Assessment at the Country Level: An International Study. FAO Soil Bulletin No. 63. FAO. Rome.

 • Sillanpää, M. & Jansson, H., 1992. Status of Cadmium, Lead, Cobalt and Selenium in Soils and Plants of Thirty Countries. FAO Soil Bulletin No. 65. FAO. Rome.

 • Sims, J. T., 1985. A comparison of Mehlich I and Mehlich III extractants as predictors of manganese, copper and zinc availability in four Delaware soils. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 16. 1039--1052.

  'A comparison of Mehlich I and Mehlich III extractants as predictors of manganese, copper and zinc availability in four Delaware soils. ' () 16 Commun. Soil Sci. Plant Anal. : 1039 -1052 .

  • Search Google Scholar
 • Szabó S. A., Régiuszné Mőcsényi Á. & Győri D., 1987. Mikroelemek a mezőgazdaságban. I. Esszenciális mikroelemek. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  Mikroelemek a mezőgazdaságban. I. Esszenciális mikroelemek , ().

 • Westermann, D. T., Jackson, T. L. & Moore, D. P., 1971. Effect of potassium salts on extractable soil manganese. Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 35. 43--46.

  'Effect of potassium salts on extractable soil manganese. ' () 35 Soil Sci. Soc. Amer. Proc. : 43 -46 .

  • Search Google Scholar
 • Xie, R. J. & MacKenzie, A. F., 1991. Molybdate sorption--desorption in soils treated with phosphate. Geoderma. 48. 321--333.

  'Molybdate sorption-desorption in soils treated with phosphate. ' () 48 Geoderma. : 321 -333 .

  • Search Google Scholar
 • Young, R. S., 1979. Cobalt in Biology and Biochemistry. Academic Press. London.

  Cobalt in Biology and Biochemistry , ().

 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2023 2 8 0
Nov 2023 7 23 0
Dec 2023 48 8 1
Jan 2024 43 124 2
Feb 2024 38 26 0
Mar 2024 2 1 0
Apr 2024 3 0 0