Authors:
Gabriella Máthéné Gáspár MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.

Search for other papers by Gabriella Máthéné Gáspár in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Lajos Szabó Károly Róbert Főiskola Gyöngyös

Search for other papers by Lajos Szabó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Attila Anton MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet Budapest

Search for other papers by Attila Anton in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Péter Máthé Károly Róbert Főiskola Gyöngyös

Search for other papers by Péter Máthé in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Balázs Orgoványi Károly Róbert Főiskola Gyöngyös

Search for other papers by Balázs Orgoványi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Kadmium-szennyezés (270 kg/ha CdSO4) utóhatását vizsgáltuk a talaj Cd-tartalmára, humuszfrakcióira, a talajlégzés intenzitására, tenyészedényben nevelt hat növényfaj növekedésére és a hajtások elemtartalmára. A méréseink alapjául szolgáló barna erdotalajt szabadföldi nehézfém-szennyezéses tartamkísérlet Cd-terhelt és kontrollparcelláinak felso 20 cm-es rétegébol vettük, a terhelés utáni nyolcadik évben a Gyöngyös melletti Taspusztán (Károly Róbert Foiskola kísérleti tere). A kiszárított, kezelésenként homogenizált talajmintákból meghatároztuk a királyvízzel és ammónium-acetát + EDTA-val kioldott elemtartalmat (23 elemre). A légzésintenzitást elektronikus manométerrel 20 másodpercenként rögzített nyomásadatok alapján állapítottuk meg a 70%-ra nedvesített és 30 napig inkubált talajból. A talaj szerves anyagainak meghatározását az ún. két oldószeres eljárással (NaOH és NaF) végeztük.  A Cd-szennyezett és kontrolltalajon hat növényfajjal (retek, repcsény, sárga viola, sóska, laboda, oroszlánszáj) tenyészedény-kísérletet végeztünk. A 60 napig nevelt növények hajtásfejlodését, növekedését és elemtartalmát (salétromsavas roncsolás után) vizsgáltuk. Az elemanalízist minden esetben ICP-vel végeztük. Eredményeinkbol a következo megállapításokat tehetjük.  - A talaj Cd-szennyezése a nyolcadik évben is kimutatható volt a talaj felso rétegében, értéke (2,3 mg/kg) meghaladta az ún. “B-határértéket” (1,0 mg/kg).  - A talaj-mikroorganizmusok légzésintenzitása a szennyezett talajban magasabb volt a kontrollénál. A kadmium légzést serkento hatása visszavezetheto a Cd-kezelt talaj labilis humusztartalmának növekedésére, azaz egy korábbi, magasabb Cd-szintnél valószínusítheto gátlásra.  - A vizsgált hat növényfaj kelése, fejlodése és növekedése a szennyezést nem jelezte. A növényfajok hajtásának különbözo mértékben, de kivétel nélkül szignifikánsan nott a Cd-tartalma, s kisebb-nagyobb mértékben változott az egyéb elemtartalma is. Csökkent a Zn-tartalom (három fajnál megbízhatóan), többnyire nott a Ni-koncentráció, egy fajnál nott, egynél pedig csökkent a Mn-tartalom. A vizsgált növényfajok Cd-tartalma pozitív összefüggést mutatott S- és P-tartalmuk összegével.  - Megállapítható volt, hogy a Cd-szennyezés utóhatása még a szennyezés utáni nyolcadik évben is jelentos, s mind a talaj-mikroorganizmusok muködésében, mind a növények elemfelvételében megmutatkozik.

 • Bååth, E., 1989. Effects of heavy metals in soil on microbial processes and populations (A review). Water, Air and Soil Pollution. 47. 355--379.

  'Effects of heavy metals in soil on microbial processes and populations (A review). ' () 47 Water, Air and Soil Pollution. : 355 -379 .

  • Search Google Scholar
 • Barceló, J., Vazquez, M. D. & Poschenreider, C., 1988. Structural and ultrastructural dicorders in cadmium treated bush bean plants (Phaseolus vulgaris L.). New Phytol. 108. 37--49.

  'Structural and ultrastructural dicorders in cadmium treated bush bean plants ( ' () 108 Phaseolus vulgaris : 37 -49 .

  • Search Google Scholar
 • Beck, T. H., 1981. Untersuchungen über die toxische Wirkung der in Siedlungsabfallen häufigen Schwermetalle auf die Bodenmikroflora. Z. Pflanzenernährung und Bodenkunde. 144. 613--627.

  'Untersuchungen über die toxische Wirkung der in Siedlungsabfallen häufigen Schwermetalle auf die Bodenmikroflora. ' () 144 Z. Pflanzenernährung und Bodenkunde. : 613 -627 .

  • Search Google Scholar
 • Brunner, I. & Schinner, F., 1984. Einfluss von Blei und Cadmium auf die mikrobielle Aktivität eines Bodens. Die Bodenkultur. 35. 1--12.

  'Einfluss von Blei und Cadmium auf die mikrobielle Aktivität eines Bodens. ' () 35 Die Bodenkultur. : 1 -12 .

  • Search Google Scholar
 • Brookes, P. C., 1995. The use of microbial parameters in monitoring soil pollution by heavy metals. Biol. Fertil. Soils. 19. 269--279.

  'The use of microbial parameters in monitoring soil pollution by heavy metals. ' () 19 Biol. Fertil. Soils. : 269 -279 .

  • Search Google Scholar
 • Buzás I. (szerk.), 1988. Talaj- és agrokémiai vizsgálatok módszerkönyve 2. A talajok fizikai—kémiai és kémiai vizsgálati módszerei. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • Cataldo, C. A., Garland, T. R. & Wildung, R. E., 1983. Cadmium uptake kinetics in intact soybean plants. Plant Physiol. 73. 844--848.

  'Cadmium uptake kinetics in intact soybean plants. ' () 73 Plant Physiol. : 844 -848 .

  • Search Google Scholar
 • Chander, K. & Brookes, P. C., 1991. Microbial biomass dynamics during the decomposition of glucose and maize in metal-contaminated and non-contaminated soils. Soil. Biol. Biochem. 23. 917--925.

  'Microbial biomass dynamics during the decomposition of glucose and maize in metal-contaminated and non-contaminated soils. ' () 23 Soil. Biol. Biochem. : 917 -925 .

  • Search Google Scholar
 • Costa, G. & Morel, J. L., 1994. Efficiency of H+-ATPase activity on cadmium uptake by four cultivars of lettuce. J. Plant Nutr. 17. 627--637.

  'Efficiency of H+-ATPase activity on cadmium uptake by four cultivars of lettuce. ' () 17 J. Plant Nutr. : 627 -637 .

  • Search Google Scholar
 • Csathó P., 1994. Nehézfém- és egyéb toxikuselem-forgalom a talaj--növény rendszerben. Agrokémia és Talajtan. 43. 371--398.

  'Nehézfém- és egyéb toxikuselem-forgalom a talaj-növény rendszerben. ' () 43 Agrokémia és Talajtan. : 371 -398 .

  • Search Google Scholar
 • Csillag, J. et al., 1999. Extraction of soil solution for environmental analysis. Intern. J. Environ. Anal. Chem. 74. (1--4) 305--324.

  'Extraction of soil solution for environmental analysis. ' () 74 Intern. J. Environ. Anal. Chem. .

  • Search Google Scholar
 • Doelmann, P. & Haanstra, L., 1986. Short-term and long-term effects of cadmium, copper, lead and zinc on soil microbial respiration in relation to abiotic soil factors. Plant Soil. 79. 317--327.

  'Short-term and long-term effects of cadmium, copper, lead and zinc on soil microbial respiration in relation to abiotic soil factors. ' () 79 Plant Soil. : 317 -327 .

  • Search Google Scholar
 • Fergusson, J. E., 1991. The Heavy Elements: Chemistry, Environmental Impact and Heath Effects. Pergamon Press. Oxford, New York, Seoul, Tokyo.

  The Heavy Elements: Chemistry, Environmental Impact and Heath Effects , ().

 • Filep Gy., 1988. Talajkémia. Akadémiai Kiadó. Budapest.

  Talajkémia , ().

 • Florijn, P. J. & Beusichem, M. L., 1993. Uptake and distribution of cadmium in maize inbred lines. Plant and Soil. 150. 25--32.

  'Uptake and distribution of cadmium in maize inbred lines. ' () 150 Plant and Soil. : 25 -32 .

  • Search Google Scholar
 • Frostegård, A., Tunlid, A. & Bååth, E., 1996. Changes in microbial community structure during long-term incubation in two soils experimentally contaminated with metals. Soil Biol. Biochem. 28. 55--63.

  'Changes in microbial community structure during long-term incubation in two soils experimentally contaminated with metals. ' () 28 Soil Biol. Biochem. : 55 -63 .

  • Search Google Scholar
 • Giller, K. E., Witter, E. & McGrath, S. P., 1998. Toxicity of heavy metals to microorganisms and microbial processes in agricultural soils: A review. Soil Biol. Biochem. 30. 1389--1414.

  'Toxicity of heavy metals to microorganisms and microbial processes in agricultural soils: A review. ' () 30 Soil Biol. Biochem. : 1389 -1414 .

  • Search Google Scholar
 • Grant, C. A. et al., 1998. Cadmium accumulation in crops. Can. J. Plant Sci. 78. 1--17.

  'Cadmium accumulation in crops. ' () 78 Can. J. Plant Sci. : 1 -17 .

 • Grill, E., Winnacker, E. L. & Zenk, M. H., 1985. Phytochelatins, the heavy-metal-binding peptides of higher plants. Science. 230. 674--676.

  'Phytochelatins, the heavy-metal-binding peptides of higher plants. ' () 230 Science. : 674 -676 .

  • Search Google Scholar
 • Hardiman, R. T. & Jacoby, B., 1984. Absorption and translocation of Cd in bush beans (Phaseolus vulgaris). Physiol. Plant. 61. 670--674.

  'Absorption and translocation of Cd in bush beans ( ' () 61 Phaseolus vulgaris : 670 -674 .

  • Search Google Scholar
 • Hutchinson, J. J. et al., 2000. Determining uptake of 'non-labile' soil cadmium by Thlaspi caerulescens using isotopic dilution. New Phytol. 146. 453--460.

  'Determining uptake of 'non-labile' soil cadmium by Thlaspi caerulescens using isotopic dilution. ' () 146 New Phytol. : 453 -460 .

  • Search Google Scholar
 • Jarvis, S. C., Jones, L. H. P. & Hopper, M., 1976. Cadmium uptake from solution by plants and its transport from roots to shoots. Plant Soil. 44. 179--191.

  'Cadmium uptake from solution by plants and its transport from roots to shoots. ' () 44 Plant Soil. : 179 -191 .

  • Search Google Scholar
 • Juste, C., Gomez, A. & Desenfants, C., 1989. Nutrient solution temperature effect on uptake of cadmium and nickel by maize (Zea mays L.) seedlings. In: Proc. Int. Conf. Heavy Metals in the Environment, Geneva, Sept. 1989. Vol. 2 (Ed.: Vernet, J. P.) 201--205.

 • Kabata-Pendias, A. & Pendias, H., 1992. Biogeochemistry of trace elements in the environment. In: New Horizons of Health Aspects of Elements (Eds.: Vohora, S. B. & Dobrowolski, J. W.) 81--110. Hamdard Univ., New Delhi.

  New Horizons of Health Aspects of Elements , () 81 -110 .

 • Kádár I., 1991. A talajok és növények nehézfém-tartalmának vizsgálata. Környezet- és természetvédelmi kutatások. AKAPRINT. Budapest.

  Környezet- és természetvédelmi kutatások , ().

 • Kádár I., 1995. A talaj—növény—állat—ember tápláléklánc szennyeződése kémiai elemekkel Magyarországon. KTM—MTA TAKI. Budapest.

  A talaj-növény-állat-ember tápláléklánc szennyeződése kémiai elemekkel Magyarországon , ().

  • Search Google Scholar
 • Kádár I., 2001. Talajtulajdonságok figyelembevétele a talajszennyezettségi határértékrendszer alkalmazásában (Ásványi elemek). KTM—MTA TAKI. Budapest.

  Talajtulajdonságok figyelembevétele a talajszennyezettségi határértékrendszer alkalmazásában (Ásványi elemek) , ().

  • Search Google Scholar
 • Klang-Westin, E. & Perttu, K., 2002. Effects of nutrient supply and soil cadmium concentration on cadmium removal by willow. Biomass and Bioenergy. 23. (6) 415--426.

  'Effects of nutrient supply and soil cadmium concentration on cadmium removal by willow. ' () 23 Biomass and Bioenergy. .

  • Search Google Scholar
 • Kandeler, E., Kampichler, C. & Horak, O., 1996. Influence of heavy metals on the functional diversity of soil microbial communities. Biol. Fertil. Soils. 23. 299--306.

  'Influence of heavy metals on the functional diversity of soil microbial communities. ' () 23 Biol. Fertil. Soils. : 299 -306 .

  • Search Google Scholar
 • Krotz, R. M., Evangelou, B. P. & Wagner, G. J., 1989. Relationships between cadmium, zinc, Cd-peptide, and organic acid in tobacco suspension cells. Plant Physiol. 91. 780--787.

  'Relationships between cadmium, zinc, Cd-peptide, and organic acid in tobacco suspension cells. ' () 91 Plant Physiol. : 780 -787 .

  • Search Google Scholar
 • Lakanen, E. & Erviö, R., 1971. A comparison of eight extractants for the determination of plant available micronutrients in soils. Acta Agr. Fenn. 123. 223--232.

  'A comparison of eight extractants for the determination of plant available micronutrients in soils. ' () 123 Acta Agr. Fenn. : 223 -232 .

  • Search Google Scholar
 • Lehoczky, É. et al., 2000. The cadmium uptake by lettuce on contaminated soils as influenced by liming. Commun. Soil Sci. Anal. 31. 2433--2438.

  'The cadmium uptake by lettuce on contaminated soils as influenced by liming. ' () 31 Commun. Soil Sci. Anal. : 2433 -2438 .

  • Search Google Scholar
 • Leskó, K., Stefanovits-Bányai, É. & Simon-Sarkai, L., 2002. Effect of magnesium on free amino acid and polyamin-content in wheat seedling exposed to cadmium stress. Acta Biol. Szegediensis. 46. 109--111.

  'Effect of magnesium on free amino acid and polyamin-content in wheat seedling exposed to cadmium stress. ' () 46 Acta Biol. Szegediensis. : 109 -111 .

  • Search Google Scholar
 • Máthéné G. G. et al., 2003. Cink- és krómszennyezés hatása tartamkísérlet talaján. Növénytermelés. (Megjelenés alatt.)

 • Nan, Zh. et al., 2002. Cadmium and zinc interactions and their transfer in soil--crop system under actual field condition. The Science of Total Environment. 285. (1--3) 187--195.

  'Cadmium and zinc interactions and their transfer in soil-crop system under actual field condition. ' () 285 The Science of Total Environment. .

  • Search Google Scholar
 • Nannipieri, P., 1994. The potential use of soil enzymes as indicators of productivity, sustainability and pollution. In: Soil Biota: Management in Sustainable Farming Systems. (Eds.: Pankhurst, C. E. et al.) 238--244. CSIRO. Victoria, Australia.

  Soil Biota: Management in Sustainable Farming Systems , () 238 -244 .

 • Nriagu, J. O., 1989. A global assessment of natural sources of atmospheric trace metals. Nature. 338. 47--49.

  'A global assessment of natural sources of atmospheric trace metals. ' () 338 Nature. : 47 -49 .

  • Search Google Scholar
 • Pandey, N. & Sharma, Ch. P., 2002. Effect of heavy metals Co2+, Ni2+ and Cd 2+ on growth and metabolism of cabbage. Plant Science. 163. 753--758.

  'Effect of heavy metals Co2+, Ni2+ and Cd 2+ on growth and metabolism of cabbage. ' () 163 Plant Science. : 753 -758 .

  • Search Google Scholar
 • Rauser, W. E., 1995. Phytochelatins as related peptides. Plant Physiol. 109. 1141--1149.

  'Phytochelatins as related peptides. ' () 109 Plant Physiol. : 1141 -1149 .

 • Reese, R. N., White, C. A. & Winge, D. R., 1992. Cadmium-sulfide crystallite in Cd-(γEC)nG peptide complexes from tomato. Plant Physiol. 98. 225--229.

  'Cadmium-sulfide crystallite in Cd-(γEC)nG peptide complexes from tomato. ' () 98 Plant Physiol. : 225 -229 .

  • Search Google Scholar
 • Salt, D. E., Prince, R. C. & Pickering, I. J., 2002. Chemical speciation of accumulated metals in plants: evidence from X-ray absorption spectroscopy. Michrochem J. 71. 255--259.

  'Chemical speciation of accumulated metals in plants: evidence from X-ray absorption spectroscopy. ' () 71 Michrochem J. : 255 -259 .

  • Search Google Scholar
 • Sváb J., 1983. A biometria alapjai. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  A biometria alapjai , ().

 • Szili-Kovács, T., Anton, A. & Gulyás, F., 1999. Effect of Cd, Ni, and Cu on some microbial properties of a calcareous chernozem soil. In: Proc. 2nd Symposium on ``Pathways and Consequences of the Dissemination of Pollutants in the Biosphere'' Prague. (Ed. Kubát, J.) 88--102.

 • Szili-Kovács, T. et al., 1998. Soil microbial biomass-C as a possible indicator of soil pollution. Agrokémia és Talajtan. 47. 253--264.

  'Soil microbial biomass-C as a possible indicator of soil pollution. ' () 47 Agrokémia és Talajtan. : 253 -264 .

  • Search Google Scholar
 • Turcsányi G., 1990. Ipari és bányászati eredetű meddőhányók növényeinek elemakkumulációja. Kandidátusi disszertáció. GATE. Gödöllő.

 • Tyler, G., 1981. Heavy metals in soil biology and biochemistry. In: Soil Biochemistry, Vol. 5. (Eds.: Paul, E. A. & Ladd, J. N.) 371--414. Marcel Dekker. New York.

  Soil Biochemistry , () 371 -414 .

 • Vögeli-Lange, R. & Wagner, G. J., 1990. Relationship between cadmium, gluthation and cadmium-binding peptides (phytochelatins) in leaves of intact tobacco seedlings. Plant Sci. 114. 11--18.

  'Relationship between cadmium, gluthation and cadmium-binding peptides (phytochelatins) in leaves of intact tobacco seedlings. ' () 114 Plant Sci. : 11 -18 .

  • Search Google Scholar
 • White, M. C. & Chaney, R. L., 1980. Zinc, cadmium and manganese uptake by soybean from two zinc and cadmium-amended coastal plain soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 44. 308--313.

  'Zinc, cadmium and manganese uptake by soybean from two zinc and cadmium-amended coastal plain soils. ' () 44 Soil Sci. Soc. Am. J. : 308 -313 .

  • Search Google Scholar
 • Collapse
 • Expand

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Szili-Kovács, Tibor

Technical Editor(s): Vass, Csaba

Section Editors

 • Filep, Tibor (Csillagászati és Földtudományi Központ, Földrajztudományi Intézet, Budapest) - soil chemistry, soil pollution
 • Makó, András (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil physics
 • Pásztor, László (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil mapping, spatial and spectral modelling
 • Ragályi, Péter (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - agrochemistry and plant nutrition
 • Rajkai, Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil water flow modelling
 • Szili-Kovács Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest) - soil biology and biochemistry

Editorial Board

 • Bidló, András (Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Környezet- és Földtudományi Intézet, Sopron)
 • Blaskó, Lajos (Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Karcagi Kutatóintézet, Karcag)
 • Buzás, István (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)
 • Dobos, Endre (Miskolci Egyetem, Természetföldrajz-Környezettan Tanszék, Miskolc)
 • Fodor, Nándor (Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)
 • Győri, Zoltán (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Imréné Takács Tünde (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Jolánkai, Márton (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Növénytermesztési-tudományok Intézet, Gödöllő)
 • Kátai, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Lehoczky, Éva (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Michéli, Erika (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Intézet, Gödöllő)
 • Rékási, Márk (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Schmidt, Rezső (Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
 • Tamás, János (Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Debrecen)
 • Tóth, Gergely (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont, Talajtani Intézet, Budapest)
 • Tóth, Zoltán (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Georgikon Campus, Keszthely)

International Editorial Board

 • Blum, Winfried E. H. (Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Wien, Austria)
 • Hofman, Georges (Department of Soil Management, Ghent University, Gent, Belgium)
 • Horn, Rainer (Institute of Plant Nutrition and Soil Science, Christian Albrechts University, Kiel, Germany)
 • Inubushi, Kazuyuki (Graduate School of Horticulture, Chiba University, Japan)
 • Kätterer, Thomas (Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Sweden)
 • Lichner, Ljubomir (Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic)
 • Nemes, Attila (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Pachepsky, Yakov (Environmental Microbial and Food Safety Lab USDA, Beltsville, MD, USA)
 • Simota, Catalin Cristian (The Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Bucharest, Romania)
 • Stolte, Jannes (Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Ås, Norway)
 • Wendroth, Ole (Department of Plant and Soil Sciences, College of Agriculture, Food and Environment, University of Kentucky, USA)

Szili-Kovács, Tibor
ATK Talajtani Intézet
Herman Ottó út 15., H-1022 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 212 2265
Fax: (+36 1) 485 5217
E-mail: editorial.agrokemia@atk.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CAB Abstracts
 • CABELLS Journalytics
 • CABI
 • EMBiology
 • Global Health
 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0.151
Scimago Quartile Score

Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.6
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 335/376 (11th PCTL)
Soil Science 134/147 (9th PCTL)
Scopus
SNIP
0.263

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,138
Scimago Quartile Score Agronomy and Crop Science (Q4)
Soil Science (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,8
Scopus
CIte Score Rank
Agronomy and Crop Science 290/370 (Q4)
Soil Science 118/145 (Q4)
Scopus
SNIP
0,077

2020  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,179
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
48/73=0,7
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 278/347 (Q4)
Soil Science 108/135 (Q4)
Scopus
SNIP
0,18
Scopus
Cites
48
Scopus
Documents
6
Days from submission to acceptance 130
Days from acceptance to publication 152
Acceptance
Rate
65%

 

2019  
Scimago
H-index
9
Scimago
Journal Rank
0,204
Scimago
Quartile Score
Agronomy and Crop Science Q4
Soil Science Q4
Scopus
Cite Score
49/88=0,6
Scopus
Cite Score Rank
Agronomy and Crop Science 276/334 (Q4)
Soil Science 104/126 (Q4)
Scopus
SNIP
0,423
Scopus
Cites
96
Scopus
Documents
27
Acceptance
Rate
91%

 

Agrokémia és Talajtan
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 150 EUR / 198 USD
Print + online subscription: 170 EUR / 236 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Agrokémia és Talajtan
Language Hungarian, English
Size B5
Year of
Foundation
1951
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0002-1873 (Print)
ISSN 1588-2713 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 5 8 0
Dec 2023 72 1 0
Jan 2024 22 0 0
Feb 2024 26 0 0
Mar 2024 3 2 0
Apr 2024 8 0 0
May 2024 0 0 0